Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórzenie wiadomości z działu Odnaleźć siebie [Klasa VI SP] 08 października 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórzenie wiadomości z działu Odnaleźć siebie [Klasa VI SP] 08 października 2013."— Zapis prezentacji:

1 Powtórzenie wiadomości z działu Odnaleźć siebie [Klasa VI SP] 08 października 2013

2 1. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest miłością a człowiekiem jest: A. Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. B. Fakt, że człowiek jest wolny. C. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. D. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

3 1. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest miłością a człowiekiem jest: A. Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. B. Fakt, że człowiek jest wolny. C. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. D. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

4 2. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest duchem a człowiekiem jest: A. Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. B. Fakt, że człowiek jest wolny. C. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. D. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

5 2. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest duchem a człowiekiem jest: A. Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. B. Fakt, że człowiek jest wolny. C. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. D. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

6 3. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który może czynić, co zechce a człowiekiem jest: A. Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. B. Fakt, że człowiek jest wolny. C. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. D. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

7 3. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który może czynić, co zechce a człowiekiem jest: A. Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. B. Fakt, że człowiek jest wolny. C. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. D. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

8 4. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest święty, a człowiekiem jest: A. Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. B. Fakt, że człowiek jest wolny. C. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. D. Fakt, że człowiek jest stworzony do świętości.

9 4. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest święty, a człowiekiem jest: A. Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. B. Fakt, że człowiek jest wolny. C. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. D. Fakt, że człowiek jest stworzony do świętości.

10 5. Podobieństwa pomiędzy Bogiem, który wie wszystko, a człowiekiem jest: A. Fakt, że człowiek jest istotą rozumną. B. Fakt, że człowiek jest wolny. C. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. D. Fakt, że człowiek jest stworzony do świętości.

11 5. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który wie wszystko, a człowiekiem jest: A. Fakt, że człowiek jest istotą rozumną. B. Fakt, że człowiek jest wolny. C. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. D. Fakt, że człowiek jest stworzony do świętości.

12 6. Które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe: A. Pan Bóg stwarza świat z niczego. B. Pan Bóg stwarza Jezusa i nakazuje mu ulepienie człowieka z gliny. C. Stwarza przez swoje słowo. D. Bóg jest wszechmocny

13 6. Które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe: A. Pan Bóg stwarza świat z niczego. B. Pan Bóg stwarza Jezusa i nakazuje mu ulepienie człowieka z gliny. C. Stwarza przez swoje słowo. D. Bóg jest wszechmocny

14 7. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe: A. W świecie po stworzeniu panuje harmonia i porządek. B. Pan Bóg stworzył dobro i zło. C. Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi, i kazał szukać im dzieci w kapuście. D. Pan Bóg stworzył człowieka, aby pracował 7 dni w tygodniu.

15 7. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe: A. W świecie po stworzeniu panuje harmonia i porządek. B. Pan Bóg stworzył dobro i zło. C. Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi, i kazał szukać im dzieci w kapuście. D. Pan Bóg stworzył człowieka, aby pracował 7 dni w tygodniu.

16 8. Przykazanie miłości brzmi: A. Będziesz miłował bliźniego swego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. B. Kto miłuje Boga, nie musi miłować człowieka. C. Będziesz miłował Pana Boga swego jak siebie samego. D. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego.

17 8. Przykazanie miłości brzmi: A. Będziesz miłował bliźniego swego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. B. Kto miłuje Boga, nie musi miłować człowieka. C. Będziesz miłował Pana Boga swego jak siebie samego. D. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego.

18 9. «umiejący zrozumieć powody czyichś błędów, motywy czyjegoś niewłaściwego postępowania i skłonny do wybaczania; też: będący wyrazem takiej cechy» to człowiek: A. Mający nałóg. B. Mężny. C. Wyrozumiały D. Wdzięczny

19 9. «umiejący zrozumieć powody czyichś błędów, motywy czyjegoś niewłaściwego postępowania i skłonny do wybaczania; też: będący wyrazem takiej cechy» to człowiek: A. Mający nałóg. B. Mężny. C. Wyrozumiały D. Wdzięczny

20 10. «mający serdeczne uczucia dla swego dobroczyńcy, pragnący podziękować i odwzajemnić się za doznane dobro» to człowiek: A. Mający nałóg. B. Mężny. C. Wyrozumiały D. Wdzięczny

21 10. «mający serdeczne uczucia dla swego dobroczyńcy, pragnący podziękować i odwzajemnić się za doznane dobro» to człowiek: A. Mający nałóg. B. Mężny. C. Wyrozumiały D. Wdzięczny

22 11. Wytrwały w czynieniu dobra i nieulegający silnym pokusom to człowiek: A. Mający nałóg. B. Mężny. C. Wyrozumiały D. Wdzięczny

23 11. Wytrwały w czynieniu dobra i nieulegający silnym pokusom to człowiek: A. Mający nałóg. B. Mężny. C. Wyrozumiały D. Wdzięczny

24 12. Wytrwały w czynieniu zła i ulegający ciągle tym samym grzechom to człowiek: A. Mający nałóg. B. Mężny. C. Wyrozumiały D. Wdzięczny

25 12. Wytrwały w czynieniu zła i ulegający ciągle tym samym grzechom to człowiek: A. Mający nałóg. B. Mężny. C. Wyrozumiały D. Wdzięczny

26 13. Cnota to: A. Skłonność do grzechu B. Skłonność do czynienia tych samych dobrych uczynków. C. Inaczej małolata. D. Wstydliwe zachowanie.

27 13. Cnota to: A. Skłonność do grzechu B. Skłonność do czynienia tych samych dobrych uczynków. C. Inaczej małolata. D. Wstydliwe zachowanie.

28 14. Kardynał Stefan Wyszyński był: A. Królem Polski. B. Prymasem Polski. C. Kandydatem na prezydenta. D. Sekretarzem osobistym błogosławionego Jana Pawła II.

29 14. Kardynał Stefan Wyszyński był: A. Królem Polski. B. Prymasem Polski. C. Kandydatem na prezydenta. D. Sekretarzem osobistym błogosławionego Jana Pawła II.

30 15. Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! To słowa: A. Z kampanii wyborczej. B. Z filmu o Harrym Potterze. C. Z Listu św. Pawła. D. Cytat z konstytucji RP.

31 15. Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! To słowa: A. Z kampanii wyborczej. B. Z filmu o Harrym Potterze. C. Z Listu św. Pawła. D. Cytat z konstytucji RP.

32 16. Do wspólnoty Kościoła włącza nas sakrament: A. Bierzmowania. B. Małżeństwa. C. Pokuty i pojednania. D. Chrztu św.

33 16. Do wspólnoty Kościoła włącza nas sakrament: A. Bierzmowania. B. Małżeństwa. C. Pokuty i pojednania. D. Chrztu św.

34 17. Cnotę męstwa umacnia w nas sakrament: A. Bierzmowania. B. Małżeństwa. C. Pokuty i pojednania. D. Chrztu św.

35 17. Cnotę męstwa umacnia w nas sakrament: A. Bierzmowania. B. Małżeństwa. C. Pokuty i pojednania. D. Chrztu św.

36 18. W przypowieści o talentach Pan dał sługom: A. 1, 2, 5 talentów B. 1, 3, 5 talentów C. 1, 4, 10 talentów D. 1, 6, 10 talentów

37 18. W przypowieści o talentach Pan dał sługom: A. 1, 2, 5 talentów B. 1, 3, 5 talentów C. 1, 4, 10 talentów D. 1, 6, 10 talentów

38 19. W przypowieści o talentach sługa, który otrzymał jeden talent: A. Zainwestował go. B. Przegrał w karty. C. Roztrwonił z nierządnicami. D. Zakopał.

39 19. W przypowieści o talentach sługa, który otrzymał jeden talent: A. Zainwestował go. B. Przegrał w karty. C. Roztrwonił z nierządnicami. D. Zakopał.

40 20. W przypowieści o talentach Pan nakazał: A. Odebrać słudze jeden talent i dać temu, który miał 10. B. Odebrać słudze jeden talent i dać temu, który miał 5. C. Odebrać słudze jeden talent i dać go bankierom. D. Odebrać słudze który miał 10 talentów i dać temu, który miał tylko jeden.

41 20. W przypowieści o talentach Pan nakazał: A. Odebrać słudze jeden talent i dać temu, który miał 10. B. Odebrać słudze jeden talent i dać temu, który miał 5. C. Odebrać słudze jeden talent i dać go bankierom. D. Odebrać słudze który miał 10 talentów i dać temu, który miał tylko jeden.


Pobierz ppt "Powtórzenie wiadomości z działu Odnaleźć siebie [Klasa VI SP] 08 października 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google