Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY w UKD Nowa Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY w UKD Nowa Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY w UKD Nowa Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna

2 Dział 0 Nowe UKD 004 Informatyka i komputeryzacja 005.94 Zarządzanie wiedzą 005 Zarządzanie Stare UKD 681.3 Mechanika precyzyjna Nie było odpowiednika 65

3 Dział 2 Nowe UKD 255.2-264 Mitologia grecka Stare UKD 292 Mitologia klasyczna 82-394 Opowieści mitologiczne

4 Dział 3 Nowe UKD 305 Studia nad płcią Stare UKD 390 Kwestia kobieca

5 Dział 5 Nowe UKD 502/504 Nauka o środowisku. Zachowanie zasobów naturalnych. Ochrona środowiska. Stare UKD 50 i 501 nie ma

6 Dział 6 Nowe UKD 60 Biotechnologia 608.1 Bioetyka (nowość) 636.09 Weterynaria Stare UKD 579.6:666/664:577 Nie było 619

7 Pedagogika dział 37 Nowe UKD 37.015:316 Socjologia pedagogiczna 37.018.3:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza Stare UKD 37.015.4 37.018.3:364.65-053.2

8 Nowe UKD Stare UKD 37.018.4-022.324 Kształcenie ustawiczne 37.018.56 Szkoły wyznaniowe 37.018.52 37.014.521 Szkoły wyznaniowe

9 Nowe UKD Stare UKD 37.042:613 Higiena szkolna 37.064.1 Rodzice a szkoła 371.7 Higiena szkolna 37.018.26 Szkoła a rodzice

10 Nowe UKD Stare UKD 37.064.2 Wychowanie w szkole. Nauczyciel-uczeń 37.018.2 Wychowanie w szkole

11 Nowe UKD Stare UKD 37.064.2:159.922.7/.8 Godziny wychowawcze 372.837

12 Nowe UKD Stare UKD 37.091 Organizacja szkolnictwa 37.091.113 Dyrekcja 371 Organizacja wychowania i nauczania 371.11 Dyrekcja (kierownictwo)

13 Nowe UKD Stare UKD 37.091.2-057.16 Nauczyciele 37.091.212 Uczniowie 371.12 371.212 Uczniowie. Młodzież szkolna

14 Nowe UKD Stare UKD 37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne 37.091.217 Pomoc socjalna dla uczniów-posiłki, kolonie, wczasy, obozy. 371.214 371.217 Różne formy opieki i pomocy społecznej dla ucznia. Posiłki w szkole.

15 Nowe UKD Stare UKD 37.091.26 Oceny szkolne, metody kontroli 37.091.27 Egzaminy, olimpiady 371.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce 371.27 Egzaminy szkolne. Konkursy. Turnieje

16 Nowe UKD Stare UKD 37.091.3 Ogólne zagadnienia metodyki. Dydaktyka 37.091.322 Praca uczniów. Korepetycje 371.3.02 371.322 Praca uczniów

17 Nowe UKD Stare UKD 37.091.33 Metody nauczania 37.091.33-027.22:7 371.33 Metody nauczania słownego 371.383 Szkolne imprezy kulturalne i artystyczne

18 Nowe UKD Stare UKD 37.091.5 Porządek i dyscyplina 37.091.64 371.5 371.64/.69 Pomoce naukowe i środki nauczania

19 Nowe UKD 373.3.064.2:159.922.7/.8 Godziny wychowawcze w szkole podstawowej

20 Nowe UKD 373.5.064.2.046-021.64:159.922.7/.8 Godziny wychowawcze w gimnazjum

21 Nowe UKD 373.5.064.2.046-021.66:159.922.7/.8 Godzina wychowawcza – szkoły ponadgimnazjalne, LO, Technikum

22 Nowe UKD Stare UKD 373.3.016:003-028.31 Nauczanie pisania czytania w szkole podstawowej Dysleksja i dysgrafia 372.41 Dysleksja 372.45 Dysgrafia

23 Nowe UKD Stare UKD 373.3.016 Przedmioty nauczania w szkole podstawowej np. 373.3.016:53 To nauczanie fizyki w szkole podstawowej brak

24 Nowe UKD Stare UKD 373.5.016.046-021.64 Przedmioty nauczania w gimnazjum np. 373.5.016.046-021.64:51 Nauczanie matematyki w gimnazjum brak

25 Nowe UKD Stare UKD 373.5.016.046-021.66 Przedmioty nauczania w liceum np. 373.5.016.046-021.66:51 Nauczanie matematyki w liceum brak

26 Nowe UKD Stare UKD 37.016:004 nauczanie informatyki 37.016:028 nauczanie edukacji czytelniczej 372.800.4 372.802+372.800.2 Nauczanie przysposobienia bibliotecznego (czytelniczego i informacyjnego)

27 Nowe UKD Stare UKD 37.016:272 nauczanie religii katolickiej 37.016:3 nauczanie wychowania obywatelskiego 372.82 nauka religii 372.831/.835 Nauczanie wiedzy o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Nauka o Polsce.

28 Nowe UKD Stare UKD 37.016:316.77 nauczanie edukacji medialnej 37.016:327.39(4-67) Nauczanie edukacji europejskiej, wiedzy europejskiej brak

29 Nowe UKD Stare UKD 37.016:33 nauczanie ekonomii 37.016:5 nauczanie przyrody 372.833 nauczanie wiedzy ekonomicznej brak

30 Nowe UKD Stare UKD 37.016:51 nauczanie matematyki 37.016:355.58 nauczanie przysposobienia obronnego 372.851 372.835.558

31 Nowe UKD Stare UKD 37.016:502+574 nauczanie edukacji ekologicznej. Nauczanie ekologii 372.850.4 Nauczanie o środowisku. Nauczanie ochrony środowiska

32 Nowe UKD Stare UKD 37.016:613 nauczanie edukacji zdrowotnej. 37.016:613.88+316.6+316.47+176/177 nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie Brak 372.861.388 nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie. Wychowanie seksualne

33 Nowe UKD Stare UKD 37.016:7+316.7 nauczanie wiedzy o kulturze 37.016:796.41 nauczanie rytmiki Brak 372.879.6 Nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna

34 Nowe UKD Stare UKD 37.016:913(438) nauczanie edukacji regionalnej 37.016:94 nauczanie historii Brak 372.893 nauczanie historii

35 Nowe UKD Stare UKD 37.016:796 wychowanie fizyczne (bez rytmiki) 372.879.6 nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna

36 Nowe UKD Stare UKD 37.016:81 nauczanie języków 37.016:82 wychowanie literackie 372.881.1 nauczanie języków 372.882 nauczanie literatury

37 Nowe UKD Stare UKD 37.017:7+159.95 wychowanie estetyczne, rozwijanie zdolności twórczych, myślenia twórczego brak

38 Nowe UKD Stare UKD 37.091.212 drugoroczność, niepowodzenia szkolne 37.013.82

39 Nowe UKD Stare UKD 376-056.36 Nauczanie (rewalidacja osób upośledzonych umysłowo) 376.4

40 Nowe UKD Stare UKD 376-056.264 Logopedia 376-056.45 Nauczanie osób utalentowanych, geniuszy 376.36 brak


Pobierz ppt "ZMIANY w UKD Nowa Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google