Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEBQUEST zaprojektowany przez Joannę Pytel i Marzenę Rokaszewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEBQUEST zaprojektowany przez Joannę Pytel i Marzenę Rokaszewicz"— Zapis prezentacji:

1 WEBQUEST zaprojektowany przez Joannę Pytel i Marzenę Rokaszewicz
Strona główna Wstęp Zadanie Proces Ewaluacja Konkluzja Źródła WEBQUEST zaprojektowany przez Joannę Pytel i Marzenę Rokaszewicz Baśń w plecaku dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej

2 Wstęp Baśnie są bardziej prawdziwe nie dlatego, że mówią nam, że istnieją smoki… ale że uświadamiają, iż smoki można pokonać. Baśnie są bardziej niż prawdziwe. Smoki można pokonać. G. K. Chesterton Baśń ma historię niezwykle długą, głęboko zakorzenioną w kulturze przedhistorycznej. Jej początki silnie są związane z mitologią i wierzeniami ludzi. Prabaśń lub też baśń mityczna to najstarsza, pierwotna baśń, która była magiczną interpretacją rzeczywistości naszych praprzodków, nasycona czarodziejskimi elementami i wierzeniami w nadprzyrodzone zjawiska, składała się z luźno powiązanych wątków i motywów. Kolejnym etapem rozwoju baśni była baśń folklorystyczna lub też bajka fantastyczna, zwana również bajką ludową. Jej cechy to m.in.: przekaz ustny - z pokolenia na pokolenie, obecność przedmiotów magicznych (czarodziejskich), jak latający dywan, czapka niewidka, siedmiomilowe buty, fantastyczne postaci - nierzadko o nadprzyrodzonych zdolnościach, Waligóra i Wyrwidąb o nadludzkiej sile, smoki, bohaterzy znający mowę zwierząt, niezwykłe zdarzenia – śmierć przez skamienienie, stuletni sen. Po anonimowej baśni folklorystycznej nastała baśń literacka autorstwa konkretnego twórcy. Tak w wielkim skrócie przedstawiają się losy baśni, które dały początek nowemu gatunkowi - bajce.

3 Zadanie Waszym zadaniem jest zrobienie albumu, w którym zamieścicie:
definicję baśni opracowanie baśni własnoręcznie wykonane ilustracje

4 Proces Zostaniecie podzieleni na 5 zespołów. W każdej grupie zostanie wybrany lider, który będzie czuwał nad sprawną pracą całej grupy i w przypadku trudności podczas realizacji zadania kontaktował się z nauczycielem. Każda grupa będzie odpowiedzialna za opracowanie jednej wylosowanej baśni. Na wykonanie zadania macie 3 tygodnie. Każda grupa: 1. Losuje jedną z następujących baśni: „Konik Garbusek” „O rybaku i złotej rybce” „Calineczka” „Dzielny ołowiany żołnierz” „Dzikie łabędzie” 2. Uważnie czyta baśń. 3. Podaje definicję baśni. 4. Sporządza plan wydarzeń. 5. Pisze samodzielnie streszczenie baśni. 6. Wypisuje głównych bohaterów baśni i opisuje kim byli. 7. Wykonuje 3 ilustracje dotyczące wylosowanej baśni. 8. Przygotowuje wystąpienie, w którym przedstawia treść baśni i zachęca słuchaczy do przeczytania baśni (wyznaczcie do tego jedną lub dwie osoby, przygotowane przez Was wystąpienie możecie wzbogacić reprodukcjami lub innymi ciekawymi materiałami – ważne, abyście zainteresowali słuchaczy).

5 Ewaluacja na ocenę waszej pracy wpłynie:
1. Umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie – 1 punkt 2. Wykonanie zadania w terminie – 1 punkt 3. Definicja – 1 punkt 4. Plan wydarzeń – 5 punktów Selekcjonujecie materiał (przedstawiacie tylko najważniejsze informacje). Zapisujecie wydarzenia chronologicznie. Posługujecie się jednym typem wypowiedzenia - równoważnikiem zdania lub zdaniem pojedynczym. Wypowiadacie się zgodnie z normą językową. Nie popełniacie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. 5. Streszczenie – 5 punktów Piszecie pracę na temat. Selekcjonujecie materiał. Zwięźle ujmujecie informacje. Przedstawiacie wydarzenia w porządku chronologicznym. Uwzględniacie związki przyczynowo-skutkowe. Tworzycie spójny tekst. Dbacie o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. 6. Bohaterowie – 2 punkty Podajecie bohaterów występujących w baśni. Scharakteryzujecie bohaterów. 7. Ilustracje – 3 punkty Estetyka wykonania. Wkład pracy. Dostosowanie ilustracji do treści. 8. Wystąpienie – 5 punktów Wypowiedź dokładnie wyczerpuje temat. Tekst ma właściwą kompozycję trójdzielną (część wstępna, rozwinięcie, zakończenie). Poszczególne części przemówienia są ze sobą powiązane treściowo. Wypowiedź jest poprawna językowo. Styl wypowiedzi jest dostosowany do sytuacji komunikacyjnej (formuły wstępu i zakończenia, bezpośrednie zwroty do odbiorcy wypowiedzi).

6 Możliwa ilość punktów do zdobycia wraz z ocenami
punkty celujący 22 – 23 bardzo dobry 19 – 21 dobry 16 – 18 dostateczny 11 – 15 dopuszczający 6 – 10 niedostateczny 0 – 5

7 Konkluzja Celem Waszego zadania było poznanie jednych z najpiękniejszych baśni. Wkroczyliście w świat magii, pełnego wróżek, dziwnych stworzeń i niezwykłych zdarzeń. Poza tym nabyliście umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz prezentowania ich w ciekawej formie. Mogliście też wykazać się zdolnością pracy w grupie.

8 „Słownik języka polskiego”
Źródła „Słownik języka polskiego” „Mocarni czarodzieje. Baśnie rosyjskie” („Konik Garbusek”, „ Baśń o rybaku i złotej rybce”) „Najpiękniejsze baśnie rosyjskie” („Konik Garbusek”, „ Baśń o rybaku i złotej rybce”) H. Ch. Andersen „Baśnie” („Calineczka”, „Dzikie łabędzie”, „Dzielny ołowiany żołnierz”)


Pobierz ppt "WEBQUEST zaprojektowany przez Joannę Pytel i Marzenę Rokaszewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google