Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Analiza wyników sprawdzianu OKE przeprowadzonego w dniu w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach

2 Kolejność przypadkowa
(W/S oznacza wzrost/spadek w odniesieniu do poprzedniego wyniku) 25.09. 2012 21.11. W/S 2013 10.01. luty 04.04. 2013. 12 15 8 11 14 x 18 21 28 16 20 24 27 23 25 33 32 17 30 29 37 34 19 9 7 13 26 5 31 35 36 39 18,71 20,18 +1,47 16,71 - 3,47 25,88 +9,17 22,06 - 3,82 23,76 +1,7

3 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Tekst do zadań od 1. do 6. Słowa kierowane przez jednego człowieka do drugiego mają ogromną moc. Mogą wzbudzić wzajemną życzliwość, sympatię, zaufanie i szacunek. Mogą też, niestety, obrażać, skłócać i siać nienawiść. Dlatego bardzo ważna jest kultura słowa, czyli takie oddziaływanie językowe, w którym nadawca wypowiedzi liczy się z odbiorcą i go szanuje. Jak cię słyszą, tak cię piszą! To znaczy, że odbiorcy twojej wypowiedzi oceniają cię nie tylko za jej treść, lecz także za sposób jej wygłoszenia. Nawet mądra i poprawna gramatycznie wypowiedź może okazać się niezrozumiała dla słuchacza, jeżeli zostanie wymamrotana jednostajnym i zbyt cichym głosem. Prawie każdy z nas ma więcej okazji do mówienia niż do pisania. Argumentowanie, opowiadanie, opis, sprawozdanie są przecież składnikami codziennych rozmów. Na co dzień także używamy takich ustnych gatunków mowy, jak polecenie, pouczenie, rozkaz, prośba, przeprosiny. Wielka aktorka, Helena Modrzejewska, gdy była w Stanach Zjednoczonych, została zaproszona na przyjęcie wydane na jej cześć. Wśród gości nikt nie znał języka polskiego, ale wszyscy byli ciekawi jego brzmienia, prosili więc artystkę o recytację w jej ojczystym języku. Zgodziła się. Zapanowała zupełna cisza. Po chwili rozległ się jej piękny, głęboki głos. Był to głos pełen różnych uczuć: radości, smutku, rozpaczy. Mimo że nie rozumieli słów, wszyscy byli wzruszeni, a panie ukradkiem ocierały łzy. Po recytacji, po gorących oklaskach pytano Modrzejewską o tytuł recytowanego utworu. Odpowiedziała z przekornym uśmiechem: „Recytowałam polski alfabet”. Ta anegdota zawiera wiele prawdy. Rzeczywiście, dzięki tonowi i barwie głosu można w pewnym stopniu porozumieć się nawet z cudzoziemcem w sytuacji, gdy rozmówcy nie znają nawzajem swoich języków. Obaj bowiem na przykład zrozumieją pytanie i zgodę na coś, odczuwają w głosie życzliwość lub obojętność. Jeśli ton i barwa głosu mają tak duże znaczenie w rozumieniu obcego języka, to jakże mocnym środkiem wyrazu są w języku ojczystym! [287 słów] Na podstawie: Maria Nagajowa, Sztuka dobrego pisania i mówienia, Warszawa 2003.

4 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 11 Błędnych odpowiedzi 6 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; odczytuje główną myśl tekstu. 1. Które zdanie wyraża główną myśl całego tekstu? A. Wypowiedź powinna być mądra i poprawna gramatycznie. B. Piękne brzmienie języka polskiego wzrusza cudzoziemców. C. Anegdoty o sławnych ludziach zawierają często wiele prawdy. D. Siła oddziaływania słów zależy od sposobu ich wypowiadania.

5 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 4 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; rozpoznaje bezpośrednie zwroty do adresata tekstu. 2. W którym zdaniu autorka zwraca się wprost do czytelnika? A. Ta anegdota zawiera wiele prawdy. B. Rozległ się jej piękny, głęboki głos. C. Odbiorcy twojej wypowiedzi oceniają cię nie tylko za jej treść. D. Nadawca wypowiedzi liczy się z odbiorcą i go szanuje.

6 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 4 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; odczytuje informacje w tekście. 3. W tekście wyjaśniono, że kultura słowa to A. właściwe zachowanie w oficjalnych sytuacjach. B. mówienie z poszanowaniem słuchacza. C. znajomość reguł gramatycznych. D. sztuka gry aktorskiej.

7 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 4 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; odczytuje informacje w tekście. 4. Polecenie, pouczenie, rozkaz wymieniono w tekście jako przykłady wypowiedzi niepoprawnych. poprawnych. pisemnych. D ustnych.

8 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 12 Błędnych odpowiedzi 5 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; rozumie funkcję przytoczonej w tekście anegdoty 5. Anegdota o występie Heleny Modrzejewskiej została przytoczona, aby dowieść, że A. znajomość języków ułatwia porozumiewanie się. B. wszyscy aktorzy powinni znać obce języki. C. brzmienie głosu silnie oddziałuje na słuchacza. D. polski alfabet zawsze pięknie brzmi.

9 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 5 Błędnych odpowiedzi 12 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; wnioskuje na podstawie informacji w tekście. 6. Cechy tego tekstu wskazują na to, że jest on fragmentem A. powieści historycznej. B. książki popularnonaukowej. C. przewodnika geograficznego. D. słownika poprawnościowego.

10 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Józef Ratajczak Słowa ze słownika (fragmenty) Uciekły słowa ze słownika. Wszędzie je teraz spotykam. Słowo „krzesło” stoi przy stole. Ma cztery nogi. Słowo „pociąg” wjechało na stację. Gotowe do drogi. Słowo „kwiat” znowu kwitnie i więdnie na nowo. Do słowa „niebo” leci „ptak” – inne, skrzydlate słowo. Wracają zmęczone słowa do słownika. Układam je ciasno na stronie i książkę do snu zamykam. Leżą więc cicho w bardzo grubym tomie słowa dawne, dziwne, znane bardzo dobrze i nieznajome. Mają skrzydła, nogi, płatki, korony albo koła i ruszają ze swoich miejsc na wszystkie strony, gdy tylko je ktoś zawoła Józef Ratajczak, Pierwsze wiersze, Poznań 1983. Tekst do zadań od 7. do 10.

11 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 14 Błędnych odpowiedzi 3 Standard: czytanie. Umiejętność: rozumie pojęcie podmiotu mówiącego; rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu. 7. W których zwrotkach ujawnia się podmiot mówiący w wierszu? A. Pierwszej i drugiej. B. Pierwszej i trzeciej. C. Drugiej i ostatniej. D. Trzeciej i ostatniej.

12 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 4 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst literacki; odczytuje w wierszu znaczenia przenośne . 8. To, co dzieje się ze słowami, które uciekły ze słownika, zależy od ich A. pierwszej litery. B. pisowni. C. brzmienia. D. znaczenia.

13 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 14 Błędnych odpowiedzi 3 Standard: czytanie. Umiejętność: określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu; rozpoznaje wyrażenie z epitetem pełniącym w wierszu określoną funkcję. 9. Któremu wyrażeniu epitet nadał znaczenie przenośne? A. skrzydlate słowo B. na wszystkie strony C. dawne słowa D. ze swoich miejsc

14 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 16 Błędnych odpowiedzi 1 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst literacki; odczytuje znaczenie słów użytych w wierszu. 10. Wskaż określenia o przeciwstawnym znaczeniu. A. dawne i dziwne B. dziwne i nieznajome C. znane i dawne D. nieznajome i znane

15 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 11 Błędnych odpowiedzi 6 Standard: rozumowanie. Umiejętność: rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb; wskazuje liczbę podzielną przez 9. 11. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A 2 9

16 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 10 Błędnych odpowiedzi 7 Standard: rozumowanie. Umiejętność: wnioskuje o przebiegu zjawiska, mającego charakter prawidłowości, na podstawie jego opisu; ustala kolejny termin powtarzanej regularnie czynności. 12. Troje rodzeństwa podzieliło się obowiązkami przy obiedzie. Pierwszego dnia Adam nakrywa do stołu, a Basia zmywa naczynia, drugiego dnia Basia nakrywa, Jurek zmywa, trzeciego – Jurek nakrywa, Adam zmywa. W czwartym dniu jest znów tak, jak w pierwszym itd. Jurek nakrywał do stołu we wtorek. Najbliższe zmywanie przypadnie mu A. w sobotę. B. w piątek. C. w czwartek. D. w środę.

17 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 7 Błędnych odpowiedzi 10 Standard: rozumowanie. Umiejętność: rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb; ustala najmniejszą liczbę składników sumy tworzonej z liczb odpowiadających nominałom monet. 13. Ania ma zapłacić za zakupy 12,70 zł. Dała kasjerce 20 zł. Ile najmniej monet kasjerka może wydać Ani? A B C D

18 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 7 Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące wagi; oblicza masę paczki zawierającej jednakowe elementy. 14. Do pudełka zapakowano 16 jednakowych książek. Jedna książka waży 55 dag, a pudełko 40 dag. Ile waży pudełko z książkami? 0,95 kg B ,2 kg 9,5 kg 92 kg

19 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 7 Błędnych odpowiedzi 13 Standard: posługuje się źródłem informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; wykorzystuje informacje z dwóch różnych źródeł (schematyczny rysunek i rozkład jazdy). Informacje do zadań od 15. do 17. 15. W sobotę Michał wyszedł z domu o 16:05. O której godzinie może najwcześniej odjechać autobusem z przystanku Osiedle, jeśli szedł zwykłym tempem? A. O 16: B. O 16: C. O 16: D. O 16:30

20 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 15 Błędnych odpowiedzi 2 Standard: posługuje się źródłem informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; wykorzystuje informacje z dwóch różnych źródeł (schematyczny rysunek i rozkład jazdy) Informacje do zadań od 15. do 17. 16. Ania odjechała z przystanku Osiedle o 16:25. O której godzinie dojechała do przystanku Centrum, jeśli czas przejazdu autobusu był dłuższy od planowego o 4 minuty? A. O 16: B. O 16: C. O 16: D. O 16:48

21 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 9 Błędnych odpowiedzi 8 Standard: posługuje się źródłem informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; wykorzystuje informacje z dwóch różnych źródeł (schematyczny rysunek i rozkład jazdy) Informacje do zadań od 15. do 17. 17. W czwartek Ania i Michał wybrali się autobusem do biblioteki. Wyszli z domu o 16:40 i zwykłym tempem udali się na przystanek Osiedle. O której godzinie dotarli do biblioteki, jeżeli autobus jechał zgodnie z rozkładem? A. O 17:07 B. O 17: C. O 16: D. O 16:57

22 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 4 Standard: posługuje się źródłem informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; wykorzystuje informacje z regulaminu do wyznaczenia terminu spełniającego określone warunki. 18. Michał 11 marca wypożyczył z biblioteki powieść. Okazało się, że książka będzie mu potrzebna dłużej niż miesiąc. Otrzymał zgodę na wydłużenie okresu wypożyczenia. Którego dnia najpóźniej powinien zwrócić książkę do biblioteki? A. 25 marca. B. 10 kwietnia. C. 24 kwietnia. D. 10 maja.

23 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 11 Błędnych odpowiedzi 6 Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące długości; oblicza obwód prostokąta. 19. Obwód podłogi w jadalni jest równy A. 8,5 m B. 17 m C. 18 m D. 34 m

24 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 10 Błędnych odpowiedzi 7 Standard: rozumowanie. Umiejętność: rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb i figur; porównuje pola prostokątów, rozróżniając porównywanie różnicowe i ilorazowe. 20. Pole powierzchni podłogi w jadalni jest większe od pola powierzchni podłogi w kuchni. Aby otrzymać zdanie prawdziwe, należy w miejsce kropek wpisać A. 2 razy B. 5 razy C. o 5 m D. o 2 m2

25 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Prawidłowych odpowiedzi 8 Błędnych odpowiedzi 9 Standard: rozumowanie. Umiejętność: rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb i figur; wskazuje prostokąty o takim samym polu. 21. Które pomieszczenia mają równe pola powierzchni podłóg? Przykład odpowiedzi: Takie same pola powierzchni podłóg mają łazienka i przedpokój.

26 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Kolejność przypadkowa 2 3 Suma 20 Standard: rozumowanie. Umiejętność: ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania; wyznacza wielokrotność i ustala największą liczbę spełniającą warunki zadania. 22. Uczniowie zebrali 1534 kg makulatury i sprzedali ją w punkcie skupu po cenie 20 groszy za kilogram. Za uzyskane pieniądze postanowili kupić sadzonki krzewów po 12 zł za sztukę. Ile najwięcej sadzonek krzewów mogli kupić? Zapisz wszystkie obliczenia (3 p.)

27 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Kolejność przypadkowa 2 Suma 12 Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb i stosuje je do rozwiązania problemu; oblicza ułamek danej liczby i wykorzystuje zależności między liczbami naturalnymi do wyznaczenia rozwiązania zadania. 23. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki przyrodnicze i historyczne. Przyrodniczych było 48, z czego 1/3 to książki o roślinach, a pozostałe to książki o zwierzętach. Książek historycznych było o 5 więcej niż książek o zwierzętach. Ile książek historycznych zakupiono do biblioteki? Zapisz wszystkie obliczenia (2p.)

28 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Kolejność przypadkowa 3 4 Suma 30 Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące powierzchni i objętości; oblicza powierzchnię obszaru i ilość opadów na tym obszarze. 24. Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary trawnika. Na każdy metr kwadratowy powierzchni na tym terenie spadło w ciągu roku 280 litrów deszczu. Ile litrów deszczu spadło na powierzchnię tego trawnika w ciągu roku? Zapisz wszystkie obliczenia (4 p.)

29 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie   25 II 25 II Kolejność przypadkowa 1 Suma 17 11 Standard: pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem. formułuje kilkuzdaniową wypowiedź na zadany temat (1 p), przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych (1 p). 25. Napisz w 2–3 zdaniach, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać.

30 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem; celowo stosuje środki językowe; przestrzega norm gramatycznych; przestrzega norm ortograficznych*; przestrzega norm interpunkcyjnych*. I. pisze list na zadany temat - 3 p. II. pisze funkcjonalnym stylem - 1 p. III. pisze poprawnie pod względem językowym - 2 p. IV. pisze poprawnie pod względem ortograficznym* - 1 p. V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym** - 1 p. Uczeń z dysleksją: * zamyka myśli w obrębie zdań (w pracach dłuższych niż 18 linii dopuszcza się jedno odstępstwo), ** Rozpoczyna zdania wielką literą, a kończy kropką (w pracach dłuższych niż 18 linii dopuszcza się jedno odstępstwo). 26. Napisz list zachęcający koleżankę/kolegę do przeczytania książki, którą uważasz za ciekawą. Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

31 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Zadanie  26 I 26 II 26 III 26 IV 26 V Kolejność przypadkowa 3 1 2 Suma 34 13 11 9 10 Standard: pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem; celowo stosuje środki językowe; przestrzega norm gramatycznych; przestrzega norm ortograficznych*; przestrzega norm interpunkcyjnych*. I. pisze list na zadany temat - 3 p. II. pisze funkcjonalnym stylem - 1 p. III. pisze poprawnie pod względem językowym - 2 p. IV. pisze poprawnie pod względem ortograficznym* - 1 p. V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym** - 1 p. Uczeń z dysleksją: * zamyka myśli w obrębie zdań (w pracach dłuższych niż 18 linii dopuszcza się jedno odstępstwo), ** Rozpoczyna zdania wielką literą, a kończy kropką (w pracach dłuższych niż 18 linii dopuszcza się jedno odstępstwo).

32 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Wnioski: Ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem – na przykładzie tekstów użytkowych, fabularnych, poetyckich, tabel, wykresów, instrukcji, poleceń i przypisów – konkretyzując polecenia ze wskazaniem odpowiednich fragmentów. Analizować z uczniami teksty zadań otwartych – dłuższych form wypowiedzi pisemnej, wskazywać błędy i poszukiwać poprawnych odpowiedzi. Analizować z uczniami poprawność zadań zamkniętych ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi w tekście. 4. Doskonalić pisemne formy wypowiedzi – zgodnie ze standardami. 5. Zwracać uwagę na estetykę zapisu. Dokładnie przeanalizować standardy i przeprowadzić lekcje o tematyce, której treści nie występowały w arkuszach diagnostycznych. 7. Doskonalić umiejętności rachunkowe, szczególnie w zadaniach dotyczących obwodów i pól figur. 8. Ćwiczyć rozwiązywanie zadań z treścią o różnej tematyce 9. Pozytywnie motywować uczniów do podejmowania trudu rozwiązywania wszystkich zadań.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google