Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórzenie wiadomości z działu Bóg kocha ludzi [Klasa V SP] 13 października 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórzenie wiadomości z działu Bóg kocha ludzi [Klasa V SP] 13 października 2013."— Zapis prezentacji:

1 Powtórzenie wiadomości z działu Bóg kocha ludzi [Klasa V SP] 13 października 2013

2 1. Bogaty młodzieniec szukał Jezusa aby zapytać go: A. O to, czy uzdrowi jego matkę. B. O to, co ma robić aby osiągnąć życie wieczne. C. O to, czy Jezus naprawdę jest Mesjaszem. D. O to, czy może zostać jego apostołem.

3 1. Bogaty młodzieniec szukał Jezusa aby zapytać go: A. O to, czy uzdrowi jego matkę. B. O to, co ma robić aby osiągnąć życie wieczne. C. O to, czy Jezus naprawdę jest Mesjaszem. D. O to, czy może zostać jego apostołem.

4 2. Jezus odpowiedział Bogatemu młodzieńcowi, że aby osiągnąć życie wieczne należy: A. Zachowywać przykazania. B. Rozdać ubogim wszystko co posiada. C. Zostać apostołem. D. Umrzeć śmiercią męczeńską.

5 2. Jezus odpowiedział Bogatemu młodzieńcowi, że aby osiągnąć życie wieczne należy: A. Zachowywać przykazania. B. Rozdać ubogim wszystko co posiada. C. Zostać apostołem. D. Umrzeć śmiercią męczeńską.

6 3. Pismo św. opisuje stworzenie świata w ciągu: A. Roku. B. Miesiąca. C. Tygodnia. D. Godziny.

7 3. Pismo św. opisuje stworzenie świata w ciągu: A. Roku. B. Miesiąca. C. Tygodnia. D. Godziny.

8 4. Pismo św. mówi, że świat stworzony przez Pana Boga był: A. Dobry. B. Zły. C. Niebezpieczny. D. Tajemniczy.

9 4. Pismo św. mówi, że świat stworzony przez Pana Boga był: A. Dobry. B. Zły. C. Niebezpieczny. D. Tajemniczy.

10 5. Pismo św. że po stworzeniu świata Pan Bóg: A. Zajął się stwarzaniem wszechświata. B. Nadał nazwy zwierzętom i roślinom. C. Podarował ludziom Pismo św. D. Odpoczął.

11 5. Pismo św. że po stworzeniu świata Pan Bóg: A. Zajął się stwarzaniem wszechświata. B. Nadał nazwy zwierzętom i roślinom. C. Podarował ludziom Pismo św. D. Odpoczął.

12 6. Św. Franciszek, patron obrońców przyrody pochodził z: A. Lublina. B. Anglii. C. Asyżu. D. Ankony.

13 6. Św. Franciszek, patron obrońców przyrody pochodził z: A. Lublina. B. Anglii. C. Asyżu. D. Ankony.

14 7. Św. Franciszek z Asyżu, kiedy nie chcieli słuchać go ludzie: A. Upił się. B. Wygłosił kazanie do ptaków. C. Poszedł na skargę do biskupa. D. Ożenił się.

15 7. Św. Franciszek z Asyżu, kiedy nie chcieli słuchać go ludzie: A. Upił się. B. Wygłosił kazanie do ptaków. C. Poszedł na skargę do biskupa. D. Ożenił się.

16 8. Pan Bóg stworzył człowieka: A. Na wzór aniołów. B. Według zamówionych planów. C. Na wzór małpy. D. Na swój obraz i podobieństwo.

17 8. Pan Bóg stworzył człowieka: A. Na wzór aniołów. B. Według zamówionych planów. C. Na wzór małpy. D. Na swój obraz i podobieństwo.

18 9. Aniołowie to: A. Dusze czekające na to, kiedy otrzymają ciało. B. Duchy zmarłych. C. Istoty duchowe mające rozum i wolną wolę, ale nie mające ciała. D. Starożytni bogowie czczeni w Grecji i Rzymie.

19 9. Aniołowie to: A. Dusze czekające na to, kiedy otrzymają ciało. B. Duchy zmarłych. C. Istoty duchowe mające rozum i wolną wolę, ale nie mające ciała. D. Starożytni bogowie czczeni w Grecji i Rzymie.

20 10. Archanioł, który zwiastował Maryi, że zostanie Matką Bożą, to: A. Michał. B. Rafał. C. Daniel. D. Gabriel.

21 10. Archanioł, który zwiastował Maryi, że zostanie Matką Bożą, to: A. Michał. B. Rafał. C. Daniel. D. Gabriel.

22 11. Archanioł, który toczy walkę z szatanem, to: A. Michał. B. Rafał. C. Daniel. D. Gabriel.

23 11. Archanioł, który toczy walkę z szatanem, to: A. Michał. B. Rafał. C. Daniel. D. Gabriel.

24 12. Archanioł, który Prowadzi niewidomego Tobiasza na spotkanie z Sarą: A. Michał. B. Rafał. C. Daniel. D. Gabriel.

25 12. Archanioł, który Prowadzi niewidomego Tobiasza na spotkanie z Sarą: A. Michał. B. Rafał. C. Daniel. D. Gabriel.

26 13. Które z poniższych imion nie jest Biblijnym imieniem Archanioła?: A. Michał. B. Rafał. C. Daniel. D. Gabriel.

27 13. Które z poniższych imion nie jest Biblijnym imieniem Archanioła?: A. Michał. B. Rafał. C. Daniel. D. Gabriel.

28 14. Który z wymienionych zestawów cech, jest pełnym zestawieniem siedmiu grzechów głównych?: A. pycha, chciwość, życzliwość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo B. pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, pracowitość C. pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo D. pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łagodność, lenistwo

29 14. Który z wymienionych zestawów cech, jest pełnym zestawieniem siedmiu grzechów głównych?: A. pycha, chciwość, życzliwość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo B. pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, pracowitość C. pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo D. pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łagodność, lenistwo

30 15. Kim byli Kain i Abel?: A. Braćmi. B. Wspólnikami w interesach. C. Kuzynami. D. Kolegami.

31 15. Kim byli Kain i Abel?: A. Braćmi. B. Wspólnikami w interesach. C. Kuzynami. D. Kolegami.

32 16. Kto zabił Abla?: A. Adam, jego ojciec. B. Ewa, jego matka. C. Kain, jego brat. D. Pożarł go lew.

33 16. Kto zabił Abla?: A. Adam, jego ojciec. B. Ewa, jego matka. C. Kain, jego brat. D. Pożarł go lew.

34 17. Kain zabił Abla ponieważ: A. Abel ukradł mu kozę. B. Rodzice bardziej lubili Abla. C. Był zazdrosny, że ofiary Abla są miłe Bogu, a jego nie. D. Pokłócili się o dziewczynę.

35 17. Kain zabił Abla ponieważ: A. Abel ukradł mu kozę. B. Rodzice bardziej lubili Abla. C. Był zazdrosny, że ofiary Abla są miłe Bogu, a jego nie. D. Pokłócili się o dziewczynę.

36 18. Zadośćuczynienie to: A. Inaczej rachunek sumienia. B. Jedna z dyscyplin sportowych C. Nazwa jednej z partii politycznych. D. Wynagrodzenie za popełnione grzechy poprzez naprawienie krzywd.

37 18. Zadośćuczynienie to: A. Inaczej rachunek sumienia. B. Jedna z dyscyplin sportowych C. Nazwa jednej z partii politycznych. D. Wynagrodzenie za popełnione grzechy poprzez naprawienie krzywd.

38 19. Aby uratować się przed potopem, Bóg polecił zbudować Arkę: A. Mojżeszowi. B. Abrahamowi. C. Noemu. D. Izaakowi.

39 19. Aby uratować się przed potopem, Bóg polecił zbudować Arkę: A. Mojżeszowi. B. Abrahamowi. C. Noemu. D. Izaakowi.

40 20. Wieża, która miała ludziom dać niebo bez Boga to: A. Babel. B. Ararat. C. Liban. D. Izrael.

41 20. Wieża, która miała ludziom dać niebo bez Boga to: A. Babel. B. Ararat. C. Liban. D. Izrael.

42 21. Protoewangelia to: A. Ewangelia wg św. Łukasza. B. Ewangelia wg św. Jana. C. Pierwsza dobra nowina po grzechu Adama i Ewy D. Ewangelia wg św. Mateusza.

43 21. Protoewangelia to: A. Ewangelia wg św. Łukasza. B. Ewangelia wg św. Jana. C. Pierwsza dobra nowina po grzechu Adama i Ewy. D. Ewangelia wg św. Mateusza.

44 22. Sakramenty Święte to: A. Niewidzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej. B. Widzialne znaki widzialnej łaski Bożej. C. Niewidzialne znaki widzialnej łaski Bożej. D. Widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej.

45 22. Sakramenty Święte to: A. Niewidzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej. B. Widzialne znaki widzialnej łaski Bożej. C. Niewidzialne znaki widzialnej łaski Bożej. D. Widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej.

46 23. Sakramentów Świętych jest: A. 10. B. 5. C. 7. D. 3.

47 23. Sakramentów Świętych jest: A. 10. B. 5. C. 7. D. 3.

48 24. Sakramenty które wprowadzają nas w życie Kościoła to : A. chrzest, bierzmowanie i Eucharystia B. pokuta i pojednanie oraz namaszczenie chorych C. kapłaństwo i małżeństwo D. kapłaństwo, małżeństwo i pokuta

49 24. Sakramenty które wprowadzają nas w życie Kościoła to : A. chrzest, bierzmowanie i Eucharystia B. pokuta i pojednanie oraz namaszczenie chorych C. kapłaństwo i małżeństwo D. kapłaństwo, małżeństwo i pokuta

50 25. Sakramenty które niosą pomoc naszej chorej duszy to : A. chrzest, bierzmowanie i Eucharystia; B. pokuta i pojednanie oraz namaszczenie chorych C. kapłaństwo i małżeństwo D. kapłaństwo, małżeństwo i pokuta

51 25. Sakramenty które niosą pomoc naszej chorej duszy to : A. chrzest, bierzmowanie i Eucharystia; B. pokuta i pojednanie oraz namaszczenie chorych C. kapłaństwo i małżeństwo D. kapłaństwo, małżeństwo i pokuta

52 26. Sakramenty które przyjmujemy, aby nimi służyć innym to : A. chrzest, bierzmowanie i Eucharystia; B. pokuta i pojednanie oraz namaszczenie chorych C. kapłaństwo i małżeństwo D. kapłaństwo, małżeństwo i pokuta

53 26. Sakramenty które przyjmujemy, aby nimi służyć innym to : A. chrzest, bierzmowanie i Eucharystia; B. pokuta i pojednanie oraz namaszczenie chorych C. kapłaństwo i małżeństwo D. kapłaństwo, małżeństwo i pokuta


Pobierz ppt "Powtórzenie wiadomości z działu Bóg kocha ludzi [Klasa V SP] 13 października 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google