Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stosowanie symboli z działu 37

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stosowanie symboli z działu 37"— Zapis prezentacji:

1 Stosowanie symboli z działu 37
O trudnościach i metodach rozwiązywania problemów Ewa Swęd Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu

2 Chciałabym podzielić się z państwem uwagami odnośnie niektórych symboli UKD z działu 37. Nasunęły mi się one podczas reklasyfikacji symboli przy wprowadzaniu do bazy komputerowej opisów książek z katalogu kartkowego. /.876(084.11) Krzywiec, Rudolf Komponowanie plastyczne w studiach dla nauczycieli rysunku szkoły ogólnokształcącej / Rudolf Krzywiec. Wrocław : nakł. autora, 1979. 143, [1] s. :il. ; 24 cm Nauczyciele wychowania plastycznego - szkolenie

3 Zastanawiałam się nad zastosowaniem dwóch wariantów :7 : :74 lub: : :7

4 Pytanie: która klasyfikacja prawidłowa?
Musimy przecież wziąć pod uwagę biblioteki, które prowadzą katalogi tradycyjne, co pociąga za sobą konieczność drukowania kart katalogowych. Kolejny problem, to dodawanie charakterystyk słownych, z czym także wiąże się konieczność rozdzielania symboli UKD Po konsultacji z Biblioteką Narodową przyjęłam drugie rozwiązanie (oba zapisy są prawidłowe). Komponowanie plastyczne w studiach dla nauczycieli rysunku szkoły ogólnokształcącej / Rudolf Krzywiec. - Wrocław : nakł. autora, s. : il. ; 24 cm HP: NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PLASTYCZNEGO - szkolenie UKD : :7

5 Z punktu widzenia BP w Radomiu jest to lepszy wariant. Jednak
w przypadku biblioteki, która prowadzi katalog kartkowy lub planuje rozdzielenie symboli i opatrzenie ich charakterystyką słowną, lepszy jest moim zdaniem wariant :7 : :74

6 Następne symbole wprowadzone do bazy w Bibliotece Pedagogicznej
w Radomiu po konsultacji z Biblioteką Narodową: Metoda Dobrego Startu: Wg tablic UKD z 1997 r. Metoda Dobrego Startu była zaindeksowana symbolem: 372.3/.4.02:37.043:376:371.64/.69 Zatem stosujemy analogicznie: 373.2: :37.043:376:

7 Pedeutologia: W indeksie tablic UKD (wyd. z 1997 r.) na oznaczenie pedeutologii był symbol: W indeksie nowych tablic brak symbolu dla pedeutologii, więc analogicznie: 37.01:

8 Pedagogika opiekuńcza
Podobnie brak w nowych tablicach w indeksie symbolu dla pedagogiki opiekuńczej. W „starych” tablicach UKD był symbol: : – Opieka nad dziećmi W nowych tablicach UKD opieka nad dziećmi opatrzona jest symbolem , stąd Pedagogika opiekuńcza otrzymuje klasyfikację: :

9 Brak też w indeksie symbolu na oznaczenie pedagogów specjalnych
Nowy symbol :376

10 Inne problemy: Wszelkie zajęcia w placówkach wychowania pozaszkolnego indeksujemy przy pomocy 374:przedmiot Np.: 374:913(438)Edukacja regionalna (pozaszkolna) W takim razie analogicznie inne formy zajęć zaindeksowałam w ten sposób: Zajęcia plastyczne w placówkach wychowania pozaszkolnego: 374:7

11 W tablicach UKD z 1997 roku był symbol:
377.4 Dokształcanie i przeszkalanie zawodowe. Kursy mistrzowskie. Zob. też Kształcenie pracowników w przedsiębiorstwie. Szkoły przyzakładowe. Szkolenie wewnątrzzakładowe. Dokształcanie zawodowe i przekwalifikowanie. Praktyki w zakładach pracy. W nowych tablicach symbol został zlikwidowany, ale jest nadal aktualny.

12 : ](4) Pachociński, Ryszard Kształcenie i dokształcanie robotników : z doświadczeń różnych krajów / Ryszard Pachociński. Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976. 222, [2] s. : il., tab. ; 20 cm Bibliogr. s Hp.: Robotnicy - szkolenie Zawód – szkolenie W przypadku tego dokumentu można zostawić tylko 331.36, ponieważ charakterystyka słowna tego symbolu jest wyczerpująca, a symbol zgodnie z nowymi tablicami UKD zlikwidować

13 Z kolei w przypadku poniższej książki miałam problem ze zlikwidowanym symbolem 377.4
:63 Maziarz, Czesław (1921- ) Andragogika rolnicza / Czesław Maziarz. Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1984 464 s. ; 21 cm Bibliogr. s. 319 i 455-[456]. Hp: Nauczanie dorosłych - Polska r. Rolnictwo - szkolnictwo i szkolenie - Polska r. Zastosowałam tu następujące rozwiązanie: 374.7:63: Stąd moja refleksja, nie wiem czy słuszna, że nie zawsze można usunąć stary symbol, nie stosując w zamian nic nowego.

14 Kolejne problemy pojawiają się w związku z działem 376 (Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób). Dział 376.2/.3 Nauczanie osób fizycznie upośledzonych (niepełnosprawnych fizycznie) zastąpiony został Dział Nauczanie (rewalidacja) osób upośledzonych umysłowo zastąpiony został Natomiast dział 376.2/.4 Nauczanie osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo został zlikwidowany – tak mówią materiały „Zmiany symboli UKD wprowadzone do tablic – P058 w (wyd. 2006) w stosunku do tablic UDC-P022 (wyd. 1997). Zapis ten jest dla mnie mylący, gdyż ten symbol należy zastąpić symbolem /.36

15 Przykład ”starego symbolu”
376.2/ : :372.4](075.8) Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002. 154, [2] s. : il. ; 24 cm Seria Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ; nr 332 Prace Monograficzne - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 332 Bibliogr. przy pracach. Hp :Dziecko niepełnosprawne -- nauczanie -- podręcznik akademicki Nauczanie początkowe -- podręcznik akademicki Pedagogika specjalna -- podręcznik akademicki

16 Przykład nowego symbolu zastosowanego przy klasyfikowaniu pozycji dotyczącej nauczania dzieci niepełnosprawnych (źródło: PB 9850/2008) Corti, Serafino. Niepełnosprawne dziecko w rodzinie / Serafino Corti, Giovanni Gillini ; tł. Magdalena Dobosz. Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2007. 60, [2] s. ; 20 cm H.p: Dziecko niepełnosprawne - wychowanie H.p: Rodzina - a dziecko niepełnosprawne H.p: Wychowanie w rodzinie UKD BN : / :

17 Następny problem to nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkołach specjalnych.
Ogólny symbol to: 376: Szkolnictwo podstawowe specjalne Klasyfikacja wg starych tablic: 376.2/ : Baran, Jadwiga Rozwijanie mowy uczniów głuchych w procesie dydaktycznym klas V-VIII Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1985. 191, [1] s. ; 22 cm H.P.: Dziecko głuche - nauczanie Język polski – nauczanie - szkoły podstawowe

18 Ja przeindeksowałam tak:
Rozwijanie mowy uczniów głuchych w procesie dydaktycznym klas V-VIII / Jadwiga Baran. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. : tab. ; 21 cm.. - Bibliogr. s. 192-[194]. - ISBN H.P DZIECKO GŁUCHE - nauczanie JĘZYK POLSKI - NAUCZANIE - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE UKD : : Oznacza to, że przy klasyfikowaniu wydawnictw traktujących o nauczaniu przedmiotów w szkołach specjalnych pod symbol 376 podstawiamy kategorie niepełnosprawności.

19 W naszym katalogu staramy się konsekwentnie trzymać ustaleń podjętych w Bibliotece Narodowej.
- poddziały analityczne i .016 dodajemy do odpowiednich poziomów szkół - poddziały analityczne i .091 nie dodajemy do typów szkół. Jedynym wyjątkiem jest symbol na godzinę wychowawczą. Przykład: : /.8 - Godzina wychowawcza – szkoły podstawowe a 373.3: Wychowanie – szkoły podstawowe

20 Przykłady z bazy Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu:
Między nami : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : Rubikon, s. ; 23 cm. - Na okł. podtyt.: scenariusze zajęć wychowawczych i świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej : lekcje wychowawcze. Bibliogr. s ISBN HP GODZINA WYCHOWAWCZA - szkoła podstawowa - scenariusze zajęć UKD : /.8

21 Analiza celów wychowawczych oraz sposobów ich realizacji na lekcjach biologii i higieny w klasie IV szkoły podstawowej / Mirosława Misiewicz ; IKN im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. ODN w Koszalinie. - Koszalin : Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, s. ; 20 cm H.P EDUKACJA ZDROWOTNA - szkoły podstawowe UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - wychowanie BIOLOGIA - nauczanie - szkoły podstawowe UKD :573: :613:373.3:

22 Korzystając przy opracowywaniu dokumentów z katalogu OPAC BN trzeba zwrócić uwagę na to, że w dokumentach indeksowanych wg starych symboli spotkać można następujące rozwiązanie: / : Misiewicz, Mirosława Analiza celów wychowawczych oraz sposobów ich realizacji na lekcjach biologii i higieny w klasie IV szkoły podstawowej; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Koszalinie. Koszalin :ODN 1981 31 s. ; 20 cm. H.p.: Biologia – nauczanie - szkoły podstawowe Edukacja zdrowotna - szkoły podstawowe Uczniowie szkół podstawowych - wychowanie

23 Ale w nowych opisach podobnie:
: Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym : praca zbiorowa Cz. 1,Wychowanie ogólne /pod red. Józefa Stali ; [aut. Michał Drożdż et al.]. Tarnów :Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop 297 s. ; 21 cm. Academica / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Tarnowie ;73 Bibliogr. przy rozdz. H.P Dziecko - rozwój psychofizyczny Uczniowie szkół podstawowych - wychowanie

24 Stąd refleksja, który wariant zastosować
Stąd refleksja, który wariant zastosować. Jeśli podjęta została decyzja o niestosowaniu poddziałów analitycznych do typów szkół, to symbol jest nieprawidłowy, ponieważ powinien być 373.3: Oznacza to, że – by zachować konsekwencję - musimy przy wprowadzaniu do bazy „przerabiać” również klasyfikacje w opisach nowych książek wprowadzanych do INNOPAC na bieżąco

25 Natomiast w przypadku symbolu oznaczającego oceny szkolne 37. 091
Natomiast w przypadku symbolu oznaczającego oceny szkolne zachowana jest konsekwencja Przykład z katalogu INNOPAC :51: Chodnicki, Jerzy. Matematyka 2001 :przedmiotowy system oceniania : szkoła podstawowa : klasa 4 /Jerzy Chodnicki, Mirosław Dąbrowski, Agnieszka Pfeiffer ; przy współpr. z Bolesławem Niemierką. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2007. [1] s. :il. ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM). H.P.: Matematyka – nauczanie - szkoły podstawowe Oceny szkolne

26 Tak samo jest w stosunku do:
Egzaminy szkolne :57/59: Gulkowska, Alicja. Biologia : matura 2008 : poziom podstawowy i rozszerzony: suplement dla nauczyciela Gdynia :Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007. 64 s. :il. ;29 cm + Kalendarz przygotowań do matury 2008 : 11 s. ; 21x30 cm H.P.: Biologia - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne Matura (2005- )

27 37.091.33 Metody nauczania. Drama (pedag.).
: : Metody aktywizujące Przybylska-Matula, Barbara. Dramowa interpretacja lektur szkolnych : scenariusze zajęć w klasie trzeciej / Barbara Przybylska-Matula, Grażyna Duszyńska. Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, cop 95, [1] s. :il. ; 24 cm. Bibliogr. s. [96]. H.P. Drama (pedagog.) Język polski - nauczanie początkowe - scenariusze zajęć

28 Gry edukacyjne :78: Wierzbicka, Marzenna. Zabawy muzyczne w klasach 0-III : poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Toruń ; Łysomice : Wydawnictwo "Aker", 2006. 32 s. : il. ; 21 cm. H.P. Gry edukacyjne - nauczanie początkowe Muzyka - nauczanie początkowe

29 Podsumowanie Po roku stosowania nowych tablic UKD możemy stwierdzić, że problemy z ich użytkowaniem są, ale mniejsze, niż rok temu. Oczywiście, nasz indeks nadal zawiera „stare i nowe symbole” i nie mogę nawet powiedzieć, kiedy nastąpi jego pełna reklasyfikacja. Stale jednak staramy się nad nim pracować, korzystając z cennych wskazówek Biblioteki Narodowej. W tym miejscu chciałabym podziękować Paniom z BN za pomoc dla nas w postaci Biuletynów UKD oraz indywidualnych konsultacji. Zwracając się z konkretnymi pytaniami, możemy zawsze liczyć na wyczerpującą odpowiedź

30 Z kolei my, jako biblioteka pełniąca funkcję wspierającą dla bibliotekarzy szkolnych, staramy się przekazywać im wiedzę i praktyczne rozwiązania, do jakich stopniowo dochodzimy. Jednocześnie mamy świadomość, że bibliotekarze szkolni mają szereg innych problemów. Kilka dni temu miałam okazję przyjrzeć się tym problemom na spotkaniu zorganizowanym dla nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek radomskich w naszej bibliotece. W trakcie tego spotkania przeprowadzona została krótka ankieta na temat użytkowania klasyfikacji UKD w codziennej pracy w bibliotece szkolnej. Wyniki tej ankiety pokazały, że nauczyciele – bibliotekarze stosują UKD jako jedyny język informacyjno-wyszukiwawczy. Na pytanie, czy stosują w swojej praktyce wznowione tablice UKD, większość nauczycieli odpowiedziała, że nie. Obawiam się, że w bibliotekach szkolnych wykorzystywane są jeszcze tablice z 1988 r. Przeważająca większość respondentów odpowiedziała też „Nie” na pytanie, czy czytelnik szuka interesującej go pozycji wg klasyfikacji UKD

31 Co z tego wynika? Z jednej strony wyniki te świadczą o dużej popularności UKD wśród bibliotekarzy szkolnych. Jednocześnie jednak wygląda na to, że bibliotekarze nie śledzą na bieżąco zmian, jakie zachodzą w praktyce stosowania tego języka, a dla czytelników bibliotek szkolnych jest to w ogóle klasyfikacja nieprzydatna. Oczywiście przeprowadzony „mini-sondaż” może jedynie posłużyć do zasygnalizowania pewnych problemów, jednak jego wyniki są dość niepokojące. Oznaczają one dla nas po pierwsze, że jeszcze wiele pracy przed nami, jeśli chodzi o szkolenia z zakresu stosowania UKD. Po drugie powstaje pytanie: dlaczego informacje o zmianach zachodzących w praktyce UKD nie docierają do wszystkich zainteresowanych? Pozostawiam tą kwestię otwartą.

32 Dziękuję za uwagę Ewa Swęd Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu


Pobierz ppt "Stosowanie symboli z działu 37"

Podobne prezentacje


Reklamy Google