Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROKARYOTYCZNE I EUKARYOTYCZNE BUDOWA I RÓŻNICE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROKARYOTYCZNE I EUKARYOTYCZNE BUDOWA I RÓŻNICE"— Zapis prezentacji:

1 PROKARYOTYCZNE I EUKARYOTYCZNE BUDOWA I RÓŻNICE
KOMÓRKI PROKARYOTYCZNE I EUKARYOTYCZNE BUDOWA I RÓŻNICE

2 Komórki prokaryotyczne zamiast jądra maja nukleoid, który nie jest wyraźnie odgraniczony od cytoplazmy. W obrąbie nukleoidu znajduje się genofor złożony z pojedynczej cząsteczki DNA. W komórkach eukaryotycznych znajduje się prawdziwe jądro komórkowe, oddzielone od cytoplazmy podwójna błona białkowo - lipidową i zawierajęce charakterystyczną dla gatunku liczbę cząsteczek DNA, które są materiałem genetycznym komórki.

3 Komórki Prokaryota nie mają również mitochondriów, a ich role pełnią mniej skomplikowane mezosomy Poza tym w komórkach prokaryotycznych nie występuje: siateczka śródplazmatyczna, lizosomy, pereksysomy, aparat Golgiego i chloroplasty, a rybosomy prokaryotyczne różnią się trochę budową od rybosomów komórek eukryotycznych Wnętrze komórki prokaryotycznej jest wypełniony cytoplazmą, w której znajduje się nukleoid oraz pływają rybosomy i plazmidy. Podział komórki Prokaryota jest dużo prostszy od mitozy, którą przechodzą tylko komórki eukaryotyczne.

4 Porównanie komórek

5 Budowa komórki prokaryotycznej
rzęska, otoczka, ściana komórkowa, błona cytoplazmatyczna, mezosom, Nukleoid – ekwiwalent jądra komórkowego ciałka chromatoforowe, substancje zapasowe, cytoplazma, rybosomy.

6 Do organizmów prokaryotycznych zaliczamy bakterie i sinice.
Wszystkie inne organizmy rośliny i zwierzęta łącznie z człowiekiem, należą do królestwa Eukaryota.

7 Budowa komórki eukaryotycznej
roślinnej A) ściana komórkowa, B) plasmodesma, C) błona komórkowa, D) chloroplast, E) błona tylakoidu, F) mitochondrium, G) lizosom, H) aparat Golgiego, I) wakuola, J) retikulum endoplazmatyczne gładkie, K) retikulum endoplazmatyczne szorstkie, L) jądro, M) błona jądrowa, N) otwór w błonie jądrowej, O) jąderko

8 w odróżnieniu od komórek zwierzęcych
Cechy charakterystyczne komórki roślinnej: W komórce roślinnej w odróżnieniu od komórek zwierzęcych występuje ściana komórkowa i plastydy

9 Ściana komórkowa Budowa:
U roślin zbudowana jest z jednorodnej substancji podstawowej (matriks) utworzonej z wielocukrów niecelulozowych (pektyn,hemiceluloz) i z celulozy tworzącej włóknisty szkielet ; składa się ze ściany pierwotnej i ściany wtórnej oraz może ulegać chemicznym modyfikacjom np. drewnieniu, mineralizacji Funkcje: Chroni komórkę przed uszkodzeniami mechanicznymi; nadaje komórce kształt; zabezpiecza przed nadmierną utratą wody.

10 Plastydy Chloroplasty Budowa:
Są otoczone podwójną błoną lipidowo-białkową, wnętrze ich wypełnia bezbarwna substancja podstawowa, tzw. Stroma, przeniknięta lamellarnym systemem błon, tworzących pęcherzyki nazywane tylkoidami; rozróżnia się tylkoidy stromy i tylkoidy gran; tylkoidy gran zawierają zielony barwnik – chlorofil; zawieraj pozajądrowy DNA Funkcje: Biorą udział w procesie fotosyntezy; nadają zieloną barwę liściom, łodygom

11 Chromoplasty Budowa: Otoczone są podwójną błoną lipidowo-bialkową; brak lamellarnego systemu błon; zawierają barwniki karotenoidowe, np. żółty ksantofil oraz pomarańczowy karoten; zawierają pozajądrowy DNA Funkcje: Nadają żółtą barwę np. ziarnom zbóż, kwiatom słonecznika, jaskra, narcyza; nadają pomarańczowo-czerwoną barwę owocom, np. Pomidora, róży, jarzębiny, korzeniom marchwi Leukoplasty Budowa: Otoczone są podwójną bloną lipidowo-białkową; brak lamellarnego systemu błon nie zawierają barwników; zawierają pozajądrowy DNA Funkcje: Mają zdolność syntezy oraz magazynowania: tłuszczów (tzw. Elajoplasty), białek (aleuroplasty), skrobi (amyloplasty)

12 W komórkach roślinnych występują też wakuole
Wakuola Budowa: Wydzielony obszar cytoplazmy otoczony pojedynczą błoną lipidowo - białkową (zwana u roślin tonoplastem); zawiera tzw. Sok wakuolaryny, będący wodnym roztworem rożnych związków chemicznych Funkcje: Jest zbiornikiem wydalin, wydzielin i substancji zapasowych; jest osmoregulatorem komórki; utrzymuje komórki roślinne w stanie turgoru (napięcia błony) wakuola

13 Budowa komórki Eukaryotycznej
zwierzęcej W komórkach zwierzęcych brak jest ściany komórkowej i plastydów

14 Wici / rzęski mogą występować w komórkach zarówno u organizmów prokaryotycznych ( bakterie) i eukaryotycznych (pierwotniaki) Wici / rzęski Budowa: Mikrostruktura (‘’9+2 rureczki”) podobnie jak u centrioli Funkcje: Poruszając się (rzęski zwykle wahadłowo, wici-wirowo) napędzają komórkę; niektóre spełniają funkcje receptorów wić

15 Opracowanie: Maria Niemiec


Pobierz ppt "PROKARYOTYCZNE I EUKARYOTYCZNE BUDOWA I RÓŻNICE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google