Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w katalogu komputerowym biblioteki szkolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w katalogu komputerowym biblioteki szkolnej"— Zapis prezentacji:

1 w katalogu komputerowym biblioteki szkolnej
Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny pedagogiki i psychologii według klasyfikacji przedmiotowej i dziesiętnej  w katalogu komputerowym biblioteki szkolnej

2 Encyklopedie i słowniki

3 Encyklopedie, słowniki psychologiczne i pedagogiczne
Encyklopedie i słowniki z dziedziny psychologii i pedagogiki otrzymują następujące hasła przedmiotowe i symbole UKD: Psychologia – encyklopedia (03) Pedagogika – encyklopedia (03)

4 Encyklopedie, słowniki psychologiczne i pedagogiczne
Okoń, Wincenty | Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. - Wyd. 4 uzup. i popr. Warszawa : „Żak”, 2004. - 486 s. ; 21 cm ISBN Pedagogika – encyklopedia 37(03)

5 Encyklopedie, słowniki psychologiczne i pedagogiczne
| Słownik psychologiczny / pod red. Włodzimierza Szewczuka ; [aut. haseł Andrzej Augustynek i in.]. - Wyd. 2 Warszawa : „Wiedza Powszechna”, – 363 s. : il. ; 21 cm ISBN Psychologia - encyklopedia 159.9(03)

6 Metodyka nauczania

7 Metodyka nauczania Poradniki metodyczne dla nauczycieli
Poradniki metodyczne dla nauczycieli otrzymują: hasła przedmiotowe wg schematu: np.: Geografia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne Uwaga! Po nazwach przedmiotów i ścieżek międzyprzedmiotowych zaczynających się od wyrazów: „Wychowanie”, „Edukacja”, „Przysposobienie” nie stosuje się określnika - nauczanie np.: Edukacja ekologiczna – szkoły podstawowe symbol UKD: i symbol dziedziny (przedmiotu nauczania) np.: :91 lub :91 Nazwa przedmiotu – nauczanie – typ szkoły Nazwa przedmiotu – nauczanie – metody Nazwa przedmiotu – nauczanie – metody aktywizujące

8 Metodyka nauczania Poradniki metodyczne dla nauczycieli
| Pochwała ciekawości : poradnik dla nauczycieli filozofii, języka polskiego, wiedzy o kulturze i historii Kraków : „Znak”, – 138 s. : il. ; 23 cm (Z Pegazem)(„Znak” dla Szkoły) U góry okł.: filozofia : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum ISBN Filozofia - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne Historia - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne Język polski - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne Wiedza o kulturze - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne :1:94: :316.7 lub 37.016:1:94: :316.7

9 Metodyka nauczania Poradniki metodyczne zawierające scenariusze lekcji
Grzybowski, Roman | Fizyka i astronomia 1 : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela gimnazjum / Roman Grzybowski Gdynia : „Operon”, s. : il. ; 24 cm ISBN Astronomia - nauczanie - gimnazja - scenariusze zajęć Fizyka - nauczanie - gimnazja - scenariusze zajęć :53:52 lub 37.016:53:52

10 Metodyka nauczania w klasach 1-3 Poradniki metodyczne dla nauczycieli
Poradniki metodyczne do nauczania w klasach 1-3 otrzymują: hasła przedmiotowe: Nauczanie zintegrowane Nauczanie zintegrowane – metody Nauczanie zintegrowane – metody aktywizujące Nauczanie zintegrowane – rozkład materiału Nauczanie zintegrowane – scenariusze zajęć symbol UKD: Jeżeli poradnik dotyczy nauczania danego przedmiotu w klasach 1-3 (np. języka angielskiego, edukacji ekologicznej, katechezy) wówczas otrzymuje hasło przedmiotowe wg schematu: np.: Język angielski – nauczanie początkowe - metody symbol UKD: i symbol dziedziny (przedmiotu nauczania) np.: : Nazwa przedmiotu – nauczanie początkowe Nazwa przedmiotu – nauczanie początkowe – scenariusze zajęć (lub: - metody, - metody aktywizujące itd..)

11 Metody nauczania Metody nauczania otrzymują: hasła przedmiotowe:
Nauczanie – metody Metody aktywizujące (pedagog.) Burza mózgów Drama (pedagog.) Metoda problemowa Metoda projektów Praca zespołowa symbol UKD:

12 Metody nauczania Mikina, Agnieszka |
Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając Kraków : „Impuls”, s. : il. ; 21 cm Bibliogr. s. 153-[154] ISBN Metoda projektów Metody aktywizujące (pedagog.)

13 Metody nauczania Grygier, Urszula |
Przygoda z przyrodą : metoda projektów w nauczaniu przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej : scenariusze / Urszula Grygier Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, – 71 s. : il. ; 26 cm ISBN Przyroda – nauczanie – szkoły podstawowe – scenariusze zajęć Metoda projektów Metody aktywizujące (pedagog.) :5: lub 37.016:5:

14 Programy nauczania

15 Opracowania o programach nauczania
otrzymują: hasło przedmiotowe: Programy nauczania symbol UKD:

16 Opracowania o programach nauczania
Dylak, Stanisław | Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania / Stanisław Dylak Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, s. ; 24 cm (Reforma) Bibliogr. s ISBN Programy nauczania - podręcznik (07)

17 Programy nauczania hasło przedmiotowe zbudowane wg schematu:
Programy nauczania poszczególnych przedmiotów otrzymują: hasło przedmiotowe zbudowane wg schematu: np.: Historia – nauczanie – gimnazja – program Muzyka – nauczanie – szkoły podstawowe – programy autorskie symbol UKD: symbol metodyki nauczania danego przedmiotu i poddział wspólny formy (073), np.: :94]( ) :78(073) lub lub 37.016:94](073) :78(073) Nazwa przedmiotu – nauczanie – typ szkoły – program lub – programy autorskie ale dla klas 1-3 szkoły podstawowej: Nauczanie zintegrowane – program (lub - programy autorskie)

18 Programy nauczania Batko, Anna |
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum / Anna Batko Kraków : „Zamiast Korepetycji”, s. ; 30 cm Bibliogr. s. [31] ISBN Wychowanie obywatelskie - gimnazja - program :3]( ) lub 37.016:3](073)

19 Podręczniki szkolne

20 Opracowania o podręcznikach szkolnych
Opracowania o podręcznikach szkolnych otrzymują: hasło przedmiotowe: Podręczniki szkolne symbol UKD:

21 Opracowania o podręcznikach szkolnych
Kowalczyk, Marianna | Zanim wybierzesz podręcznik : metody oceniania materiałów do nauki matematyki / Marianna Kowalczyk Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, s. ; 29 cm Bibliogr. s ISBN Matematyka - nauczanie Podręczniki szkolne - poradnik 37.016:51:

22 Podręczniki szkolne Podręczniki do konkretnych przedmiotów otrzymują:
w haśle przedmiotowym: nazwę przedmiotu nauczania i określnik formalny – podręcznik dla..., symbol UKD: symbol dziedziny (przedmiotu nauczania) i poddział wspólny formy (075) Przykłady: Matematyka – podręcznik dla szkół podstawowych 51(075.2) lub 51(075) Język polski – podręcznik dla gimnazjów ( ) lub (075) Informatyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych 004( ) lub (075)

23 Testy

24 Testy psychologiczne Testy psychologiczne otrzymują:
hasło przedmiotowe: Testy psychologiczne symbol UKD: Testy inteligencji (IQ): Testy na iloraz inteligencji

25 Testy, sprawdziany wiedzy i umiejętności uczniów (dla nauczycieli)
Testy sprawdzające wiedzę uczniów z konkretnych przedmiotów otrzymują: hasło przedmiotowe wg schematu: np.: Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – sprawdziany i testy symbol UKD - symbol metodyki nauczania danego przedmiotu np.: : lub 37.016: Nazwa przedmiotu - nauczanie - typ szkoły - sprawdziany i testy

26 Testy, sprawdziany wiedzy i umiejętności uczniów (dla nauczycieli)
Grochowalska, Marzenna | Matematyka 1 : sprawdziany dla klasy pierwszej gimnazjum / Marzenna Grochowalska Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, [72] s. : il. ; 29 cm (Matematyka z Plusem) Na s. tyt. i okł.: Książka dostosowana do podstawy progra- mowej z września 2007 roku ISBN Matematyka - nauczanie - gimnazja - sprawdziany i testy :51 lub 37.016:51 .

27 Zadania, ćwiczenia i testy dla uczniów
Zadania, zeszyty ćwiczeń i testy dla uczniów otrzymują: hasło przedmiotowe: nazwa przedmiotu nauczania i określnik formalny - ćwiczenia i zadania dla ..., symbol UKD: symbol dziedziny (przedmiotu nauczania) i poddziały wspólne formy - podręcznik (075) i zbiór zadań (076) Przykłady: Matematyka – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 51(075.2)(076) lub 51(075)(076) Język polski – ćwiczenia i zadania dla gimnazjów ( )(076) lub (075)(076) Informatyka – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych 004( )(076) lub 004(075)(076)

28 Zadania, ćwiczenia i testy dla uczniów
Domańska, Agnieszka | Przyroda 4 : sprawdziany dla klasy 4 szkoły podstawowej : dla ucznia / Agnieszka Domańska Warszawa : Żak - Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, s. : il. kolor. ; 24 cm ISBN Przyroda - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 5(075.2)(076) lub 5(075)(076) .

29 Egzaminy szkolne

30 Egzaminy szkolne hasła przedmiotowe: symbol UKD: 37.091.27 Matura
Egzaminy do szkół średnich Egzaminy gimnazjalne Egzaminy zawodowe Sprawdzian dla szóstoklasistów Matura Matura (2005-) Matura międzynarodowa Matura próbna symbol UKD: Egzaminy do szkół wyższych

31 Egzaminy szkolne | Sprawdzian po szkole podstawowej / [aut. Anna Dubiecka i in.] Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ; Kraków : Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, cop – 95 s. : il., 1 mapa ; 24 cm + CD-ROM (Zacznij od Dziś) ISBN ISBN (CD-ROM) Sprawdzian dla szóstoklasistów

32 Egzaminy szkolne Sendecka, Zyta |
Biologia : vademecum : egzamin gimnazjalny 2009 / Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz Gdynia : „Operon”, cop s. : il. kolor. ; 24 cm + CD-ROM ISBN Biologia - materiały pomocnicze dla gimnazjów Egzaminy gimnazjalne 57/59( ): lub 57/59(075):

33 Wychowanie w szkole

34 Godzina wychowawcza hasła przedmiotowe: symbol UKD:
Godzina wychowawcza – szkoły podstawowe Godzina wychowawcza – gimnazja – program Godzina wychowawcza – scenariusze zajęć symbol UKD: : /.8

35 Programy wychowawcze szkoły
Programy wychowawcze szkoły otrzymują: hasło przedmiotowe: Uczniowie – wychowanie – program lub temat Uczniowie bardziej szczegółowy: Uczniowie gimnazjum - wychowanie - program Uczniowie klas początkowych - ... Uczniowie szkół podstawowych - ... Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - ... Uczniowie szkół zawodowych - ... symbol UKD:

36 Programy wychowawcze szkoły
Śliwerski, Bogusław | Program wychowawczy szkoły / Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop s. : rys. ; 24 cm (Literatura Pedagogiczna) ISBN Uczniowie - wychowanie - program

37 Awans zawodowy nauczyciela
hasło przedmiotowe: Nauczyciele – awans zawodowy Nauczyciele – awans zawodowy – prawo – stan na 2008 r. Nauczyciele – awans zawodowy – dokumentacja – poradnik symbol UKD:


Pobierz ppt "w katalogu komputerowym biblioteki szkolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google