Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 Konferencja prasowa 14 maja 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 Konferencja prasowa 14 maja 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ"— Zapis prezentacji:

1 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 Konferencja prasowa 14 maja 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2008 r.

2 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Agenda prezentacji Wyniki w I kwartale 2008 r. ………………………………………………………………………….……… 3 str. Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2008 r. ………………..…….……….…… 5 str. Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2008 r. ……..….……….…………………………………. 6 str. Istotne wydarzenia po I kwartale 2008 r. ……..…………………………………………….…...……. 8 str. Planowany zysk do rozpoznania w 2008 r. ….………………………………………….....………… 11 str. Planowany udział wybranych projektów w przychodach ogółem w 2008 r. ….…..…… 12 str. Realizacja strategii – najważniejsze inwestycje w 2008 r. ………..…...……………….……… 13 str. Inwestycje realizowane.…….….…….…..…………………………………………….…………….……… 24 str. Inwestycje w trakcie sprzedaży …………..……………………….…………..…………………………. 25 str. Inwestycje planowane …..…..……………..……………………………………………………………....… 26 str. Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy …….…………...……….…... 29 str. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 2

3 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w I kwartale 2008 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2008 r. o 12,5% (wartościowo o 13,3 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost marży brutto w I kw. 2008 roku o 7,6 punktu proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 3 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

4 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w I kwartale 2008 r. Wzrost zysku z działalności operacyjnej w I kwartale 2008 r. o 54,2% (wartościowo o 9,7 mln zł) w stosunku do I kw. 2007 Wzrost zysku netto o 70,5% (wartościowo o 7,9 mln zł) w stosunku do I kw. 2007 4 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

5 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2008 r. 5 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Górczewska Park, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 27% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 25% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 20% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 10% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 8% Aleja Ludwinowska, Warszawa, ul. Ludwinowska - 7% Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2008r. wyniósł 39,2 mln zł. Największy udział procentowy miały w nim następujące inwestycje: Ponadto, udział w zysku miały pozostałe inwestycje, m.in. w tym: Osiedle Centrum, Łódź, ul. Tymienieckiego Victoria Park II, Kołomna, Rosja

6 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2008 r. 6 Rejestracja Spółki JWCH Budownictwo Drogowe Sp. z o.o., która będzie prowadzić działalność w zakresie budownictwa drogowego Rejestracja Spółki JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o., która będzie wykonywała działalność w zakresie wytwarzania prefabrykowanych elementów budowlanych Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji Wiślana Aleja przy ul.Odkrytej w Warszawie Uprawomocnienie decyzji pozwolenia na budowę osiedla Lewandów Park I Rozpoczęcie budowy osiedla Lewandów Park I PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

7 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 7 Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2008 r. Otrzymanie tytułu Firma Roku 2007 za szczególne osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym oraz za efektywny debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – tytuł przyznany przez Polski Klub Biznesu Spółka w rankingu najbardziej wartościowych firm Diamenty Forbesa 2008; na liście wyróżnionych znalazły się przedsiębiorstwa, które najbardziej dynamicznie zwiększyły swoją wartość w latach 2004-2006, a tym samym najlepiej wykorzystały dobrą koniunkturę gospodarczą Zajęcie I miejsca w Rankingu Deweloperów 2008 przygotowanym przez redakcję Forum Biznesu Gazety Prawnej; ranking typuje największych i najbardziej dynamicznych reprezentantów branży deweloperskiej PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

8 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 8 Istotne wydarzenia po I kwartale 2008 r. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę osiedla Lewandów Park II Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę I etapu inwestycji w Ożarów Mazowieckim Uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji Osiedle Bursztynowe, pozwolenie nie jest jeszcze prawomocne Dalsza rozbudowa banku ziemi – nabycie przez spółkę zależną J.W. Construction Bułgaria EOOD z siedzibą w Sofii nieruchomości położonej w miejscowości Złote Piaski (Bułgaria); na terenie działki powstanie kompleks apartamentów wakacyjnych Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z firmą PRUMSTAV DEVELOP POLAND Spółka z o.o. z siedzibą w Kłodzku, której przedmiotem jest wykonanie 14 budynków mieszkalnych w ramach osiedla Lewandów Park II PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

9 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 9 Istotne wydarzenia po I kwartale 2008 r. Spółka znalazła się w rankingu tygodnika Newsweek i A. T. Kearney wśród 100 najcenniejszych firm J.W. Construction wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw w rankingu tygodnika Polityka Spółka na Liście 500 firm stanowiących czołówkę polskiego biznesu, prowadzonej przez redakcję dziennika Rzeczpospolita Nominacja do nagrody Mistrz Budownictwa w kategorii Najlepszy Wykonawca Budowlany przyznawanej przez redakcję miesięcznika Home&Market Medal Europejski za Usługi sieci Hotel 500 przyznany przez Polski Klub Biznesu w XVI edycji Medalu Europejskiego dla Usług PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

10 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 10 Istotne wydarzenia po I kwartale 2008 r. w dniu 01.04.2008 r. odbyło się NWZ J.W. Construction Holding S.A., na którym Akcjonariusze wyrazili zgodę na wniesienie trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci wydzielonych oddziałów do spółek zależnych w dniu 30.04.2008 r. odbyły się trzy Nadzwyczajne Zgromadzenia w spółkach zależnych J.W. Construction Holding S.A., w wyniku których zostały zawarte umowy przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa - oddziałów: Dalsze działania związane z przekształceniami w strukturze Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. - do J.W. Construction S.A. – oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Budownictwo - do JW Projekt Sp. z o.o. - oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Pracownia Projektowa - do JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o. oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Zakład Prefabrykacji Budowlanej Od 1 maja 2008 r. Grupa Kapitałowa działa już w ramach nowej struktury. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

11 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Planowany zysk do rozpoznania w 2008 r. 11 Górczewska Park II, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 32% Osiedle Lewandów II, Warszawa, ul. Lewandów - 13% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 10% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 8% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 7% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 5% Planowany poziom zysku brutto ze sprzedaży do wykonania w 2008 r. to 345,8 mln zł. Na powyższą wartość największy wpływ będą miały następujące inwestycje (w szacunkowym udziale): Na poziom zysku ze sprzedaży będą także miały wpływ m.in. inwestycje: Victoria Park II, Rosja, Kołomna Osiedle Bursztynowe, Warszawa, ul. Korkowa Wiślana Aleja, Warszawa, ul. Odkryta Ożarów Mazowiecki, Kaputy etap I (17 902 PUM) PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

12 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Planowany udział wybranych projektów w przychodach ogółem w 2008 r. 12 Inwestycja Planowany przychód do rozpoznania w 2008 roku (tys. zł) Udział procentowy w planowanych przychodach w 2008 Górczewska Park II, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta 251 65523% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. lazurowa131 31212% Lewandów Park II, Warszawa, ul. Lewandów124 86712% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic74 1107% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska55 6685% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa50 4295% Pozostałe397 40136% OGÓŁEM1 085 442100% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

13 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja strategii - najważniejsze inwestycje w 2008 r. Spółka realizuje inwestycje zapowiadane w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z projektów, które będą miały wpływ na wyniki finansowe to: Na rynku warszawskim - Osiedle Górczewska Park, Osiedle Lazurowa, Osiedle Osada Wiślana, Osiedle Lewandów Park II, Osiedle Zielona Dolina I, Rezydencja Quatro, Osiedle Bursztynowe Na rynku trójmiejskim - Osiedle Leśne Na rynku rosyjskim - Osiedle Victoria Park 13 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

14 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 14 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Lazurowa Warszawa, Bemowo ul. Lazurowa Osiedle przy ul. Lazurowej w Warszawie niedaleko planowanej stacji metra. Projekt realizowany w czterech etapach, zawierający docelowo 669 mieszkań o podwyższonym standardzie. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie (średnio wszystkie etapy) kosztów i przychodów - plan na 31.12.2008 Osiedle Lazurowa33 727253 827 Koszty: 95% Przychody: 100%

15 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 15 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Górczewska Park (Górczewska II) Warszawa - Wola, ul. Górczewska/Olbrachta Inwestycja Górczewska Park składa się z 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Górczewskiej/Olbrachta. 886 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Górczewska Park44 929434 107 Koszty: 90% Przychody: 100%

16 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 16 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Lewandów Park Warszawa, ul. Lewandów – rozpoczęcie budowy w kwietniu 2008 r. Ogrodzony kompleks mieszkaniowy obejmujący ponad 1900 mieszkań. Realizowany dwuetapowo – Lewandów Park I oraz Lewandów Park II. Atrakcyjna lokalizacja z dobrym dojazdem do centrum miasta. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008* Lewandów Park81 191429 097 I etap - Koszty: 29% II etap – Koszty: 40% Przychody I i II: 100%

17 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 17 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Zielona Dolina – etap I Warszawa, ul. Zdziarska/Ostródzka - rozpoczęcie budowy w 2008 r. Nowoczesne osiedle na warszawskiej Białołęce. Położone blisko centrów handlowo-usługowych, posiada bardzo dobrą komunikację z miastem. Obejmuje 596 mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów - plan na 31.12.2008 Zielona Dolina27 792198 562 Koszty: 40% Przychody: 100%

18 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 18 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa - rozpoczęcie budowy w 2008 r. Niewielkie, kameralne osiedle domów czterokondygnacyjnych. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta. Osiedle ogrodzone i strzeżone. Przewidziano wybudowanie 322 mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Osiedle Bursztynowe 17 402119 823 Koszty: 40% Przychody: 100%

19 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 19 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta - rozpoczęcie budowy w 2008 r. Zespół nowoczesnych budynków 6-kondygnacyjnych. Projekt obejmuje 200 mieszkań wraz z garażami podziemnymi. Szybki i łatwy dostęp do szkół, przedszkoli oraz centrów handlowych. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Wiślana Aleja9 77071 917 Koszty: 40% Przychody: 100%

20 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą 20 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa To druga z realizowanych inwestycji w Gdyni przy ul. Parkowej w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Strzeżone osiedle stanowi 9 czterokondygnacyjnych budynków obejmujących 202 lokale mieszkalne. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Osiedle Leśne12 87190 928 Koszty: 100 % Przychody: 100 %

21 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą 21 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Ożarów I – etap I Kręczki-Kaputy, gm. Ożarów Maz. - rozpoczęcie budowy w 2008 r. Zespół 11 budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi. W ramach inwestycji powstanie 376 mieszkań. Planuje się także budowę kompleksu usługowego oraz szkoły i przedszkola. Docelowo wszystkie etapy to ~ 4 000 mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Osiedle Ożarów I Etap I 17 902104 550 Koszty: 40% Przychody: 100%

22 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne 22 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 Osiedle Victoria Park Kołomna, Rosja Strzeżone osiedle 6 budynków wielorodzinnych realizowane w podmoskiewskim mieście Kołomna. Projekt obejmuje ponad 1100 mieszkań. Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 2012 rok. Inwestycja PUM (cała inwestycja) Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów budynku A1 – plan na 31.12.2008 Osiedle Victoria Park 58 196443 967 Koszty A1: 100% Przychody A1:100%

23 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008 23 Inwestycja PUM (część mieszkaniowa) Przychody (w tys. USD) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Osiedle w Soczi62 000350 900 Koszty : 5% Przychody : 0% Osiedle Jakornaja Szczel w Soczi (Rosja) - rozpoczęcie budowy w IV kw. 2008 r. Osiedle składające się z 7 budynków mieszkalnych, 16-kondygnacyjnych (razem 1 200 mieszkań) wraz z basenem, centrum fitness, kortami oraz kafejkami i częścią handlową.

24 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje realizowane Inwestycje w trakcie budowy i sprzedaży (dane na koniec III 2008 r.) 24 Inwestycja Liczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji % zaliczenia do wyniku 2008 Osiedle Górczewska Warszawa, ul. Górczewska 14101409I półrocze 2008100% Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego 324316I półrocze 2008100% Rezydencja na Skarpie IV Warszawa, ul. Bukowińska 261 I półrocze 2008100% Willa Konstancin Konstancin, ul. Bielawska/Paproci 177167I półrocze 2008100% Aleja Ludwinowska Warszawa, ul. Ludwinowska 68 I półrocze 2008100% Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa 202163IV kw. 2008100% Osiedle Lazurowa Warszawa, ul. Lazurowa669 643 I etap – II/III kw. 2008 II etap – III kw. 2008 III etap – IV kw. 2008 IV i V etap – I kw. 2009 95% Osada Wiślana Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 404365 I etap – III/IV kw. 2008 II i III etap – II/III kw. 2009 86% Rezydencja Quatro Warszawa, ul. Łukowska 243242I półrocze 200975% Górczewska Park Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta 890737II/ III kw. 200990% Osiedle Uroczysko, Katowice, ul. Bałtycka250I półrocze 2008100% Victoria Park II (Rosja) budynek A115899IV kw. 2008100% Lewandów Park I i II Warszawa, ul. Lewandów 1 9051578I półrocze 2010 Lewandów I – 29% Lewandów II – 40% Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta 200171I kw. 201040% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

25 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje w trakcie sprzedaży, planowane rozpoczęcie budowy w I półroczu 2008 r. * lokale skierowane do sprzedaży 25 Liczba lokaliLiczba lokali sprzedanych Razem lokale w trakcie budowy i sprzedaży 7 8526 876 Inwestycja Szacowane przychody (w tys. zł) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Termin uzyskania pozwolenia na budowę % zaliczenia do wyniku 2008 Zielona Dolina Warszawa, ul. Zdziarska/Ostródzka 455 085594 *401 I półrocze 2008 Zdziarska I -40% Zdziarska II – 0% Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa 120 648322256 I półrocze 2008 40% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

26 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje planowane (stan na koniec IV 2008 r.) 26 InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Lewandów Park III, ul. LewandówWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne78733 179 Zielona Dolina, ul. Zdziarska/OstródzkaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne91145 000 ŚwiatowidaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne23713 035 Osiedle Centrum IIŁódźMieszkania popularne43223 760 PogonowskiegoŁódźMieszkania popularne1095 995 UroczyskoKatowiceMieszkania popularne56324 616 Szczecin, al. WyzwoleniaSzczecinApartamenty/ usługi40032 000 Szczecin - działka Porta TransportSzczecinMieszkania popularne5 400297 000 Ożarów Mazowiecki IOżarów MazowieckiMieszkania popularne1 97396 000 Ożarów Mazowiecki IIOżarów MazowieckiMieszkania popularne81640 000 Ożarów Mazowiecki IIIOżarów MazowieckiMieszkania popularne1 30071 500 Łeba Mieszkania popularne49029 055 BerensonaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne1709 350 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

27 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje planowane (stan na koniec IV 2008 r.) 27 InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Aleja Ludwinowska IIWarszawa / Ursynów Mieszkania o podwyższonym standardzie 242 400 Victoria Park IIKołomna/ RosjaMieszkania popularne78243 010 Aluzyjna IWarszawa / TarchominMieszkania popularne462 530 Aluzyjna IIWarszawa / TarchominMieszkania popularne1207 000 Konstancin IIKonstancinMieszkania popularne1368 800 Sopot, ul. ParkowaSopotKoncepcja w trakcie ustaleń172 500 Badylarska – BiurowiecWarszawaUsługi-4 500 Pileckiego – Biura/HotelWarszawaUsługi/Usługi hotelarskie-17 500 Głogoczów – HotelGłogoczówUsługi hotelarskie-3 000 Juszkowo IGdańskKoncepcja w trakcie ustaleń-7 000 Krynica – Czarny PotokKrynicaUsługi hotelarskie-20 882 SocziRosjaMieszkania popularneok. 1 20082 000 Złote PiaskiBułgariaApartamenty wakacyjne18017 700 RAZEM16 093939 312 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

28 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizowane inwestycje pozwolą na uzyskanie ponad 1 mld zł marży 28 31 grudnia 2007 r. 31 marca 2008 r. Planowane przychody z bieżących projektów4 874,54 265,3 Planowane koszty bieżących projektów3 334,02 929,5 Planowana marża na realizowanych projektach1 540,51 335,8 Skumulowane przychody rozpoznane w rachunku zysków i strat 695,893,1 Skumulowane koszty rozpoznane w rachunku zysków i strat 455,557,5 Skumulowana marża rozpoznana w rachunku zysków i strat 240,235,6 Marża pozostająca do rozpoznania w następnych okresach1 300,21 300,3 Planowana marża na realizowanych projektach 31,1%31,2% Realizowane inwestycje pozwolą na uzyskanie ponad 1 mld zł marży, która będzie widoczna w przyszłych wynikach finansowych. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

29 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy Niezależnie od utrzymującej się od kilku miesięcy stagnacji na rynku mieszkaniowym podaż wciąż niższa od popytu – deficyt przekracza 1,5 mln mieszkań (dane GUS za grudzień 2007 r.) Nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe aktywnej grupy klientów na rynku nieruchomości wywodzącej się z wyżu demograficznego lat 80-tych Rosnący stopień urbanizacji, sprzyjający coraz większemu zapotrzebowaniu na nieruchomości w dużych miastach Systematyczny wzrost PKB, malejące bezrobocie i rosnące wynagrodzenia Nadal szeroka, ogólnie dostępna oferta kredytów hipotecznych (pomimo zapowiadanych przez banki zaostrzonych rygorów w przyznawaniu kredytów) 29 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

30 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Firma szacuje, że średnie ceny nieruchomości przez pierwsze miesiące 2008 r. będą utrzymywać się na stałym poziomie. Pod koniec roku powinien nastąpić wzrost cen o około 5%. Niespotykanie wysokie wzrosty z lat poprzednich nie będą się powtarzać, a ceny nieruchomości zaczną powoli rosnąć od 2009 r. Ustabilizowana sytuacja na rynku cen materiałów budowlanych W dalszej perspektywie ponowne ożywienie popytu od roku 2010 spowodowane efektem Euro 2012 i prawdopodobnym wejściem Polski do strefy euro Nadal duży potencjał wzrostu cen nieruchomości w niektórych aglomeracjach miejskich, np.: Katowicach i Szczecinie, gdzie spółka zamierza realizować swoje przyszłe inwestycje 30 Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – maj 2008

31 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l PREZENTACJA PLANÓW ROZWOJU FIRMY I WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK 31 KONTAKT DO BIURA RELACJI INWESTORSKICH: Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor ds. Zarządzania Płynnością Finansową i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich tel.: 022 771 77 85 / 0 22 771 78 10 bądź 022 771 75 10 e-mail: relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl


Pobierz ppt "S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 Konferencja prasowa 14 maja 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google