Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Oleksy-Zborowska KLUB PYTALSKICH NA TROPIE MARSJA Ń SKICH LUDZIKÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Oleksy-Zborowska KLUB PYTALSKICH NA TROPIE MARSJA Ń SKICH LUDZIKÓW."— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Oleksy-Zborowska KLUB PYTALSKICH NA TROPIE MARSJA Ń SKICH LUDZIKÓW

2 Dlaczego …na Marsie nie ma Marsja ń skich Ludzików?

3 Badania Kosmosu ci ą gle trwaj ą. Kosmos ma przed nami jeszcze bardzo wiele tajemnic… …ale na razie ż aden badacz ani ż aden naukowiec nie znalaz ł dowodów na istnienie Marsja ń skich Ludzików. Ani innych Kosmitów

4 CO TO ZNACZY, Ż E NA MARSIE NIE MA Ś LADÓW Ż YCIA? Nie ma tam domów Marsja ń skich Ludzików? Nie ma tam ogródków z marsja ń skimi kwiatami? Nie ma tam ZOO? Nie ma tam jezior?

5 Mars jest do ść podobny do Ziemi… …Wi ę c DLACZEGO nie ma tam Marsja ń skich Ludzików?

6 CO TAKIEGO MAMY NA ZIEMI, DZI Ę KI CZEMU MOZEMU TUTAJ ż Y Ć ? WODA! TLEN! S Ł O Ń CE NIE JEST ZA BLISKO ANI ZA DALEKO! Mamy ś wietn ą atmosfer ę

7

8 DLACZEGO… MARS NAZYWA SI Ę MARS?

9 Słyszeliście coś o starożytnych bóstwach? By ł o ich wielu. Ka ż dy bóg i bo ż ek patronowa ł czemu ś. By ł te ż bóg wojny MARS. A co nasza planeta ma z nim wspólnego? Macie jakie ś pomys ł y? …

10 Mo ż e na przyk ł ad bóg Mars kojarzy ł si ę z wojn ą … a wojna kojarzy ł a si ę z czerwonym ogniem i po ż arem… A nasza planeta Mars jest czerwona. Taki ma kolor, kiedy widzimy j ą z Ziemi.

11 DLACZEGO MAMY KOSMICZNE ZAMIESZaNIE Z PLUTONEM?

12 S ł yszeli ś cie ju ż o Uk ł adzie S ł onecznym?

13 Spróbujmy wymieni ć planety Uk ł adu S ł onecznego… W kolejności od Słońca

14 MERKURY

15 WENUS

16 ZIEMIA

17 MARS

18 JOWISZ

19 SATURN

20 URAN

21 NEPTUN

22 A co z Plutonem???

23 24. Sierpnia 2006 roku Pluton po ż egna ł si ę z Uk ł adem Slonecznym. Odlecia ł do innego Uk ł adu? Co si ę sta ł o? Zosta ł wyrzucony?

24 PLUTON OKAZA Ł SI Ę ZA MA Ł Y! To prawdziwy bobas w porównaniu z planetami. Kiedy na niebie wypatrzono Pluton, teleskopy nie by ł y zbyt doskona ł e.

25 Ale w 2006 roku teleskopy by ł y o wiele lepsze. Zauwa ż ono wtedy, ż e takich niby-planet jak Pluton jest du ż o wi ę cej w pobli ż u. Pluton okaza ł si ę by ć planet ą KAR Ł OWAT Ą. Planety kar ł owate to mali ba ł aganiarze.

26 Zatem Układ Słoneczny wygląda teraz tak:

27 Ale… czy te wszystkie planety Uk ł adu S ł onecznego naprawd ę s ą takie pouk ł adane

28 Nie! Mamy troch ę kosmicznego ba ł aganu!

29 Dlaczego …latamy w kosmos, skoro nie ma marsja ń skich ludzików?

30 Jak my ś licie?

31 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI Ę Z ARCHIWUM FOTOGRAFICZNYM KLUBU PYTALSKICH. NASZE ZDJ Ę CIA ZNAJDZIECIE W GALERII POD OPISEM ZAJ ĘĆ. Do zobaczenia za tydzie ń ! Pozdrawiamy, Klub Pytalskich


Pobierz ppt "Magdalena Oleksy-Zborowska KLUB PYTALSKICH NA TROPIE MARSJA Ń SKICH LUDZIKÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google