Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE 98/47_P_G1 Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE 98/47_P_G1 Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE 98/47_P_G1 Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach ID grupy: 98/47_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem. Semestr/rok szkolny: III / 2010/2011

3 Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza i usługowa przedsiębiorców wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zasady jej podejmowania i wykonywania określa ustawa z 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178)

4 Działalność gospodarcza
Charakteryzuje się następującymi cechami: ma charakter zarobkowy, czyli jest prowadzona w celu osiągniecia przychodu, a nawet nadwyżki przychodu nad kosztami, czyli dochodu, jest systemem zorganizowanym i ciągłym, czyli jest przemyślana, nieprzypadkowa i sporadyczna, prowadzona jest w sposób zawodowy, nie amatorski i we własnym imieniu, istnieje duża liczba form prawnych jej prowadzenia przez przedsiębiorców, każdy ma możliwość jej podjęcia na równych prawach, czyli bez przeszkód w zakresie form własności, wielkości kapitału czy cech osobistych, istnieje konieczność przestrzegania określonych przepisów prawa i uznawanych zasad współżycia społecznego, ma miejsce uczciwa konkurencja i poszanowanie dobrych obyczajów, występuje konieczność wpisu do rejestru przedsiębiorców, czyli musi być jawna,

5 Przedsiębiorca Przedsiębiorcą jest podmiot, który zawodowo we własnym imieniu podejmuje i prowadzi działalność gospodarczą. Ze względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej wyróżniamy: Osoby fizyczne Spółki Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe

6 Osoby Fizyczne Działają jako przedsiębiorcy jednoosobowi (indywidualni). Wykonują oni działalność osobiście, a także zatrudniają pracowników. Prowadzą działalność, wykorzystując własny kapitał. Zalicza się do nich m.in. przedstawicieli wolnych zawodów m.in. architektów, lekarzy.

7 Spółki To związek różnego rodzaju osób zwanych wspólnikami i ich kapitałów. Rodzaj związków osób i kapitałów decyduje o rodzaju spółki, dlatego wyróżnia się następujące ich rodzaje; Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna

8 spółdzielnie Są zrzeszeniem osób, zwanych członkami, które we wspólnym interesie prowadzą działalność gospodarczą. Kapitały spółdzielni, zwane funduszami, pochodzą z udziałów członkowskich i opłat wpisowych. Wyróżniamy: Spółdzielnie pracy Spółdzielnie użytkowników Spółdzielnie mieszkaniowe

9 Przedsiębiorstwa Państwowe
Tworzone są przez rząd. Gospodarują wydzieloną częścią majątku Skarbu Państwa. Aktualnie trwa proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, polegający na przekształcaniu ich głównie w spółki akcyjne, których akcje sprzedaje się różnym inwestorom prywatnym.

10 Wybór Przedsiębiorstwa
Po przeanalizowaniu form prawnych i procedur uznaliśmy, że ze względów formalnych najlepszą formą dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą jest przedsiębiorstwo jednoosobowe.

11 Plusy i minusy własnej działalności gospodarczej
Pozytywne strony pracy na własny rachunek Negatywne strony pracy na własny rachunek Nie masz przełożonego – sam jesteś dla siebie szefem. Jesteś niezależny w realizowaniu własnych pomysłów. Samorealizujesz się. Zarabiasz. Twoje wynagrodzenie zależy od wkładu twojej pracy. Masz możliwość sprawdzenia się. Masz duże możliwości kontaktu z innymi. Stwarzasz miejsca pracy dla innych. Decydujesz kogo zatrudniasz i z kim współpracujesz. Brak gwarantowanego dochodu. Ryzyko. Możliwości niepowodzenia przedsięwzięcia. Nieokreślony czas pracy. Mniej czasu dla rodziny. Odpowiedzialność za innych. Uzależnienie standardu życia od kondycji firmy. Stresy. Konieczność realizowania różnych zadań.

12 Instytucje Wspomagające przedsiębiorczość
1. Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości 2. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 3. Powiatowe Urzędy Pracy – Fundusz Pracy 4. Krajowy Fundusz Poręczeń kredytowych

13 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
W Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Kępnie otrzymaliśmy informacje, na jaką pomoc ze strony urzędu może liczyć osoba rozpoczynająca działalność na terenie naszego powiatu i gdzie może szukać pomocy.

14 Bezzwrotne Dotacje z f. P. I efs
Jednorazowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie powiatu kępińskiego; Wysokość środków: Max zł branża usługowa i produkcyjna Max branża handlowa Max handel własny Środki własne min. 25%

15 Instytucje wspierające przedsiębiorczość w południowej Wielkopolsce
Izba Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski ul. Wrocławska 93 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Przemysłowa 27 Ostrzeszów Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25 62 – 800 Kalisz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Ledóchowskiego 36 63 – 400 Ostów Wielkopolski

16 Nasze Przedsiębiorstwo
Po informacjach uzyskanych w Centrum Aktywizacji Zawodowej uzyskanych PUP postanowiliśmy, że założymy firmę, która będzie zajmowała się opieką nad domowymi zwierzętami. PUPIL – zoohotel dla zwierząt. Oferta naszych usług obejmować będzie: Opiekę nad domowymi zwierzętami podczas nieobecności właściciela w hotelu – schronisku lub w domu właściciela Pomoc w sprawowaniu opieki podczas wizyt u weterynarza Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych

17 ZOOHOTEL –PUPIL Analiza SWOT
Mocne strony Dobra lokalizacja Dobra organizacja Stała współpraca z punktem weterynarii Korzystne ceny dla stałych klientów Najlepsza opieka nad domowymi pupilami Słabe strony Mało znany typ usług Nieznana firma Niewystarczający kapitał Szanse Obecnie brak konkurencji Rosnący popyt na tego typu usługi Moda na posiadanie zwierząt domowych Chęć współpracy z innymi firmami Zagrożenia Pojawienie się konkurencji Ograniczona reklama Wygórowane wymogi prawne

18 Droga do własnej firmy krok 1
Urząd Miasta i Gminy Złożenie wniosku EDG -1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zasada jednego okienka Załatwimy: zgłoszenie do ZUSu/KRUSu, urzędu statystycznego (REGON) zgłoszenie do urzędu skarbowego zyskujemy NIP Niezbędny dokumenty: dowód osobisty Należy podać czteroznakowy kod danej działalności z PKD, nazwę firmy, siedzibę firmy oraz datę rozpoczęcia działalności

19 Droga do własnej firmy krok 2
Bank Każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać firmowy rachunek bankowy, za pomocą którego dokonywane będą płatności związane z działalnością gospodarczą, jak również dokonywane rozliczenia z ZUS –em i urzędem Skarbowym. Dokumenty: dowód osobisty; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS; zaświadczenie o nr REGON (zarówno oryginał, jak i kserokopie); pieczątka firmowa.

20 Droga do własnej firmy krok 3
Urząd Skarbowy Wypełniamy wniosek wyboru formy opodatkowania. (do wyboru: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa).

21 Droga do własnej firmy krok 4
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poprzez wypełnienie formularzy ZFA i ZUA dokonujemy zgłoszenia siebie i pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Dokumenty: dowód osobisty; nr REGON; nr NIP; nr konta bankowego

22 Droga do własnej firmy krok 4
Sanepid W przypadku niektórych rodzajów działalności odbioru miejsca, gdzie będzie wykonywana działalność, musi dokonać Sanepid. Dokumenty: umowa najmu lokalu lub akt własności, KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numery REGON i NIP, sprawozdanie z badań próbki wody, umowa na wywóz śmieci, protokół pomiarów wydajności i głośności wentylacji mechanicznej,

23 Pytanie 1. Skąd pomysł na własną działalność gospodarczą ?
Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.     Pytanie 1. Skąd pomysł na własną działalność gospodarczą ? Produkcja i montaż ślusarki aluminiowej w postaci szklanych fasad, okien, drzwi, świetlików itp. jest działem budownictwa, którym zajmuję się zawodowo od czasów zakończenia studiów w wydziale budownictwa. Bezpośrednio po zakończeniu studiów trafiłem do firmy budowlanej, która właśnie zaczęła tworzyć dział produkcji i montażu ślusarki aluminiowej. Nabyta wówczas wiedza i doświadczenie były niezwykle ważnym czynnikiem, które po kilku latach pracy, pomogły w podjęciu decyzji o rozpoczęciu własnej działalności. W pewnym momencie życia, zdecydowałem się na wyjazd za granicę. Dwuletni pobyt za granicą, był decydujący o podjęciu decyzji o własnej działalności.

24 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pytanie 2. W którym roku założył Pan swoją firmę, skąd miał Pan środki na ten cel ? Firma powstała w roku Można więc powiedzieć, że wciąż jesteśmy w pewnym sensie na starcie. Największe firmy z tej branży funkcjonują od kilkunastu lat. Uruchamiając firmę miałem do dyspozycji wyłącznie własne środki. Zdecydowałem się nie korzystać z kredytów bankowych. Zdecydowałem się na wolniejszy ale i bezpieczniejszy wariant rozwoju bez comiesięcznych obciążeń bankowych wynikających z konieczności spłaty kredytów. Należy pamiętać, że budownictwo jest niestabilnych działem gospodarki zależnym od wielu czynników. Ostra zima może spowodować znaczny spadek produkcji nawet na kilka miesięcy. W takich momentach zaczyna doceniać się brak obciążeń finansowych. Tak więc własne oszczędności były podstawowymi środkami umożliwiającymi uruchomienie działalności.

25 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pytanie 3. Czym zajmuje się pańska firma ? Jak wspomniałem wcześniej, firma zajmuje się produkcją i montażem ślusarki aluminiowej. W zakres produkcji wchodzą różne produkty od najprostszych okien i drzwi aluminiowych, poprzez szklano-aluminiowe fasady na elewacjach budynków, świetliki na dachach, wewnętrznych przeszkleń w strefach biurowych itp. Wykonujemy również elewacje wentylowane z okładzinami z kasetonów z płyt kompozytowych typu alucobond bądź płytami ceramicznymi typu faveton. Uzupełnieniem produkcji są różnego rodzaju żaluzje i tzw. łamacze światła, które zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń w okresie letnim. Wykonujemy również specjalistyczne konstrukcje w postaci zadaszeń i elewacji cało kształtnych (tzw. spider glass ), których charakterystyczną cechą jest niemalże brak widocznych od zewnętrznej strony elementów mocujących tafle szklane.  

26 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pytanie 3. Czym zajmuje się pańska firma ? Podsumowując, wykonujemy elementy, które nadają budynkom ostateczny charakter i niepowtarzalny wygląd. Staramy się wypełniać wizje architektów i przetłumaczyć projekt architektoniczny w rozwiązania konstrukcyjne. Czasami są to zadania niezwykle trudne, ale ich wypełnienie daje nam olbrzymie poczucie satysfakcji. Satysfakcja jest potęgowana faktem, że owoce naszej pracy są namacalne i widoczne nie tylko dla nas czy inwestora, ale również dla postronnych osób, które widzą i najczęściej pozytywnie oceniają rezultat naszej pracy.

27 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pytanie 4. Ile osób Pan zatrudnia? Zatrudnienie we firmie waha się od 10 do 16 osób w zależności od potrzeb i sytuacji na rynku. W okresie zimowym, zatrudnienie jest nieco mniejsze, ze względu na spowolnienie prac budowlanych w całym budownictwie.  Od trzech lat prowadzę biznes ze wspólnikiem a produkcja odbywa się w dwóch montowniach - w Kępnie oraz Ostrowie Wlkp. Większość czasu spędzamy jednak w terenie na placach budów. Dotychczas wykonywaliśmy prace m. in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Strzelinie, Siechnicach, Łodzi. Można powiedzieć, ze podejmujemy się realizacji w całej Polsce.

28 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pytanie 5. Które zamówienie sprawiło Panu największy problem, a które największą satysfakcję ? Większość realizacji jest niepowtarzalna i wymaga indywidualnego podejścia do tematu. Należy pamiętać, ze w dziedzinie budownictwa nie ma marginesu bezpieczeństwa. To co robimy, musi pod względem konstrukcyjnym być w 100% pewne. Wszelkiego rodzaju obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przeprowadza się obecnie przy użyciu specjalistycznego oprogramowania i trudno tutaj mówić o kwestii "problemu". W zależności od potrzeb stosuje się bardziej lub mniej zaawansowane techniki obliczeniowe. Jedyne problemy, jakie mogą się pojawić w trakcie prac, to kwestia jakości i estetyki. Należy pamiętać, że prace montażowe prowadzi się w różnych warunkach panujących na placach budów w sąsiedztwie wielu innych brygad budowlanych zajmujących się innymi zakresami prac. Bardzo łatwo o uszkodzenia. Również warunki zimowe, ograniczają w pewnym stopniu zdolności manualne, które mają największy wpływ na jakość i estetykę naszych wyrobów. I to są czynniki, które stwarzają realne problemy na budowie.

29 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pyt. 5 c.d. Jeśli chodzi o realizację, która dała największą satysfakcję to mogę wymienić budowę biurowca i hali produkcyjnej firmy LABOR w Kątach Wrocławskich. Architekt zaprojektował budynek biurowca o skomplikowanej bryle i geometrii. Elewacja budynku została wykonana przez nas w technologii kasetonów typu alucobond oraz fasad szklanych w systemie REYNAERS. Połączenie tych dwóch technologii plus ciekawa kolorystyka dała niezwykle interesujący efekt końcowy. Pomimo niewielkich rozmiarów, budynek biurowca prezentuje się niezwykle efektownie i zwraca na siebie uwagę, czego dowodem, było przyznanie tej inwestycji wyróżnienia w konkursie Mister Budownictwa województwa dolnośląskiego w roku Fotografie tej realizacji oraz innych można obejrzeć na naszej stronie internetowej.

30 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pytanie 6. W prowadzeniu własnej firmy co sprawia największe trudności ? Trudności jest wiele i trudno powiedzieć, co sprawia największe. Problemem może być pozyskiwanie zleceń ze strony pewnych i wypłacalnych kontrahentów. Problemem może być znalezienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Problemem mogą być sprawy urzędowe związane z koniecznością spełniania wymogów i potrzeb kilkunastu urzędów, które mają uprawnienia do przeprowadzenia kontroli. Problemem mogą być zmieniające się przepisy itd. Dla mnie osobiście, kwestie związane z koniecznością wypełniania dziesiątek dokumentów dla różnych instytucji są sprawą najbardziej przykrą. Część tych obowiązków zlecona została do firm zewnętrznych, nadal pozostaje jednak duża liczna tych dokumentów, które należy wypełnić osobiście. Nie dostarczenie lub ich dostarczenie po terminie często skutkuje karami finansowymi. To jest kwestia która dotyczy wszystkich przedsiębiorców i myślę, że większość z nich potwierdzi moje spostrzeżenie, że niestety zapowiedzi kolejnych rządów o ułatwieniach dla przedsiębiorców i odbiurokratyzowania sfery przedsiębiorczości są tylko czystą propagandą a ilość wymogów formalnych w stosunku do przedsiębiorców stale wzrasta.

31 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pytanie 7. Czy korzystał Pan lub zamierza korzystać ze środków unijnych na rozwój firmy ? Nie, do tej pory nie korzystałem z tych środków. Środki unijne związane są z konkretnymi programami. Do tej pory, w okresie mojej działalności, nie znalazłem interesującego programu, który mógłbym uwzględnić w swojej działalności. Jeżeli pojawi się program, który mógłbym zaadoptować, wówczas zastanowię się nad możliwością skorzystania ze środków unijnych.

32 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pytanie  8. Dużo ostatnio mówi się na temat kryzysu gospodarczego, czy jest on również odczuwalny w Pana firmie? Tak, w stosunku do lat zauważam spadek koniunktury, Prywatni przedsiębiorcy kiedy rozpoczął się kryzys z Zachodniej Europie, wstrzymywali się z inwestycjami, czekając, co będzie dalej. Dało się to wyraźnie odczuć. Mam wrażenie jednak, że ten okres powoli mija.

33 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pytanie 9. Jakie cechy charakteru są potrzebne aby być dobrym przedsiębiorcą ? zdolność podejmowania ryzyka odwaga rozwaga pewność siebie odporność psychiczna, pozwalająca ze spokojem przyjmować sukcesy i porażki. asertywność. Na pewno trudno będzie zostać przedsiębiorcą osobie o delikatnym usposobieniu. W biznesie jest ciągłe ścieranie się z konkurencją, gdzie trzeba być twardym graczem. Twardym, ale uczciwym.

34 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
Pytanie 10. Jakie są zalety i wady własnej działalności gospodarczej ? wady - 24 godzinny dzień pracy i praktycznie brak urlopu, odpowiedzialność nie tylko o siebie ale również o zatrudnionych pracowników. zalety - zdecydowanie więcej - pełna samodzielność podejmowanie decyzji. Brak nacisków ze strony przełożonych. Możliwość rezygnacji z przyjmowania z realizacji zleceń, które z różnych względów mogą stanowić jakiś problem. Większy wpływ na osobistą sytuację finansową.

35 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
11. Czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej sprawia Panu satysfakcję ? Oczywiście że tak. Satysfakcja z tego co się robi, stoi u podstaw osiągnięcia sukcesu w biznesie. Jest to warunek niezbędny. Brak satysfakcji jest równoznaczny z porażką. Prędzej czy później ona przyjdzie. Podobnie jak zresztą w przypadku zatrudnienia w jakiejś firmie. Można w niej osiągnąć sukces tylko pod warunkiem satysfakcji z tego co się robi. Jeżeli praca nie daje satysfakcji należy ją zmienić. Taka jest moja filozofia.

36 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe.  
12. Jakich rad, wskazówek udzieliłby Pan młodym ludziom, chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą ? Tym młodym ludziom, którzy są jeszcze w szkole czy na studniach radziłbym zdobywać wiedzę, która będzie przydatna w przyszłości. Jeżeli młody człowiek wie, co chce robić w przyszłości niech wybiera szkoły czy studnia będące zbieżne z jego zainteresowaniami. Tym, którzy ukończyli naukę, żeby zatrudnili się w firmie, gdzie zdobędą umiejętności i doświadczenie. Kilka lat takiej pracy pozwala zdobyć wieli bagaż doświadczenia, które procentuje w późniejszym okresie. Pobyt za granica również niezwykle korzystnie wpływa na ogólny rozwój człowieka. Pewien bagaż doświadczeń zawodowych i życiowych jest czynnikiem, który minimalizuje ryzyko poniesienia porażki. A porażka u progu kariery zawodowej jest dla człowieka niezwykle destrukcyjna i podważa jego wiarę w samego siebie.

37 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe
Warto więc poświęcić kilka lat na zainwestowanie w samego siebie. Odpowiednie przygotowanie i czas do przemyślenia, tego co chcemy robić i w jaki sposób chcemy to osiągnąć pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu. I jeszcze jedno spostrzeżenie - nie należy robić tego co wszyscy. Jeżeli widzimy, że zaczynają powstawać grzyby po deszczu np. sklepy z używaną odzieżą, taki biznes możemy sobie odpuścić. Po pierwsze, taki biznes (nie uwłaczając ich właścicielom oczywiście) jest stosunkowo prosty i łatwo go stworzyć, każdy więc może wpaść na taki pomysł. Po drugie, napotkamy bardzo dużą konkurencję, co skutkować będzie niewielkimi zyskami.

38 Wywiad z Panem Sławomirem Wieczorkiem właścicielem firmy Alwis konstrukcje aluminiowe
Zasada jest prosta - czym bardziej skomplikowany biznes, wymagający wszechstronnej wiedzy z różnych dyscyplin nauki, tym mniejsza konkurencja i tym większa zyskowność. Tak działa kapitalizm. I warto o tym pamiętać. A najlepiej wpaść na genialny pomysł, na który dotychczas nikt nie wpadł. To zapewni nam pozycję monopolisty na rynku, co jest pragnieniem każdego przedsiębiorcy. Niestety, skończyły się czasy początków kapitalizmu w Polsce, kiedy to niemal każda inicjatywa przynosiła natychmiastowe zyski. Należy zapomnieć, że można w łatwy sposób, nie wymagający wysiłku stworzyć biznes przynoszący duże zyski. Trzeba być przygotowanym na wysiłek i konieczność poświęcenia się temu, co chcemy robić. I najlepiej przygotowywać się do tego już w szkole, zdobywając wiedzę.

39 Literatura Pietraszewski M. Elementarz życia gospodarczego dla gimnazjum, wydawnictwo eMPi2, Poznań 2001 Materiały szkoleniowe Urzędu Pracy w Kępnie Franchisin.pl ;

40


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE 98/47_P_G1 Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google