Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY w UKD Nowa Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY w UKD Nowa Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY w UKD Nowa Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna

2 Dział 0 Nowe UKD 004 Informatyka i komputeryzacja Zarządzanie wiedzą 005 Zarządzanie Stare UKD Mechanika precyzyjna Nie było odpowiednika 65

3 Dział 2 Nowe UKD Mitologia grecka Stare UKD 292 Mitologia klasyczna Opowieści mitologiczne

4 Dział 3 Nowe UKD 305 Studia nad płcią Stare UKD 390 Kwestia kobieca

5 Dział 5 Nowe UKD 502/504 Nauka o środowisku. Zachowanie zasobów naturalnych. Ochrona środowiska. Stare UKD 50 i 501 nie ma

6 Dział 6 Nowe UKD 60 Biotechnologia Bioetyka (nowość) Weterynaria Stare UKD 579.6:666/664:577 Nie było 619

7 Pedagogika dział 37 Nowe UKD :316 Socjologia pedagogiczna : Pedagogika opiekuńcza Stare UKD :

8 Nowe UKD Stare UKD Kształcenie ustawiczne Szkoły wyznaniowe Szkoły wyznaniowe

9 Nowe UKD Stare UKD :613 Higiena szkolna Rodzice a szkoła Higiena szkolna Szkoła a rodzice

10 Nowe UKD Stare UKD Wychowanie w szkole. Nauczyciel-uczeń Wychowanie w szkole

11 Nowe UKD Stare UKD : /.8 Godziny wychowawcze

12 Nowe UKD Stare UKD Organizacja szkolnictwa Dyrekcja 371 Organizacja wychowania i nauczania Dyrekcja (kierownictwo)

13 Nowe UKD Stare UKD Nauczyciele Uczniowie Uczniowie. Młodzież szkolna

14 Nowe UKD Stare UKD Programy nauczania. Plany szkolne Pomoc socjalna dla uczniów-posiłki, kolonie, wczasy, obozy Różne formy opieki i pomocy społecznej dla ucznia. Posiłki w szkole.

15 Nowe UKD Stare UKD Oceny szkolne, metody kontroli Egzaminy, olimpiady Metody oceny i kontroli postępów w nauce Egzaminy szkolne. Konkursy. Turnieje

16 Nowe UKD Stare UKD Ogólne zagadnienia metodyki. Dydaktyka Praca uczniów. Korepetycje Praca uczniów

17 Nowe UKD Stare UKD Metody nauczania : Metody nauczania słownego Szkolne imprezy kulturalne i artystyczne

18 Nowe UKD Stare UKD Porządek i dyscyplina /.69 Pomoce naukowe i środki nauczania

19 Nowe UKD : /.8 Godziny wychowawcze w szkole podstawowej

20 Nowe UKD : /.8 Godziny wychowawcze w gimnazjum

21 Nowe UKD : /.8 Godzina wychowawcza – szkoły ponadgimnazjalne, LO, Technikum

22 Nowe UKD Stare UKD : Nauczanie pisania czytania w szkole podstawowej Dysleksja i dysgrafia Dysleksja Dysgrafia

23 Nowe UKD Stare UKD Przedmioty nauczania w szkole podstawowej np :53 To nauczanie fizyki w szkole podstawowej brak

24 Nowe UKD Stare UKD Przedmioty nauczania w gimnazjum np :51 Nauczanie matematyki w gimnazjum brak

25 Nowe UKD Stare UKD Przedmioty nauczania w liceum np :51 Nauczanie matematyki w liceum brak

26 Nowe UKD Stare UKD :004 nauczanie informatyki :028 nauczanie edukacji czytelniczej Nauczanie przysposobienia bibliotecznego (czytelniczego i informacyjnego)

27 Nowe UKD Stare UKD :272 nauczanie religii katolickiej :3 nauczanie wychowania obywatelskiego nauka religii /.835 Nauczanie wiedzy o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Nauka o Polsce.

28 Nowe UKD Stare UKD : nauczanie edukacji medialnej :327.39(4-67) Nauczanie edukacji europejskiej, wiedzy europejskiej brak

29 Nowe UKD Stare UKD :33 nauczanie ekonomii :5 nauczanie przyrody nauczanie wiedzy ekonomicznej brak

30 Nowe UKD Stare UKD :51 nauczanie matematyki : nauczanie przysposobienia obronnego

31 Nowe UKD Stare UKD : nauczanie edukacji ekologicznej. Nauczanie ekologii Nauczanie o środowisku. Nauczanie ochrony środowiska

32 Nowe UKD Stare UKD :613 nauczanie edukacji zdrowotnej : /177 nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie Brak nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie. Wychowanie seksualne

33 Nowe UKD Stare UKD : nauczanie wiedzy o kulturze : nauczanie rytmiki Brak Nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna

34 Nowe UKD Stare UKD :913(438) nauczanie edukacji regionalnej :94 nauczanie historii Brak nauczanie historii

35 Nowe UKD Stare UKD :796 wychowanie fizyczne (bez rytmiki) nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna

36 Nowe UKD Stare UKD :81 nauczanie języków :82 wychowanie literackie nauczanie języków nauczanie literatury

37 Nowe UKD Stare UKD : wychowanie estetyczne, rozwijanie zdolności twórczych, myślenia twórczego brak

38 Nowe UKD Stare UKD drugoroczność, niepowodzenia szkolne

39 Nowe UKD Stare UKD Nauczanie (rewalidacja osób upośledzonych umysłowo) 376.4

40 Nowe UKD Stare UKD Logopedia Nauczanie osób utalentowanych, geniuszy brak


Pobierz ppt "ZMIANY w UKD Nowa Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google