Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

V przegląd inicjatyw edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "V przegląd inicjatyw edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 V przegląd inicjatyw edukacyjnych
Prawa człowieka na świecie -sprawiedliwy handel

2 Sprawiedliwy handel TWOJE PIENIĄDZE KSZTAŁTUJĄ ŚWIAT!
Życie milionów ludzi w krajach ubogich zależy od sprzedaży takich produktów jak kawa, herbata czy kakao. Kupując towary z międzynarodowym znakiem certyfikacyjnym Sprawiedliwego Handlu, pomagasz zwalczać eksploatację pracy dzieci, niewolnictwo, głód i nędzę, wspierasz też rozwój najuboższych społeczności Południa. W zamian otrzymujesz znakomite produkty oraz satysfakcję z udziału w dobrym dziele.

3 Realizujemy temat: SPRAWIEDLIWY HANDEL
Uczniowie klasy II a Gimnazjum nr 15, realizując projekt: „PRAWA CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE – SPRAWIEDLIWY HANDEL”, udali się do wybranych wcześniej sklepów z artykułami spożywczymi w celu propagowania hasła„ Fair Trade”. Rozdając ulotki promujące akcję, odwiedziliśmy sklepy w okolicach naszej szkoły i nieco dalej, m.in. .przy ul. Sowińskiego, ul. Łagiewnickiej , ul. Modrzewiowej i ul. Folwarcznej. Podczas naszych wizyt przeprowadzaliśmy krótkie wywiady, dzięki którym mogliśmy się dowiedzieć, czy sprzedawca lub właściciel słyszał o sprawiedliwym handlu. Jak okazało się, nie wszyscy wiedzieli, o czym mówimy; spośród siedmiu odwiedzonych sklepów tylko w dwóch rozpoznano logo umieszczone na ulotkach. Wyjaśnialiśmy, że w wielu krajach wykorzystuje się ludzi, często są to dzieci, do ciężkiej pracy, płacąc tak mało, że nie można się za to utrzymać. Bogacą się na takiej produkcji i handlu wielkie koncerny, a drobni producenci bankrutują. Należy kupować produkty ze znaczkiem „Fair Trade”, by być pewnym, że towar pochodzi ze sprawiedliwego handlu. Wszyscy sprzedawcy z entuzjazmem podeszli do tej akcji. Wychodząc ze sklepu, zostawiliśmy kilkanaście ulotek, a potem zrobiliśmy zdjęcia, nawet sami klienci przyglądali się nam z wielkim zaciekawieniem, więc im też daliśmy ulotki. Ulotka propagująca Sprawiedliwy Handel

4 Po drodze, wracając ze sklepów, postanowiliśmy wrzucać ulotki do skrzynek domów. Uważamy, że jest to równie dobry sposób na propagowanie „ Fair Trade ”. Mijający nas przechodnie także dostali nasze ulotki. Niektórzy mieli z początku dość sceptyczne podejście, ale w końcu ulegli, a potem nawet czytali ją z wielkim zainteresowaniem. Podczas jazdy autobusem wręczaliśmy pasażerom ulotki. Wszyscy dopytywali się o szczegóły akcji i gdzie można zakupić produkt z tym logo, aby wspomóc ludzi z Trzeciego Świata. Pewna kobieta jadąca autobusem poprosiła nas o wręczenia kilku ulotek, które chciała rozdawać klientom w prowadzonym przez siebie kiosku, a jeden z napotkanych listonoszy obiecał nam, że jeśli damy mu kilkadziesiąt broszur, to wrzuci je do skrzynek w innej części miasta. Uznaliśmy to za bardzo dobry pomysł . Kierując się z powrotem w stronę szkoły, pozostałe ulotki wkładaliśmy za wycieraczki samochodów lub po prostu dawaliśmy je uczniom szkoły podstawowej, którzy akurat wracali do domu. Mamy nadzieję, że przez cztery godziny ciężkiej pracy uświadomiliśmy chociaż niektórym osobom, jak ważny jest sprawiedliwy handel. Klasa II a

5 Sprawiedliwy Handel (Fair trade) – międzynarodowy ruch konsumentów, organizacji pozarządowych, firm importerskich i handlowych oraz spółdzielni drobnych producentów w krajach Trzeciego Świata itp., mający na celu pomoc w rozwoju dla drobnych wytwórców (rolników, rzemieślników) Trzeciego Świata, posługując się metodami wypracowanymi przez biznes, tworząc niezależną, alternatywną sieć handlową o zasięgu globalnym. Sprawiedliwy Handel dąży do wyeliminowania ubóstwa z krajów Południa poprzez zapewnienie upośledzonym społecznie producentom w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej równych szans dostępu do rynków w krajach Północy. Rzuca on wyzwanie niesprawiedliwym praktykom handlowym, które utrzymują ludzi w nędzy. Podstawowym celem Sprawiedliwego Handlu jest zbudowanie trwałych, bezpośrednich relacji pomiędzy producentami w krajach biednych, a konsumentami w bogatych częściach świata.

6 Główne zasady Sprawiedliwego Handlu
jest to partnerstwo w handlu, opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych dla zmarginalizowanych producentów i pracowników, szczególnie na Południu. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspierane przez konsumentów), aktywnie angażują się we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyki konwencjonalnego handlu międzynarodowego. Główne zasady Sprawiedliwego Handlu *Szacunek i troska dla ludzi i środowiska, stawianie ludzi przed zyskiem; *Tworzenie producentom środków i możliwości w celu poprawy ich warunków życia i pracy; *Rozwój obustronnie korzystnych relacji pomiędzy sprzedawcami i nabywcami; *Płacenie przez kupujących ceny, która zapewnia producentom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę i akceptowalny zwrot kosztów dla organizacji marketingowej; *Wzrost świadomości na temat sytuacji kobiet i mężczyzn jako producentów i handlowców; *Promocja równych szans dla kobiet; *Ochrona praw kobiet, dzieci i ludności tubylczej.

7 Znaki Sprawiedliwego Handlu
Sprawiedliwy handel promuje używanie specjalnych znaków handlowych. Prawo ich użytkowania przyznają niezależne organizacje certyfikacyjne,które kontrolują warunki produkcji i sprzedaży oraz gwarantują,że oznakowany nimi produkt spełnia międzynarodowe kryteria Sprawiedliwego Handlu. Znaki te umożliwiają konsumentom dokonywanie wyborów wśród oferowanych towarów,kształtują też poczucie odpowiedzialności za decyzje podejmowane w momencie nabywania produktów z ubogich krajów Południa. Międzynarodowy znak certyfikacyjny (FLO Fairtrude label) rozpoznawany jest w wsrod milionow konsumentow na calym świecie.

8 Prawa Człowieka Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.Prawa człowieka są powszechne,niezbywalne, nienaruszalne i przyrodzone Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje, że prawami człowieka są te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją.

9 “Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.” — Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Pozarządowe organizacje praw człowieka Są to międzynarodowe organizacje niezależne od rządów krajów. Ujawniają one oraz wskazują na działania rządów powodujące łamanie Praw człowieka. Dokonują tego tylko metodami pokojowymi, między innymi prowadząc edukację, występując w szczególnych sprawach sądowych w obronie ludzi pokrzywdzonych, organizując akcje obywatelskie (np. pisanie listów do rządów) itp. Amnesty International Human Rights Watch Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć Polska Akcja Humanitarna PAH

10 Amnesty International Humans Rights Watch
Centrum pomocy prawnej im. Haliny Niec

11 Generacje praw Człowieka
prawo do życia; prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej; zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania; zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie; zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia; zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych.


Pobierz ppt "V przegląd inicjatyw edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google