Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest"— Zapis prezentacji:

1 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
GMINA REPKI Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

2 Lokalizacja Gmina Repki położona jest we wschodniej części województwa po lewej stronie rzeki Bug pomiędzy Sokołowem Podlaskim a Drohiczynem przy drodze krajowej nr 62.

3 Ogólna charakterystyka gminy:
Gminę Repki zamieszkuje 5688 osób W granicach administracyjnych gminy zlokalizowanych jest 42 miejscowości (41 sołectw) Liczba gospodarstw rolnych – 1140 Liczba gospodarstw domowych – 1420 Budżet gminy – planowane dochody na 2013 r. – ,25 zł.

4 Gmina Repki obejmuje obszar 16 879 ha (169 km2)
Powierzchnia Gmina Repki obejmuje obszar ha (169 km2) leży w obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski a tereny przyległe do rzeki Bug to Nadbużański Park Krajobrazowy, tereny nadbużańskie objęte są siecią ekologiczną NATURA 2000

5 Inwentaryzacja wyrobów azbestowych
Przeprowadzona z inicjatywy Wójta Gminy Repki w 2004 r. za pośrednictwem sołtysów, których rola polegała na rozdaniu i zebraniu od mieszkańców wypełnionych ankiet oraz dostarczenie ich do Urzędu Gminy. Pracownicy urzędu opracowali inwentaryzację Podsumowując zebrane dane na terenie Gminy Repki jest 374 tys. m2 wyrobów azbestowych

6 Niebezpiecznym surowcem pokryte są
Uchwałą nr XV/76/2008 z dn r. Rady Gminy Repki przyjęty został Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Repki na lata 2008 – 2032. Niebezpiecznym surowcem pokryte są budynki mieszkalne, budynki gospodarcze (stodoły, obory) i budynki będące własnością i w użytkowaniu gminy.

7 Program utylizacji azbestu z WFOŚiGW w Warszawie
Pozyskane środki na utylizację wyrobów zawierających azbest: 2009r. – ,58 zł. 2011r. – ,46 zł. (w tym dotacja 50% z NFOŚiGW) 2012r. – ,12 zł. Łączna wysokość otrzymanej dotacji ,16 zł. - 2013r. – złożony został wniosek na kwotę ,87 zł (wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd WFOŚiGW).

8

9

10 Akcja utylizacji azbestu
Gmina Repki zbiera wnioski od mieszkańców przez cały rok, aby w roku następnym można było złożyć wniosek o dofinansowanie. Na sesjach Rady Gminy Radni i Sołtysi są informowani o możliwości pozyskania dofinansowania na utylizację eternitu za pośrednictwem Gminy. Wszystkie złożone wnioski są uwzględniane przy przygotowywaniu projektu.

11 Akcja utylizacji azbestu
Usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest wykonywały firmy, które posiadały stosowne zezwolenia. Przed przystąpieniem do wykonywania zadania firmy przedstawiały do akceptacji harmonogram realizacji. Wykonawca miał również kontakt telefoniczny z właścicielem nieruchomości, aby uzgodnić termin demontażu azbestu. Po zakończeniu zadania wykonawca przekazywał właścicielowi nieruchomości oświadczenie o wykonaniu prac a do Urzędu karty przekazania odpadów na składowisko.

12 Zalety dotacji z WFOŚiGW
likwidacja negatywnego oddziaływania na środowisko, zapobieganie niewłaściwemu usuwaniu i utylizacji azbestu, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, bezzwrotna forma pomocy, dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, wywiązanie się z dyrektyw unijnych.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest"

Podobne prezentacje


Reklamy Google