Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Diagram hierarchii funkcji (HFD) Diagram związków encji (ERD - ang. Entity-Relationship Diagrams) Diagram przepływu danych (DFD - ang. Data Flow Diagrams)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Diagram hierarchii funkcji (HFD) Diagram związków encji (ERD - ang. Entity-Relationship Diagrams) Diagram przepływu danych (DFD - ang. Data Flow Diagrams)"— Zapis prezentacji:

1

2 1 Diagram hierarchii funkcji (HFD) Diagram związków encji (ERD - ang. Entity-Relationship Diagrams) Diagram przepływu danych (DFD - ang. Data Flow Diagrams) inne diagramy: Grafy transformacji (ang. Transformation Graphs) Diagram przejść stanów (ang. State Transition Diagrams) Diagram struktury (ang. Structure Charts) Diagram struktury danych (ang. Data Structure Diagrams) Diagram modelu danych (ang. Data Model Diagrams) Diagram historii życia encji (ang. Entity Life History Diagrams) Diagram logicznej struktury danych (ang. Logical Data Structure Diagrams) Typy diagramów

3 2 Diagram hierarchii funkcji (HFD) Rola – funkcje (procesy zachodzące w systemie, ich wzajemna zależność) Generalizacja – specjalizacja (w górę lub w dół) Generalizacja – funkcje szczegółowe – znajdywanie wspólnych cech, grupowanie Specjalizacja – Funkcje główne – dekompozycja na funkcje szczegółowe

4 3 Przykład 1 Zaprojektować system obsługi kont bankowych zakładanie nowego konta (ewentualnie wprowadzanie klienta) operacje (transakcje): wpłata, wypłata, przelew, odsetki, kary, zamknięcie przetwarzanie okresowe np.: odsetki, zlecenia stałe zmiany administracyjne np.: zmiana planu kont Podstawowe funkcje systemu: gromadzone mają być informacje o klientach, kontach, ich parametrach i operacjach

5 4 Przykład1. Diagram hierarchii funkcji 1.OBSŁUGA KONT BANKOWYCH 1.1 Nowy klient 1.2 Nowe konto 1.3 Operacje 1.4 Przetwarzanie okresowe 1.4 Zmiany administracyjne 1.3 OPERACJE 1.3.1 Wpłata 1.3.2 Wypłata 1.3.3 Przelew 1.3.4 Kary 1.3.4 Zamknięcie

6 5 Przykład 2 Zaprojektować system obsługi biblioteki proces przyjmowania nowego członka proces wypożyczania książek lub periodyków proces przyjmowania zwrotów proces kontroli księgozbioru proces współpracy z bibliotekami stowarzyszonymi proces zamawiania nowych pozycji proces opracowywania nowych pozycji Podstawowe funkcje systemu:

7 6 3. Przyjmowanie zwrotów 3.1 Pobranie karty bibliotecznej 3.2 Pobranie zwrotów pozycji książkowych 3.3 Sprawdzenie terminu zwrotu 3.4 Sprawdzenie stanu zwracanych pozycji 3.5 Wprowadzenie informacji o zwrocie 3.6 Zwrot karty klientowi 3.6 Zwrócenie pozycji na regał HDF – podproces zwrotu wypożyczeń

8 7 Modelowanie encji i ich związków (struktura informacji) encja (entity) – typ obiektowy i jego atrybuty związki (relationship) między encjami liczebność (cardinality) i opcjonalność (mandatory/optional) 1:1 jeden do jednego 1:N jeden do wielu N:M wiele do wielu 1 : 11 : NN : M

9 8 opcjonalność

10 9 typ biurka czy pokój to mogą być osobne encje dbałość o integralność danych – nie może być biurko przyporządkowane do pokoju, którego nie ma

11 10 Książka wypożyczenie Czytelnik Książka Czytelnik Wypożyczenie id czytelnika (PK) Nazwisko imię data wpisu id wypożyczenia (PK) id czytelnika (PFK) id książki (PFK) data wypożyczenia data zwrotu id książki (PK) Autor tytuł data zakupu rok wydania... nadla

12 11 Towar sprzedaż Faktura Towar Szczegóły id faktury (PK) Id klienta (PFK) data wystawienia rodzaj płatności id pozycji (PK) id faktury (PFK) id towaru (PFK) ilość id towaru (PK) Nazwa Cena... Faktura Klient nadla jeśli istnieje klucz obcy to związek encji 1:N z wymaganiem jeden i tylko jeden

13 12 związek wielokrotny

14 13 OPISAĆ TYPY POWIĄZAŃ I ATRYBUTY ENCJI: WYCHOWAWCA - UCZEŃ LEKARZ - PACJENT PRACOWNIK - WYDZIAŁ KLASA - NAUCZYCIEL FAKTURA - TOWAR NAUCZYCIEL - PRZEDMIOT MAGAZYN - TOWAR TERMIN WYCIECZKI-PRZEWODNIK SUROWIEC - TYP

15 14

16 15

17 16 model główny ERD w Case Studio 2

18 17 Modelowanie przepływu danych DFD encje zewnętrzne + procesy (przepływy danych) + magazyny interakcja danych i procesów model procesów dekompozycja na proces podprocesy i funkcje model przepływu danych diagram DFD (Data Flow Diagram)

19 18 ProcesPrzepływ danych Encja zewnętrzna Magazyn danych

20 19 TWORZENIE TABEL RELACYJNYCH BAZ DANYCH (ACCESS) MS Access – zasady pracy Do budowania aplikacji – generator/projektant tabel – generator/projektant kwerend – generator/projektant formularzy – generator/projektant raportów – obsługa makr i modułów Administrowanie - import/eksport danych - złącza dostępu do innych narzędzi - obsługa replik i pracy w sieci Moduł sterujący systemu Access Do obsługi danych - przeglądanie, sortowanie, filtrowanie - edycja danych - wyszukiwanie - drukowanie

21 20 obiekty: pojęcia: - tabela, kolumna (atrybut), rekord, pole - klucze - relacje - kreator, widok projektu, widok danych - tabele + relacje - kwerendy - formularze - raporty - strony WWW - makra (akcja lub zestaw akcji, dla celu automatyzacji zadań) - moduły (kolekcja deklaracji, instrukcji i procedur jako nazwana jednostka)

22 21 typy atrybutów: - autonumerowanie (całkowita długa) - tekstowy (rozmiar) - numeryczny (3 całkowite, 3 rzeczywiste) - format, miejsca dziesiętne - data/godzina (system MS) - formaty - waluta (specjalny całkowity) - logiczny (Tak/Nie) - hiperłącze (współpracujące z przeglądarką) - obiekt OLE: obraz, arkusz Excel wklejane przez schowek lub wklejane/łączone z plikiem współpracujące z serwerem (programem obsługi) - odnośnik typu lista (generowany kreatorem) Projektowanie tabel inne cechy: - klucz (indeks)/nie - tytuł (dla formularza) - wartość domyślna (wyrażenie) - wymagane/nie - reguła poprawności (wyrażenie logiczne) - tekst reguły sprawdzania

23 22 - jest uporządkowanym wskaźnikiem odnoszącym się do danych w tabeli - stanowi - jedną lub więcej kolumn tabeli (typu uporządkowanego) Klucz i indeks klucz podstawowy, główny (primary key) - zapewnia jednoznaczność danych tabela z unikalnym indeksem nie może mieć dwóch wierszy z tymi samymi wartościami w kolumnach będących kluczem indeks – podobnie ale mogą się powtarzać - zwiększa wydajność systemu - przyspieszenie przetwarzania - szybszy dostęp do danych - ułatwia sortowanie (wygodne porządkowanie) klucz obcy (foreign keys) - kolumna z wartościami klucza podstawowego innej tabeli - umożliwia wprowadzanie relacji

24 23 klucz główny - wskazać pole lub pola (z Ctrl) - z menu podręcznego lub Edycja+Klucz podstawowy indeks pole + właściwość + indeksowane = Tak (Duplikaty OK) właściwości wszystkich indeksów - Widok + Indeksy Ustawianie kluczy klucze obce - wygodnie wstawiać przez odnośniki


Pobierz ppt "1 Diagram hierarchii funkcji (HFD) Diagram związków encji (ERD - ang. Entity-Relationship Diagrams) Diagram przepływu danych (DFD - ang. Data Flow Diagrams)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google