Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórzenie wiadomości z działu „Odnaleźć siebie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórzenie wiadomości z działu „Odnaleźć siebie”"— Zapis prezentacji:

1 Powtórzenie wiadomości z działu „Odnaleźć siebie”
[Klasa VI SP] 08 października 2013

2 1. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest miłością a człowiekiem jest:
Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. Fakt, że człowiek jest wolny. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

3 1. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest miłością a człowiekiem jest:
Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. Fakt, że człowiek jest wolny. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

4 2. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest duchem a człowiekiem jest:
Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. Fakt, że człowiek jest wolny. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

5 2. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest duchem a człowiekiem jest:
Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. Fakt, że człowiek jest wolny. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

6 3. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który może czynić, co zechce a człowiekiem jest:
Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. Fakt, że człowiek jest wolny. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

7 3. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który może czynić, co zechce a człowiekiem jest:
Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. Fakt, że człowiek jest wolny. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Fakt, że człowiek jest stworzony do miłości.

8 4. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest święty, a człowiekiem jest:
Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. Fakt, że człowiek jest wolny. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Fakt, że człowiek jest stworzony do świętości.

9 4. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który jest święty, a człowiekiem jest:
Fakt, że człowiek umie czytać i pisać. Fakt, że człowiek jest wolny. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Fakt, że człowiek jest stworzony do świętości.

10 5. Podobieństwa pomiędzy Bogiem, który wie wszystko, a człowiekiem jest:
Fakt, że człowiek jest istotą rozumną. Fakt, że człowiek jest wolny. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Fakt, że człowiek jest stworzony do świętości.

11 5. Podobieństwo pomiędzy Bogiem, który wie wszystko, a człowiekiem jest:
Fakt, że człowiek jest istotą rozumną. Fakt, że człowiek jest wolny. Fakt, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Fakt, że człowiek jest stworzony do świętości.

12 6. Które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe:
Pan Bóg stwarza świat z niczego. Pan Bóg stwarza Jezusa i nakazuje mu ulepienie człowieka z gliny. Stwarza przez swoje słowo. Bóg jest wszechmocny

13 6. Które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe:
Pan Bóg stwarza świat z niczego. Pan Bóg stwarza Jezusa i nakazuje mu ulepienie człowieka z gliny. Stwarza przez swoje słowo. Bóg jest wszechmocny

14 7. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe:
W świecie po stworzeniu panuje harmonia i porządek. Pan Bóg stworzył dobro i zło. Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi, i kazał szukać im dzieci w kapuście. Pan Bóg stworzył człowieka, aby pracował 7 dni w tygodniu.

15 7. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe:
W świecie po stworzeniu panuje harmonia i porządek. Pan Bóg stworzył dobro i zło. Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi, i kazał szukać im dzieci w kapuście. Pan Bóg stworzył człowieka, aby pracował 7 dni w tygodniu.

16 8. Przykazanie miłości brzmi:
Będziesz miłował bliźniego swego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Kto miłuje Boga, nie musi miłować człowieka. Będziesz miłował Pana Boga swego jak siebie samego. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego.

17 8. Przykazanie miłości brzmi:
Będziesz miłował bliźniego swego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Kto miłuje Boga, nie musi miłować człowieka. Będziesz miłował Pana Boga swego jak siebie samego. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego.

18 Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny
9. «umiejący zrozumieć powody czyichś błędów, motywy czyjegoś niewłaściwego postępowania i skłonny do wybaczania; też: będący wyrazem takiej cechy» to człowiek: Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny

19 Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny
9. «umiejący zrozumieć powody czyichś błędów, motywy czyjegoś niewłaściwego postępowania i skłonny do wybaczania; też: będący wyrazem takiej cechy» to człowiek: Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny

20 Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny
10. «mający serdeczne uczucia dla swego dobroczyńcy, pragnący podziękować i odwzajemnić się za doznane dobro» to człowiek: Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny

21 Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny
10. «mający serdeczne uczucia dla swego dobroczyńcy, pragnący podziękować i odwzajemnić się za doznane dobro» to człowiek: Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny

22 Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny
11. Wytrwały w czynieniu dobra i nieulegający silnym pokusom to człowiek: Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny

23 Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny
11. Wytrwały w czynieniu dobra i nieulegający silnym pokusom to człowiek: Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny

24 Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny
12. Wytrwały w czynieniu zła i ulegający ciągle tym samym grzechom to człowiek: Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny

25 Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny
12. Wytrwały w czynieniu zła i ulegający ciągle tym samym grzechom to człowiek: Mający nałóg. Mężny. Wyrozumiały Wdzięczny

26 13. Cnota to: Skłonność do grzechu
Skłonność do czynienia tych samych dobrych uczynków. Inaczej „małolata”. Wstydliwe zachowanie.

27 13. Cnota to: Skłonność do grzechu
Skłonność do czynienia tych samych dobrych uczynków. Inaczej „małolata”. Wstydliwe zachowanie.

28 14. Kardynał Stefan Wyszyński był:
Królem Polski. Prymasem Polski. Kandydatem na prezydenta. Sekretarzem osobistym błogosławionego Jana Pawła II.

29 14. Kardynał Stefan Wyszyński był:
Królem Polski. Prymasem Polski. Kandydatem na prezydenta. Sekretarzem osobistym błogosławionego Jana Pawła II.

30 Z filmu o Harrym Potterze. Z Listu św. Pawła. Cytat z konstytucji RP.
15. „Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!” To słowa: Z kampanii wyborczej. Z filmu o Harrym Potterze. Z Listu św. Pawła. Cytat z konstytucji RP.

31 Z filmu o Harrym Potterze. Z Listu św. Pawła. Cytat z konstytucji RP.
15. „Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!” To słowa: Z kampanii wyborczej. Z filmu o Harrym Potterze. Z Listu św. Pawła. Cytat z konstytucji RP.

32 16. Do wspólnoty Kościoła włącza nas sakrament:
Bierzmowania. Małżeństwa. Pokuty i pojednania. Chrztu św.

33 16. Do wspólnoty Kościoła włącza nas sakrament:
Bierzmowania. Małżeństwa. Pokuty i pojednania. Chrztu św.

34 17. Cnotę męstwa umacnia w nas sakrament:
Bierzmowania. Małżeństwa. Pokuty i pojednania. Chrztu św.

35 17. Cnotę męstwa umacnia w nas sakrament:
Bierzmowania. Małżeństwa. Pokuty i pojednania. Chrztu św.

36 18. W przypowieści o talentach Pan dał sługom:
1, 2, 5 talentów 1, 3, 5 talentów 1, 4, 10 talentów 1, 6, 10 talentów

37 18. W przypowieści o talentach Pan dał sługom:
1, 2, 5 talentów 1, 3, 5 talentów 1, 4, 10 talentów 1, 6, 10 talentów

38 19. W przypowieści o talentach sługa, który otrzymał jeden talent:
Zainwestował go. Przegrał w karty. Roztrwonił z nierządnicami. Zakopał.

39 19. W przypowieści o talentach sługa, który otrzymał jeden talent:
Zainwestował go. Przegrał w karty. Roztrwonił z nierządnicami. Zakopał.

40 20. W przypowieści o talentach Pan nakazał:
Odebrać słudze jeden talent i dać temu, który miał 10. Odebrać słudze jeden talent i dać temu, który miał 5. Odebrać słudze jeden talent i dać go bankierom. Odebrać słudze który miał 10 talentów i dać temu, który miał tylko jeden.

41 20. W przypowieści o talentach Pan nakazał:
Odebrać słudze jeden talent i dać temu, który miał 10. Odebrać słudze jeden talent i dać temu, który miał 5. Odebrać słudze jeden talent i dać go bankierom. Odebrać słudze który miał 10 talentów i dać temu, który miał tylko jeden.


Pobierz ppt "Powtórzenie wiadomości z działu „Odnaleźć siebie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google