Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Promująca Zdrowie opracowała: mgr K. Dziugan, mgr D. Olszewska-Brandt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Promująca Zdrowie opracowała: mgr K. Dziugan, mgr D. Olszewska-Brandt."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Promująca Zdrowie opracowała: mgr K. Dziugan, mgr D. Olszewska-Brandt

2 definicja ZDROWIA lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Wg ŚOZ: ZDROWIE to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność,

3 definicja ZDROWIA c.d. Jego koncepcja zakłada, że zdrowie i choroba są krańcami kontinuum. Każdy człowiek zajmuje pewną pozycję między biegunami absolutnego zdrowia i całkowitej choroby. Gdy buduje własne zasoby dla zdrowia i potrafi skutecznie radzić sobie ze stresorami, przesuwa się w kierunku bieguna zdrowia. Nowe podejście do zdrowia i choroby zaproponował wybitny socjolog medycyny A. Antonowsky.

4 Holistyczna koncepcja ZDROWIA całość część całości. Koncepcja ta traktuje człowieka jako całość i część całości. Na tę całość składają się cztery aspekty zdrowia, wzajemnie ze sobą powiązane: zdrowie fizyczne zdrowie psychiczne zdrowie psychiczne: - umysłowe - emocjonalne zdrowie społeczne zdrowie duchowe zdrowie duchowe

5 Czynniki wpływające na zdrowie

6 GDYBYŚMY MOGLI DAĆ KAŻDEMU WŁAŚCIWĄ ILOŚĆ POŻYWIENIA I ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NIE ZA DUŻO, NIE ZA MAŁO, TO BYLIBYŚMY NA BEZPIECZNEJ DRODZE DO ZDROWIA. Hipokrates

7 co to oznacza? Szkoła Promująca Zdrowie – co to oznacza? podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań. siedlisko Jest to siedlisko (miejsce, gdzie ludzie żyją, pracują, uczą się, korzystają z pewnych świadczeń), w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie :

8 Cechy Szkoły Promującej Zdrowie Edukacja zdrowotna Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania Etos zdrowia w szkole Etos zdrowia w szkole (czyli jej ukryty program) – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną

9 Cele Szkoły Promującej Zdrowie zdrowy styl życia Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.

10 Cele Szkoły Promującej Zdrowie zdrowy styl życia Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.

11 Cele Szkoły Promującej Zdrowie kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

12 Cele Szkoły Promującej Zdrowie zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki, włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,

13 Cele Szkoły Promującej Zdrowie wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

14 Historia Projektu SzPZ Koncepcja szkoły promującej zdrowie ma 20 lat i narodziła się w Europie.

15 Historia Projektu SzPZ 1986 1986 – Międzynarodowa konferencja Szkoła Promująca Zdrowie w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji; wiodąca rola Anglików i T. Williamsa; 1989 1989 - Raport Zdrowa Szkoła opracowany przez WHO, pierwszy oficjalny dokument programowy; 1991 1991 - Rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących transformacji ustrojowej; 1992 1992 – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ); 2006 43 kraje 2006 – do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 43 kraje.

16 Nasza Szkoła w Projekcie Zostaliśmy wybrani razem z 13 innymi placówkami rozsianymi po całej Polsce. Do uczestnictwa 1991 roku 382 szkół zgłosiliśmy się we wrześniu 1991 roku jako jedna z 382 szkół.

17 Należymy do sieci 13 szkół, które zainicjowały ideę Szkoły Promujących Zdrowie w Polsce

18 Zasady SzPZ - jak chcemy osiągnąć cel?

19 Strategia SzPZ Podejście siedliskowe Podejście siedliskowe - obiektem działań w promocji zdrowia są systemy społeczne, a nie jednostki. a nie Co my możemy zrobić dla zdrowia ludzi ? Co ludzie sami mogą zrobić dla swojego zdrowia?" W czym możemy im pomóc? Jest to podejście uczestniczące Co ludzie sami mogą zrobić dla swojego zdrowia?" W czym możemy im pomóc?

20 Strategia SzPZ Podejścieod ludzi do problemu Podejście od ludzi do problemu – zakłada, że społeczność sama identyfikuje własne problemy, ma własne pomysły na ich rozwiązanie i podejmuje działania prowadzące do ich rozwiązania. Osoby z zewnątrz (ważne) nie narzucają swoich programów i pomysłów

21 Strategia SzPZ Uczestnictwo społeczności szkolnej Uczestnictwo społeczności szkolnej – wszyscy pytani są o zdanie, informowani o wynikach, decyzjach, zapraszani do współpracy

22 Strategia SzPZ Strategia dokonywania zmian systemowy Strategia dokonywania zmian – nie jest sumą kilku pojedynczych innowacji (np. programów autorskich). Wprowadzane zmiany mają charakter systemowy, tzn. dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania szkoły.

23 rok 2007/08 – co nas czeka? Krajowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie krajowy certyfikat jakości

24 5 STANDARDÓW 1.SzPZ 1.SzPZ pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 2.SzPZ 2.SzPZ zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań. 3.SzPZ 3.SzPZ prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 4.SzPZ 4.SzPZ tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 5.SzPZ 5.SzPZ tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

25 opracowała: mgr K. Dziugan, mgr D. Olszewska-Brandt dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkoła Promująca Zdrowie opracowała: mgr K. Dziugan, mgr D. Olszewska-Brandt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google