Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie badawcze nr 3 Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie 1 Kierownik części zadania badawczego dr Zbigniew Caputa Projekt finansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie badawcze nr 3 Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie 1 Kierownik części zadania badawczego dr Zbigniew Caputa Projekt finansowany."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie badawcze nr 3 Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie 1 Kierownik części zadania badawczego dr Zbigniew Caputa Projekt finansowany przez NCB i R zgodnie z umową nr SP/B/3/76469/10 z dnia 05 maja 2010 r. Gliwice, 10 09 2013 r. Etap nr 14 - Opracowanie bazy danych dotyczącej wykorzystania OŹE w zakresie zasobów energii, kosztów, efektów ekologicznych i okresu eksploatacji

2 2 Etap 12: Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie Realizację etapu nr 14 – Opracowanie bazy danych dotyczącej wykorzystania OZE w zakresie zasobów energii, kosztów, efektów ekologicznych i okresu eksploatacji rozpoczęto 2.11.2010 r. i zakończono 31.08.2011 r. Prace ad etapem 14 poprzedziły konsultacje i próby nawiązania współpracy: Kształt i zakres bazy danych, Interface, dostępność i udostępnianie bazy danych, Program OZEwBUD

3 3 Etap 12: Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie Zakres prac nad Bazą danych Proces projektowania bazy danych. Po wstępnej ocenie danych, które będą gromadzone (na podstawie roboczych informacji ze spotkań i/lub informacji uzyskanych od partnerów projektu w ramach Etapów 1–17) opracowano strukturę relacyjnej bazy danych oraz zdefiniowano relacje w tej bazie. Wykonano przystosowanie danych do ich przetwarzania w relacyjnym systemie baz danych – sprowadzono do wymaganej przy projektowaniu baz postaci normalnej.

4 4 Etap 12: Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie ZAKRES PRAC NAD BAZĄ DANYCH Na podstawie informacji dostarczanych i uzupełnianych przez Partnerów (wcześniejszych i równolegle prowadzonych etapów) dokonywano kolejnych czynności i projektów bazy: · Czyszczenie danych, ujednolicanie nazewnictwa, · Normalizacja danych, · Stworzenie diagramu ERD, · Definiowanie hierarchii i relacji danych, · Określenie zawartości w bazie danych i jak będą dane reprezentowane, · Stworzenie struktury bazy danych, · Stworzenie skryptów umożliwiających stworzenie i odtworzenie struktury baz danych, · Zaimportowanie testowych, dostarczonych przez Partnerów danych.

5 5 Etap 12: Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie Stworzona baza danych została wypełniona pozyskanymi, przygotowanymi i opracowanymi danymi z Etapów 1, 3, 12, 17: · Dane geośrodowiskowymi elementami klimatycznymi Polski: Dane klimatyczne (istniejace bazy danych jak również wprowadzane przez użytkownika). Dane przestrzenne uwzględniające Numeryczny Model Terenu. Dane przestrzenne szczegółowe rozkłady wietrzności i zasobów energetycznych wiatru. · Dane geotermalnymi dla zbiorników: kreda dolna, jura środkowa, jura dolna, trias górny, trias dolny, Dla wszystkich w/w zbiorników zestawiono następujące informacje: 1) zasięg występowania zbiornika na Niżu Polskim, 2) mapa strukturalna stropu zbiornika [m npm], 3) mapa przewidywanych temperatur górotworu [°C] (sprowadzona do stropu zbiornika), 4) mapa mocy dubletów geotermalnych [W] (przy temperaturze schłodzenia T z =25°C), 5) mapa zasobów statycznych-wydobywalnych [J/m 2 ]

6 6 Etap 12: Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie ZAKRES PRAC NAD BAZĄ DANYCH Dane terchniczne:· technicznymi dotyczących budynku i grupy budynków w tym okresu eksploatacyjnego, · technicznymi dotyczących działki budowlanej, · technicznymi dotyczących parametrów fizycznych i termicznych budynków, · technicznymi dotyczących urządzeń OZE w tym okresu eksploatacyjnego i kosztów ekologicznych, · parametry energetyczne paliw, Wyżej wymienione dane i parametry implementowano do systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych Ms SQL Serwer 2008 w wersji Express.

7 7 Etap 12: Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie Podsumowanie W ramach tego etapu stworzono koncepcję relacyjnej bazy danych oraz założenia do systemu/programu integracyjnego OZE. Zebrano parametry i dane od Partnerów do tworzonej bazy danych OZE. Na podstawie dostarczonych wymagań opracowano schemat i strukturę relacyjnej bazy danych OZE z możliwością udostępnienia jej online. Zaproponowano również i wykonano próbną implementację bazy z prostym interfejsem dostępu poprzez sieć Internet. W dalszych pracach zaimplementowano dane meteorologiczne, mapy cyfrowe wietrzności, geotermiki oraz wykorzystano dostępną usługę Google Maps do lokalizacji inwestycji oraz danych geośrodowiskowych.

8 8 Dziękujemy Państwu za uwagę caputa@us.edu.pl


Pobierz ppt "Zadanie badawcze nr 3 Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie 1 Kierownik części zadania badawczego dr Zbigniew Caputa Projekt finansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google