Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2

3

4 Po zapoznaniu si ę z tematem projektu rozpocz ę li ś my prac ę nad budow ą obwodów elektrycznych.

5 Adam oraz Krzysztof skupieni nad wykonywaną pracą

6 Agata z Gosią oraz rozpoczęcie budowy ich obwodu elektrycznego

7

8

9 Żarówka się świeci

10 Adam bada przepływ prądu elektrycznego przez kwas siarkowy (VI). H 2 SO 4 ----> 2H + + SO 4 2- To dzi ę ki jonom H+H+ płynie pr ą d H2OH2O

11 W tych roztworach potwierdza si ę zasada, ż e nat ęż enie zale ż y od st ęż enia jonów H + w roztworze.

12 MONIKA SPRAWDZA PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE PRZEZ KWASY

13

14 Metale przewodzą prąd

15 Folia aluminiowa jest przewodnikiem pr ą du elektrycznego.

16

17

18 GRAFIT PRZEWODZI PRĄD ELEKTRYCZNY

19 W ramach tematu projektowego wyruszyli ś my na wycieczk ę do elektrowni w Turku.

20

21 Kolejnym etapem naszej wycieczki było zwiedzanie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. W ciągu roku wydobywa się i transportuje ok. 5 mln ton węgla. Szczególnym osiągnięciem kopalni są zbiorniki wodne powstałe w odkrywkach po zakończeniu eksploatacji.

22

23

24

25 Naszym celem była zamiana energii mechanicznej w elektryczn ą. Prac ę rozpocz ę li ś my od zmontowania stela ż y, na których zamocowane były koła poł ą czone ła ń cuchem.

26 Wytrwali chłopcy w nasze urządzenie do zamiany energii włożyli duży wysiłek.

27

28

29 Agata prezentuje wielkości opisujące prąd elektryczny: -Napięcie -Natężenie -Praca -Moc -Energia

30

31

32 Co to jest prąd elektryczny?

33 NAD BUDOWĄ NASZEGO URZĄDZENIA DŁUGO PRACOWALIŚMY…

34 Nasze wielogodzinne prace nad budową urządzenia zamieniającego energię mechaniczną w energię elektryczną nie przyniosły rezultatu. Oby dwa zmontowane stelaże nie mogły współgrać ze sobą. Wynikało to z błędów technicznych.

35 Z dziecinnego rowerka wymontowaliśmy jego część, co widać na zdjęciu.

36 PRZYGOTOWANIE FRAGMENTU LAMPEK CHOINKOWYCH, KTÓRY STANOWIŁ ELEMENT KO Ń COWEJ PREZENTACJI

37

38

39 DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google