Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA REPKI Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest www.repki.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA REPKI Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest www.repki.pl."— Zapis prezentacji:

1 GMINA REPKI Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest www.repki.pl

2 Lokalizacja Gmina Repki położona jest we wschodniej części województwa po lewej stronie rzeki Bug pomiędzy Sokołowem Podlaskim a Drohiczynem przy drodze krajowej nr 62. www.repki.pl

3 Ogólna charakterystyka gminy: Gminę Repki zamieszkuje 5688 osób W granicach administracyjnych gminy zlokalizowanych jest 42 miejscowości (41 sołectw) Liczba gospodarstw rolnych – 1140 Liczba gospodarstw domowych – 1420 Budżet gminy – planowane dochody na 2013 r. – 20.438.641,25 zł. www.repki.pl

4 Powierzchnia Gmina Repki obejmuje obszar 16 879 ha (169 km 2) leży w obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski a tereny przyległe do rzeki Bug to Nadbużański Park Krajobrazowy, tereny nadbużańskie objęte są siecią ekologiczną NATURA 2000 www.repki.pl

5 Inwentaryzacja wyrobów azbestowych Przeprowadzona z inicjatywy Wójta Gminy Repki w 2004 r. za pośrednictwem sołtysów, których rola polegała na rozdaniu i zebraniu od mieszkańców wypełnionych ankiet oraz dostarczenie ich do Urzędu Gminy. Pracownicy urzędu opracowali inwentaryzację Podsumowując zebrane dane na terenie Gminy Repki jest 374 tys. m 2 wyrobów azbestowych www.repki.pl

6 Uchwałą nr XV/76/2008 z dn. 06.03.2008 r. Rady Gminy Repki przyjęty został Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Repki na lata 2008 – 2032. Niebezpiecznym surowcem pokryte są budynki mieszkalne, budynki gospodarcze (stodoły, obory) i budynki będące własnością i w użytkowaniu gminy. www.repki.pl

7 Program utylizacji azbestu z WFOŚiGW w Warszawie Pozyskane środki na utylizację wyrobów zawierających azbest: -2009r. – 79.961,58 zł. -2011r. – 31.515,46 zł. (w tym dotacja 50% z NFOŚiGW) -2012r. – 71.110,12 zł. Łączna wysokość otrzymanej dotacji 182 587,16 zł. - 2013r. – złożony został wniosek na kwotę 90.791,87 zł (wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd WFOŚiGW). www.repki.pl

8

9

10 Akcja utylizacji azbestu Gmina Repki zbiera wnioski od mieszkańców przez cały rok, aby w roku następnym można było złożyć wniosek o dofinansowanie. Na sesjach Rady Gminy Radni i Sołtysi są informowani o możliwości pozyskania dofinansowania na utylizację eternitu za pośrednictwem Gminy. Wszystkie złożone wnioski są uwzględniane przy przygotowywaniu projektu. www.repki.pl

11 Akcja utylizacji azbestu Usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest wykonywały firmy, które posiadały stosowne zezwolenia. Przed przystąpieniem do wykonywania zadania firmy przedstawiały do akceptacji harmonogram realizacji. Wykonawca miał również kontakt telefoniczny z właścicielem nieruchomości, aby uzgodnić termin demontażu azbestu. Po zakończeniu zadania wykonawca przekazywał właścicielowi nieruchomości oświadczenie o wykonaniu prac a do Urzędu karty przekazania odpadów na składowisko. www.repki.pl

12 Zalety dotacji z WFOŚiGW -likwidacja negatywnego oddziaływania na środowisko, -zapobieganie niewłaściwemu usuwaniu i utylizacji azbestu, -minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, -bezzwrotna forma pomocy, -dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, -wywiązanie się z dyrektyw unijnych. www.repki.pl

13 Dziękuję za uwagę www.repki.pl


Pobierz ppt "GMINA REPKI Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest www.repki.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google