Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach ID grupy: 97/87_mf_g1 Kompetencja: Matematyczno-Fizyczna Temat projektowy: Przyroda, która nas otacza Semestr IV rok szkolny: 2011/2012 2

3 Palan prezentacji Czynniki środowiskowe wpływające na rozwój roślin
Doświadczenia Obserwacje Wnioski

4 Czynniki środowiskowe wpływające na rozwój roślin
Do czynników ekologicznych – środowiskowych zaliczamy:  temperaturę, wilgotność, światło oraz zaopatrzenie w substancje odżywcze – CO2 i sole mineralne.

5 Powietrze własności fizyczne
Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Gęstość powietrza zależy od ciśnienia, temperatury oraz składu; dla suchego powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 20 °C wynosi 1,2 kg/m³. Temperatura topnienia zestalonego powietrza wynosi około −213 °C, a temperatura wrzenia około −191 °C.

6 Powietrze skład chemiczny

7 Powietrze, badanie zanieczyszczeń
W województwie lubuskim badania zanieczyszczenia powietrza prowadzi się w zakresie następujących substancji: dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, tlenku węgla, benzenu oraz metali ciężkich (ołowiu, arsenu, niklu i kadmu)

8 Powietrze, badanie zanieczyszczeń
Do mierzenia używa się miernika przepływu powietrza

9 Powietrze, badanie zanieczyszczeń
Rozmieszczenie stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza w województwie lubuskim

10 Doświadczenie 1 wpływ zanieczyszczania powietrza na rozwój roślin (tlenek siarki)
Materiały: szklarenka, zapałki, kiełki roślin (np. rzeżucha)

11 Doświadczenie 1 projekt szklarenki

12 Doświadczenie 1 projekt szklarenki

13 Doświadczenie 1 przebieg doświadcznia
W szczelnej szklarence umieszczamy płaskie naczynie z wykiełkowaną rzeżuchą, obok w niepalnym naczyniu umieszczamy łebki zapałek z siarką, zachowując szczególną ostrożność podpalamy siarkę a następnie, jak najszybciej przykrywamy i uszczelniamy szklarenkę . (doświadczenie można z powodzeniem wykonać wykorzystują słoik lub inne naczynie szklane) Pozostawiamy na kilka dni i prowadzimy obserwację.

14 Doświadczenie 1 wyniki przy dużym stężeniu spalin siarki już po 1 – 2 dniach można zaobserwować można zaobserwować czernienie roślin i ich obumieranie .

15 Efekt cieplarniany Zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

16 Woda, analiza wody, badanie wody
Woda (H2O), to jeden z najczęściej występujących w przyrodzie związków chemicznych, o olbrzymim znaczeniu biologicznym. Charakteryzuje się brakiem zapachu i smaku oraz bezbarwnością. Temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem atmosferycznym wynosi 100°C, natomiast temperatura topnienia 0°C.

17 Woda, analiza wody, badanie wody
Laboratoryjne badania wody pozwalają na określenie jej jakości. Wykonywane są dwa rodzaje analiz wody: - analiza podstawowa - fizykochemiczna - analiza mikrobiologiczna

18 Woda, analiza wody, badanie wody
Analiza fizykochemiczna Zadaniem analizy fizykochemicznej wody jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia lub wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem fizykochemicznym. Analiza fizykochemiczna wody obejmuje następujące badania: - pH Twardość - Żelazo - Mangan - Azotany - Jony amonowe - Chlorki - Chlor wolny - Chlor ogólny - Przewodność elektrolityczną

19 Woda, analiza wody, badanie wody
Analiza mikrobiologiczna Zadaniem analizy mikrobiologicznej jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia lub wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem mikrobiologicznym. Analiza mikrobiologiczna obejmuje następujące badania: - Escherichia coli - Bakterie grupy coli - Enterokoki - Pseudomonas aeruginosa - Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h - Legionella sp. - Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

20 Doświadczenie 2 Wpływ zasolenia wody na kiełkowanie roślin
Materiał: nasiona pszenicy i lnu Narzędzia: tacki plastikowe, ręcznik papierowy, naczynia na roztwory Odczynniki: roztwory NaCl o stężeniu: 0,1%, 1%, 2,5%, 5% oraz woda, Obserwacja po 3 i 6 dniach od momentu wysiania.

21 Doświadczenie 2 Wpływ zasolenia wody na kiełkowanie roślin
Przygotowanie doświadczenia: Na 5 kompletach tacek (2 na komplet) wysiewamy pojedyńczo nasiona pszenicy i lnu.

22 Doświadczenie 2 Wpływ zasolenia wody na kiełkowanie roślin
Przygotowanie doświadczenia:

23 Doświadczenie 2 Wpływ zasolenia wody na kiełkowanie roślin
Przygotowanie doświadczenia: W naczyniach np. słoiczkach przygotowujemy odpowiednie roztwory za pomocą których utrzymujemy stalą wilgotność podłoża

24 Doświadczenie 2 Wpływ zasolenia wody na kiełkowanie roślin
Obserwacja: W 3 i 6 dniu od wysiania nasion zliczamy liczbę nasion które wykiełkowały na poszczególnych tackach. Wyniki zapisujemy w tabeli np.. NaCl 0,1% NaCl 1% NaCl 2% NaCl 2,5% NaCl 5% woda Dzień 3 8 6 1 10 Dzień 6 14 9 5 2 16

25 Doświadczenie 2 Wpływ zasolenia wody na kiełkowanie roślin
Wnioski: Zwiększone zasolenie ma bardzo negatywny wpływ na rozwój roślin, zbyt duże stężenie NaCl w wodzie lub glebie może go całkowicie zahamować . Podobne zjawisko można zaobserwować na poboczach dróg, które w okresie zimowym były systematycznie posypywane solą. Roślinność w początkowym okresie wiosennym praktycznie nie występuje.

26 Doświadczenie 3 Wpływ pH środowiska na zabarwienie niektórych roślin
Bardzo ciekawym doświadczeniem jest obserwacja np. zabarwienia kwiatów niezapominajki lub hortensji w zależności od pH środowiska. Odpowiedzialne są za to zjawisko Antocyjany – barwniki roślinne nie biorące udziału w procesie fotosyntezy. Zmieniają one barwę od czerwonej poprzez różową, pomarańczową, niebieską aż do fioletowej.

27 Doświadczenie 4 Wpływ grawitacji ziemskiej na kierunek wzrostu korzeni roślin
Doświadczenie polega na ułożeniu kilku ziarenek np. fasoli w różnych pozycjach na zwilżonej gazie. Podłoże utrzymujemy w stałej wilgotności. Po wykiełkowaniu z łatwością zaobserwujemy, że bez względu na ułożenie nasion, korzonki zawsze będą rosły prostopadle do powierzchni ziemi

28 Doświadczenie 4 Wpływ grawitacji ziemskiej na kierunek wzrostu korzeni roślin

29 Doświadczenie 5 Występowanie bakterii w glebie
Na szkiełko podstawowe mikroskopu nanosimy przy pomocy szklanego pręta kroplę wody destylowanej. Mieszamy ją z grudką gleby i nakrywamy szkiełkiem nakrywkowym. Pod mikroskopem obserwujemy charakterystyczne kształty bakterii. Gleba jest naturalnym środowiskiem życia dla ogromnej liczby bakterii. W 1 g może żyć ich wiele miliardów, a więc może być ich więcej niż ludzi na kuli ziemskiej.

30 Doświadczenie 6 Rozkład materii organicznej przez zwierzęta glebowe.
Proste doświadczenie z opadłymi liśćmi bukowymi ukazuje nam, że chrząszcze, roztocza, wije, skoczonogi i inne zwierzęta glebowe żerując, pomagają rozkładać szczątki organiczne. Liście wkładamy do siatki ze sztucznego tworzywa o małych oczkach. Następnie siatkę zakopujemy w naturalnym podłożu. w celach porównawczych obok zakopujemy drugą wiązkę liści ale bez siatki. Po pewnym czasie zauważamy, że rozkład listowia bukowego w siatce jest znacznie wolniejszy niż listowia bez siatki. Zwierzęta ziemne potrafią znacznie szybciej rozłożyć substancję organiczną, co ma wielkie znaczenie dla naszego otoczenia przyrodniczego.

31 Doświadczenie 7 Właściwości sorpcyjne gleby
Materiały: Probówka (lub inne naczynie) Próbka gleby Roztwór atramentu Wykonanie: Do probówki z glebą wprowadzam roztwór atramentu. Następnie wszystko dokładnie mieszam i wstrząsam. Powstałą po tych czynnościach zawiesinę przesączam przez sączek z waty.

32 Doświadczenie 7 Właściwości sorpcyjne gleby
Obserwacje: Roztwór atramentu który był granatowy po wymieszaniu z glebą i przesączeniu stał się cieczą przezroczystą, a na sączku pozostaje czarny osad. Wniosek: Można wysunąć wniosek że gleba ma właściwości sorpcyjne, ponieważ cząstki barwnika atramentu zostały zatrzymane przez cząstki gleby.

33 Dziękujemy za poświęconą uwagę. !!!
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach Grupa projektowa matematyczno-fizyczna 97/87_mf_g1

34 34


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google