Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Promująca Zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Promująca Zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Promująca Zdrowie
opracowała: mgr K. Dziugan, mgr D. Olszewska-Brandt

2 definicja ZDROWIA Wg ŚOZ: „ ZDROWIE” to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

3 definicja ZDROWIA c.d. Nowe podejście do zdrowia i choroby zaproponował wybitny socjolog medycyny A. Antonowsky. Jego koncepcja zakłada, że zdrowie i choroba są krańcami kontinuum. Każdy człowiek zajmuje pewną pozycję między biegunami „absolutnego zdrowia” i „całkowitej choroby”. Gdy buduje własne zasoby dla zdrowia i potrafi skutecznie radzić sobie ze stresorami, przesuwa się w kierunku bieguna zdrowia.

4 Holistyczna koncepcja ZDROWIA
Koncepcja ta traktuje człowieka jako „całość” i „część całości”. Na tę całość składają się cztery aspekty zdrowia, wzajemnie ze sobą powiązane: zdrowie fizyczne zdrowie psychiczne: umysłowe emocjonalne zdrowie społeczne zdrowie duchowe

5 Czynniki wpływające na zdrowie

6 „GDYBYŚMY MOGLI DAĆ KAŻDEMU
WŁAŚCIWĄ ILOŚĆ POŻYWIENIA I ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NIE ZA DUŻO, NIE ZA MAŁO, TO BYLIBYŚMY NA BEZPIECZNEJ DRODZE DO ZDROWIA”. Hipokrates

7 Szkoła Promująca Zdrowie – co to oznacza?
Jest to siedlisko (miejsce, gdzie ludzie żyją, pracują, uczą się, korzystają z pewnych świadczeń), w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie : podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

8 Cechy Szkoły Promującej Zdrowie
Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania Etos zdrowia w szkole (czyli jej ukryty program) – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną

9 Cele Szkoły Promującej Zdrowie
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.

10 Cele Szkoły Promującej Zdrowie
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.

11 Cele Szkoły Promującej Zdrowie
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

12 Cele Szkoły Promującej Zdrowie
zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki, włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,

13 Cele Szkoły Promującej Zdrowie
wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

14 Historia Projektu SzPZ
Koncepcja szkoły promującej zdrowie ma 20 lat i narodziła się w Europie.

15 Historia Projektu SzPZ
1986 – Międzynarodowa konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie” w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji; wiodąca rola Anglików i T. Williamsa; Raport „Zdrowa Szkoła” opracowany przez WHO, pierwszy oficjalny dokument programowy; Rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących transformacji ustrojowej; 1992 – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ); 2006 – do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 43 kraje.

16 Nasza Szkoła w Projekcie
Do uczestnictwa zgłosiliśmy się we wrześniu 1991 roku jako jedna z 382 szkół. Zostaliśmy wybrani razem z 13 innymi placówkami rozsianymi po całej Polsce.

17 Należymy do sieci 13 szkół, które zainicjowały ideę
Szkoły Promujących Zdrowie w Polsce

18 Zasady SzPZ - jak chcemy osiągnąć cel?

19 a nie „Co my możemy zrobić dla zdrowia ludzi ?”
Strategia SzPZ Podejście siedliskowe - obiektem działań w promocji zdrowia są systemy społeczne, a nie jednostki. Jest to podejście uczestniczące „Co ludzie sami mogą zrobić dla swojego zdrowia?" „W czym możemy im pomóc?” a nie „Co my możemy zrobić dla zdrowia ludzi ?”

20 Osoby z zewnątrz („ważne”) nie narzucają swoich programów i pomysłów
Strategia SzPZ Podejście „od ludzi do problemu” – zakłada, że społeczność sama identyfikuje własne problemy, ma własne pomysły na ich rozwiązanie i podejmuje działania prowadzące do ich rozwiązania. Osoby z zewnątrz („ważne”) nie narzucają swoich programów i pomysłów

21 Strategia SzPZ Uczestnictwo społeczności szkolnej – wszyscy pytani są o zdanie, informowani o wynikach, decyzjach, zapraszani do współpracy

22 Strategia SzPZ Strategia dokonywania zmian – nie jest sumą kilku pojedynczych innowacji (np. programów autorskich). Wprowadzane zmiany mają charakter systemowy, tzn. dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania szkoły.

23 Krajowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie krajowy certyfikat jakości
rok 2007/08 – co nas czeka? Krajowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie krajowy certyfikat jakości

24 5 STANDARDÓW SzPZ pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. SzPZ zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań. SzPZ prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. SzPZ tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. SzPZ tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

25 opracowała: mgr K. Dziugan, mgr D. Olszewska-Brandt
dziękuję za uwagę  opracowała: mgr K. Dziugan, mgr D. Olszewska-Brandt


Pobierz ppt "Szkoła Promująca Zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google