Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Być może ta prezentacja wywoła dyskusję, z której wynikną działania do wykonania. Użyj PowerPoint do śledzenia tych działań do wykonania podczas swej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Być może ta prezentacja wywoła dyskusję, z której wynikną działania do wykonania. Użyj PowerPoint do śledzenia tych działań do wykonania podczas swej."— Zapis prezentacji:

1

2 Być może ta prezentacja wywoła dyskusję, z której wynikną działania do wykonania. Użyj PowerPoint do śledzenia tych działań do wykonania podczas swej prezentacji Kliknij prawym przyciskiem myszy w trakcie pokazu Zaznacz polecenie Notatki ze spotkania Zaznacz kartę Działania do wykonania Wpisuj działania do wykonania w miarę ich pojawiania się Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno To automatycznie utworzy slajd działań do wykonania na końcu prezentacji wraz z punktami, które wprowadzisz. PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY GIMNAZJALISTY PORTRET

3 Młodzież gimnazjalna -nowa grupa społeczna (?) Niepokoje rodziców i nauczycieli Głos młodych

4 GIMNAZJALISTO, JAKI JESTEŚ ?

5 Etap życia człowieka przypadający na gimnazjum to: Dorastanie = wiek niepokojów dojrzewania = wiek młodzieńczego entuzjazmu = wiek dojrzewania = adolescencja = wiek przeddorosłości

6 Etapy rozwoju człowieka w ciągu życia ETAPYDZIECIŃSTWODORASTANIEDOROSŁOŚĆ Wiek 0-10/12 lat 10/12 – 18/20 lat Od 18/20 lat M.Debesse (1952/1983) 1. Wiek dziecinnego pokoju (0-3 lata) 2. Wiek koziołka (3-6/7 lat) 3. Wiek szkolny (6/7-12/13 lat) 4. Wiek niepokojów dojrzewania 5. Wiek młodzieńczego entuzjazmu (16/17- 18/20 lat) L.S.Wygotski (1984/2002) 1. Niemowlęctwo (0-1 rok życia) 2. Wczesne dzieciństwo (1-3 lata) 3. Wiek przedszkolny (3-6/7 lat) 4. Wiek szkolny (6/7-12/13 lat) 5. Wiek dojrzewania (12/13-17/18 lat) E.H.Erikson (1950/1997) 1. Wiek niemowlęcy (0-1 rok życia) 2. Dzieciństwo (1-3 lata) 3. Wiek zabawy (3-6 lat) 4. Wiek szkolny (6-12 lat) 5. Adolescencja (12/13- 18/20 lat) 6. Wczesna dorosłość (18/20-30/35 lat) 7. Średnia dorosłość (30/35- 60/65 lat) 8. Późna dorosłość (od 60/65 lat) D.J.Levinson (1986) 1. Era przeddorosłości (0-17 lat) 2. Okres przejściowy (17-22 lata) 3. Era dorosłości wczesnej (17-45 lat) 4. Era dorosłości średniej (40-65 lat) 5. Era dorosłości późnej (od 60 roku życia)

7 Z czym się kojarzy dojrzewanie? Z tym co się widzi – ciało... Dostrzegane przez dorastających zmiany w wyglądzie i czynnościach ciała wpływają na ich obraz własnej osoby oraz na związane z nim emocje Procesy neurohormonalne przyczyniają się do występowania zwiększonego pobudzenia emocjonalnego oraz do labilności emocji

8 Dojrzewanie nie polega oczywiście wyłącznie na zmianach wielkości i kształtu ciała Zachodzą istotne zmiany dotyczące czynności poznawczych Przejście ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych Rozwój logicznego i abstrakcyjnego myślenia Zmiany w zakresie procesów informacyjnych Rozwój ujęć wartościujących

9 Następuje zwrot ku światu wewnętrznemu Dochodzi do stadium autonomii moralnej Dochodzi do stadium autonomii moralnej Pojawia się rygoryzm moralny Pojawia się rygoryzm moralny Występuje idealizm młodzieńczy Występuje idealizm młodzieńczy Wiara i religia są terenem poszukiwania własnego stosunku do Boga, czasem buntu Wiara i religia są terenem poszukiwania własnego stosunku do Boga, czasem buntu

10 Wzrasta znaczenie grupy rówieśniczej, która spełnia wiele funkcji Zastępowania rodziny Zastępowania rodziny Stabilizacji osobowości Stabilizacji osobowości Wzbudzania poczucia własnej wartości Wzbudzania poczucia własnej wartości Określania standardów zachowania Określania standardów zachowania Zapewniania bezpieczeństwa wynikającego z liczebności Zapewniania bezpieczeństwa wynikającego z liczebności Stwarza okazję do rozwijania społecznych kompetencji Stwarza okazję do rozwijania społecznych kompetencji Stwarzania warunków do przyjęcia wzorów i do ich naśladowania Stwarzania warunków do przyjęcia wzorów i do ich naśladowania

11 Zainteresowanie płcią przeciwną manifestuje się w różnych formach. Pojawiają się pierwsze miłości.

12 Nowa szkoła – gimnazjum staje się kolejnym wyzwaniem dla nastolatka

13 Pojawiają się próby renegocjacji w rodzinie Obszary konfliktowe wynikają często ze sprzeczności: między kontrolą ze strony rodziców – a potrzebą swobody u dorastających między kontrolą ze strony rodziców – a potrzebą swobody u dorastających między odpowiedzialnością rodziców – a dzieleniem się nią z dorastającymi między odpowiedzialnością rodziców – a dzieleniem się nią z dorastającymi między przykładaniem przez rodziców dużej wagi do nauki szkolnej – a poświęceniem czasu na inne rodzaje aktywności przez dorastających między przykładaniem przez rodziców dużej wagi do nauki szkolnej – a poświęceniem czasu na inne rodzaje aktywności przez dorastających

14 Krystalizuje się tożsamość Tożsamość rozproszona Tożsamość lustrzana Tożsamość moratoryjna Tożsamość dojrzała

15 Jak tworzyć szanse dla rozwoju w okresie dorastania? Widzieć rozwój psycho - fizyczny jako fakt pozytywny, bardzo zróżnicowany w swoim indywidualnym przebiegu... Tworzyć relacje, więź emocjonalną (rodziców/dorosłych i dorastające dziecko), która satysfakcjonuje obie strony, daje wsparcie, ale też stymuluje do rozwoju. ………..

16 To, co człowiek przeżył w swoim dzieciństwie, jakich wzorów opiekowania się doświadczył, jakich wzorów opiekowania się doświadczył, z jakimi ścieżkami rozwoju innych ludzi splatały się jego ścieżki, co widział i przeżył zadecyduje o tym Kim będzie.


Pobierz ppt "Być może ta prezentacja wywoła dyskusję, z której wynikną działania do wykonania. Użyj PowerPoint do śledzenia tych działań do wykonania podczas swej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google