Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 1."— Zapis prezentacji:

1 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 1

2 Narzędzia konsolidacji wspomagające podnoszenie efektywności w przedsiębiorstwie energetycznym. Przemysław Błoński Architekt rozwiązań biznesowych, SAP Polska

3 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 3 Konsolidacja... i co dalej, Sprawne narzędzia, sprawne zarządzanie Technologiczne poziomy konsolidacji (integracji) Agenda

4 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 4 Wyzwania konsolidacji Umożliwienie wykorzystania efektu synergii poprzez sprawność obiegu informacji i procesów zarządczych Spójność informacyjna i informatyczna podmiotów Wsparcie całego procesu przekształceń (prawnych, biznesowych organizacyjnych) Możliwość budowy rozwiązania pozwalającego na przekształcenia i późniejsze zmiany, Nowe procesy umożliwiające optymalizację wykorzystania zasobów ( np. wewnętrzne usługi) Procesy prawnej i zarządczej konsolidacji informacji finansowej Ważne, ale stanowiące tylko jeden z elementów wymagających wsparcia IT

5 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 5 Proces konsolidacji w sektorze Heterogeniczne środowiska biznesowe i informatyczne wymagają szeregu działań pozwalających na wdrożenie mechanizmów zarządzania i przepływów informacji A S.A.B S.A.C S.A. D S.A.F S.A.E S.A. Potrzebny mechanizm integrujący informacje, dane, procesy i aplikacje

6 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 6 Proces konsolidacji w sektorze A S.A.B S.A.C S.A. D S.A.F S.A.E S.A. Jednolita struktura zarządzania, integracja procesów i informacji Wykształcenie podmiotów (struktur) dedykowanych dla realizacji określonych usług dla wszystkich podmiotów (obszarów) grupy. (shared services) Potrzebny mechanizm pozwalający na świadome zarządzanie zmieniającą się strukturą organizacji celem optymalizacji struktury. Struktura zarządzania

7 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 7 Proces konsolidacji w sektorze (unbundling) Hurtownia danych i inne mechanizmy konsolidacji procesów i danych Potrzebny mechanizm pozwalający na świadomą realizację strategii, wyznaczanie i wspomaganie realizacji celów biznesowych Zarządzanie strategiczne, mechanizmy wyznaczania, pomiaru i oceny realizacji celów Portal korporacyjny dostęp zewnętrzny i wewnętrzny Struktura zarządzania

8 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 8 Integracja informacji w środowisku heterogenicznym Grupa... B S.A. A S.A. C S.A. D S.A. E S.A.... S.A. Call Center ERP Systemy techniczne PLM Analizy Billing SCM Zarządzanie dokumentami e-Sales E-Procurement Przesłanki biznesowe Rozszerzona sieć tworzenia wartości Zwiększona dynamika rynku Wysokie koszty integracji Dużo heterogenicznych systemów Dużo projektów integracyjnych Rosnąca złożoność infrastruktury IT Wymagania od działów IT Konieczność zabezpieczenia obecnych inwestycji Szybsze wspieranie procesów biznesowych Konieczność redukcji kosztów (TCO)

9 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 9 System informacyjny Konsolidacja Raporty specjalne: Akcje i udziały Raporty specjalne: Inwestycje Raportowanie BWSEM Kokpit Zarządzania SEM Zrównoważona Karta Wyników

10 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 10 Wymiary analizy w Strategicznej Karcie Wyników Cele strategiczne strategia inicjatywy mierniki Drzewo wartości Zarządzanie ryzykiem

11 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 11 VBM – Drzewo wartości l Status dla nośnika wartości l Właściciel, ocena, komentarze... l Interaktywna symulacja poprzez zmiany wartości odpowiednich nośników oraz przekalkulowanie drzewa l Zapamiętanie wyników symulacji w BW Miaraxy Rzecz. 90 Plan100 Sim 1 95 Sim 2 98 Przeliczenie nośników wartości

12 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 12 Planowanie przychodów SEM-BPS: planowanie od szczegółu do ogółu Planowanie inwestycji Produkty Zadania Zasoby Planowanie kosztów Zintegrowany plan finansowy Wspomaganie planowania od szczegółu do ogółu: Automatyczna agregacja danych wprowadzanych na niższym poziomie Formuły obliczeniowe Transfer danych planistycznych z systemu transakcyjnego

13 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 13 Planowanie przychodów SEM-BPS: planowanie od ogółu do szczegółu Planowanie inwestycji Produkty Zadania Zasoby Planowanie kosztów Zintegrowany plan finansowy Wspomaganie planowania od ogółu do szczegółu: Funkcje dystrybucji danych z wyższych poziomów na niższe Formuły obliczeniowe Transfer danych planistycznych do systemu transakcyjnego mySAP.com

14 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 14 SEM – doświadczenia klientów Skrócenie czasu przygotowania planów i budżetów Przygotowanie danych o większej wiarygodności Lepsza kontrola przebiegu i postępu procesu Większe możliwości w zakresie symulacji i analiz Prowadzona na bieżąco analiza wskaźnikowa Szereg firm branży energetycznej wybrało rozwiązania z rodziny SEM: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Zakład Energetyczny Tarnów Elektrociepłownia Kraków ZEC Bydgoszcz ZE Pątnów Adamów Konin Zamojska Korporacja Energetyczna Polskie Sieci Elektroenergetyczne

15 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 15 Jednolite środowisko pracy po to,... …aby ludzie mogli działać i współpracować w optymalnych warunkach mySAP Enterprise Portal jest innowacyjnym portalem korporacyjnym zapewniającym: wszystkim użytkownikom (wewnętrznym i zewnętrznym) personalizowany (poprzez role i przypisanie zadań) wygodny dostęp do (Przeciągnij&Skojarz, pojedyncze logowanie) wszystkiego, co niezbędne (informacje, aplikacje i usługi) w dowolnym miejscu i czasie (przeglądarka i urządzenia przenośne) za pośrednictwem Internetu (zindywidualizowany wygląd portalu) w bezpieczny sposób (najnowsze mechanizmy zabezpieczeń) aby mogli efektywnie wykonywać powierzone im zadania.

16 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 16 Integracja jest Kluczowym Wyzwaniem Przesłanki biznesowe Rozszerzona sieć tworzenia wartości Zwiększona dynamika rynku Wysokie koszty integracji Dużo heterogenicznych systemów Dużo projektów integracyjnych Rosnąca złożoność infrastruktury IT Wymagania od działów IT Konieczność zabezpieczenia obecnych inwestycji Szybsze wspieranie procesów biznesowych Konieczność redukcji kosztów (TCO) Call Center CRM Inne ERP R/3 GIS SCADA Billing e-Sales Zakupy elektroniczne

17 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 17 Wdrożenie mechanizmów integracji i zarządzania danymi podstawowymi pomiędzy platformami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie w sposób istotny podnosi zdolność organizacji do sprawnej realizacji procesów wewnątrz organizacji i w powiązaniu z partnerami zewnętrznymi, a zarazem redukuje możliwości wystąpienia pomyłek czy prawdopodobieństwa nadużyć SAP NetWeaver Web Services Architecture Korzyści z wdrożenia modelu

18 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 18 Platforma DB and OS Abstraction.NETWebSphere… Integracja ludzi Integracja aplikacji Integracja procesów Broker integracji Zarządzanie procesami biznesowymi Integracja Informacji Business Intelligence Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wersjami i cyklem życia aplikacji PortalWspółpraca J2EEC/4GL/ABAP Platform aplikacji Dostęp różnymi kanałami SAP NetWeaver DB i OS Zarządzanie danymi podstawowymi SAP NetWeaver Platforma aplikacyjna i integracyjna dla unifikacji i zrozumienia ludzi, informacji i procesów biznesowych na płaszczyźnie technologii oraz organizacji.

19 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google