Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZIEMIA DĄBROWSKA- u nas też są skarby, czyli POLSKA jakiej nie znacie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZIEMIA DĄBROWSKA- u nas też są skarby, czyli POLSKA jakiej nie znacie"— Zapis prezentacji:

1 ZIEMIA DĄBROWSKA- u nas też są skarby, czyli POLSKA jakiej nie znacie

2 „Chcę opowiedzieć o naszej Dąbrowie, a jest tak wiele, że nie mieści się w głowie...”
W województwie podlaskim, w sokólskim powiecie Jest gmina, którą znają dziś na całym świecie. Nawet Holendrzy, choć z mleczarstwa znani Nie mogą zrobić sera z takimi dziurami. A serek Dąbrowski w ustach się rozpływa I dlatego Kraje Zachodnie zadziwia. Że gmina wyłącznie rolnicza jest nasza Więc na agroturystykę też zaprasza Tu możesz wypocząć cicho bez hałasu Pójść sobie na rybki, po grzyby do lasu.

3 Odkrywanie nieznanego, czyli słów parę o Ziemi Dąbrowskiej
Ziemia Dąbrowska to w rzeczywistości północno- wschodnia część Podlasia, otoczona z jednej strony przez Wzgórza Sokólskie, z drugiej strony przez Biebrzański Park Narodowy. Co roku tysiące turystów przemierza te tereny udając się na Mazury. Przejeżdżają oni przez stację Dąbrowa Białostocka, która leży na szlaku komunikacyjnym łączącym Białystok z Augustowem i Suwałkami.

4 Ziemia Dąbrowska- czyli gmina Dąbrowa Białostocka
Gmina Dąbrowa Białostocka leży w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w pobliżu granicy polsko- białoruskiej. Jej centrum jest miasto Dąbrowa Białostocka liczące ponad 6000 mieszkańców. Gmina ma głównie charakter rolniczy z niewielką domieszką przetwórstwa żywności i handlu detalicznego. Gmina potrafi i korzysta z pomocy finansowej oferowanej przez programy Phare ESC 2000 i Sapard.

5 Głównymi walorami tego obszaru, na którym leży Ziemia Dąbrowska są:
Zróżnicowany krajobraz polodowcowy, Rozległe lasy, Niska gęstość zaludnienia, Interesujące pomniki dziedzictwa kulturowego.

6 Dlaczego warto tutaj przyjechać?
Gmina Dąbrowa Białostocka posiada bardzo dobre warunki krajobrazowo-przyrodnicze, które sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji, głównie dzięki wykorzystaniu niepowtarzalnych walorów przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz dziewiczej rzeki Biebrzy. Bagna i torfowiska rozciągające się po obu stronach rzeki zajmują łączną powierzchnię około 100 tys. ha i stanowią naturalną ostoję dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. JEST TO NAJWIĘKSZY TEGO TYPU PIERWOTNY OBSZAR W EUROPIE ŚRODKOWEJ.

7 Parę słów o historii Ziemi Dąbrowskiej
„Tęsknię czasami za turkotem kół, co świtaniem, miast zegara sekundy gubiły”.

8 Historia Ziemi Dąbrowskiej
Początek osadnictwa na Ziemi Dąbrowskiej zapoczątkowała w XVI w. kolonizacja Puszczy Nowodworskiej. Z kolei reformy gospodarcze Królowej Bony oraz korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych spowodowały szybki rozwój tych terenów. W XVIII wieku dzięki staraniom podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhausa Dąbrowa otrzymała prawa miejskie. Po III rozbiorze Polski Dąbrowa weszła na krótko w skład zaboru pruskiego i otrzymała rangę powiatu.

9 Historia Ziemi Dąbrowskiej – ciąg dalszy
Po I wojnie światowej na tych terenach osiedlili się Żydzi, do których należało większość warsztatów rzemieślniczych, mała fabryka cukierków, młyny. We wrześniu 1939roku na te tereny wkroczyła Armia Sowiecka. Rozpoczęła się budowa linii bunkrów, która miała przebiegać wzdłuż Biebrzy tzw. Linii Mołotowa. Potem na te tereny wkroczyli Niemcy i rozpoczęli eksterminację ludności żydowskiej. Utworzyli dla nich małe getto. Niemcy prawie całkowicie spalili Dąbrowę. Spłonęły dwie synagogi i szkoła żydowska. Po wyzwoleniu Dąbrowa ponownie na krótko stała się powiatem. Zaczęto budować nowe szkoły, zakłady pracy. Po roku 1989 wiele z nich uległo likwidacji i Ziemia Dąbrowska nabrała charakteru typowo rolniczego z rozwijającym się rolnictwem ekologicznym i agroturystyką.

10 Coś dla miłośników historii...
Około 15 km za Dąbrową Białostocką pomiędzy wsią Kamienna Nowa i Hamulka rozciąga się pozostałość sowieckich fortyfikacji Linii Mołotowa, z lat ,które niegdyś stanowiły część Grodzieńskiego i Osowieckiego Rejonu Umocnionego.

11 Ziemia Dąbrowska to nie tylko wielowiekowa tradycja to także różnorodność kultur i religii
Od wieków te tereny zamieszkiwali katolicy, wyznawcy prawosławia, Tatarzy oraz ludność żydowska.

12 Ośrodki kultu religijnego i...
W samej Dąbrowie Białostockiej oprócz kościoła katolickiego wybudowanego w stylu neogotyckim i cerkwi znajduje się także cmentarz żydowski z XVII wieku. Z kościołem katolickim związana jest legenda mówiąca o tym, że miejscowa ludność w ciągu jednej nocy rozebrała drewnianą świątynię, obawiając się, że nowy budynek kościoła zamierza przejąć administracja carska i zamienić go na cerkiew.

13 Różanystok W pobliskim Różanymstoku mieści się Ośrodek Kultu Maryjnego. Sanktuarium Maryjne, do którego co roku przybywają pielgrzymki z całej Polski wraz ze słynącym z cudów obrazem Matki Bożej zostało wzniesione na wzór kościoła jezuickiego w Grodnie. Budynek kościoła jest w stylu barokowym, natomiast wystrój i ołtarze mają elementy rokkokowe. Tuż obok znajduje się „Drapieżnik”- budynek poklasztorny zbudowany przez mniszki prawosławne w XIX wieku, w którym jak głosi legenda pojawia się biała dama- duch nieszczęśliwie zakochanej mniszki. Trochę dalej znajduje się kaplica, zbudowana przez mniszki prawosławne na początku XX wieku.

14 NAJSTARSZA DREWNIANA BUDOWLA NA PODLASIU
Kamienna Stara Kamienna Stara to niegdyś letnia siedziba Piotra Wiesiołowskiego- marszałka nadwornego litewskiego. Drewniany dworek nie zachował się do dzisiejszych czasów. Zachował się za to ufundowany przez niego drewniany kościółek z XVI wieku NAJSTARSZA DREWNIANA BUDOWLA NA PODLASIU

15 Jaczno i Suchodolina Jaczno to miejscowość dobrze znana wyznawcom prawosławia, którzy w miejscu spalonej zabytkowej cerkwi postawili nową, równie okazałą. Z kolei w Suchodolinie rośnie lipa- jej wiek jest szacowany na około 300 lat. Od niepamiętnych czasów służy ona za kapliczkę, i dlatego nosi miano „Świętej lipki”. Została uznana jako Pomnik Przyrody.

16 Sztuka ludowa Sztukę ludową na terenie gminy Dąbrowa Białostocka prezentują głównie poeci i pisarze, część osób trudni się malarstwem, gobelinianiarstwem i wyrobem koszyków z wikliny oraz rzeźbiarstwem Przybywając na Ziemię Dąbrowską nie sposób pominąć gospodarstwa Pana Ryszarda Myśliwca- rzeźbiarza, poety, które znajduje się w pobliżu Kamiennej Nowej. Jego rzeźby wykonane są w naturalnie rosnących drzewach.

17 „Czas w lipowym drzewie rzeźbi, naznacza ciepłem
„Czas w lipowym drzewie rzeźbi, naznacza ciepłem...” -rzeźby Pana Myśliwca

18 Gdzie można znaleźć schronienie i ciepły posiłek, czyli czym chata bogata...
Ziemia Dąbrowska to ziemia ludzi gościnnych i otwartych na nowych przybyszów. Turysta, który przybył w te strony znajdzie nie tylko dach nad głową w gospodarstwie agroturystycznym (ich liczba stale wzrasta), ale i pożywny posiłek z regionalnego jadłospisu. Zatrzymać się i coś przekąsić można również w Zajeździe „Na Skarpie” w Dąbrowie Białostockiej, lub w Domu Pielgrzyma w Różanymstoku.

19 Kartka z jadłospisu regionalnego
Śniadanie: chleb z domowego wypieku i „ jasionny smalec ze skwarkami”, lub zupa mleczna z zacierkami. Obiad: kiszka ziemniaczana i kartacze z mięsem. Deser:” Biebrzańska słodycz”, czyli sękacz wypiekany na ognisku. Kolacja: ”Dąbrowska maskotka”, czyli pieczony na rożnie baran lub pieczone w piecu chlebowym prosię. Do potraw serwujemy regionalny trunek „Biebrzańską moc” lub wodę mineralną „Dąbrowianka” oraz ogórki i kapustę kiszoną własnej roboty.

20 Szlaki turystyczne Na turystów, którzy pragną poznać ten zakątek polski czekają wyznaczone szlaki turystyczne przeznaczone do wycieczek pieszych, rowerowych czy samochodowych. Miłośnicy turystyki wodnej mogą skorzystać ze spływów tratwą szlakiem wodnym wzdłuż górnej Biebrzy.

21 Szlak obiektów sakralnych
Najpopularniejsze szlaki turystyczne na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka: Szlak obiektów sakralnych Dąbrowa Białostocka (kościół św. Stanisława z XIX w.)- Kamienna Stara (kościół św. Anny z XVI w.)- Kolonia Kamienna Nowa (droga krzyżowa- rzeźby w naturalnie rosnących drzewach)- Zwierzyniec Wielki ( kościółek z XX w.)- Jałówka ( mała kapliczka z XXw.)- Suchodolina (drzewo- kapliczka „święta lipka”, wiek drzewa około 350 lat)- Różanystok (Sanktuarium Maryjne wraz z zespołem zabudowań podominikańskich i pobazyliańskich z XVIII w. i XXw.)- Jaczno ( cerkiew z XX w. Pod wezwaniem Świętych Niewiast Niosących Wonności, zbudowana na miejscu drewnianej cerkwi z XIX w.)- powrót do Dąbrowy Białostockiej

22 Szlakiem Biebrzańskich Skarbów
Dąbrowa Białostocka- Grabowo ( drewniane domy z okresu międzywojennego)- Kropiwno ( otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego)- Jałowo ( tuż za tą wsią znajduje się most na Biebrzy oraz rozciągają się bagna Biebrzańskie)- Lipsk ( wieża widokowa na rozlewiska Biebrzańskie)- Szuszalewo (teren Biebrzańskiego Parku Narodowego, łaki turzycowe)- Kamienna Nowa ( widoki na Biebrzę- most kolejowy )- Hamulka (gospodarstwo agroturystyczne- kuchnia regionalna)- Trzyrzeczki (leśniczówka, ujście rzeki Niedźwiedzicy, gdzie stanowiska mają rzadkie ptaki jak orliki grubodzobe, bociany czarne, myszołowy) - Zwierzyniec Wielki- Dąbrowa Białostocka -szlak wodny: Kamienna Nowa- Trzyrzeczki ( 8 km), Kamienna Nowa- Sztabin ( 16 km)

23 Imprezy stałe dotowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
„Dni Dąbrowy” ( czerwiec), Turniej Wsi, Turniej Gmin, Koncert Piosenki Familijnej, Festyn 3- Majowy, Koncert Kolęd, Turnieje szachowe, Koncerty białoruskie ( styczeń- czerwiec)

24 Serdecznie zapraszamy
Przyjedź, zobacz i sam się przekonaj Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 Dąbrowa Białostocka Tel. (085) Prezentacja wykonana przez Joannę Boćkowską Referenta ds. Promocji Gminy


Pobierz ppt "ZIEMIA DĄBROWSKA- u nas też są skarby, czyli POLSKA jakiej nie znacie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google