Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O pracowanie rzeczowe książek z dziedziny pedagogiki i psychologii według klasyfikacji przedmiotowej i dziesiętnej O pracowanie rzeczowe książek z dziedziny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O pracowanie rzeczowe książek z dziedziny pedagogiki i psychologii według klasyfikacji przedmiotowej i dziesiętnej O pracowanie rzeczowe książek z dziedziny."— Zapis prezentacji:

1 O pracowanie rzeczowe książek z dziedziny pedagogiki i psychologii według klasyfikacji przedmiotowej i dziesiętnej O pracowanie rzeczowe książek z dziedziny pedagogiki i psychologii według klasyfikacji przedmiotowej i dziesiętnej w katalogu komputerowym biblioteki szkolnej

2 Encyklopedie i słowniki

3 Encyklopedie, słowniki psychologiczne i pedagogiczne Encyklopedie i słowniki z dziedziny psychologii i pedagogiki i pedagogiki otrzymują następujące hasła przedmiotowe i symbole UKD: Psychologia – encyklopedia 159.9(03) Pedagogika – encyklopedia 37(03)

4 Encyklopedie, słowniki psychologiczne i pedagogiczne Okoń, Wincenty | Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. - Wyd. 4 uzup. i popr. Warszawa : Żak, s. ; 21 cm ISBN Pedagogika – encyklopedia 37(03)

5 Encyklopedie, słowniki psychologiczne i pedagogiczne | Słownik psychologiczny / pod red. Włodzimierza Szewczuka ; [aut. haseł Andrzej Augustynek i in.]. - Wyd. 2 Warszawa : Wiedza Powszechna, – 363 s. : il. ; 21 cm ISBN Psychologia - encyklopedia 159.9(03)

6 Metodyka nauczania

7 Poradniki metodyczne dla nauczycieli otrzymują: hasła przedmiotowe wg schematu: hasła przedmiotowe wg schematu: np.: Geografia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne Uwaga! Po nazwach przedmiotów i ścieżek międzyprzedmiotowych zaczynających się od wyrazów: Wychowanie, Edukacja, Przysposobienie nie stosuje się określnika - nauczanie np.: Edukacja ekologiczna – szkoły podstawowe symbol UKD: symbol UKD: i symbol dziedziny (przedmiotu nauczania) np.: :91 lub :91 Metodyka nauczania Poradniki metodyczne dla nauczycieli Nazwa przedmiotu – nauczanie – typ szkoły Nazwa przedmiotu – nauczanie – metody Nazwa przedmiotu – nauczanie – metody aktywizujące

8 Metodyka nauczania Poradniki metodyczne dla nauczycieli | Pochwała ciekawości : poradnik dla nauczycieli filozofii, języka polskiego, wiedzy o kulturze i historii Kraków : Znak, – 138 s. : il. ; 23 cm (Z Pegazem)(Znak dla Szkoły) U góry okł.: filozofia : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum ISBN Filozofia - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne Historia - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne Język polski - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne Wiedza o kulturze - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne :1:94: :316.7 lub :1:94: :316.7

9 Metodyka nauczania Poradniki metodyczne zawierające scenariusze lekcji Grzybowski, Roman | Fizyka i astronomia 1 : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela gimnazjum / Roman Grzybowski Gdynia : Operon, s. : il. ; 24 cm ISBN Astronomia - nauczanie - gimnazja - scenariusze zajęć Fizyka - nauczanie - gimnazja - scenariusze zajęć :53:52 lub :53:52

10 Poradniki metodyczne do nauczania w klasach 1-3 otrzymują: hasła przedmiotowe: hasła przedmiotowe: Nauczanie zintegrowane Nauczanie zintegrowane – metody Nauczanie zintegrowane – metody aktywizujące Nauczanie zintegrowane – rozkład materiału Nauczanie zintegrowane – scenariusze zajęć symbol UKD: symbol UKD: Jeżeli poradnik dotyczy nauczania danego przedmiotu w klasach 1-3 (np. języka angielskiego, edukacji ekologicznej, katechezy) wówczas otrzymuje hasło przedmiotowe wg schematu: np.: Język angielski – nauczanie początkowe - metody symbol UKD: symbol UKD: i symbol dziedziny (przedmiotu nauczania) np.: : Metodyka nauczania w klasach 1-3 Poradniki metodyczne dla nauczycieli Nazwa przedmiotu – nauczanie początkowe Nazwa przedmiotu – nauczanie początkowe – scenariusze zajęć (lub: - metody, - metody aktywizujące itd..)

11 Metody nauczania Nauczanie – metody Metody aktywizujące (pedagog.) Burza mózgów Drama (pedagog.) Metoda problemowa Metoda projektów Praca zespołowa Metody nauczania otrzymują: hasła przedmiotowe: hasła przedmiotowe: symbol UKD: symbol UKD:

12 Metody nauczania Mikina, Agnieszka | Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając Kraków : Impuls, s. : il. ; 21 cm Bibliogr. s. 153-[154] ISBN Metoda projektów Metody aktywizujące (pedagog.)

13 Metody nauczania Grygier, Urszula | Przygoda z przyrodą : metoda projektów w nauczaniu przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej : scenariusze / Urszula Grygier Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, – 71 s. : il. ; 26 cm ISBN Przyroda – nauczanie – szkoły podstawowe – scenariusze zajęć Metoda projektów Metody aktywizujące (pedagog.) :5: lub :5:

14 Programy nauczania

15 Opracowania o programach nauczania otrzymują: hasło przedmiotowe: hasło przedmiotowe: Programy nauczania symbol UKD: symbol UKD:

16 Opracowania o programach nauczania Dylak, Stanisław | Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania / Stanisław Dylak Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, s. ; 24 cm (Reforma) Bibliogr. s ISBN Programy nauczania - podręcznik (07)

17 Programy nauczania Programy nauczania poszczególnych przedmiotów otrzymują: hasło przedmiotowe hasło przedmiotowe zbudowane wg schematu : np.: Historia – nauczanie – gimnazja – program Muzyka – nauczanie – szkoły podstawowe – programy autorskie symbol UKD: symbol UKD: symbol metodyki nauczania danego przedmiotu i poddział wspólny formy (073), np.: :94]( ) :78(073) lub lub :94](073) :78(073) Nazwa przedmiotu – nauczanie – typ szkoły – program lub – programy autorskie ale dla klas 1-3 szkoły podstawowej: Nauczanie zintegrowane – program (lub - programy autorskie)

18 Programy nauczania Batko, Anna | Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum / Anna Batko Kraków : Zamiast Korepetycji, s. ; 30 cm Bibliogr. s. [31] ISBN Wychowanie obywatelskie - gimnazja - program :3]( ) lub :3](073)

19 Podręczniki szkolne

20 Opracowania o podręcznikach szkolnych Opracowania o podręcznikach szkolnych otrzymują: hasło przedmiotowe: hasło przedmiotowe: Podręczniki szkolne symbol UKD: symbol UKD:

21 Opracowania o podręcznikach szkolnych Kowalczyk, Marianna | Zanim wybierzesz podręcznik : metody oceniania materiałów do nauki matematyki / Marianna Kowalczyk Warszawa : Fraszka Edukacyjna, s. ; 29 cm Bibliogr. s ISBN Matematyka - nauczanie Podręczniki szkolne - poradnik :51:

22 Podręczniki szkolne Podręczniki do konkretnych przedmiotów otrzymują: w haśle przedmiotowym: w haśle przedmiotowym: nazwę przedmiotu nauczania i określnik formalny – podręcznik dla..., symbol UKD: symbol UKD: symbol dziedziny (przedmiotu nauczania) i poddział wspólny formy (075)Przykłady: Matematyka – podręcznik dla szkół podstawowych 51(075.2) lub 51(075) Język polski – podręcznik dla gimnazjów ( ) lub (075) Informatyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych 004( ) lub 004(075)

23 Testy

24 Testy psychologiczne Testy psychologiczne Testy psychologiczne otrzymują: hasło przedmiotowe: hasło przedmiotowe: Testy psychologiczne symbol UKD: symbol UKD: Testy inteligencji (IQ) Testy inteligencji (IQ): hasło przedmiotowe: hasło przedmiotowe: Testy na iloraz inteligencji symbol UKD: symbol UKD:

25 Testy, sprawdziany wiedzy i umiejętności uczniów (dla nauczycieli) Testy sprawdzające wiedzę uczniów z konkretnych przedmiotów otrzymują: hasło przedmiotowe hasło przedmiotowe wg schematu: np.: Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – sprawdziany i testy symbol UKD - symbol UKD - symbol metodyki nauczania danego przedmiotu np.: : lub : Nazwa przedmiotu - nauczanie - typ szkoły - sprawdziany i testy

26 Testy, sprawdziany wiedzy i umiejętności uczniów (dla nauczycieli). Grochowalska, Marzenna | Matematyka 1 : sprawdziany dla klasy pierwszej gimnazjum / Marzenna Grochowalska Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, [72] s. : il. ; 29 cm (Matematyka z Plusem) Na s. tyt. i okł.: Książka dostosowana do podstawy progra- mowej z września 2007 roku ISBN Matematyka - nauczanie - gimnazja - sprawdziany i testy :51 lub :51

27 Zadania, ćwiczenia i testy dla uczniów Zadania, zeszyty ćwiczeń i testy dla uczniów otrzymują: hasło przedmiotowe hasło przedmiotowe: nazwa przedmiotu nauczania i określnik formalny - ćwiczenia i zadania dla..., symbol UKD: symbol UKD: symbol dziedziny (przedmiotu nauczania) i poddziały wspólne formy - podręcznik (075) i zbiór zadań (076) Przykłady: Matematyka – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 51(075.2)(076) lub 51(075)(076) Język polski – ćwiczenia i zadania dla gimnazjów ( )(076) lub (075)(076) Informatyka – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych 004( )(076) lub 004(075)(076)

28 Zadania, ćwiczenia i testy dla uczniów. Domańska, Agnieszka | Przyroda 4 : sprawdziany dla klasy 4 szkoły podstawowej : dla ucznia / Agnieszka Domańska Warszawa : Żak - Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, s. : il. kolor. ; 24 cm ISBN Przyroda - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 5(075.2)(076) lub 5(075)(076)

29 Egzaminy szkolne

30 hasła przedmiotowe: hasła przedmiotowe: Egzaminy szkolne Egzaminy do szkół średnich Egzaminy gimnazjalne Egzaminy zawodowe Sprawdzian dla szóstoklasistów Matura Matura (2005-) Matura międzynarodowa Matura próbna symbol UKD: symbol UKD: Egzaminy do szkół wyższych

31 Egzaminy szkolne | Sprawdzian po szkole podstawowej / [aut. Anna Dubiecka i in.] Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ; Kraków : Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, cop – 95 s. : il., 1 mapa ; 24 cm + CD-ROM (Zacznij od Dziś) ISBN ISBN (CD-ROM) Sprawdzian dla szóstoklasistów

32 Egzaminy szkolne Sendecka, Zyta | Biologia : vademecum : egzamin gimnazjalny 2009 / Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz Gdynia : Operon, cop s. : il. kolor. ; 24 cm + CD-ROM ISBN Biologia - materiały pomocnicze dla gimnazjów Egzaminy gimnazjalne 57/59( ): lub 57/59(075):

33 Wychowanie w szkole

34 Godzina wychowawcza hasła przedmiotowe: hasła przedmiotowe: Godzina wychowawcza Godzina wychowawcza – szkoły podstawowe Godzina wychowawcza – gimnazja – program Godzina wychowawcza – scenariusze zajęć symbol UKD: symbol UKD: : /.8

35 Programy wychowawcze szkoły Programy wychowawcze szkoły otrzymują: hasło przedmiotowe: hasło przedmiotowe: Uczniowie – wychowanie – program lub temat Uczniowie bardziej szczegółowy: Uczniowie gimnazjum - wychowanie - program Uczniowie klas początkowych -... Uczniowie szkół podstawowych -... Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych -... Uczniowie szkół zawodowych -... symbol UKD: symbol UKD:

36 Programy wychowawcze szkoły Śliwerski, Bogusław | Program wychowawczy szkoły / Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop s. : rys. ; 24 cm (Literatura Pedagogiczna) ISBN Uczniowie - wychowanie - program

37 Awans zawodowy nauczyciela hasło przedmiotowe: hasło przedmiotowe: Nauczyciele – awans zawodowy Nauczyciele – awans zawodowy – prawo – stan na 2008 r. Nauczyciele – awans zawodowy – dokumentacja – poradnik symbol UKD: symbol UKD:


Pobierz ppt "O pracowanie rzeczowe książek z dziedziny pedagogiki i psychologii według klasyfikacji przedmiotowej i dziesiętnej O pracowanie rzeczowe książek z dziedziny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google