Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korelacja rang.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korelacja rang."— Zapis prezentacji:

1 Korelacja rang

2 Ranga – lokata, kolejność
Ten typ korelacji wykorzystujemy do korelowania cech niemierzalnych oraz mierzalnych, ale gdy nas interesuje lokata w próbie. Z tego też względu, muszą istnieć dwa kryteria wg, których możemy uporządkować elementy w próbie. Współczynnik korelacji rang rs Spearmana waha się w przedziale liczbowym od –1 do +1.

3 Zadanie: (Żuk, Biometria stosowana)
Na wystawie zootechnicznej dwóch sędziów oceniało niezależnie od siebie, pokrój zwierząt i na podstawie tych ocen każdy z sędziów uszeregował stawkę 10 osobników od najlepszego do najgorszego. Sprawdź czy pomiędzy ocenami sędziów istnieje zależność między tymi ocenami?

4 di – różnica pomiędzy lokatami uzyskanymi przez obiekt w dwóch ocenach
n- liczba elementów w próbie

5 osobnik sędzia1 sędzia2

6 rs = 0,261? Istnieje pewna zależność między ocenami sędziów, lecz nie wiadomo, czy taka zależność wystąpi w populacji (czy przy ocenie dalszych zwierząt przez tych sędziów będzie występować taka zgodność jak w pierwszej ocenie?). Przeprowadzamy wnioskowanie statystyczne, weryfikujemy hipotezę o niezależności uporządkowań.

7 Wartości krytyczne odczytujemy dla n=10 i =0,05 i 0,01 (ale tylko do 10 obiektów).
Wartość krytyczna równa się 0,64 zatem nie można odrzucić hipotezy zerowej, iż obydwa uporządkowania są niezależne.

8 SAS, Spearmana proc corr data=bibliotek.tabela SPEARMAN;
var cecha1 cecha2; run;


Pobierz ppt "Korelacja rang."

Podobne prezentacje


Reklamy Google