Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Dane informacyjne : Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 3 ID grupy: 98/60_MP_G2 ID grupy: 98/60_MP_G2 Opiekun: Marzena Tes Opiekun: Marzena Tes Kompetencja: matematyczno- przyrodnicza Kompetencja: matematyczno- przyrodnicza Temat projektowy: Moja droga do szkoły Temat projektowy: Moja droga do szkoły Semestr/rok szkolny: V/ 2011/2012 Semestr/rok szkolny: V/ 2011/2012

3

4 Spis treści Dawne jednostki miar Dawne jednostki miar Dawne jednostki miar Dawne jednostki miar Dawne jednostki czasu Dawne jednostki czasu Dawne jednostki czasu Dawne jednostki czasu Współczesne urządzenia do mierzenia czasu Współczesne urządzenia do mierzenia czasu Współczesne urządzenia do mierzenia czasu Współczesne urządzenia do mierzenia czasu Prędkość Prędkość Prędkość Rodzaje prędkości Rodzaje prędkości Rodzaje prędkości Rodzaje prędkości Prędkość światła Prędkość światła Prędkość światła Prędkość światła Naukowcy zajmujący się pomiarami prędkości świetlnej Naukowcy zajmujący się pomiarami prędkości świetlnej Naukowcy zajmujący się pomiarami prędkości świetlnej Naukowcy zajmujący się pomiarami prędkości świetlnej Droga Droga Droga Czas Czas Czas Jednostki czasu Jednostki czasu Jednostki czasu Jednostki czasu Strefa czasowa Strefa czasowa Strefa czasowa Strefa czasowa Strefy czasowe na ziemi Strefy czasowe na ziemi Strefy czasowe na ziemi Strefy czasowe na ziemi Ruch jednostajnie prostoliniowy Ruch jednostajnie prostoliniowy Ruch jednostajnie prostoliniowy Ruch jednostajnie prostoliniowy Ruch jednostajnie przyspieszony, prostoliniowy Ruch jednostajnie przyspieszony, prostoliniowy Ruch jednostajnie przyspieszony, prostoliniowy Ruch jednostajnie przyspieszony, prostoliniowy Koniec Koniec Koniec

5 Dawne jednostki miar Dłoń – odpowiadała około 7,44 cm Lina – jednostka miary odpowiadająca 1/12 cała polskiego. Garniec – miara nasypna i nalewna, garść Łokieć – mały kupiecki.

6 Dawne jednostki czasu Klepsydra – zegar wodny, piaskowy. Gnomon – zegar słoneczny. Zegar ogniowy Zegar księżycowy

7 Współczesne urządzenia do mierzenia czasu Zegar mechaniczny Zegar cyfrowy Stoper Minutnik Zegar binarny Zegar kwarcowy

8 Prędkość Prędkość - skalarna wielkość oznaczająca przebytą drogę w jednostce czasu lub tylko wartość prędkości zwana również szybkością. Prędkość - skalarna wielkość oznaczająca przebytą drogę w jednostce czasu lub tylko wartość prędkości zwana również szybkością. Podstawową jednostką prędkości w układzie SI jest metr na sekundę. Podstawową jednostką prędkości w układzie SI jest metr na sekundę. Wzór wyznaczający prędkość to: v=s/t, gdzie: v – prędkość, s – droga, t – czas

9 Rodzaje prędkości Liniowa Liniowa Kątowa Kątowa Chwilowa Chwilowa Początkowa Początkowa Końcowa Końcowa Kosmiczna Kosmiczna Względna Względna Dźwięku Dźwięku Światła Światła Średnia Średnia

10 Prędkość światła Prędkość światła – c, jest to prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycz nych w próżni, (c = 299 792 458 m/s).

11 Naukowcy zajmujący się pomiarami prędkości świetlnej Pierwszym uczonym był chcącym zmierzyć prędkość światła był Galileusz, jednak popełnił on ogromny błąd w pomiarach i jego eksperyment był skazany na niepowodzenie. W 1676 roku Ole Rømer podał pierwsze szacowanie skończonej prędkości światła stwierdzając, że światło potrzebuje mniej niż sekundę, by przebyć odległość 3000 mil francuskich (około 13000 km). Swoje obliczenia oparł na obserwacji satelity Jowisza. Pierwszego laboratoryjnego pomiaru prędkości światła dokonał w 1849 roku francuski fizyk Armand Fizeau używając koła zębatego. Od tamtej pory metody pomiaru prędkości światła były stale rozwijane, czego efektem był wzrost dokładności pomiaru. W 1907 roku Albert Abraham Michelson otrzymał Nagrodę Nobla m.in. za bardzo dokładne pomiary prędkości światła

12 Droga Droga- długość odcinka toru, jaką pokonuje ciało podczas swojego ruchu. Droga oznacza odległości pomiędzy dwoma punktami wyznaczającymi początek i koniec. Droga - długość odcinka toru, jaką pokonuje ciało podczas swojego ruchu. Droga oznacza odległości pomiędzy dwoma punktami wyznaczającymi początek i koniec.

13 Czas Czasskalarna wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Czas - skalarna wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu.

14 Jednostki czasu sekunda (jednostka podstawowa w układzie SI) sekunda (jednostka podstawowa w układzie SI) minuta = 60 sekund minuta = 60 sekund godzina = 60 minut = 3600 sekund godzina = 60 minut = 3600 sekund doba/dzień = 24 godziny doba/dzień = 24 godziny tydzień = 7 dni tydzień = 7 dni miesiąc = 28/29/30/31 dni miesiąc = 28/29/30/31 dni kwartał = 3 miesiące kwartał = 3 miesiące rok = 12 miesięcy = 365/366 dni rok = 12 miesięcy = 365/366 dni dekada = 10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku dekada = 10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku wiek = 100 lat wiek = 100 lat tysiąclecie = 1000 lat tysiąclecie = 1000 lat era – dzieli historię ludzkości na okres przed umownym narodzeniem Chrystusa i po era – dzieli historię ludzkości na okres przed umownym narodzeniem Chrystusa i po

15 Strefa czasowa Strefa czasowa - wytyczony obszar powierzchni Ziemi o szerokości średnio 15° (360°/24) długości geograficznej, rozciągający się południkowo między biegunami, w którym urzędowo obowiązuje jednakowy czas (czas strefowy). Przeważnie jest on średnim czasem słonecznym środkowego południka tej strefy, który różni się o całkowitą liczbę godzin od czasu uniwersalnego. Są jednak wprowadzone urzędowo strefy, w których czas różni się od czasu uniwersalnego o niecałkowitą liczbę godzin.

16 STREFY CZASOWE NA ZIEMI

17 Ruch jednostajnie prostoliniowy Ruch jednostajny prostoliniowy jest ruchem, w którym ciało porusza się ze stałą prędkością, czyli ciało pokonuje taką samą drogę w każdej jednostce czasu.

18 Ruch jednostajnie przyspieszony, prostoliniowy Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy jest ruchem, w którym prędkość ciała wzrasta jednostajnie, co pewną jednostkę czasu- przyspieszenie.

19

20 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google