Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKA CIEPLNA (Z WYMIANĄ CIEPŁA) laboratoria Łukasz AMANOWICZ Karol BANDURSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKA CIEPLNA (Z WYMIANĄ CIEPŁA) laboratoria Łukasz AMANOWICZ Karol BANDURSKI."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKA CIEPLNA (Z WYMIANĄ CIEPŁA) laboratoria Łukasz AMANOWICZ Karol BANDURSKI

2 Tematy i ćwiczenia 1. Niepewności pomiarowe (każdy student realizuje zadanie samodzielnie, z wykorzystaniem MS Excel) 2. Pomiar temperatury i ciśnienia (każdy student realizuje jest jedno z dwóch poniższych ćwiczeń – 4 zespoły na grupę lab.) a) Wzorcowanie termometrów b) Pomiar temperatury w zbiorniku c) Wzorcowanie manometrów d) Pomiar prędkości przepływu powietrza za pomocą pomiaru ciśnienia- rurka Prandtla 3. Badanie kaloryczności paliw stałych i gazowych (każdy student realizuje obydwa ćwiczenia w trakcie spotkania – 2 zespoły na grupę lab.) a) Pomiar wartości opałowej gazu kalorymetrem Junkersa b) Pomiar wartości opałowej paliw stałych za pomocą bomby kalorymetrycznej 4. Wymiana ciepła (forma realizacji będzie przekazana w terminie późniejszym) a) Badanie wymienników ciepła b) Badanie ciepła właściwego gazów Czyli każda osoba uczestniczy w 4 spotkaniach.

3 Pomoce naukowe Biblioteka Główna Biblioteka Instytutowa (WTCh, 205B) Wiele pozycji o podobnym tytule, można z nich korzystać www.put.poznan.pl/~karol.bandurski !!! Informacje istotne (ja wystawiam ocenę)

4 Terminy i miejsca

5 7 najważniejszych zasad organizacyjnych 1.Każde ćwiczenie jest oceniane w skali od 0 do 5 punktów (pkt.). Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia z punktów otrzymanych za poszczególne ćwiczenia, przy czym od 2.75 pkt. w dół przysługuje ocena 2.0. Reszta ocen odpowiada zdobytym punktom, wg zaokrąglania z dokładnością do 0.5. 2.Wejściówki nie podlegają poprawie. W przypadku niezaliczenia laboratoriów (2.75 pkt. lub mniej) przysługuje jedna poprawa w terminie styczniowym. Zakres poprawy obejmuje całość materiału (wszystkie ćwiczenia). 3.Źle napisana wejściówka, brak udziału w zajęciach lub przeszkadzanie prowadzącemu (zagrożenie bezpieczeństwa) mogą skutkować wyproszeniem z zajęć, a tym samym niezaliczeniem zajęć i przedmiotu. 4.Formę zaliczenia danego ćwiczenia przedstawi szczegółowo prowadzący osobom kontaktowym wyznaczonym na spotkaniu organizacyjnym: w formie papierowej lub drogą e-mailową na co najmniej 7 dni przed pierwszymi zajęciami z danego ćwiczenia (wyjątek stanowi ćwiczenie 1). 5.Opis ćwiczenia i literaturę pomocniczą zawierają karty ćwiczeń. Zapoznanie się z treścią tych pozycji należy do obowiązków studenta (przed podejściem do ćwiczenia). 6.Przychodząc na zajęcia należy być tak przygotowanym, aby umieć przeprowadzić ćwiczenia bez pomocy prowadzącego. 7.Wszystkie czynności związane ze stanowiskiem pomiarowym, podejmowane w trakcie zajęć przez studentów, wymagają zgody lub polecenia prowadzącego. w razie czego są konsultacje!!!

6 Kontakt Łukasz AMANOWICZ – lukasz.amanowicz@put.poznan.pllukasz.amanowicz@put.poznan.pl Karol BANDURSKI – karol.bandurski@put.poznan.plkarol.bandurski@put.poznan.pl Proszę o maila osoby kontaktowe poszczególnych podgrup!!! 13.1:16.1: 13.2:16.2: 14.1: 14.2: 15.1: 15.2:


Pobierz ppt "TECHNIKA CIEPLNA (Z WYMIANĄ CIEPŁA) laboratoria Łukasz AMANOWICZ Karol BANDURSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google