Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Faktoring Bezpieczeństwo i wygoda

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Faktoring Bezpieczeństwo i wygoda"— Zapis prezentacji:

1

2 Faktoring Bezpieczeństwo i wygoda
Faktoring Bezpieczeństwo i wygoda. Alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Ewa Gawrońska, Kierownik Projektu

3 Grupa Bibby

4 Grupa Bibby 2004 Łączne przychody BLG PLN 1 496,64 mln
Wynik finansowy PLN ,68 mln Suma aktywów PLN 3 785,63 mln Wartość faktorowanych wierzytelności PLN mln Polska PLN 214 mln Liczba klientów ok Przychody 1,14 mld PLN Wynik 94,04 mln PLN Wierzytelności 8,12 mld PLN Polska 14,13 mld PLN

5 Bibby Factors Polska Członek Bibby Financial Services – mocne wsparcie ze strony udziałowców, połączenie warsztatu i doświadczeń brytyjskich ze znajomością polskiego rynku Specjalizacja w obsłudze mniejszych firm (od PLN do rocznego obrotu) oraz firm nowo powstałych Długofalowy partner Niezależność od banku: Szybkość decyzji, indywidualne podejście

6 Faktoring w Polsce Źródło: KIF

7 Firma ABC sp. z o.o. Dobry produkt
Sprzedaż maleje  zamrożenie środków w należnościach Problemy z realizacją zamówień  klienci odchodzą do konkurencji Dłużnicy coraz bardziej opóźniają płatności  brak środków Firma nie może rozwijać sprzedaży Niewystarczający kredyt W jaki sposób zmienić termin płatności od wszystkich odbiorców na 1 dzień? przykład

8 Jak działa faktoring? Dostawca Odbiorca Towar + faktura Różnica
Płatność Kopia faktury Zaliczka Raporty i telefony

9 Jak działa faktoring? NABYWANIE WIERZYTELNOŚCI
W ramach podpisanej umowy faktor nabywa wszystkie faktury wystawione na danego Odbiorcę FINANSOWANIE Na podstawie nabytych wierzytelności, faktor wypłaca zaliczkę PROWADZENIE KONT ODBIORCÓW Faktor ewidencjonuje w swoim systemie faktury wystawione przez Klienta Faktor kontroluje spływ spłat, monituje opóźniających się odbiorców, potwierdza salda z odbiorcami Odbiorcy dokonują zapłaty zawsze na rzecz faktora, ostateczne rozliczenie transakcji następuje po uzyskaniu zapłaty od odbiorcy RAPORTOWANIE Faktor dostarcza na bieżąco informacje nt. odbiorców oraz wzajemnych rozliczeń między klientem i faktorem PRZEJĘCIE RYZYKA NIEWYPŁACALNOŚCI ODBIORCY

10

11 Efekty Finansowanie pozyskanie kapitału obrotowego, z którym wiąże się mniej procedur dostosowane do poziomu sprzedaży (a więc i potrzeb) utrzymanie sprzedaży przy utrzymaniu korzystnego obrazu bilansu firmy możliwe również w przypadku firm nie posiadających wystarczającej zdolności kredytowej zabezpieczone wierzytelnościami (brak konieczności zabezpieczeń materialnych oraz możliwe dla firm nie posiadających długiej historii i zdolności kredytowej ale posiadającej „dobre” wierzytelności)

12 Efekty Zarządzanie wierzytelnościami
- usprawnienie przepływu środków - dyscyplinowanie odbiorców - zmniejszanie należności przeterminowanych - zwiększona kontrola dzięki dostępowi do raportów faktora Zwiększenie konkurencyjności dzięki oferowaniu korzystniejszych warunków płatności Korzystniejsze warunki zakupów u dostawców Ograniczenie ryzyka handlowego, zmniejszenie ryzyka kosztownej windykacji

13 Jakie wierzytelności? ze sprzedaży produktów trudno psujących się
odpowiednio udokumentowane (karty czasu pracy, listy przewozowe, dokumenty w-z, zamówienia, potwierdzenia odbioru towaru) „sprzedaj i zapomnij” (powtarzalne, niski udział reklamacji) z podstawowego zakresu działalności niski udział zwrotów, brak kompensat

14 Wierzytelności mniej faktorowalne
towary podlegające trendom/modom towary łatwo psujące się; płatności częściowe (prace budowlane, instalatorskie itp.); duże ryzyko reklamacji; projekty indywidualne (architektoniczne, konsulting); trudne do udokumentowania; sprzedaż komisowa

15 Pytania i komentarze

16 Dziękujemy !!!

17 Kontakt : www.bibbyfactors.pl : Info@bibbyfactors.pl
: (022)

18


Pobierz ppt "Faktoring Bezpieczeństwo i wygoda"

Podobne prezentacje


Reklamy Google