Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Unijny współfinansowany e EFS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Unijny współfinansowany e EFS"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Unijny współfinansowany e EFS

2 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Inicjatywa ECDL zrodziła się w 1992 roku w Finlandii, a cztery lata później została poparta przez Radę Europy, która włączyła ją do swoich planów rozwojowych zmierzających do wykształcenia na naszym kontynencie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Wdrożenie tego planu zostało zalecone w czasie Europejskiego Forum w Pradze w 1996 roku, także krajom Europy Środkowo-Wschodniej w ramach programu dostosowawczego do standardów Unii Europejskiej. Od tego roku ECDL jest dostępny w Polsce i funkcjonuje pod nazwą Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Ma na celu ujednolicenie i udokumentowanie poziomu wiadomości z podstaw obsługi komputera

3 Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

4 Idea ECDL jest akcją Stowarzyszenia Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych (Council of European Professional Informatics Societies - CEPIS). Polskie Towarzystwo Informatyczne - PTI jako członek CEPISu podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Certyfikatu w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczone pytania egzaminacyjne i przeszkoleni egzaminatorzy. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu nadawania ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów. Siedziba ECDL znajduje się w Dublinie ( zaś polskie Biuro ECDL - w Warszawie (

5 ECDL to praktycznie niezbędne minimum w zakresie obsługi komputerów, jakiego oczekują europejscy pracodawcy. Certyfikat jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach, posiada go 6,5 mln ludzi na świecie.  Egzaminy ECDL można zdawać tylko przed akredytowanymi egzaminatorami w certyfikowanych laboratoriach, które współpracują z Centrami ECDL. Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dostępne obecnie w Polsce to:

6 „Przeciętny pracownik spędza 38 minut dziennie przy rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą komputera, zarówno własnych jak i swoich współpracowników. To około 3 godziny w tygodniu, 12 godzin w miesiącu czy też 20 dni w roku. Certyfikat, ECDL/ICDL obejmuje swoim zakresem 80% tych komputerowych umiejętności, których brak u pracowników powoduje największe straty czasu ich pracy” CAP Gemini Ernest & Young Study, Norway, listopad 2001

7 Na Węgrzech i w Hiszpanii ECDL jest obowiązującym standardem w administracji publicznej.
W Wielkiej Brytanii ECDL jest wymagany od wszystkich pracowników służby zdrowia. W Norwegii ECDL jest obowiązkowy dla pracowników firm ubezpieczeniowych. We Włoszech, Szwajcarii i Egipcie na podstawie umów rządowych ECDL jest standardem w programach edukacyjnych.

8 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
W Polsce wartość Certyfikatu ECDL, jako standaryzowanego narzędzia oceny umiejętności informatycznych została również podkreślona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w poniższym rozporządzeniu: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. (Dz. U. z dnia 13 września 2007 r.) § Student posiadający zaświadczenia o znajomości języka obcego na poziomie określonym w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z tego zakresu. 2. Student posiadający Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, zwany dawniej Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy (European Computer Driving Licence), może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej.  Ponadto na większości kierunków treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji - powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

9 wzrost pozycji na rynku pracy,
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL: wzrost pozycji na rynku pracy, większa pewność utrzymania zatrudnienia,  wzrost mobilności,  wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie. Korzyści dla pracodawcy: wzrost wydajności i jakości pracy,  redukcja kosztów,  wzrost rentowności wydatków na informatyzację, wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI. 

10 Procedura uzyskania Certyfikatu ECDL Core
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana w formie 7 egzaminów, do których zdających przystępuje po opanowaniu wiadomości każdego z modułów.

11 Egzaminy obejmują następujące obszary zastosowań TI: 1
Egzaminy obejmują następujące obszary zastosowań TI: 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 2. Użytkowanie komputerów 3. Przetwarzanie tekstów 4. Arkusze kalkulacyjne 5. Bazy danych 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

12 Wzór Certyfikatu ECDL Core

13 Grupa uczniów XLVII LO, którzy uzyskali Certyfikat ECDL
w r.szk. 2009/2010

14 W ramach projektu szkoła zapewnia uczniom:
80 godzin szkolenia prowadzonego przez doświadczonych egzaminatorów pracę w grupach 12 osobowych możliwość przystąpienia do 7 egzaminów zakończonych uzyskaniem certyfikatu ECDL Core zestaw podręczników pendrive I TO WSZYSTKO ZA DARMO !!

15

16

17

18 Bibliografia:


Pobierz ppt "Projekt Unijny współfinansowany e EFS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google