Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro turystyczne Dr inż. Bożena Mielczarek. Sprzedaż wczasów zBiuro turystyczne Akropol uważa, że w lecie 2014 roku popyt na wczasy do Grecji będzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro turystyczne Dr inż. Bożena Mielczarek. Sprzedaż wczasów zBiuro turystyczne Akropol uważa, że w lecie 2014 roku popyt na wczasy do Grecji będzie."— Zapis prezentacji:

1 Biuro turystyczne Dr inż. Bożena Mielczarek

2 Sprzedaż wczasów zBiuro turystyczne Akropol uważa, że w lecie 2014 roku popyt na wczasy do Grecji będzie wyższy niż w latach ubiegłych. Biuro prognozuje wzrost od 20% do 40%, ale najbardziej liczy na wzrost 30%. Biuro kupuje wczasy za 1800 zł a sprzedaje za 2500 zł. Niesprzedane miejsca biuro może zwrócić, ale uzyska za nie 1000 zł/sztukę. zSprzedawca rozważa wykupienie 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 290 miejsc. zNależy: Zbudować model i przeprowadzić 250 powtórzeń symulacyjnych. Przeprowadzić analizę statystyczną wyników. zZaproponować wielkość zamówienia zSporządzić wykres wyników optymalizacji zJakie jest prawdopodobieństwo uzyskania zysku >120000 zł?

3 Sprzedaż wczasów zPopyt w latach ubiegłych: 140 miejsc Prawdopodobieństwo=0,3 160 miejsc Prawdopodobieństwo =0,2 180 miejsc Prawdopodobieństwo =0,15 200 miejsc Prawdopodobieństwo =0,25 220 miejsc Prawdopodobieństwo =0,1 zWskazówka: Formuła dla rozkładu trójkątnego symetrycznego:

4 Dane

5 Model główny Wstawiamy dowolną wartość Symulowany popyt =WYSZUKAJ.PIONOWO(…..) Popyt właściwy = rozkład trójkątny symetryczny (slajd nr 3)

6 Powtórzenia Należy wykonać 250 powtórzeń i wyznaczyć następujące statystyki dla Zysku: Średnia =ŚREDNIA(…) Odchylenie =ODCH.STANDARDOWE(….) Przedział ufności =UFNOŚĆ(0,05…) Dół = średnia - Ufność Góra =Średnia+Ufność

7 Optymalizacja: wybór wielkości zamówienia Niebieska komórka = Średnia Zysku z 250 powtórzeń Wypełnienie -> funkcja Tabela =TABELA(N1;X1) M1 to komórka Wielkość Zamówienia (170 sztuk) AB7 to dowolna pusta komórka

8 Optymalizacja - wyjaśnienia 8 1. Numerujemy powtórzenia w kolumnie Eksperyment od 1 do 250 2. Wypełniamy niebieską komórkę wprowadzamy odwołanie do średniej wartości zysku (komórka zaznaczona na żółto na slajdzie nr 7 Powtórzenia) 3. W wierszu nagłówkowym (wiersz nr 5) w komórkach Y5 do AD5 wprowadzamy badane wielkości zamówienia, które chcemy poddać optymalizacji 3. Zaznaczamy obszar morelowy 4. Wybieramy z Menu: Dane -> Analiza warunkowa ->Tabela danych 5. W polu Wierszowa komórka wejściowa wprowadzamy odwołanie do komórki M1 (wielkość zamówienia) 5. W polu Kolumnowa komórka wejściowa wprowadzamy odwołanie do dowolnej pustej komórki. Naciskamy OK 6. Kolumny wypełnią się wynikami kolejnych eksperymentów podających średni zysk dla różnych wielkości zamówienia. Dodatkowe informacje: rozdział 7.8

9 Optymalizacja - wyniki 9

10 Powtórzenia i eksperymenty z Wyniki pokazują, że największy zysk przyniesie zamówienia 180 – 190 miejsc. zPrzedział ufności dla średniego zysku jest jednak znacznie większy dla zamówienia 190 miejsc. O czym to świadczy? 10

11 Analiza wyników zPrzedział ufności: gdybyśmy powtarzali eksperyment symulacyjny nieskończenie wiele razy (za każdym razem wykonując wiele powtórzeń) i wyliczali za każdym razem przedział ufności to 95% obliczonych przedziałów ufności zawierałoby prawdziwą (lecz nieznaną) wartość średniego zysku. zWyliczając przedział ufności tylko raz możemy być pewni na 95%, że policzony przez nas przedział jest jednym z tych 95% przedziałów, które zawierają prawdziwą wartość średniej. zPrzedział ufności to przedział losowy. Im więcej powtórzeń tym przedział ten kurczy się do punktu - szukanej wartości średniej (estymacja punktowa) 11

12 Zadanie domowe nr 3 zDecydujemy się na zamówienie …(??)… miejsc. Przeanalizuj i zinterpretuj wyniki biorąc pod uwagę m.in. takie parametry jak: średnia, odchylenie, przedział ufności, prawdopodobieństwo zysku/straty, szansa na duży zysk, prawdopodobieństwo dużej straty i inne. zZmodyfikuj zadanie wprowadzając założenie, że cena sprzedaży będzie się kształtowała między 2000 zł a 3000 zł. zPrzeprowadź podobną analizę dla zamówienia mniejszego o 10 sztuk i większego o 10 sztuk 12


Pobierz ppt "Biuro turystyczne Dr inż. Bożena Mielczarek. Sprzedaż wczasów zBiuro turystyczne Akropol uważa, że w lecie 2014 roku popyt na wczasy do Grecji będzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google