Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników sprawdzianu OKE przeprowadzonego w dniu 04.04.2013. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników sprawdzianu OKE przeprowadzonego w dniu 04.04.2013. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników sprawdzianu OKE przeprowadzonego w dniu 04.04.2013. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach

2 Kolejność przypadkowa (W/S oznacza wzrost/spadek w odniesieniu do poprzedniego wyniku) 25.09. 2012 21.11. 2012 W/S 03.101. 2013 W/S 10.01. 2013 W/S luty 2013 W/S 04.04. 2013. W/S 1215 8 15 11 14 1211 15 15x11 18 2115 11 28 16 28 2024 18 27 28 23 2527 20 33 27 32 1417 8 23 20 23 3029 23 37 30 34 1412 14 27 23 19 89 7 13 13x11 1120 19 29 27 26 1920 13 29 20 19 58 5 9 7 7x 2521 19 31 27 28 3033 28 32 29 35 3136 29 31 33 39 1512 17 25 21 17 2634 30 36 32 31 18,7120,18 +1,47 16,71 - 3,47 25,88 +9,17 22,06 - 3,82 23,76 +1,7

3 Tekst do zadań od 1. do 6. Słowa kierowane przez jednego człowieka do drugiego mają ogromną moc. Mogą wzbudzić wzajemną życzliwość, sympatię, zaufanie i szacunek. Mogą też, niestety, obrażać, skłócać i siać nienawiść. Dlatego bardzo ważna jest kultura słowa, czyli takie oddziaływanie językowe, w którym nadawca wypowiedzi liczy się z odbiorcą i go szanuje. Jak cię słyszą, tak cię piszą! To znaczy, że odbiorcy twojej wypowiedzi oceniają cię nie tylko za jej treść, lecz także za sposób jej wygłoszenia. Nawet mądra i poprawna gramatycznie wypowiedź może okazać się niezrozumiała dla słuchacza, jeżeli zostanie wymamrotana jednostajnym i zbyt cichym głosem. Prawie każdy z nas ma więcej okazji do mówienia niż do pisania. Argumentowanie, opowiadanie, opis, sprawozdanie są przecież składnikami codziennych rozmów. Na co dzień także używamy takich ustnych gatunków mowy, jak polecenie, pouczenie, rozkaz, prośba, przeprosiny. Wielka aktorka, Helena Modrzejewska, gdy była w Stanach Zjednoczonych, została zaproszona na przyjęcie wydane na jej cześć. Wśród gości nikt nie znał języka polskiego, ale wszyscy byli ciekawi jego brzmienia, prosili więc artystkę o recytację w jej ojczystym języku. Zgodziła się. Zapanowała zupełna cisza. Po chwili rozległ się jej piękny, głęboki głos. Był to głos pełen różnych uczuć: radości, smutku, rozpaczy. Mimo że nie rozumieli słów, wszyscy byli wzruszeni, a panie ukradkiem ocierały łzy. Po recytacji, po gorących oklaskach pytano Modrzejewską o tytuł recytowanego utworu. Odpowiedziała z przekornym uśmiechem: Recytowałam polski alfabet. Ta anegdota zawiera wiele prawdy. Rzeczywiście, dzięki tonowi i barwie głosu można w pewnym stopniu porozumieć się nawet z cudzoziemcem w sytuacji, gdy rozmówcy nie znają nawzajem swoich języków. Obaj bowiem na przykład zrozumieją pytanie i zgodę na coś, odczuwają w głosie życzliwość lub obojętność. Jeśli ton i barwa głosu mają tak duże znaczenie w rozumieniu obcego języka, to jakże mocnym środkiem wyrazu są w języku ojczystym! [287 słów] Na podstawie: Maria Nagajowa, Sztuka dobrego pisania i mówienia, Warszawa 2003. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

4 1. Które zdanie wyraża główną myśl całego tekstu? A. Wypowiedź powinna być mądra i poprawna gramatycznie. B. Piękne brzmienie języka polskiego wzrusza cudzoziemców. C. Anegdoty o sławnych ludziach zawierają często wiele prawdy. D. Siła oddziaływania słów zależy od sposobu ich wypowiadania. Prawidłowych odpowiedzi 11 Błędnych odpowiedzi 6 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; odczytuje główną myśl tekstu.

5 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 2. W którym zdaniu autorka zwraca się wprost do czytelnika? A. Ta anegdota zawiera wiele prawdy. B. Rozległ się jej piękny, głęboki głos. C. Odbiorcy twojej wypowiedzi oceniają cię nie tylko za jej treść. D. Nadawca wypowiedzi liczy się z odbiorcą i go szanuje. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; rozpoznaje bezpośrednie zwroty do adresata tekstu. Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 4

6 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 3. W tekście wyjaśniono, że kultura słowa to A. właściwe zachowanie w oficjalnych sytuacjach. B. mówienie z poszanowaniem słuchacza. C. znajomość reguł gramatycznych. D. sztuka gry aktorskiej. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; odczytuje informacje w tekście. Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 4

7 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 4. Polecenie, pouczenie, rozkaz wymieniono w tekście jako przykłady wypowiedzi A.niepoprawnych. B. poprawnych. C. pisemnych. D. ustnych. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; odczytuje informacje w tekście. Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 4

8 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 5. Anegdota o występie Heleny Modrzejewskiej została przytoczona, aby dowieść, że A. znajomość języków ułatwia porozumiewanie się. B. wszyscy aktorzy powinni znać obce języki. C. brzmienie głosu silnie oddziałuje na słuchacza. D. polski alfabet zawsze pięknie brzmi. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; rozumie funkcję przytoczonej w tekście anegdoty Prawidłowych odpowiedzi 12 Błędnych odpowiedzi 5

9 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 6. Cechy tego tekstu wskazują na to, że jest on fragmentem A. powieści historycznej. B. książki popularnonaukowej. C. przewodnika geograficznego. D. słownika poprawnościowego. Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; wnioskuje na podstawie informacji w tekście. Prawidłowych odpowiedzi 5 Błędnych odpowiedzi 12

10 Józef Ratajczak Słowa ze słownika (fragmenty) Uciekły słowa ze słownika. Wszędzie je teraz spotykam. Słowo krzesło stoi przy stole. Ma cztery nogi. Słowo pociąg wjechało na stację. Gotowe do drogi. Słowo kwiat znowu kwitnie i więdnie na nowo. Do słowa niebo leci ptak – inne, skrzydlate słowo. Wracają zmęczone słowa do słownika. Układam je ciasno na stronie i książkę do snu zamykam. Leżą więc cicho w bardzo grubym tomie słowa dawne, dziwne, znane bardzo dobrze i nieznajome. Mają skrzydła, nogi, płatki, korony albo koła i ruszają ze swoich miejsc na wszystkie strony, gdy tylko je ktoś zawoła. Józef Ratajczak, Pierwsze wiersze, Poznań 1983. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Tekst do zadań od 7. do 10.

11 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 7. W których zwrotkach ujawnia się podmiot mówiący w wierszu? A. Pierwszej i drugiej. B. Pierwszej i trzeciej. C. Drugiej i ostatniej. D. Trzeciej i ostatniej. Standard: czytanie. Umiejętność: rozumie pojęcie podmiotu mówiącego; rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu. Prawidłowych odpowiedzi 14 Błędnych odpowiedzi 3

12 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst literacki; odczytuje w wierszu znaczenia przenośne. Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 4 8. To, co dzieje się ze słowami, które uciekły ze słownika, zależy od ich A. pierwszej litery. B. pisowni. C. brzmienia. D. znaczenia.

13 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Standard: czytanie. Umiejętność: określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu; rozpoznaje wyrażenie z epitetem pełniącym w wierszu określoną funkcję. Prawidłowych odpowiedzi 14 Błędnych odpowiedzi 3 9. Któremu wyrażeniu epitet nadał znaczenie przenośne? A. skrzydlate słowo B. na wszystkie strony C. dawne słowa D. ze swoich miejsc

14 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst literacki; odczytuje znaczenie słów użytych w wierszu. Prawidłowych odpowiedzi 16 Błędnych odpowiedzi 1 10. Wskaż określenia o przeciwstawnym znaczeniu. A. dawne i dziwne B. dziwne i nieznajome C. znane i dawne D. nieznajome i znane

15 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 11. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 A.2 B.0 C.9 Standard: rozumowanie. Umiejętność: rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb; wskazuje liczbę podzielną przez 9. Prawidłowych odpowiedzi 11 Błędnych odpowiedzi 6

16 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 12. Troje rodzeństwa podzieliło się obowiązkami przy obiedzie. Pierwszego dnia Adam nakrywa do stołu, a Basia zmywa naczynia, drugiego dnia Basia nakrywa, Jurek zmywa, trzeciego – Jurek nakrywa, Adam zmywa. W czwartym dniu jest znów tak, jak w pierwszym itd. Jurek nakrywał do stołu we wtorek. Najbliższe zmywanie przypadnie mu A. w sobotę. B. w piątek. C. w czwartek. D. w środę. Standard: rozumowanie. Umiejętność: wnioskuje o przebiegu zjawiska, mającego charakter prawidłowości, na podstawie jego opisu; ustala kolejny termin powtarzanej regularnie czynności. Prawidłowych odpowiedzi 10 Błędnych odpowiedzi 7

17 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 13. Ania ma zapłacić za zakupy 12,70 zł. Dała kasjerce 20 zł. Ile najmniej monet kasjerka może wydać Ani? A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 Standard: rozumowanie. Umiejętność: rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb; ustala najmniejszą liczbę składników sumy tworzonej z liczb odpowiadających nominałom monet. Prawidłowych odpowiedzi 7 Błędnych odpowiedzi 10

18 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 14. Do pudełka zapakowano 16 jednakowych książek. Jedna książka waży 55 dag, a pudełko 40 dag. Ile waży pudełko z książkami? A.0,95 kg B. 9,2 kg A.9,5 kg B.92 kg Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące wagi; oblicza masę paczki zawierającej jednakowe elementy. Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 7

19 Standard: posługuje się źródłem informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; wykorzystuje informacje z dwóch różnych źródeł (schematyczny rysunek i rozkład jazdy). Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Prawidłowych odpowiedzi 7 Błędnych odpowiedzi 13 15. W sobotę Michał wyszedł z domu o 16:05. O której godzinie może najwcześniej odjechać autobusem z przystanku Osiedle, jeśli szedł zwykłym tempem? A. O 16:10 B. O 16:15 C. O 16:25 D. O 16:30 Informacje do zadań od 15. do 17.

20 Standard: posługuje się źródłem informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; wykorzystuje informacje z dwóch różnych źródeł (schematyczny rysunek i rozkład jazdy) Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Prawidłowych odpowiedzi 15 Błędnych odpowiedzi 2 16. Ania odjechała z przystanku Osiedle o 16:25. O której godzinie dojechała do przystanku Centrum, jeśli czas przejazdu autobusu był dłuższy od planowego o 4 minuty? A. O 16:29 B. O 16:34 C. O 16:38 D. O 16:48 Informacje do zadań od 15. do 17.

21 Standard: posługuje się źródłem informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; wykorzystuje informacje z dwóch różnych źródeł (schematyczny rysunek i rozkład jazdy) Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Prawidłowych odpowiedzi 9 Błędnych odpowiedzi 8 17. W czwartek Ania i Michał wybrali się autobusem do biblioteki. Wyszli z domu o 16:40 i zwykłym tempem udali się na przystanek Osiedle. O której godzinie dotarli do biblioteki, jeżeli autobus jechał zgodnie z rozkładem? A. O 17:07 B. O 17:02 C. O 16:59 D. O 16:57 Informacje do zadań od 15. do 17.

22 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 18. Michał 11 marca wypożyczył z biblioteki powieść. Okazało się, że książka będzie mu potrzebna dłużej niż miesiąc. Otrzymał zgodę na wydłużenie okresu wypożyczenia. Którego dnia najpóźniej powinien zwrócić książkę do biblioteki? A. 25 marca. B. 10 kwietnia. C. 24 kwietnia. D. 10 maja. Standard: posługuje się źródłem informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; wykorzystuje informacje z regulaminu do wyznaczenia terminu spełniającego określone warunki. Prawidłowych odpowiedzi 13 Błędnych odpowiedzi 4

23 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 19. Obwód podłogi w jadalni jest równy A. 8,5 m B. 17 m C. 18 m D. 34 m Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące długości; oblicza obwód prostokąta. Prawidłowych odpowiedzi 11 Błędnych odpowiedzi 6

24 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 20. Pole powierzchni podłogi w jadalni jest................... większe od pola powierzchni podłogi w kuchni. Aby otrzymać zdanie prawdziwe, należy w miejsce kropek wpisać A. 2 razy B. 5 razy C. o 5 m 2 D. o 2 m 2 Standard: rozumowanie. Umiejętność: rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb i figur; porównuje pola prostokątów, rozróżniając porównywanie różnicowe i ilorazowe. Prawidłowych odpowiedzi 10 Błędnych odpowiedzi 7

25 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 21. Które pomieszczenia mają równe pola powierzchni podłóg? Przykład odpowiedzi: Takie same pola powierzchni podłóg mają łazienka i przedpokój. Standard: rozumowanie. Umiejętność: rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb i figur; wskazuje prostokąty o takim samym polu. Prawidłowych odpowiedzi 8 Błędnych odpowiedzi 9

26 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 22. Uczniowie zebrali 1534 kg makulatury i sprzedali ją w punkcie skupu po cenie 20 groszy za kilogram. Za uzyskane pieniądze postanowili kupić sadzonki krzewów po 12 zł za sztukę. Ile najwięcej sadzonek krzewów mogli kupić? Zapisz wszystkie obliczenia. (3 p.) Standard: rozumowanie. Umiejętność: ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania; wyznacza wielokrotność i ustala największą liczbę spełniającą warunki zadania. Kolejność przypadkowa 0 0 2 3 0 2 3 0 2 0 0 3 0 0 2 0 3 Suma20

27 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 23. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki przyrodnicze i historyczne. Przyrodniczych było 48, z czego 1/3 to książki o roślinach, a pozostałe to książki o zwierzętach. Książek historycznych było o 5 więcej niż książek o zwierzętach. Ile książek historycznych zakupiono do biblioteki? Zapisz wszystkie obliczenia. (2p.) Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb i stosuje je do rozwiązania problemu; oblicza ułamek danej liczby i wykorzystuje zależności między liczbami naturalnymi do wyznaczenia rozwiązania zadania. Kolejność przypadkowa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 Suma12

28 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 24. Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary trawnika. Na każdy metr kwadratowy powierzchni na tym terenie spadło w ciągu roku 280 litrów deszczu. Ile litrów deszczu spadło na powierzchnię tego trawnika w ciągu roku? Zapisz wszystkie obliczenia. (4 p.) Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące powierzchni i objętości; oblicza powierzchnię obszaru i ilość opadów na tym obszarze. Kolejność przypadkowa 3 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 3 4 4 Suma30

29 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Standard: pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem. I.formułuje kilkuzdaniową wypowiedź na zadany temat (1 p), II.przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych (1 p). Zadanie 25 II 25 II Kolejność przypadkowa 10 11 10 11 11 11 11 11 10 11 10 11 11 10 11 11 10 Suma1711 25. Napisz w 2–3 zdaniach, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać.

30 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 26. Napisz list zachęcający koleżankę/kolegę do przeczytania książki, którą uważasz za ciekawą. Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. Standard: pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem; celowo stosuje środki językowe; przestrzega norm gramatycznych; przestrzega norm ortograficznych*; przestrzega norm interpunkcyjnych*. I. pisze list na zadany temat - 3 p. II. pisze funkcjonalnym stylem - 1 p. III. pisze poprawnie pod względem językowym - 2 p. IV. pisze poprawnie pod względem ortograficznym* - 1 p. V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym** - 1 p. Uczeń z dysleksją: * zamyka myśli w obrębie zdań (w pracach dłuższych niż 18 linii dopuszcza się jedno odstępstwo), ** Rozpoczyna zdania wielką literą, a kończy kropką (w pracach dłuższych niż 18 linii dopuszcza się jedno odstępstwo).

31 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Standard: pisanie. Umiejętności: pisze na temat i zgodnie z celem; celowo stosuje środki językowe; przestrzega norm gramatycznych; przestrzega norm ortograficznych*; przestrzega norm interpunkcyjnych*. I. pisze list na zadany temat - 3 p. II. pisze funkcjonalnym stylem - 1 p. III. pisze poprawnie pod względem językowym - 2 p. IV. pisze poprawnie pod względem ortograficznym* - 1 p. V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym** - 1 p. Uczeń z dysleksją: * zamyka myśli w obrębie zdań (w pracach dłuższych niż 18 linii dopuszcza się jedno odstępstwo), ** Rozpoczyna zdania wielką literą, a kończy kropką (w pracach dłuższych niż 18 linii dopuszcza się jedno odstępstwo). Zadanie 26 I 26 II 26 III 26 IV 26 V Kolejność przypadkowa 31111 21210 31211 10000 21000 20011 21110 21001 2110 1 31211 21011 11000 20000 31111 21001 21111 0000 0 Suma341311910

32 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Wnioski: 1.Ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem – na przykładzie tekstów użytkowych, fabularnych, poetyckich, tabel, wykresów, instrukcji, poleceń i przypisów – konkretyzując polecenia ze wskazaniem odpowiednich fragmentów. 2.Analizować z uczniami teksty zadań otwartych – dłuższych form wypowiedzi pisemnej, wskazywać błędy i poszukiwać poprawnych odpowiedzi. 3.Analizować z uczniami poprawność zadań zamkniętych ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi w tekście. 4. Doskonalić pisemne formy wypowiedzi – zgodnie ze standardami. 5. Zwracać uwagę na estetykę zapisu. 6.Dokładnie przeanalizować standardy i przeprowadzić lekcje o tematyce, której treści nie występowały w arkuszach diagnostycznych. 7. Doskonalić umiejętności rachunkowe, szczególnie w zadaniach dotyczących obwodów i pól figur. 8. Ćwiczyć rozwiązywanie zadań z treścią o różnej tematyce 9. Pozytywnie motywować uczniów do podejmowania trudu rozwiązywania wszystkich zadań.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Analiza wyników sprawdzianu OKE przeprowadzonego w dniu 04.04.2013. w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google