Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysław Błoński Architekt rozwiązań biznesowych, SAP Polska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysław Błoński Architekt rozwiązań biznesowych, SAP Polska"— Zapis prezentacji:

1

2 Przemysław Błoński Architekt rozwiązań biznesowych, SAP Polska
Narzędzia konsolidacji wspomagające podnoszenie efektywności w przedsiębiorstwie energetycznym. Przemysław Błoński Architekt rozwiązań biznesowych, SAP Polska

3 Agenda Konsolidacja ... i co dalej ,
Sprawne narzędzia, sprawne zarządzanie Technologiczne poziomy konsolidacji (integracji)

4 Wyzwania konsolidacji
Umożliwienie wykorzystania efektu synergii poprzez sprawność obiegu informacji i procesów zarządczych Spójność informacyjna i informatyczna podmiotów Wsparcie całego procesu przekształceń (prawnych, biznesowych organizacyjnych) Możliwość budowy rozwiązania pozwalającego na przekształcenia i późniejsze zmiany, Nowe procesy umożliwiające optymalizację wykorzystania zasobów ( np. wewnętrzne usługi) Procesy prawnej i zarządczej konsolidacji informacji finansowej Ważne, ale stanowiące tylko jeden z elementów wymagających wsparcia IT

5 Potrzebny mechanizm integrujący informacje, dane, procesy i aplikacje
Proces konsolidacji w sektorze Heterogeniczne środowiska biznesowe i informatyczne wymagają szeregu działań pozwalających na wdrożenie mechanizmów zarządzania i przepływów informacji A S.A. B S.A. C S.A. D S.A. E S.A. F S.A. Potrzebny mechanizm integrujący informacje, dane, procesy i aplikacje

6 Proces konsolidacji w sektorze
Jednolita struktura zarządzania, integracja procesów i informacji Wykształcenie podmiotów (struktur) dedykowanych dla realizacji określonych usług dla wszystkich podmiotów (obszarów) grupy. (shared services) Struktura zarządzania A S.A. B S.A. C S.A. D S.A. E S.A. F S.A. Potrzebny mechanizm pozwalający na świadome zarządzanie zmieniającą się strukturą organizacji celem optymalizacji struktury.

7 Proces konsolidacji w sektorze (unbundling)
Portal korporacyjny dostęp zewnętrzny i wewnętrzny Struktura zarządzania Zarządzanie strategiczne, mechanizmy wyznaczania, pomiaru i oceny realizacji celów Hurtownia danych i inne mechanizmy konsolidacji procesów i danych Potrzebny mechanizm pozwalający na świadomą realizację strategii, wyznaczanie i wspomaganie realizacji celów biznesowych

8 Integracja informacji w środowisku heterogenicznym
Grupa ... A S.A. B S.A. C S.A. D S.A. E S.A. ... S.A. Call Center ERP Systemy techniczne PLM Analizy Billing SCM Zarządzanie dokumentami e-Sales E-Procurement Przesłanki biznesowe Rozszerzona sieć tworzenia wartości Zwiększona dynamika rynku Wymagania od działów IT Konieczność zabezpieczenia obecnych inwestycji Szybsze wspieranie procesów biznesowych Konieczność redukcji kosztów (TCO) Wysokie koszty integracji Dużo heterogenicznych systemów Dużo projektów integracyjnych Rosnąca złożoność infrastruktury IT

9 System informacyjny Konsolidacja Raporty specjalne: Akcje i udziały
Raporty specjalne: Inwestycje Konsolidacja SEM Zrównoważona Karta Wyników SEM Kokpit Zarządzania Raportowanie BW

10 Wymiary analizy w Strategicznej Karcie Wyników
Drzewo wartości strategia mierniki Cele strategiczne Zarządzanie ryzykiem inicjatywy

11 Przeliczenie nośników wartości
VBM – Drzewo wartości Status dla nośnika wartości Właściciel, ocena, komentarze... Interaktywna symulacja poprzez zmiany wartości odpowiednich nośników oraz przekalkulowanie drzewa Zapamiętanie wyników symulacji w BW Miara xy Rzecz. 90 Plan 100 Sim Sim Przeliczenie nośników wartości

12 SEM-BPS: planowanie „od szczegółu do ogółu”
Wspomaganie planowania „od szczegółu do ogółu”: Automatyczna agregacja danych wprowadzanych na niższym poziomie Formuły obliczeniowe Transfer danych planistycznych z systemu transakcyjnego Zintegrowany plan finansowy Produkty Zadania Zasoby Planowanie kosztów Planowanie inwestycji Planowanie przychodów The screen design shows an example for a measure driver tree visualization. To the right a navigation area allows the user to choose the part of the tree, which is displayed in the main part of the screen. The mathematical formula of the relation between the boxes is provided as „mouse over function“.

13 SEM-BPS: planowanie „od ogółu do szczegółu”
Wspomaganie planowania „od ogółu do szczegółu”: Funkcje dystrybucji danych z wyższych poziomów na niższe Formuły obliczeniowe Transfer danych planistycznych do systemu transakcyjnego mySAP.com Zintegrowany plan finansowy Produkty Zadania Zasoby Planowanie kosztów Planowanie inwestycji Planowanie przychodów The screen design shows an example for a measure driver tree visualization. To the right a navigation area allows the user to choose the part of the tree, which is displayed in the main part of the screen. The mathematical formula of the relation between the boxes is provided as „mouse over function“.

14 Szereg firm branży energetycznej wybrało rozwiązania z rodziny SEM:
SEM – doświadczenia klientów Skrócenie czasu przygotowania planów i budżetów Przygotowanie danych o większej wiarygodności Lepsza kontrola przebiegu i postępu procesu Większe możliwości w zakresie symulacji i analiz Prowadzona na bieżąco analiza wskaźnikowa Szereg firm branży energetycznej wybrało rozwiązania z rodziny SEM: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Zakład Energetyczny Tarnów Elektrociepłownia Kraków ZEC Bydgoszcz ZE Pątnów Adamów Konin Zamojska Korporacja Energetyczna Polskie Sieci Elektroenergetyczne

15 Jednolite środowisko pracy po to, ...
…aby ludzie mogli działać i współpracować w optymalnych warunkach mySAP Enterprise Portal jest innowacyjnym portalem korporacyjnym zapewniającym: wszystkim użytkownikom (wewnętrznym i zewnętrznym) personalizowany (poprzez role i przypisanie zadań) wygodny dostęp do (Przeciągnij&Skojarz, pojedyncze logowanie) wszystkiego, co niezbędne (informacje, aplikacje i usługi) w dowolnym miejscu i czasie (przeglądarka i urządzenia przenośne) za pośrednictwem Internetu (zindywidualizowany wygląd portalu) w bezpieczny sposób (najnowsze mechanizmy zabezpieczeń) aby mogli efektywnie wykonywać powierzone im zadania.

16 Integracja jest Kluczowym Wyzwaniem
Call Center CRM Inne ERP R/3 GIS SCADA Billing e-Sales Zakupy elektroniczne Przesłanki biznesowe Rozszerzona sieć tworzenia wartości Zwiększona dynamika rynku Wysokie koszty integracji Dużo heterogenicznych systemów Dużo projektów integracyjnych Rosnąca złożoność infrastruktury IT Wymagania od działów IT Konieczność zabezpieczenia obecnych inwestycji Szybsze wspieranie procesów biznesowych Konieczność redukcji kosztów (TCO)

17 SAP NetWeaver Web Services Architecture
Korzyści z wdrożenia modelu SAP NetWeaver Web Services Architecture Wdrożenie mechanizmów integracji i zarządzania danymi podstawowymi pomiędzy platformami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie w sposób istotny podnosi zdolność organizacji do sprawnej realizacji procesów wewnątrz organizacji i w powiązaniu z partnerami zewnętrznymi, a zarazem redukuje możliwości wystąpienia pomyłek czy prawdopodobieństwa nadużyć

18 Platforma SAP NetWeaver ludzi, informacji i procesów biznesowych
Platforma aplikacyjna i integracyjna dla unifikacji i zrozumienia ludzi, informacji i procesów biznesowych na płaszczyźnie technologii oraz organizacji. DB and OS Abstraction .NET WebSphere Integracja ludzi Integracja aplikacji Integracja procesów Broker integracji Zarządzanie procesami biznesowymi Integracja Informacji Business Intelligence Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wersjami i cyklem życia aplikacji Portal Współpraca J2EE C/4GL/ABAP Platform aplikacji Dostęp różnymi kanałami SAP NetWeaver DB i OS Zarządzanie danymi podstawowymi

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przemysław Błoński Architekt rozwiązań biznesowych, SAP Polska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google