Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Klub Europejski w Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków European Action on Drugs Opracowały panie: Ewa Straszak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Klub Europejski w Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków European Action on Drugs Opracowały panie: Ewa Straszak."— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Klub Europejski w Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków European Action on Drugs Opracowały panie: Ewa Straszak Weronika Orzechowska Marta Zajdel

2 European Action on Drugs
Chcemy zapoznać Szanowne Grono Pedagogiczne z Europejską Kampanią Przeciwko Narkotykom: European Action on Drugs Dzisiejsze spotkanie będzie przebiegało według następujących punktów: 1. Skąd wiedziałyśmy i dlaczego podjęłyśmy decyzję o włączeniu szkoły w tą kampanie. 2. Do kogo skierowana jest kampania w naszej placówce. 3. Kto jest odpowiedzialny za przebieg działań. 4. Jakie działania zaplanowałyśmy w przesłanym przez nas programie. 5. Omówienie ankiety Jakie planujemy warsztaty i szkolenia. 7. Jak planujemy dzielić się z innymi wynikami naszych działań.

3 European Action on Drugs
W ubiegłym roku szkolnym braliśmy udział w konkursie plastycznym na plakat o prawach dziecka, który zorganizowany był przez Komisję Europejską. Natomiast w tym roku szkolnym dostaliśmy propozycję udziału w Kampanii przeciwko narkotykom organizowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Pod pojęciem narkotyku w/g tej kampanii rozumiemy substancje psychoaktywne, alkohol, papierosy, środki dopingujące i wszelkie inne uzależniające substancje. W programie Szkolnego Klubu Europejskiego oprócz zagadnień związanych z Europą i Unią Europejską zaplanowałyśmy również realizację zadań zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym, w Szkolnym Planie Wychowawczym i Patriotycznym, stąd nasz udział w tej kampanii. Podjełyśmy współpracę z pedagogiem szkolnym.

4 European Action on Drugs
Kampania ta polega na podjęciu akcji zmierzających do zmniejszenia zagrożeń związanych z narkotykami w społeczeństwie europejskim, ponieważ niepokojące są dane statystyczne dotyczących obywateli Unii Europejskiej. Co godzinę jedna osoba w UE umiera z powodu przedawkowania. Około 12 mln obywateli UE zażyło przynajmniej raz w życiu kokainę lub zażywa ją regularnie. Co roku w Europie odnotowuje się 7–8 tys. zgonów spowodowanych zażywaniem narkotyków. Co roku w Europie rejestruje się 3 tys. przypadków zarażenia wirusem HIV wskutek zażywania narkotyków. Około 1,3–1,7 mln osób w UE nadużywa opioidów np. heroina Ponad jedna piąta (22 proc.) dorosłych Europejczyków przynajmniej raz w życiu zażyła marihuanę.

5 European Action on Drugs
Kampania w naszej placówce skierowana jest do uczniów klasy V i VI, nauczycieli oraz rodziców naszych uczniów

6 European Action on Drugs
Odpowiedzialni za realizację tej kampanii są panie: Ewa Straszak - koordynator Weronika Orzechowska - pedagog szkolny Marta Zajdel - nauczyciel języka angielskiego

7 European Action on Drugs
Planowane działania zawarte w naszym programie: - przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród uczniów klas V i VI dotyczących znajomości tematu / substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, środków dopingujących, innych uzależniających substancji/; - zorganizowanie warsztatów dla uczniów klas V i VI z udziałem specjalistów z instytucji i organizacji regionalnych zajmujących się problematyką uzależnień; - zorganizowanie warsztatów dla rodziców nt „Wpływ narkotyków na organizm człowieka”, ze szczególnym uwzględnieniem odczytywania symptomów zażywania przez dziecko narkotyków; - ogłoszenie konkursu na plakat związany z tą tematyką; - redagowanie konkretnych i wyrazistych haseł związanych z tematyką uzależnień.

8 European Action on Drugs
Przeprowadziłyśmy anonimową ankietę. W badaniu udział wzięło 36 uczniów z klas V i VI. Stwierdzamy, ze wśród uczniów nie ma problemów związanych z paleniem papierosów/ na 36 uczniów jeden uczeń palił/ natomiast niepokojące jest to, że już w klasie V trzy osoby piło alkohol i jedna osoba w klasie VI. Na pytanie ile razy piłeś alkohol, uczniowie podkreślili tylko jeden raz/czyli miejmy nadzieje że był to tylko incydent w ich życiu/. Na pytanie dlaczego piłeś alkohol uczniowie odpowiedzieli, że kolega ich częstował. Nikt z ankietowanych nie zetknął się z narkotykami w potocznym tego słowa znaczeniu, na 36 ankietowanych tylko 3 osoby podkreśliło trudno powiedzieć. Uczniowie mają świadomość, że narkotyki to substancje, których zażywanie może doprowadzić do uzależnienia, a nawet śmierci Z ostatniego pytania wynika, że uczniowie chcieliby uzyskać rzetelne informacje na następujące tematy: co to są dopalacze i jaki wpływ mają na zdrowie, co to są środki odurzające, co to są napoje energetyczne i jaki wpływ mają na zdrowie.

9 European Action on Drugs
Wnioski W badanej populacji ( kl .V i VI ) nie stwierdzamy większych zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, niemniej realizowanie europejskiej kampanii przeciwko narkotykom uważamy za celowe. Profilaktyka jest równie ważna, jak walka z nałogami. Z ankiety wynika, że uczniowie chcieliby dowiedzieć się więcej o środkach odurzających, dopalaczach, napojach energetycznych /Reed Bull, Tiger/ i ich wpływie na zdrowie.

10 European Action on Drugs
W ramach kampanii zaplanowałyśmy zarówno szkolenia, warsztaty dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli. Zaplanowana jest na dzień dzisiejszy prelekcja adresowana do rodziców naszych uczniów, którą przeprowadzi pani Halina Męcińska pracownik SANEPIDU. Najbliższe warsztaty dla uczniów klas V i VI należy poświęcić środkom odurzającym, dopalaczom, napojom energetycznym /Reed Bull, Tiger/ i ich wpływie na zdrowie. Planujemy współpracę z Komendą Powiatową Policji w Staszowie i Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Staszowie oraz Krajowym Koordynatorem Kampanii European Action on Drugs panią Hanną Głowacką.

11 European Action on Drugs
Zaplanowałyśmy informowanie społeczności szkolnej o kampanii poprzez umieszczanie informacji na tablicy edukacyjnej Klubu Europejskiego i na stronie internetowej szkoły. Planujemy pisanie krótkich notatek i artykułów do lokalnych gazet oraz przesyłanie pisemnych sprawozdań i zdjęć z przeprowadzonych działań do koordynatora krajowego kampanii lub na adres


Pobierz ppt "Szkolny Klub Europejski w Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków European Action on Drugs Opracowały panie: Ewa Straszak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google