Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DWDD Chwałowice – 13 października 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DWDD Chwałowice – 13 października 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 DWDD Chwałowice – 13 października 2012 r.
Nowa ewangelizacja DWDD Chwałowice – 13 października 2012 r.

2 WNM „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” /Mt 28,19-20/

3 ADRESACI ROKU WIARY Ci, którzy mają silną wiarę; Ci, którzy zobojętnieli w wierze; Ci, którzy stoją z dala i niewiele mają wspólnego z wiarą w Boga

4 Zła ewangelizacja...

5 Evangelii Nuntiandi Głoszenie Ewangelii ludziom naszych czasów, pełnym nadziei, ale również często nękanym lękiem i trwogą, należy uważać bez wątpienia za służbę świadczoną nie tylko społeczności chrześcijan, ale także całej ludzkości. /EN 1/

6 TWÓRCA POJĘCIA „NOWA EWANGELIZACJA”
JAN PAWEŁ II TWÓRCA POJĘCIA „NOWA EWANGELIZACJA”

7 NOWA EWANGELIZACJA – def.
«Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość. […] Kiedy postawiono opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, było to już w okresie milenium. Otrzymaliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia — w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się NOWA EWANGELIZACJA, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza» Jan Paweł II, Homilia w sanktuarium Świętego Krzyża w Mogile (9 czerwca 1979),

8 NOWA EWANGELIZACJA – def.
«Obchody 500-lecia ewangelizacji nabiorą pełnego znaczenia, jeśli będzie im towarzyszyło nowe zaangażowanie ze strony was jako biskupów, oraz waszych kapłanów i wiernych; zaangażowanie na pewno nie w reewangelizację, lecz w nową ewangelizację. Nową w swym zapale, w metodach i w przejawach» Jan Paweł II, Przemówienie do XIX Zgromadzenia CELAM, (Port au Prince, 9 marca 1983)

9 „Nowość” ewangelizacji
Nowa ewangelizacja Ta sama Ewangelia Nowa w zapale Nowa w metodach w swym wyrazie Nowa

10 NOWA EWANGELIZACJA – def.
Nowy zapał do ewangelizacji zaczyna się od nawrócenia serca (Salto, Urugwaj ). Nowa ewangelizacja musi rodzić się ze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym i prowadzić innych do takiego spotkania.

11 NOWA EWANGELIZACJA – def.
«nowa ewangelizacja jest czynnością przede wszystkim duchową, umiejętnością uobecniania dziś przez nas odwagi i mocy pierwszych chrześcijan, pierwszych misjonarzy» Lineamenta , Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 5

12 NOWA EWANGELIZACJA – def.
«Nowa ewangelizacja» jest synonimem odrodzenia duchowego życia wiary Kościołów lokalnych» Lineamenta , Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, p. 5

13 W liście Benedykta XVI „Ubiqumque et semper” uderzają nas od razu tytułowe słowa: „zawsze i wszędzie”. Co wszędzie i zawsze? „Wszędzie i zawsze Kościół ma obowiązek głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa”! Jak to jest u mnie z głoszeniem Ewangelii? „Gdzieniegdzie i czasami”... a może już „nigdzie i nigdy”?

14 Głosić Ewangelię - dzisiaj
„misja ewangelizacyjna, stanowiąca kontynuację dzieła, jakiego pragnął Pan Jezus, jest dla Kościoła niezbędna i niezbywalna, będąc wyrazem jego natury” /Ubicumque et semper/ Dzisiaj musi się ona zmierzyć między innymi ze zjawiskiem dystansowania się od wiary, które przejawia się coraz bardziej w społeczeństwach i kulturach, które wydawały się być od wieków przeniknięte Ewangelią. /Ubicumque et semper/

15 Głosić Ewangelię - dzisiaj
„to, czego potrzebują wszystkie Kościoły, które żyją na dawnych terenach tradycyjnie chrześcijańskich to odnowienie misyjnego zapału wyraz nowego wielkodusznego otwarcia na dar łaski” /Ubicumque et semper/

16 Benedykt XVI Homilia na rozpoczęcie Synodu 7.10.12
Kościół istnieje dla ewangelizowania. Wierni poleceniu Pana Jezusa Chrystusa Jego uczniowie poszli na cały świat, aby głosić Dobrą Nowinę, zakładając wszędzie wspólnoty chrześcijańskie. Z czasem stały się one Kościołami dobrze zorganizowanymi, z wieloma wiernymi.

17 Benedykt XVI Homilia na rozpoczęcie Synodu 7.10.12
Nowa ewangelizacja jest skierowana zasadniczo do osób, które chociaż zostały ochrzczone, oddaliły się od Kościoła i żyją bez odnoszenia się do praktyki chrześcijańskiej.

18 PARAFIA JAKO PODMIOT PRZEKAZU WIARY I.L. p. 107
W centrum nowej ewangelizacji powinna znaleźć się parafia – wspólnota wspólnot Parafie […] mają za zadanie stać się prawdziwymi ośrodkami promieniowania i świadectwa doświadczenia chrześcijańskiego

19 Warsztaty Kiedy ostatnio podjąłeś, albo jako wspólnota podjęliście działanie ewangelizacyjne. Jaką metodą się posłużyliście? Opisz krótko tę metodę. Wskaż szczegóły jej działania. Pomyślcie każdy/a o jednej, najlepszej metodzie ewangelizacji, jaką ty lub twoja wspólnota stosuje. Wspólnie porozmawiajcie o zaletach i wadach tej metody, co można w niej ulepszyć.

20 DYWAN...

21 Evangelii Nuntiandi Głoszenie Ewangelii ludziom naszych czasów, pełnym nadziei, ale również często nękanym lękiem i trwogą, należy uważać bez wątpienia za służbę świadczoną nie tylko społeczności chrześcijan, ale także całej ludzkości. /EN 1/

22 Istota sprawy Bóg poszukuje oddanych mężczyzn i kobiet, których łączy wspólna pasja względem ludzi, którzy żyją bez Boga. Jezus przyszedł po to, aby "odnaleźć i uratować to, co zostało utracone.” Bóg chce, aby do wszystkich dotarła przemieniająca życie moc Ewangelii.

23 „3 x P” Głosiciel... Personal – osobiste doświadczenie
Passion – pasję dla zagubionych Power – jest napełniony i prowadzony przez Ducha Świętego

24 Głosić Ewangelię - dzisiaj
Dla owocnego głoszenia Słowa Ewangelii jest przede wszystkim wymagane głębokie doświadczenie Boga /Ubicumque et semper/

25 Definicja pasji Pasja jest siłą płonącą w Tobie, która Cię opanowuje, mocą, która popycha Cię poza zwyczajne granice ludzkiej działalności. Pasja nie pozwoli Ci zaprzestać działań, dopóki Boże cele nie zostaną osiągnięte. Pasja jest ogniem i pilną potrzebą, że wizja musi pozostać żywa i aktywna. .

26 Czy głoszę Jezusa z taką pasją..?

27 Pasja dla Jeremiasza Ogień pochodzący od Boga

28 Dla Jeremiasza I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Jer 20, 9

29 Pasja dla Piotra Przekonanie, któremu ma być posłuszny

30 Dla Piotra Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli» Dz 4,

31 Pasja dla Pawła Ukrzyżować swoje życie przez wiarę w Chrystusa

32 Dla Pawła Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. /Gal 2, 20/

33 Evangelii Nuntiandi “Ewangelizacja jest tym samym, co zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość: "Oto czynię wszystko nowe” Wszakże nie powstanie nowa ludzkość, jeśli wpierw nie powstaną nowi ludzie, odnowieni przez chrzest i przez życie według Ewangelii” /EN 18/

34 Evangelii Nuntiandi Nigdy nie może zaistnieć przepowiadanie bez pomocy Ducha Świętego… Techniczne środki ewangelizacji są dobre, ale choćby były absolutnie doskonałe, nie zastąpią cichego tchnienia Ducha. Również najlepsze przygotowanie głosiciela nie da wyniku bez Niego. I żadna wymowa nie zdoła poruszyć człowieka bez Jego tchnienia. Ponadto zdobycze socjologii czy psychologii, choć gruntowne, bez Niego okazują się daremne. /EN 75/

35 Warsztaty Na ile jest we mnie jeszcze pasja ewangelizacji? Z czyją pasją utożsamiam swoją pasję - Jeremiasza, Piotra czy Pawła? Podziel się z innymi, mówiąc o takim okresie twego życia, w czasie którego wiedziałeś, że Twoja dusza jest rozpalona pasją i opowiedz o owocach tego czasu.

36 Pola dojrzały do żniw „Czyż nie mówicie: "Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?" Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo.” J 4, 35

37 Żniwo i robotnicy A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». /Mt 9, 36-38/

38 Dwa miliardy chrześcijan
Dziękujemy Ci Jezu!

39 Dwa miliardy niezdecydowanych
Nie, dziękujemy Jezu!

40 Dwa miliardy niezdobytych
Kim jest Jezus?

41 JEST NADZIEJA!!!

42 Codziennie przybywa … 20,000 wierzących w Afryce
15,000 wierzących w Indiach 10,000 wierzących w Ameryce Płd 500,000 do 100 milionów w Chinach od 1950

43 Duch Święty działa potężnie!
Chrześcijaństwo wzrasta wszędzie 115,000 nowych chrześcijan dziennie 5,600 nowych wspólnot tygodniowo Duch Święty działa potężnie!

44 Tylko technika, czy aż spontaniczne świadectwo..?
…u korzeni każdej ewangelizacji nie jest projekt ludzki rozwoju ale chęć podzielenia się bezcennym darem, którego Bóg chciał nam udzielić czyniąc nas uczestnikami swojego własnego życia... /Ubicumque et semper/

45 Bożej pasji ewangelizacji…
Jak w pełni doświadczyć Bożej pasji ewangelizacji…

46 Miłość Chrystusa przynagla nas… 2 Kor 5, 14
Bezpośredni rezultat naszej miłości i poświęcenia Miłość Chrystusa przynagla nas… 2 Kor 5, 14

47 Pasja pochodzi od Boga Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca. Jk 1, 17

48 Pasja pochodzi od Boga Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. /Mt 7, 7-8/ PROŚCIE SZUKAJCIE KOŁACZCIE

49 Pielęgnujcie ją Ponieważ pasja pochodzi od Boga, jest podtrzymywana przez naszą głęboką więź z Bogiem.

50 Evangelii Nuntiandi Zachowajmy więc gorliwość ducha, pielęgnujmy słodką i pełną pociechy radość z ewangelizowania, nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać, płacząc... /EN 80/


Pobierz ppt "DWDD Chwałowice – 13 października 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google