Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wielowymiarowa sytuacji ekonomicznej Polski oraz krajów Azji i Europy Wschodniej Anna Żemojtel Leszek Boguszewski Koło Naukowe Metod Ilościowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wielowymiarowa sytuacji ekonomicznej Polski oraz krajów Azji i Europy Wschodniej Anna Żemojtel Leszek Boguszewski Koło Naukowe Metod Ilościowych."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wielowymiarowa sytuacji ekonomicznej Polski oraz krajów Azji i Europy Wschodniej Anna Żemojtel Leszek Boguszewski Koło Naukowe Metod Ilościowych Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański Praca napisana pod opieką naukową dr hab. Andrzeja Balickiego, prof. UG oraz dr Kamili Migdał Najman i dr Krzysztofa Najman.

2 Cele badań pogrupowanie państw w jednorodne podzbiory ze względu na kondycję ekonomiczną, wskazanie państwa o najlepszej i najgorszej kondycji ekonomicznej, przedstawienie statystycznych metod analizy wielowymiarowej służących obiektywnej ocenie kondycji ekonomicznej.

3 Wybór cech diagnostycznych X1 - Import- cif (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w $ USA, X2 - Eksport- fob (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w $ USA, X3 - Wydatki w % PKB, X4 - Rezerwy dewizowe w mln $ USA, X5 - Długi zagraniczne na 1 mieszkańca w $ USA, kraje powyżej 10 mld $ USA, X6 - Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju w mln $ USA, X7 - Krajowe inwestycje bezpośrednie za granicą w mln $ USA, X8 - PKB na 1 mieszkańca w $ USA, X9 - Procent bezrobotnych mających wykształcenie wyższe, X10 - Pracujący w pośrednictwie finansowym i innych usługach (w tys.) /ogół pracujących.

4 Analiza Głównych Składowych wskazanie istotnych zależności, jakie zachodzą między zmiennymi opisującymi zjawiska wielowymiarowe, redukcja wymiaru przestrzeni cech, podział cech na podgrupy (główne składowe), interpretacja relacji między składowymi.

5 Etapy Analizy Głównych Składowych standaryzacja danych macierzy obserwacji, utworzenie macierzy korelacji, wyznaczenie wektorów wartości własnych, wyznaczenie ładunków składowych, obliczenie współczynników korelacji j-tej zmiennej z l-tą składową główną.

6 Zmienne Wartość własna % ogółu wyjaśnionej wariancji Skumulowa na wartość własna Skumulowany % ogółu wyjaśnionej wariancji X1 3,992539,92493,992539,9249 X2 1,868718,68735,861258,6121 X3 1,281812,81777,143071,4299 X4 1,097010,97018,240082,3999 X5 0,85688,56809,096890,9679 X6 0,38823,88169,485094,8495 X7 0,27072,70729,755797,5567 X8 0,20312,03119,958899,5878 X9 0,03750,37489,996399,9625 X10 0,00380,037510,0000100,0000 Tablica 1. Wartości własne. Źródło: Opracowanie własne- Statistica 6.0 Pozostawione główne składowe łącznie wyjaśniają ponad 82 % całkowitej zmienności porównywanych cech, co prezentuje poniższa tablica.

7 Pozostawiono 4 główne składowe, gdyż celem tej analizy jest wyjaśnienie jak największej części zmienności przez jak najmniejszą liczbę składowych. Ilustracją istotności głównych składowych jest wykres osypiska. Etapy Analizy Głównych Składowych

8 Wykres 1. Wykres osypiska Źródło: Opracowanie własne - Statistica 6.0.

9 wyznaczenie ładunków składowych, obliczenie współczynników korelacji j-tej zmiennej z l-tą składową główną. Powyższe działania przedstawione są w tablicy. Kolejne etapy Analizy Głównych Składowych:

10 Tablica 2. Wyniki analizy głównych składowych po dokonaniu normalizacji. ZMIENNE ŁADUNKI SKŁADOWE KORELACJE MIĘDZY ZMIENNYMI A SKŁADOWYMI w1w1 w2w2 w3w3 w4w4 X1 0,4830-0,06490,0383-0,0229 0,9652 -0,08870,0434-0,0240 X2 0,47790,05160,04440,1749 0,9549 0,07060,05030,1832 X3 0,2179-0,1314-0,4276-0,47250,4354-0,1796-0,4841-0,4949 X4 0,10850,6348-0,08090,06830,2167 0,8677 -0,09160,0716 X5 0,0467-0,1821-0,40510,77680,0932-0,2489-0,4587 0,8136 X6 0,1963-0,43440,1990-0,22510,3922-0,59380,2253-0,2358 X7 0,4054-0,19850,21520,2351 0,8100 -0,27130,24360,2463 X8 0,32300,5283-0,1344-0,09870,6453 0,7221 -0,1521-0,1034 X9 0,08020,14810,71930,10750,16030,2024 0,8144 0,1126 X10 0,4040-0,1035-0,1472-0,1017 0,8073 -0,1415-0,1667-0,1065 Źródło: Obliczenia własne.

11 Analiza skupień Celem analizy skupień jest organizowanie obserwowanych danych w sensowne grupy poprzez analizę podobieństw w obszarach poddanych badaniu.

12 Analiza skupień c.d. Kryteria postępowania: Elementy wewnątrz grup powinny być maksymalnie podobne, Elementy różnych grup powinny być maksymalnie zróżnicowane.

13 Metody Grupowania Najczęściej stosuje się dwie metody: Hierarchiczne - sekwencyjne łączenie obiektów w jednorodne grupy, Podziałowe (k-średnich) - podział obiektów na, z góry określoną, ilość skupisk.

14 Ilustracją wyników grupowania hierarchicznego jest diagram drzewka połączeń, tzw. dendrogram. Metody Grupowania

15 Dendrogram Źródło: Opracowanie własne - Statistica 6.0.

16 Powstałe podgrupy: 1.Malezja i Republika Korei, 2.Estonia i Izrael, 3.Litwa, Łotwa, Turcja, oraz Polska, 4.Indonezja, Pakistan, Rosja, Białoruś, Indie, Chiny oraz Tajlandia, 5.Japonia (outlier).

17 W wyniku grupowania metodą k-średnich na pięć podgrup otrzymano identyczne, w porównaniu z metodą hierarchiczną, skupiska. Ciekawych informacji na temat wartości zmiennych w podgrupach dostarcza wykres średnich. Wykres Średnich

18 Metoda k-średnich Źródło: Opracowanie własne - Statistica 6.0 Japonia Estonia i Izrael Malezja i Republika Korei Litwa, Łotwa, Turcja i Polska Indonezja, Pakistan, Rosja, Białoruś, Indie, Chiny i Tajlandia,

19 Porządkowanie liniowe Celem porządkowania liniowego jest zhierarchizowanie państw ze względu na poziom rozpatrywanych cech oraz odnalezienie obiektu pierwszego i ostatniego.

20 PozycjaKrajMiara rozwoju 1Japonia0.5231 2Izrael0.5133 3Estonia0.4306 4Malezja0.3878 5Republika Korei0.3512 6Łotwa0.3357 7Polska0.3232 8Litwa0.3125 9Turcja0.2525 10Chiny0.2434 11Tajlandia0.2028 12Rosja0.1897 13Pakistan0.1711 14Indonezja0.1576 15Białoruś0.1469 16Indie0.1290 Porządkowanie liniowe Metoda wzorca rozwoju Tablica 3. Wyniki porządkowania liniowego.

21 Dziękujemy za uwagę http://knmi.wzr.pl


Pobierz ppt "Analiza wielowymiarowa sytuacji ekonomicznej Polski oraz krajów Azji i Europy Wschodniej Anna Żemojtel Leszek Boguszewski Koło Naukowe Metod Ilościowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google