Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 ELEKTROLIZA Elektroliza jest to proces zachodzący wskutek przepływu prądu stałego przez roztwór elektrolitu lub elektrolit stopiony (termoelektroliza). W pobliżu elektrod biegną reakcje utleniania (przy anodzie) i redukcji (przy katodzie) jonów elektrolitu, związków chemicznych rozpuszczonych w roztworze.

3 ELEKTROLIZA Elektroliza zachodzi w układach, w których występują substancje zdolne do jonizacji, czyli rozpadu na jony. Samo zjawisko jonizacji może być wywołane zarówno przyłożonym napięciem elektrycznym, jak i zjawiskami nie generowanymi bezpośrednio przez prąd - dysocjacją elektrolityczną autodysocjacją, wysoką temperaturą, czy działaniem silnym promieniowaniem.

4 ELEKTROLIZA Każda z elektrod przyciąga do siebie przeciwnie naładowane jony. Do katody dążą więc dodatnio naładowane kationy, a do anody ujemnie naładowane aniony. Po dotarciu do elektrod jony przekazują im swój ładunek, a czasami wchodzą też z nimi w reakcję chemiczną, na skutek czego zamieniają się w obojętne elektrycznie związki chemiczne lub pierwiastki.

5 ELEKTROLIZA Powstające w ten sposób substancje zwykle albo osadzają się na elektrodach albo wydzielają się z układu w postaci gazu. Proces elektrolizy wymaga stałego dostarczania energii elektrycznej.

6 PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA Prawa elektrolizy Faradaya to dwa prawa sformułowane przez Faradaya w 1834 r.: 1. Masa substancji wydzielonej podczas elektrolizy jest proporcjonalna do ładunku, który przepłynął przez elektrolit 2. Ładunek Q potrzebny do wydzielenia lub wchłonięcia masy m jest dany zależnością gdzie: F - stała Faradaya (w kulombach/mol) z - ładunek jonu (bezwymiarowe) M - masa molowa z jonu (w gram/mol). Inne, częściej spotykane sformułowanie drugiego prawa elektrolizy Faradaya brzmi: Stosunek mas m 1 oraz m 2 substancji wydzielonych na elektrodach podczas przepływu jednakowych ładunków elektrycznych jest równy stosunkowi ich równoważników elektrochemicznych k 1 oraz k 2 i stosunkowi ich mas równoważnikowych R 1 oraz R 2, czyli:

7 ELEKTROLIZA Elektroliza w zadaniach: I - natężenie prądu płynącego przez elektrody t - ile czasu przez elekrody płynął prąd o natężeniu I m = k I t – wzór na masę wydzielonej substancji z roztworu na elektrodzie k- współczynnik elekrtolizy k = M / z·F Stała Faradaya= C/molIlość elektronówMasa molowa

8 ELEKTROLIZA Nasze miejsce pracy

9 ELEKTROLIZA Całą grupą wykonaliśmy szereg doświadczeń, polegających na przepływie prądu przez celę elektrolityczną, składającą się z naczynia zawierającego roztwór elektrolitu i zanurzone w nim elektrody, podłączone do zewnętrznego obwodu, w którym znajduje się źródło prądu. Elektroliza wodnego roztworu azotanu (V) ołowiu(II) Elektroliza wodnego roztworu siarczanu (VI) żelaza (II) Elektroliza wodnego roztworu siarczanu (VI) glinu (III) Elektroliza wodnego roztworu siarczanu (VI) miedzi Elektroliza wodnego roztworu siarczanu (VI) sodu (elektroliza wody)

10 ELEKTROLIZA DOŚWIADCZENIE: ELEKTROLIZA WODNEGO ROZTWORU azotanu (V) ołowiu Opis doświadczenia: w zlewce z wodnym roztworem azotanu (V) ołowiu zanurzyliśmy dwie elektrody węglowe podłączone do baterii Obserwacje: na elektrodzie ujemnej (katodzie) wydziela się metal i gaz. Wnioski: Na katodzie wydziela się ołów.

11 ELEKTROLIZA

12 PRZEBIEG ELEKTROLIZY Pb(NO 3 ) 2 Pb² +2 NO 3 ̄ K(+): Pb² ; H A(-): NO 3 ; OH ̄ Pb² + 2 e ̄ Pb° H2OH2O

13 ELEKTROLIZA I=0.3 A t=20 minut k=M/(z·F) Ile gram ołowiu zostało wydzielone na katodzie? K=82g/mol : (2·F C/mol)=41:F g/C m=kIt= 41:96500C/mol·1200s= 0,509844g Na katodzie wydzieliło się 0, grama ołowiu. Obliczenia do przeprowadzonego doświadczenia.

14 ELEKTROLIZA przed po Wyniki przeprowadzonego doświadczenia

15 ELEKTROLIZA

16 DOŚWIADCZENIE: ELEKTROLIZA WODNEGO ROZTWORU siarczanu (VI) żelaza(II) Opis doświadczenia: W zlewce z wodnym roztworem siarczanu (VI) żelaza(II) zanurzyliśmy dwie elektrody węglowe podłączone do baterii Obserwacje: Na elektrodzie ujemnej (katodzie) wydziela się metal i gaz. Wnioski: Na katodzie wydziela się żelazo, które reaguje z wodą tworząc wodorotlenek żelaza (II), czemu towarzyszy wydzielanie wodoru w formie gazowej

17 ELEKTROLIZA

18 PRZEBIEG ELEKTROLIZY Fe(SO 4 ) Fe² + SO 4 ² ̄ K(-): Fe² ; H A(+): SO 4 ² ̄ ; OH ̄ Fe² + 2e ̄ Fe° H2OH2O

19 ELEKTROLIZA

20

21 DOŚWIADCZENIE: ELEKTROLIZA WODNEGO ROZTWORU siarczanu (VI) glinu (III) Opis doświadczenia: W zlewce z wodnym roztworem siarczanu (VI) glinu (III) zanurzyliśmy dwie elektrody węglowe podłączone do baterii. Obserwacje: Na elektrodzie ujemnej (katodzie) wydziela się metal i gaz. Wnioski: Na elektrodzie ujemnej (katodzie) Na katodzie wydziela się glin, który reaguje z wodą tworząc wodorotlenek glinu (III), czemu towarzyszy wydzielanie wodoru w formie gazowej.

22 ELEKTROLIZA

23 PRZEBIEG ELEKTROLIZY Al 2 (SO 4 ) 3 2 Al³ + 3 SO 4 ² ̄ K(-): Al³ ; H A(+): SO 4 ² ̄ ; OH ̄ Al³ + 3 e ̄ Al° H2OH2O

24 ELEKTROLIZA

25

26 DOŚWIADCZENIE: ELEKTROLIZA WODNEGO ROZTWORU siarczanu (VI) miedzi Opis doświadczenia: W zlewce z wodnym roztworem siarczanu(VI) miedzi zanurzyliśmy dwie elektrody węglowe podłączone do baterii. Obserwacje:Na elektrodzie ujemnej (katodzie) wydziela się metal i gaz. Wnioski: Na katodzie wydziela się miedź.

27 ELEKTROLIZA

28 PRZEBIEG ELEKTROLIZY CuSO 4 Cu² + SO 4 ² ̄ K(-): Cu² ; H A(+): SO 4 ² ̄ ; OH ̄ Cu² + 2 e ̄ Cu° H2OH2O

29 ELEKTROLIZA

30

31 Elektroliza wody

32 PRZEBIEG ELEKTROLIZY H 2 O H + OH ̄ K(-): H 2 e ̄ + 2 H 2 O H OH ̄ A(+): OH ̄ + + H 2 O ½ O H + 2 e ̄ + H2OH2O

33 ELEKTROLIZA I=0.3A t=20 minut Jaka objętość wydzielonego tlenu i wodoru? m o 2 =kIt k=32g/mol: (2·F C/mol)= 16 :F g/C m o 2 =16:96500 g/C ·0,3A ·1200s=0,059689g VO2=(0,059689g·22,4 dm³/mol):32g/mol= 0, dm³ VH2=VO2·2=0, dm³ Obliczenia do przeprowadzonego doświadczenia.

34 ELEKTROLIZA Tak pracujemy!

35 ELEKTROLIZA Nasza grupa

36 BIBLIOGRAFIA: elektroliza_wody.html Encyklopedia PWN

37 ELEKTROLIZA Szef projektu: Jakub Bartczak Zastępca: Joanna Chojnacka Sekretarz: Natalia Mocek Uczestnicy: Anna Kaleta Natalia Mocek Aleksandra Szczepańska Ewa Telążka Justyna Tomczyk Adam Szewczyk Tadeusz Witkowski Magdalena Żuberek Oskar Prussak

38 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google