Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 Konferencja prasowa 14 maja 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 Konferencja prasowa 14 maja 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ"— Zapis prezentacji:

1 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 Konferencja prasowa 14 maja 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2008 r.

2 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Agenda prezentacji Wyniki w I kwartale 2008 r. ………………………………………………………………………….……… 3 str. Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2008 r. ………………..…….……….…… 5 str. Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2008 r. ……..….……….…………………………………. 6 str. Istotne wydarzenia po I kwartale 2008 r. ……..…………………………………………….…...……. 8 str. Planowany zysk do rozpoznania w 2008 r. ….………………………………………….....………… 11 str. Planowany udział wybranych projektów w przychodach ogółem w 2008 r. ….…..…… 12 str. Realizacja strategii – najważniejsze inwestycje w 2008 r. ………..…...……………….……… 13 str. Inwestycje realizowane.…….….…….…..…………………………………………….…………….……… 24 str. Inwestycje w trakcie sprzedaży …………..……………………….…………..…………………………. 25 str. Inwestycje planowane …..…..……………..……………………………………………………………....… 26 str. Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy …….…………...……….… str. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj

3 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w I kwartale 2008 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2008 r. o 12,5% (wartościowo o 13,3 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost marży brutto w I kw roku o 7,6 punktu proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 3 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

4 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w I kwartale 2008 r. Wzrost zysku z działalności operacyjnej w I kwartale 2008 r. o 54,2% (wartościowo o 9,7 mln zł) w stosunku do I kw Wzrost zysku netto o 70,5% (wartościowo o 7,9 mln zł) w stosunku do I kw PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

5 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2008 r. 5 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Górczewska Park, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 27% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 25% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 20% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 10% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 8% Aleja Ludwinowska, Warszawa, ul. Ludwinowska - 7% Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2008r. wyniósł 39,2 mln zł. Największy udział procentowy miały w nim następujące inwestycje: Ponadto, udział w zysku miały pozostałe inwestycje, m.in. w tym: Osiedle Centrum, Łódź, ul. Tymienieckiego Victoria Park II, Kołomna, Rosja

6 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2008 r. 6 Rejestracja Spółki JWCH Budownictwo Drogowe Sp. z o.o., która będzie prowadzić działalność w zakresie budownictwa drogowego Rejestracja Spółki JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o., która będzie wykonywała działalność w zakresie wytwarzania prefabrykowanych elementów budowlanych Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji Wiślana Aleja przy ul.Odkrytej w Warszawie Uprawomocnienie decyzji pozwolenia na budowę osiedla Lewandów Park I Rozpoczęcie budowy osiedla Lewandów Park I PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

7 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 7 Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2008 r. Otrzymanie tytułu Firma Roku 2007 za szczególne osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym oraz za efektywny debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – tytuł przyznany przez Polski Klub Biznesu Spółka w rankingu najbardziej wartościowych firm Diamenty Forbesa 2008; na liście wyróżnionych znalazły się przedsiębiorstwa, które najbardziej dynamicznie zwiększyły swoją wartość w latach , a tym samym najlepiej wykorzystały dobrą koniunkturę gospodarczą Zajęcie I miejsca w Rankingu Deweloperów 2008 przygotowanym przez redakcję Forum Biznesu Gazety Prawnej; ranking typuje największych i najbardziej dynamicznych reprezentantów branży deweloperskiej PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

8 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 8 Istotne wydarzenia po I kwartale 2008 r. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę osiedla Lewandów Park II Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę I etapu inwestycji w Ożarów Mazowieckim Uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji Osiedle Bursztynowe, pozwolenie nie jest jeszcze prawomocne Dalsza rozbudowa banku ziemi – nabycie przez spółkę zależną J.W. Construction Bułgaria EOOD z siedzibą w Sofii nieruchomości położonej w miejscowości Złote Piaski (Bułgaria); na terenie działki powstanie kompleks apartamentów wakacyjnych Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z firmą PRUMSTAV DEVELOP POLAND Spółka z o.o. z siedzibą w Kłodzku, której przedmiotem jest wykonanie 14 budynków mieszkalnych w ramach osiedla Lewandów Park II PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

9 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 9 Istotne wydarzenia po I kwartale 2008 r. Spółka znalazła się w rankingu tygodnika Newsweek i A. T. Kearney wśród 100 najcenniejszych firm J.W. Construction wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw w rankingu tygodnika Polityka Spółka na Liście 500 firm stanowiących czołówkę polskiego biznesu, prowadzonej przez redakcję dziennika Rzeczpospolita Nominacja do nagrody Mistrz Budownictwa w kategorii Najlepszy Wykonawca Budowlany przyznawanej przez redakcję miesięcznika Home&Market Medal Europejski za Usługi sieci Hotel 500 przyznany przez Polski Klub Biznesu w XVI edycji Medalu Europejskiego dla Usług PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

10 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 10 Istotne wydarzenia po I kwartale 2008 r. w dniu r. odbyło się NWZ J.W. Construction Holding S.A., na którym Akcjonariusze wyrazili zgodę na wniesienie trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci wydzielonych oddziałów do spółek zależnych w dniu r. odbyły się trzy Nadzwyczajne Zgromadzenia w spółkach zależnych J.W. Construction Holding S.A., w wyniku których zostały zawarte umowy przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa - oddziałów: Dalsze działania związane z przekształceniami w strukturze Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. - do J.W. Construction S.A. – oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Budownictwo - do JW Projekt Sp. z o.o. - oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Pracownia Projektowa - do JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o. oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Zakład Prefabrykacji Budowlanej Od 1 maja 2008 r. Grupa Kapitałowa działa już w ramach nowej struktury. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

11 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Planowany zysk do rozpoznania w 2008 r. 11 Górczewska Park II, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 32% Osiedle Lewandów II, Warszawa, ul. Lewandów - 13% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 10% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 8% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 7% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 5% Planowany poziom zysku brutto ze sprzedaży do wykonania w 2008 r. to 345,8 mln zł. Na powyższą wartość największy wpływ będą miały następujące inwestycje (w szacunkowym udziale): Na poziom zysku ze sprzedaży będą także miały wpływ m.in. inwestycje: Victoria Park II, Rosja, Kołomna Osiedle Bursztynowe, Warszawa, ul. Korkowa Wiślana Aleja, Warszawa, ul. Odkryta Ożarów Mazowiecki, Kaputy etap I ( PUM) PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

12 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Planowany udział wybranych projektów w przychodach ogółem w 2008 r. 12 Inwestycja Planowany przychód do rozpoznania w 2008 roku (tys. zł) Udział procentowy w planowanych przychodach w 2008 Górczewska Park II, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta % Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. lazurowa % Lewandów Park II, Warszawa, ul. Lewandów % Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic % Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska % Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa % Pozostałe % OGÓŁEM % PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

13 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja strategii - najważniejsze inwestycje w 2008 r. Spółka realizuje inwestycje zapowiadane w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z projektów, które będą miały wpływ na wyniki finansowe to: Na rynku warszawskim - Osiedle Górczewska Park, Osiedle Lazurowa, Osiedle Osada Wiślana, Osiedle Lewandów Park II, Osiedle Zielona Dolina I, Rezydencja Quatro, Osiedle Bursztynowe Na rynku trójmiejskim - Osiedle Leśne Na rynku rosyjskim - Osiedle Victoria Park 13 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

14 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 14 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Lazurowa Warszawa, Bemowo ul. Lazurowa Osiedle przy ul. Lazurowej w Warszawie niedaleko planowanej stacji metra. Projekt realizowany w czterech etapach, zawierający docelowo 669 mieszkań o podwyższonym standardzie. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie (średnio wszystkie etapy) kosztów i przychodów - plan na Osiedle Lazurowa Koszty: 95% Przychody: 100%

15 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 15 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Górczewska Park (Górczewska II) Warszawa - Wola, ul. Górczewska/Olbrachta Inwestycja Górczewska Park składa się z 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Górczewskiej/Olbrachta. 886 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Górczewska Park Koszty: 90% Przychody: 100%

16 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 16 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Lewandów Park Warszawa, ul. Lewandów – rozpoczęcie budowy w kwietniu 2008 r. Ogrodzony kompleks mieszkaniowy obejmujący ponad 1900 mieszkań. Realizowany dwuetapowo – Lewandów Park I oraz Lewandów Park II. Atrakcyjna lokalizacja z dobrym dojazdem do centrum miasta. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na * Lewandów Park I etap - Koszty: 29% II etap – Koszty: 40% Przychody I i II: 100%

17 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 17 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Zielona Dolina – etap I Warszawa, ul. Zdziarska/Ostródzka - rozpoczęcie budowy w 2008 r. Nowoczesne osiedle na warszawskiej Białołęce. Położone blisko centrów handlowo-usługowych, posiada bardzo dobrą komunikację z miastem. Obejmuje 596 mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów - plan na Zielona Dolina Koszty: 40% Przychody: 100%

18 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 18 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa - rozpoczęcie budowy w 2008 r. Niewielkie, kameralne osiedle domów czterokondygnacyjnych. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta. Osiedle ogrodzone i strzeżone. Przewidziano wybudowanie 322 mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle Bursztynowe Koszty: 40% Przychody: 100%

19 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 19 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta - rozpoczęcie budowy w 2008 r. Zespół nowoczesnych budynków 6-kondygnacyjnych. Projekt obejmuje 200 mieszkań wraz z garażami podziemnymi. Szybki i łatwy dostęp do szkół, przedszkoli oraz centrów handlowych. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Wiślana Aleja Koszty: 40% Przychody: 100%

20 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą 20 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa To druga z realizowanych inwestycji w Gdyni przy ul. Parkowej w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Strzeżone osiedle stanowi 9 czterokondygnacyjnych budynków obejmujących 202 lokale mieszkalne. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle Leśne Koszty: 100 % Przychody: 100 %

21 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą 21 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Ożarów I – etap I Kręczki-Kaputy, gm. Ożarów Maz. - rozpoczęcie budowy w 2008 r. Zespół 11 budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi. W ramach inwestycji powstanie 376 mieszkań. Planuje się także budowę kompleksu usługowego oraz szkoły i przedszkola. Docelowo wszystkie etapy to ~ mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle Ożarów I Etap I Koszty: 40% Przychody: 100%

22 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne 22 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Victoria Park Kołomna, Rosja Strzeżone osiedle 6 budynków wielorodzinnych realizowane w podmoskiewskim mieście Kołomna. Projekt obejmuje ponad 1100 mieszkań. Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 2012 rok. Inwestycja PUM (cała inwestycja) Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów budynku A1 – plan na Osiedle Victoria Park Koszty A1: 100% Przychody A1:100%

23 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj Inwestycja PUM (część mieszkaniowa) Przychody (w tys. USD) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle w Soczi Koszty : 5% Przychody : 0% Osiedle Jakornaja Szczel w Soczi (Rosja) - rozpoczęcie budowy w IV kw r. Osiedle składające się z 7 budynków mieszkalnych, 16-kondygnacyjnych (razem mieszkań) wraz z basenem, centrum fitness, kortami oraz kafejkami i częścią handlową.

24 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje realizowane Inwestycje w trakcie budowy i sprzedaży (dane na koniec III 2008 r.) 24 Inwestycja Liczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji % zaliczenia do wyniku 2008 Osiedle Górczewska Warszawa, ul. Górczewska I półrocze % Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego I półrocze % Rezydencja na Skarpie IV Warszawa, ul. Bukowińska 261 I półrocze % Willa Konstancin Konstancin, ul. Bielawska/Paproci I półrocze % Aleja Ludwinowska Warszawa, ul. Ludwinowska 68 I półrocze % Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa IV kw % Osiedle Lazurowa Warszawa, ul. Lazurowa I etap – II/III kw II etap – III kw III etap – IV kw IV i V etap – I kw % Osada Wiślana Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic I etap – III/IV kw II i III etap – II/III kw % Rezydencja Quatro Warszawa, ul. Łukowska I półrocze % Górczewska Park Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta II/ III kw % Osiedle Uroczysko, Katowice, ul. Bałtycka250I półrocze % Victoria Park II (Rosja) budynek A115899IV kw % Lewandów Park I i II Warszawa, ul. Lewandów I półrocze 2010 Lewandów I – 29% Lewandów II – 40% Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta I kw % PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

25 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje w trakcie sprzedaży, planowane rozpoczęcie budowy w I półroczu 2008 r. * lokale skierowane do sprzedaży 25 Liczba lokaliLiczba lokali sprzedanych Razem lokale w trakcie budowy i sprzedaży Inwestycja Szacowane przychody (w tys. zł) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Termin uzyskania pozwolenia na budowę % zaliczenia do wyniku 2008 Zielona Dolina Warszawa, ul. Zdziarska/Ostródzka *401 I półrocze 2008 Zdziarska I -40% Zdziarska II – 0% Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa I półrocze % PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

26 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje planowane (stan na koniec IV 2008 r.) 26 InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Lewandów Park III, ul. LewandówWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne Zielona Dolina, ul. Zdziarska/OstródzkaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne ŚwiatowidaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne Osiedle Centrum IIŁódźMieszkania popularne PogonowskiegoŁódźMieszkania popularne UroczyskoKatowiceMieszkania popularne Szczecin, al. WyzwoleniaSzczecinApartamenty/ usługi Szczecin - działka Porta TransportSzczecinMieszkania popularne Ożarów Mazowiecki IOżarów MazowieckiMieszkania popularne Ożarów Mazowiecki IIOżarów MazowieckiMieszkania popularne Ożarów Mazowiecki IIIOżarów MazowieckiMieszkania popularne Łeba Mieszkania popularne BerensonaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

27 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje planowane (stan na koniec IV 2008 r.) 27 InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Aleja Ludwinowska IIWarszawa / Ursynów Mieszkania o podwyższonym standardzie Victoria Park IIKołomna/ RosjaMieszkania popularne Aluzyjna IWarszawa / TarchominMieszkania popularne Aluzyjna IIWarszawa / TarchominMieszkania popularne Konstancin IIKonstancinMieszkania popularne Sopot, ul. ParkowaSopotKoncepcja w trakcie ustaleń Badylarska – BiurowiecWarszawaUsługi Pileckiego – Biura/HotelWarszawaUsługi/Usługi hotelarskie Głogoczów – HotelGłogoczówUsługi hotelarskie Juszkowo IGdańskKoncepcja w trakcie ustaleń Krynica – Czarny PotokKrynicaUsługi hotelarskie SocziRosjaMieszkania popularneok Złote PiaskiBułgariaApartamenty wakacyjne RAZEM PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

28 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizowane inwestycje pozwolą na uzyskanie ponad 1 mld zł marży grudnia 2007 r. 31 marca 2008 r. Planowane przychody z bieżących projektów4 874,54 265,3 Planowane koszty bieżących projektów3 334,02 929,5 Planowana marża na realizowanych projektach1 540,51 335,8 Skumulowane przychody rozpoznane w rachunku zysków i strat 695,893,1 Skumulowane koszty rozpoznane w rachunku zysków i strat 455,557,5 Skumulowana marża rozpoznana w rachunku zysków i strat 240,235,6 Marża pozostająca do rozpoznania w następnych okresach1 300,21 300,3 Planowana marża na realizowanych projektach 31,1%31,2% Realizowane inwestycje pozwolą na uzyskanie ponad 1 mld zł marży, która będzie widoczna w przyszłych wynikach finansowych. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

29 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy Niezależnie od utrzymującej się od kilku miesięcy stagnacji na rynku mieszkaniowym podaż wciąż niższa od popytu – deficyt przekracza 1,5 mln mieszkań (dane GUS za grudzień 2007 r.) Nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe aktywnej grupy klientów na rynku nieruchomości wywodzącej się z wyżu demograficznego lat 80-tych Rosnący stopień urbanizacji, sprzyjający coraz większemu zapotrzebowaniu na nieruchomości w dużych miastach Systematyczny wzrost PKB, malejące bezrobocie i rosnące wynagrodzenia Nadal szeroka, ogólnie dostępna oferta kredytów hipotecznych (pomimo zapowiadanych przez banki zaostrzonych rygorów w przyznawaniu kredytów) 29 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

30 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Firma szacuje, że średnie ceny nieruchomości przez pierwsze miesiące 2008 r. będą utrzymywać się na stałym poziomie. Pod koniec roku powinien nastąpić wzrost cen o około 5%. Niespotykanie wysokie wzrosty z lat poprzednich nie będą się powtarzać, a ceny nieruchomości zaczną powoli rosnąć od 2009 r. Ustabilizowana sytuacja na rynku cen materiałów budowlanych W dalszej perspektywie ponowne ożywienie popytu od roku 2010 spowodowane efektem Euro 2012 i prawdopodobnym wejściem Polski do strefy euro Nadal duży potencjał wzrostu cen nieruchomości w niektórych aglomeracjach miejskich, np.: Katowicach i Szczecinie, gdzie spółka zamierza realizować swoje przyszłe inwestycje 30 Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

31 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l PREZENTACJA PLANÓW ROZWOJU FIRMY I WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK 31 KONTAKT DO BIURA RELACJI INWESTORSKICH: Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor ds. Zarządzania Płynnością Finansową i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich tel.: / bądź


Pobierz ppt "S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 Konferencja prasowa 14 maja 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google