Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

podsumowanie wiadomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "podsumowanie wiadomości"— Zapis prezentacji:

1 podsumowanie wiadomości
KINEMATYKA podsumowanie wiadomości

2 Droga w fizyce to długość odcinka toru (krzywej lub prostej), jaką pokonuje ciało lub punkt materialny podczas swojego ruchu. Droga nie oznacza odległości pomiędzy dwoma punktami wyznaczającymi początek i koniec ruchu. Liczy się ją po torze ruchu, czyli po krzywej, po której porusza się ciało. SYMBOL : s JEDNOSTKA: m (metr) tor droga

3 RUCH Ruch ciała jest to zmiana położenia tego ciała względem innych ciał, które uważamy za nieruchome. Ciała te nazywamy układem odniesienia. Przemieszczenie (wektor przesunięcia): jest to wektor łączący położenie początkowe z końcowym. K P Ruch jest względny, tzn. człowiek jadący autobusem względem autobusu jest w spoczynku, a względem budynków w ruchu.

4 OBSERWATOR OBSERWATOR

5 PRĘDKOŚĆ A SZYBKOŚĆ Chociaż w języku polskim stosujemy te dwa pojęcia wymiennie i nie widzimy żadnej róznicy to w fizyce: -prędkość jest wielkością wektorową -szybkość jest wielkościa skalarną Czyli szybkość to wartość prędkości – bez uwzględniania kierunku i zwrotu wektora prędkości. OZNACZENIE: v JEDNOSTKA:

6 Prędkość średnia Prędkość średnia – iloraz drogi i czasu, w którym droga ta została pokonana. Prędkość średnia wyrażona jest wzorem gdzie: s - droga pokonana przez ciało w czasie t. Prędkość taką można obliczyć dzieląc wskazania licznik przejechanych kilometrów przez czas pokonania tej drogi. W ruchu jednostajnym prędkość chwilowa, z jaką porusza się ciało jest równa prędkości średniej

7 PRZYSPIESZENIE Przyspieszenie informuje o tym jak szybko zmienia się prędkość JEDNOSTKA

8 wartość przyspieszenia
Dokładniej - przyspieszenie mówi nam o ile m/s wzrośnie lub zmaleje prędkość w ciągu 1 s. wartość przyspieszenia a Prędkość w chwili to (początkowej) Vo Prędkość po 1 sekundzie w chwili to+1 Vk

9 JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY
RUCH RUCH PROSTOLINIOWY RUCH KRZYWOLINIOWY RUCH JEDNOSTAJNY RUCH ZMIENNY PO KRZYWEJ RUCH JEDNOSTAJNY PO KRZYWEJ RUCH ZMIENNY RUCH PRZYSPIESZONY RUCH OPÓŹNIONY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY NIEJEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY NIEJEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

10 Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruchem jednostajnym prostoliniowym nazywamy taki ruch, którego torem jest linia prosta i w którym ciało przebywa jednakowe odcinki drogi w jednakowych odstępach czasu. s=V·t Parametrami charakteryzującymi w/w ruch są: przebyta droga [s], czas trwania ruchu [t] oraz prędkość ruchu [V].

11 Korzystając z wykresu odpowiedz na pytania:
Ile czasu trwał ruch? jaką drogę pokonało ciało w tym czasie? c) z jaką średnią prędkością poruszało się ciało? d) jaką drogę przebyło ciało w ciągu pierwszych 4 sekund trwania ruchu? e) Ile czasu zajęło pokonanie 80 metrów?

12 Prędkość tego ruchu w każdym jego momencie jest stała.
Jaką drogę przebyło dane ciało?

13 Ruch jednostajnie przyspieszony.
Ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym nazywamy ruch, którego torem jest linia prosta, a szybkość ciała w każdej sekundzie czasu wzrasta o tę samą wartość. Wielkością charakteryzującą ruch jednostajnie przyspieszony (opóźniony) jest przyspieszenie (opóźnienie) tego ruchu oznaczone przez a.

14 DROGA W RUCHU JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONYM

15 PRĘDKOŚĆ W RUCHU JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONYM

16 PRZYSPIESZENIE

17 jednostajnie przyspieszony
PORÓWNANIE RUCHÓW Wielkość fizyczna Symbol Jednostka Rodzaj ruchu jednostajny jednostajnie przyspieszony Droga s m Droga jest wprost proporcjonalna do czasu. s = v t Droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu. Prędkość v m/s Prędkość jest stała. Prędkość jest wprost proporcjonalna do czasu. vk = vp + a t jeśli vp = 0 vk = a t Przyspieszenie a m/s2 Nie ma przyspieszenia. a = 0 Przyspieszenie jest stałe.


Pobierz ppt "podsumowanie wiadomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google