Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Anna Zajenkowska 2011. Barnga – gra symulacyjna Proces komunikacyjny Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej Kultury wysokiego kontekstu versus.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Anna Zajenkowska 2011. Barnga – gra symulacyjna Proces komunikacyjny Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej Kultury wysokiego kontekstu versus."— Zapis prezentacji:

1 dr Anna Zajenkowska 2011

2 Barnga – gra symulacyjna Proces komunikacyjny Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej Kultury wysokiego kontekstu versus kultury niskiego kontekstu Zależność od pola versus niezależnośc od pola Ja niezależne versus Ja zależne Wymiary kulturowe według: Hofstede Schwartza Hampdena-Turnera i Trompenarsa

3 Barnga – gra symulacyjna o Brak informacji – różne zasady w każdej grupie o Konflikt – gracze przechodzą do innej grupy o Międzykulturowe doświadczenie – ludzie myślą/wierzą, że mają takie same normy o Mini szok kulturowy – odkrycie, że normy są różne o Zrozumienie i pogodzenie się z różnicami = efektywna gra Barnga pozwala na stworzenie sytuacji, w której uczestnicy doświadczają mini szoku kulturowego wynikającego z nowego sposobu komunikacji. Thiagarajan, S., Thiagarajan, R. (2006). Barnga: A Simulation Game on Cultural Clashes. London and Boston: Intercultural Press

4 ALBO Osoba A Osoba B sprzężenie zwrotne komunikat FILTR Y ZROZUMIEĆ Proces komunikacyjny W procesie komunikacji międzykulturowej istnieje szereg filtrów, które wpływają na znaczenie wypowiadanych słów i na ich rozumienie.

5 Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej Kultury wysokiego kontekstu versus kultury niskiego kontekstu Kultury wysokiego kontekstu, np.: Japonia, Chiny czy kraje muzułmańskie – ścisłe kontakty międzyludzkie, wiele znaczeń komunikowane jest w sposób niedosłowny. Słowa stanowią tylko niewielką cześć komunikatu, bardzo istotny jest także sposób przekazu. Kultury niskiego kontekstu, np.: kraje Europy Zachodniej, czy Ameryki Północnej - kontakty bezpośrednie są rzadsze i zazwyczaj mają jakiś konkretny powód, informacja jest przekazywana wprost. Znaczenie ma głównie komunikat werbalny, brak podtekstów, mowa ciała i kontekst wypowiedzi nie wpływają istotnie na treść komunikatu, a także go nie zmieniają. Hall, E. T. (1976). Beyond Culture. New York: Doubleday

6 Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej Zależność od pola versus niezależność od pola Styl poznawczy – np.: lepsze zapamiętywania i kojarzenie przedmiotów czy zdarzeń w konkretnym kontekście. Masuda, T. i Nisbett, R. E. (2001). Attending holistically vs. analytically: Comparing the context Sensitivity of Japanese and Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 922-934. Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdansk: GWP

7 Ja niezależne Przedstawiciele kultur Zachodnich w przeważającej mierze prezentują ja niezależne - jednostki skupiają się na swoich indywidualnych zdolnościach, cechach, celach, preferencjach i nie mają oporów przed mówieniem o nich publicznie przed innymi ludźmi. Ja zależne W przypadku większości mieszkańców Azji, ja jest połączone i zależne od innych oraz od kontekstu. W przypadku ja zależnego - głównym celem będzie dopasowanie się do innych i zachowanie współzależności. Markus, H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253. Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991a). Cultural variation in the self-concept. In G. R. Goethals & J. Strauss (Eds.), Multidisciplinary perspectives on the self. (pp. 18-48). New York: Springer-Verlag. Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej

8 Mowa Ciała Kontakt wzrokowy Proksemika (dystans społeczny) Dotyk Zachowania ludzi w danej kulturze związane są z obowiązującymi w nich normami i zasadami. W celu ich lepszego zrozumienia można odwołać się do wymiarów kulturowych, np. według: Hofstede Schwartza Hampdena-Turnera i Trompenarsa Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej

9 Hofstede Dystans Władzy - Power Distance (PDI) Indywidualizm/Kolektywizm - Individualism (IDV) Męskość/Kobiecość - Masculinity (MAS) Unikanie Niepewności - Uncertainty Avoidance (UAI) Orientacja Czasowa Odległa - Long-Term Orientation (LTO) Hofstede, G. (1996). Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-Hill Wymiary kultury

10 Zakorzenienie - Embeddedness Chierarchia - Hierarchy Mistrzostwo - Mastery Autonomia intelektualna - Intelecuall Autonomy Autonomia Afektywna - Affective Autonomy Egalitaryzm - Egalitarianism Harmonia - Harmony Schwartz, S. H. (2006). As transnational education programmes continue to proliferate, A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology, 5/ 2-3, 138-180 Wymiary kultury Schwartz

11 Hampden-Turner i Trompenars Uniwersalizm a Partykularyzm (Universalism versus Particularism) Indywidualizm a Kolektywizm (Communitarianism versus Individualism) Powściągliwość a Emocjonalność (Neutral versus Emotional) Wycinkowość a Całościowość (Defuse versus Specific Cultures) Osiąganie a Przypisywanie statusu (Achievement versus Ascription) Stosunek do czasu (Human-Time relationship) Stosunek do natury (Human-Nature relationship) Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, F. (1997). Riding the Waves of Culture. New York: McGraw-Hill Wymiary kultury

12 Dziękuję


Pobierz ppt "Dr Anna Zajenkowska 2011. Barnga – gra symulacyjna Proces komunikacyjny Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej Kultury wysokiego kontekstu versus."

Podobne prezentacje


Reklamy Google