Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY w UKD Nowa Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY w UKD Nowa Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna"— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY w UKD Nowa Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna

2 Dział 0 Nowe UKD 004 Informatyka i komputeryzacja
Zarządzanie wiedzą 005 Zarządzanie Stare UKD 681.3 Mechanika precyzyjna Nie było odpowiednika 65

3 Dział 2 Nowe UKD 255.2-264 Mitologia grecka Stare UKD
292 Mitologia klasyczna 82-394 Opowieści mitologiczne

4 Dział 3 Nowe UKD 305 Studia nad płcią Stare UKD 390 Kwestia kobieca

5 Dział 5 Nowe UKD 502/504 Nauka o środowisku. Zachowanie zasobów
naturalnych. Ochrona środowiska. Stare UKD 50 i 501 nie ma

6 Dział 6 Nowe UKD 60 Biotechnologia 608.1 Bioetyka (nowość)
Weterynaria Stare UKD 579.6:666/664:577 Nie było 619

7 Pedagogika dział 37 Nowe UKD 37.015:316 Socjologia pedagogiczna
: Pedagogika opiekuńcza Stare UKD :

8 Nowe UKD Stare UKD Kształcenie ustawiczne Szkoły wyznaniowe Szkoły wyznaniowe

9 Nowe UKD Stare UKD 37.042:613 Higiena szkolna Rodzice a szkoła 371.7 Higiena szkolna Szkoła a rodzice

10 Nowe UKD Stare UKD Wychowanie w szkole. Nauczyciel-uczeń Wychowanie w szkole

11 Nowe UKD Stare UKD : /.8 Godziny wychowawcze

12 Nowe UKD Stare UKD 37.091 Organizacja szkolnictwa Dyrekcja 371 Organizacja wychowania i nauczania 371.11 Dyrekcja (kierownictwo)

13 Nowe UKD Stare UKD Nauczyciele Uczniowie 371.12 Uczniowie. Młodzież szkolna

14 Nowe UKD Stare UKD Programy nauczania. Plany szkolne Pomoc socjalna dla uczniów-posiłki, kolonie, wczasy, obozy. Różne formy opieki i pomocy społecznej dla ucznia. Posiłki w szkole.

15 Nowe UKD Stare UKD Oceny szkolne, metody kontroli Egzaminy, olimpiady 371.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce Egzaminy szkolne. Konkursy. Turnieje

16 Nowe UKD Stare UKD Ogólne zagadnienia metodyki. Dydaktyka Praca uczniów. Korepetycje Praca uczniów

17 Nowe UKD Stare UKD Metody nauczania :7 371.33 Metody nauczania słownego Szkolne imprezy kulturalne i artystyczne

18 Nowe UKD Stare UKD Porządek i dyscyplina 371.5 371.64/.69 Pomoce naukowe i środki nauczania

19 Godziny wychowawcze w szkole podstawowej
Nowe UKD : /.8 Godziny wychowawcze w szkole podstawowej

20 Nowe UKD : /.8 Godziny wychowawcze w gimnazjum

21 Nowe UKD : /.8 Godzina wychowawcza – szkoły ponadgimnazjalne, LO, Technikum

22 Nowe UKD Stare UKD : Nauczanie pisania czytania w szkole podstawowej Dysleksja i dysgrafia Dysleksja Dysgrafia

23 Nowe UKD Stare UKD Przedmioty nauczania w szkole podstawowej np :53 To nauczanie fizyki brak

24 Nowe UKD Stare UKD Przedmioty nauczania w gimnazjum np :51 Nauczanie matematyki brak

25 Nowe UKD Stare UKD Przedmioty nauczania w liceum np :51 Nauczanie matematyki brak

26 Nowe UKD Stare UKD 37.016:004 nauczanie informatyki
37.016:028 nauczanie edukacji czytelniczej Nauczanie przysposobienia bibliotecznego (czytelniczego i informacyjnego)

27 Nowe UKD Stare UKD 37.016:272 nauczanie religii katolickiej 37.016:3 nauczanie wychowania obywatelskiego nauka religii /.835 Nauczanie wiedzy o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Nauka o Polsce.

28 Nowe UKD Stare UKD 37.016: nauczanie edukacji medialnej 37.016:327.39(4-67) Nauczanie edukacji europejskiej, wiedzy europejskiej brak

29 Nowe UKD Stare UKD 37.016:33 nauczanie ekonomii 37.016:5 nauczanie przyrody nauczanie wiedzy ekonomicznej brak

30 Nowe UKD Stare UKD 37.016:51 nauczanie matematyki 37.016: nauczanie przysposobienia obronnego

31 Nowe UKD Stare UKD 37.016: nauczanie edukacji ekologicznej. Nauczanie ekologii Nauczanie o środowisku. Nauczanie ochrony środowiska

32 37.016:613 nauczanie edukacji zdrowotnej.
Nowe UKD Stare UKD 37.016:613 nauczanie edukacji zdrowotnej. 37.016: /177 nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie Brak nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie. Wychowanie seksualne

33 37.016:7+316.7 nauczanie wiedzy o kulturze
Nowe UKD Stare UKD 37.016: nauczanie wiedzy o kulturze 37.016: nauczanie rytmiki Brak Nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna

34 Nowe UKD Stare UKD 37.016:913(438) nauczanie edukacji regionalnej 37.016:94 nauczanie historii Brak nauczanie historii

35 Nowe UKD Stare UKD 37.016:796 wychowanie fizyczne (bez rytmiki) nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna

36 Nowe UKD Stare UKD 37.016:81 nauczanie języków 37.016:82 wychowanie literackie nauczanie języków nauczanie literatury

37 Nowe UKD Stare UKD 37.017: wychowanie estetyczne, rozwijanie zdolności twórczych, myślenia twórczego brak

38 Nowe UKD Stare UKD drugoroczność, niepowodzenia szkolne

39 Nowe UKD Stare UKD Nauczanie (rewalidacja osób upośledzonych umysłowo) 376.4

40 Nowe UKD Stare UKD Logopedia Nauczanie osób utalentowanych, geniuszy 376.36 brak


Pobierz ppt "ZMIANY w UKD Nowa Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google