Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 PUBLICZNE GIMNAZJUM W TOMASZOWIE, Nazwa szkoły: PUBLICZNE GIMNAZJUM W TOMASZOWIE, 98/21_MF_G1 ID grupy: 98/21_MF_G1 MATEMATYKA I FIZYKA Kompetencja: MATEMATYKA I FIZYKA OPIS STATYSTYCZNY KLASY Temat projektowy: OPIS STATYSTYCZNY KLASY 2011/2012 Rok szkolny: 2011/2012

3 HISTORIA STATYSTYKI

4 Słowo statystyka pochodzi od łac. status, które oznacza stan rzeczy, państwo. W łacinie średniowiecznej słowa status używano dla wyrażenia politycznego stanu rzeczy.

5 W historii statystyki istnieją dwa okresy: statystyka jako sztuka, oraz statystyka jako nauka. Za datę narodzin statystyki jako dyscypliny naukowej przyjmowana jest data ukazania się książki (1662), opartej na londyńskich biuletynach śmiertelności, J. Graunta Naturalne i polityczne obserwacje poczynione nad biuletynami śmiertelności". Graunt był pierwszym, który wykrył, że wnikliwa analiza liczb prowadzi do ukazania prawidłowości rządzącymi zjawiskami, przy założeniu, że jest rozpatrywana w dużej masie. Statystyka została formalnie uznana za naukę w początkach XIX wieku, kiedy to włączono ją jako sekcje do Brytyjskiego Towarzystwa Postępu Nauki i utworzono w roku 1834 Królewskie Towarzystwo Statystyczne.

6 Współczesna statystyka złożona jest z dwóch działów: statystyki opisowej oraz statystyki matematycznej. Statystyka opisowa zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem i prezentacją danych o obserwowanej zbiorowości. Opisuje zbiorowość przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych. Statystyka matematyczna (wnioskowanie statystyczne) pozwala określić prawidłowości i scharakteryzować populację generalną za pomocą zredukowanej liczbie danych (próby), przy zastosowaniu rachunku prawdopodobieństwa.

7 ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ

8 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Średnią arytmetyczna liczb x 1, x 2, … x n nazywamy liczbę:

9 MEDIANA Mediana (wartość środkowa) n liczb x 1, x 2, … x n uporządkowanych niemalejąco to liczba dzieląca ten zestaw na dwie części o równej liczebności. Jeśli: n jest liczbą nieparzystą, to medianą jest liczba środkowa n jest liczbą parzystą, to medianą jest średnia arytmetyczna dwóch liczb środkowych.

10 DOMINANTA Dominanta opisuje wartość najczęściej występującą w zbiorze danych. Dominantę również nazywa się modalną lub modą, czyli "najmodniejszą wartością".

11 ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

12 DOŚWIADCZENIE LOSOWE Doświadczenie, które może być powtarzane wielokrotnie w jednakowych (lub zbliżonych) warunkach i którego wyniku nie można przewidzieć. ZDARZENIE ELEMENTARNE ( ) Każdy możliwy wynik doświadczenia losowego.

13 DOŚWIADCZENIE Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami. Obliczamy sumę oczek obu kostek. Doświadczenie to przeprowadziliśmy 50-krotnie, a otrzymane wyniki wykorzystaliśmy do wyznaczenia mediany i dominanty. 12suma 12 12 14481851635459 22131931436314 36172041537213 44372126838314 52132251639549 661723437406410 75162441541516 834725347426612 94592643743437 105272763944325 1111228628456410 1261729661246527 135273043747448 145383145948213 152353261749639 165493344850369 1761734448 Mediana7 Moda7

14 PRZESTRZEŃ ZDARZEŃ ELEMENTARNYCH ( ) Zbiór wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych dla danego doświadczenia losowego. ZDARZENIE LOSOWE (A) Dowolny podzbiór przestrzeni zdarzeń elementarnych.

15 KLASYCZNA DEFINICJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jeśli: - skończony zbiór zdarzeń elementarnych jednakowo prawdopodobnych, A zawiera się w, to prawdopodobieństwem zdarzenia A nazywamy liczbę P(A) taką, że: gdzie jest liczbą elementów zbioru A oraz jest liczbą elementów zbioru

16 ZADANIE Rzucamy dwukrotnie symetryczną kostką. Oblicz prawdopodobieństwo polegające na tym, że suma liczb oczek, które wypadły w obu rzutach jest większa od 10. Suma wyrzuconych oczek rzut II /rzut I123456 1 234567 2 345678 3 456789 4 5678910 5 6789 11 6 789101112 A – zdarzenie polegające na tym, że suma liczb oczek, które wypadły w obu rzutach jest większa od 10. = 3 P(A) = 3/36 = 1/12 = 36

17 OPIS STATYSTYCZNY NASZYCH KLAS

18 Nasza grupa projektowa składa się z uczniów klasy IIIA, III B, IIIC. Dlatego postanowiliśmy przedstawić opis statystyczny naszych klas. Liczba ankietowanych: III A – 19 III B – 17III C – 18 Naszą ankietę podzieliliśmy na trzy części: o rodzinie o szkole ogólną

19 CZĘŚĆ O RODZINIE

20 IIIAIII BIII C Gdzie mieszkasz? na wsi191716 w mieście002 Ile masz rodzeństwa? nie mam424 jedno847 dwoje355 troje241 więcej221 Jakie masz stosunki z rodzicami? bardzo dobre117 dobre864 złe010 zależy od sytuacji033 inne000 W jaki sposób pomagasz rodzicom? opiekuję się młodszym rodzeństwem320 wypełniam tylko swoje obowiązki124 zawsze robię to o co mnie poproszą141214 nie pomagam110 Z kim z rodziny najlepiej się dogadujesz? z mamą967 z tatą444 z siostrą122 z bratem343 inne212

21 W klasie III A i C większość ma tylko po jednym rodzeństwie, za to w klasie III B dosyć równomiernie rozłożyły się wyniki jeśli chodzi o posiadanie jednego, dwoje bądź troje rodzeństwa.

22 Z diagramów wynika, że nasze stosunki z rodzicami są bardzo dobre i najlepiej dogadujemy się z mamą.

23 CZĘŚĆ O SZKOLE

24 Który przedmiot jest dla Ciebie najtrudniejszy? matematyka 16 fizyka 10 chemia 16 niemiecki 4 angielski 5 geografia 0 biologia 1 inne 2 Z tych danych wynika że najtrudniejszym dla nas przedmiotem jest zarówno matematyka jak i chemia, a najłatwiejsza geografia.

25 Do jakiej szkoły zamierzasz pójść po ukończeniu gimnazjum? Liceum Ogólnokształcące 25 Technikum 21 Szkoła zawodowa 6 Liceum profilowane 2 Najpopularniejszą szkołą okazało się liceum ogólnokształcące, ale równie blisko uplasowało się także technikum.

26 Czy odpowiada Ci atmosfera panująca w szkole? tak 2954% nie 47% zależy od sytuacji 2139% Czy organizowane zajęcia pozalekcyjne są ciekawe? tak 2139% nie 815% niewiem bo nie korzystam 1120% czasami 1426%

27 CZĘŚĆ OGÓLNA

28 razemkobietamężczyzna Jakie są Twoje zainteresowania? sport21813 muzyka22148 taniec240 śpiew110 malarstwo220 inne604 Co robisz w wolnym czasie? czytam835 spędzam czas z przyjaciółmi342410 gram na komputerze927 inne *303 Jak często wychodzisz z przyjaciółmi? codziennie382018 widzę się z nimi tylko w szkole624 raz na tydzień743 inne330 Masz zwierzątko domowe? tak472621 nie422 chciałbym/chciałabym101 miałem/am211

29 Interpretując powyższe dane możemy stwierdzić, że większość z nas interesuje się muzyką, a zaraz potem sportem. Gdy zdecydujemy się spojrzeć na te dane ze względu na płeć to okazuje się, że wśród mężczyzn największe zainteresowanie jest sportem.

30 Analizując dane okazuje się że większość z nas wolny czas spędza z przyjaciółmi bez względu na płeć, choć dla mężczyzn ważna jest także gra na komputerze. * inne: motoryzacja, budownictwo

31 Dorota Balcer Michał Bis Marta Daniel Barbara Dzieżyc Dorota Garnek Iwona Kłos Monika Rygielska Kinga Strugaru Bartosz Twardowski Agnieszka Wilczyńska Opiekun: Agnieszka Petzel


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google