Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NA TROPIE ELEKTROŚMIECI PODSUMOWANIE KAMPANII INFORMACYJNEJ Gimnazjum nr 3 w Częstochowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NA TROPIE ELEKTROŚMIECI PODSUMOWANIE KAMPANII INFORMACYJNEJ Gimnazjum nr 3 w Częstochowie."— Zapis prezentacji:

1 NA TROPIE ELEKTROŚMIECI PODSUMOWANIE KAMPANII INFORMACYJNEJ Gimnazjum nr 3 w Częstochowie

2 Jesteśmy uczniami klas pierwszych Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie. U c z e s t n i c z y m y w p r o j e k c i e N A T R O P I E E L E K T R O Ś M I E C I. Problemem jakim jest zanieczyszczenie środowiska powinien zająć się każdy człowiek. Pojęcie elektrośmieci wielu ludziom nie jest znane, dlatego też postanowiliśmy dowiedzieć się więcej na ten temat. Naszym głównym celem jest uświadomienie innym czym są elektrośmieci i jakim są zagrożeniem dla nas wszystkich.

3 P o m o g ł a n a m w t y m k a m p a n i a, k t ó r ą p r z e p r o w a d z i l i ś m y w s z k o l e o r a z p o z a n i ą.

4 Zorganizowaliśmy konkurs na plakat przedstawiający problematykę elektrośmieci. W ramach godzin wychowawczych przeprowadziliśmy zajęcia dla uczniów naszej szkoły. Podjęliśmy współpracę z władzą społeczności lokalnej, zakładami przetwarzającymi odpady oraz telewizją. Przeprowadziliśmy ankiety, aby dowiedzieć się jaka jest świadomość lokalnego społeczeństwa o elektrośmieciach.

5 Oto najciekawsze plakaty wykonane przez uczniów naszej szkoły. … mamy też wiersze o elektrośmieciach.

6 Na zajęciach propagujących wiedzę o elektrośmieciach według scenariusza opracowanego przez organizatora. Według naszych kolegów lekcje były ciekawe. My także zaobserwowaliśmy, że młodzież była zainteresowana tematem.

7 Do udziału w kampanii zaprosiliśmy też fachowców w tej dziedzinie. P i o t r S t r a c h – P r z e w o d n i c z ą c y R a d y D z i e l n i c y P ó ł n o c, k t ó r y p r z e d s t a w i ł n a m w j a k i s p o s ó b w ł a d z a l o k a l n a d b a o s e g r e g a c j ę o d p a d ó w w n a s z e j d z i e l n i c y.

8 Naszym gościem była również przedstawicielka firmy BOWI. Przeprowadziła zajęcia dotyczące utylizacji elektrośmieci oraz zapoznała nas z działalnością swojej placówki. Opowiadała o recyklingu elektroniki oraz o materiałach wtórnych wprowadzanych na rynek. Była to mądra lekcja o ekologii oraz o ochronie środowiska.

9 Współpracowaliśmy ze środowiskiem lokalnym oraz telewizją: NTL Radomsko T V O r i o n TVP Katowice

10 Kampania została przeprowadzona przez zespół z Gimnazjum nr 3 im Armii Krajowej w Częstochowie W skład zespołu weszli uczniowie: 1.Lena Arabas 2.Magdalena Eliasz 3.Karolina Gawlik 4.Wiktoria Juszczyk 5.Wiktor Kolmasiak 6.Hanna Łysakowska 7.Anna Łysik 8.Natalia Murek 9.Adrian Pasierb 10.Dominik Petryków 11.Antoni Prus 12.Kamil Strzelecki 13.Jakub Urbaniak 14.Magdalena Żak Opiekun zespołu to: Pani mgr Elżbieta Skwara


Pobierz ppt "NA TROPIE ELEKTROŚMIECI PODSUMOWANIE KAMPANII INFORMACYJNEJ Gimnazjum nr 3 w Częstochowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google