Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants) Pierwszy konkurs.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants) Pierwszy konkurs."— Zapis prezentacji:

1 1 Granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants) Pierwszy konkurs

2 2 ERC-2008-AdG Budżet 1 go konkursu ca 517 mln euro Wielkość projektu: do 2,5 mln euro (wyjątkowo do 3,5 mln euro) Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: brak - dowolny wiek i narodowość Nowośćw projektach interdyscyplinarnych możliwość wskazania współwykonawcy (co-investigator) ERC Advanced Grants

3 3 ERC Advanced Grants - Zespół w projektach typowych: do 2,5 mln euro Lider – w instytucji goszczącej w kraju UE lub stowarzyszonym Członkowie zespołu – w tej samej instytucji co lider lub innej w dowolnym kraju świata w projektach interdyscyplinarnych: do 3,5 mln euro Lider – w instytucji goszczącej w kraju UE lub stowarzyszonym Współwykonawca (co-investigator) – w instytucji w kraju UE lub stowarzyszonym Członkowie zespołu – w tej samej instytucji co lider lub innej w dowolnym kraju świata Ale udział innych instytucji musi być zatwierdzony przez panel ekspertów oceniających projekt

4 4 Nadsyłanie wniosków - jednoetapowe Ewaluacja - dwuetapowa Terminy nadsyłania wniosków: Nauki fizyczne i inżynierskie - 28.02.2008 Nauki społeczne i humanistyczne - 18.03.2008 Nauki o życiu - 22.04.2008) Nadsyłanie wniosków: Lider (w imieniu instytucji goszczącej) poprzez elektroniczny system EPSS http://cordis.europa.eu/fp7/ideas Projekty interdyscyplinarne – należy wskazać główny panel oceniający i panel dodatkowy, a termin złożenia projektu dostosować do terminu panelu głównego. Terminy i ewaluacja

5 5 Formularz – wypełniany on-line Zawiera podstawowe informacje o: projekcie (tytuł, akronim, streszczenie, słowa kluczowe, itp.) osobie lidera (dane osobowe, miejsce pracy) instytucji goszczącej (nazwa, adres, itp.) budżecie projektu koszty bezpośrednie (wynagrodzenia, aparatura, podróże, publikacje, konferencje, itp.) koszty bezpośrednie - zlecenia zewnętrzne (subcontracting) opisane w części B koszty pośrednie – 20% kosztów bezpośrednich minus koszty zleceń Wniosek - Część A

6 6 Opis zgodny ze schematem w Guide for Applicants 1.Lider kwalifikacje badawcze i umiejętność kierowania zespołem (2 str.) samoocena, osiągnięcia, uznanie międzynarodowe, inspirowanie młodych kadr, zdolność zmiany przedmiotu badań CV (2 str.) 10-letni dorobek (2 str.) 10 publikacji, monografie, patenty, zaproszenia do prezentacji na konferencjach (i członkostwo w komitetach organizacyjnych), ekspedycje, nagrody, itp. streszczenie projektu (5 str.) Wniosek - Część B (1)

7 7 Wniosek - Część B (2) 2. Opis naukowo-technicznych aspektów projektu (15 str.) 3. Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego (2 str.) Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia liderowi niezależności (bez aneksu wniosek jest odrzucany) Pierwszy etap oceny:tylko część B1 Drugi etap oceny:pełna wersja projektu

8 8 Składanie wniosku Poprzez system EPSS Nazwy dołączanych plików: PartB_[Acronym].pdf Host-Letter_[Acronym].pdf PhD_[Acronym].pdf Ethics-Table_[Acronym].pdf Ethics-Description_[Acronym].pdf UWAGA Przycisk SUBMIT nie powoduje dostarczenia wniosku; jedynie uruchamia procedurę. Złożenie wniosku następuje po naciśnięciu przycisku: Press this button to submit the proposal

9 9 Indykatywny podział budżetu i ocena Budżet: - Nauki fizyczne i inżynieryjne – 39% - Nauki o życiu – 34% - Nauki społeczne i huanistyczne – 14% - Projekty interdyscyplinarne – 13% Ocena: - 25 paneli (w każdym ok. 10 ekspertów) we wszystkich 3 dziedzinach - możliwość powołania dodatkowych w razie potrzeby

10 10 Przykładowe panele SH5 Cultures and cultural production: literature, visual and performing arts, music, cultural and comparative studies; PE3 Condensed matter physics: structure, electronic properties, fluids,nanosciences LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology: genetics, population genetics, molecular genetics, genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, bioinformatics, computational biology, biostatistics, biological modelling and simulation, systems biology, genetic epidemiology

11 11 1. Lider Jakość badań i dorobku naukowego Potencjał intelektualny i kreatywność 2. Projekt badawczy Przełomowość badań Potencjalne korzyści Metodologia Stosunek ryzyka do korzyści 3. Środowisko badawcze Wpływ środowiska w instytucji goszczącej na projekt Udział innych instytucji Kryteria ewaluacji

12 12 Konkurs 2008 AdG - Próg jakości dla każdego z kryteriów: 2 - Ocena poniżej progu w jednym z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku - Do 2 etapu przejdzie 3 x więcej wniosków niż dostępny indykatywny budżet Punktacja

13 13 A) Lider i współwykonawca nie mogą uczestniczyć w więcej niż jednym wniosku w pierwszych dwóch konkursach (2008 AdG i 2009 AdG) B) Lider i współwykonawca związani z wnioskiem w którymkolwiek z pierwszych dwóch konkursów (2008 AdG i 2009 AdG) nie mogą składać wniosku w trzecim konkursie (2010 AdG), o ile uprzednio wniosek był oceniony poniżej progu C) Lider i współwykonawca związani z wnioskiem w którymkolwiek z pierwszych dwóch konkursów (2008 AdG i 2009 AdG) nie mogą składać wniosku o Starting Grant w tym samym czasie D) Tylko jeden grant lidera może być realizowany w tym samym czasie. Ponowne złożenie wniosku

14 14 Cel - wsparcie finansowe takich działań jak: analiza, monitorowanie i ocena działań ERC monitorowanie i ocena wdrażania Programu analiza osiągnięć ERC Budżet: ok. 3 mln euro w 2008 Call for Proposals + Call for Tender Kryteria formalne: wnioskodawca CSA – z krajów członkowskich i stowarzyszonych, międzynarodowych instytucji badawczych (CERN, EMBL, JRC) Działania koordynujące i wspierające (CSA)

15 15 Cele i potencjalne skutki Czy są zgodne z wymaganiami Programu Pracy i konkursów? Czy projekt przyniesie pozytywne rezultaty w kontekście celów strategicznych ERC? Jakość i efektywność Czy proponowana metodologia i plan pracy dają możliwość osiągnięcia celów projektu? Czy zapewnia najwyższą jakość i wykorzystanie wyników? Czy odpowiada najlepszym dotychczasowym doświadczeniom? Zasoby Czy personel, wyposażenie itp. są odpowiednie do realizacji projektu? Czy będą efektywne? Czy są sprawdzone? CSA – kryteria oceny

16 16 Call Fiche Work Programme Guide for Applicants Do pobrania przez stronę: http://cordis.europa.eu/fp7/ideas EPSS (wysyłka projektu) Strona ERC: http://erc.europa.eu Najważniejsze dokumenty

17 17 Dziękuję za uwagę Ewa Kocińska Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE tel.: (61) 827 97 48, fax: (61) 827 97 41 e-mail: ek@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "1 Granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants) Pierwszy konkurs."

Podobne prezentacje


Reklamy Google