Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 europejskie w informatyce TECHPAL Sp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 europejskie w informatyce TECHPAL Sp."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 St@ndardy europejskie w informatyce TECHPAL Sp. z o.o.

2 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Umiejętność wykorzystania TI: Dotyczy każdego Wymagana jest w domu i pracy Szybkość zmian wymusza ustawiczne kształcenie

3 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 Brak umiejętności pracowników Utrata produktywności Utrata czasu pracowników w związku z następującymi problemami: –Zbyt długotrwała realizacja funkcji –Powtarzanie działań, poprawianie błędów –Utrata danych –Przestoje w pracy –Wzajemna pomoc –Samokształcenie

4 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 Przyczyny utraty produktywności ~ 70% problemów wynika z braku umiejętności ~ 70% problemów dotyczy podstawowych umiejętności komputerowych ~ 50% kosztów wynika z braku podstawowych umiejętności Pomoc: Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych - ECDL

5 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 Idea ECDL Europejski certyfikat umiejętności obsługi mikrokomputera osobistego w zakresie ogólnie uznanym jako niezbędny do poprawnego wykorzystania technik informatycznych – ścieżka rozwojowa użytkownika TI Niezależny -- Dla każdego -- Podstawowy Standard europejski (ogólnoświatowy)

6 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 ECDL to: Egzaminy certyfikujące ale i: Ścieżka dojścia (rozwój osoby) Szkolenia (pomoc w rozwoju) Standard umiejętności (ważne dla pracodawców;umiejętność obsługi komputera) Zmniejszone koszty naboru (ma mieć ECDL) Zmniejszone koszty szkoleń pracowników (j.w.) Oszczędności na stanowisku pracy

7 Co obejmuje podstawowa obsługa komputera? znajomość podstawowego słownictwa zarządzanie informacją w komputerze obsługa programów: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, tworzenie prezentacji. korzystanie z usług sieci Internet

8 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 Realizacja ECDL – oddolna, misja budowy społeczeństwa ECDL-Foundation (Dublin) założona w 1996 przez CEPIS - Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych -> dba o jakość i rozwój produktów certyfikacji 1997 PTI członkiem ECDL-F (pierwsze egzaminy: marzec 1997, Wrocław-Szczecin) Wprowadzany oddolnie przez Towarzystwa Informatyczne Europy i świata

9

10 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych ICDL – International Computer Driving Licence

11 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 ECDL na świecie fakty = liczby 6 mln osób (w tym: 1 mln w 2005) 3 mln certyfikatów (0,8 mln) 140 krajów 35 języków 1% populacji UE

12 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 Polska luty 2007

13 St@ndardy europejskie w informatyce Cykl projektów przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych TECHPAL Sp. z o.o.

14 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 St@ndardy europejskie w informatyce edycja 1 I 2005 – II 2006 edycja 2 VIII 2005 – IX 2006 edycja 3 I 2006 – II 2008

15 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 ECDL na Warmii i Mazurach do 2005r biała plama na mapie wdrażania ECDL w Polsce (brak statystyk)

16 TECHPAL Sp. z o.o. St@ndardy europejskie w informatyce Stałe struktury: - zespół zarządzający - kadra dydaktyczna i egzaminatorzy - certyfikowany program - certyfikowana baza szkoleniowa

17 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 Rok 2005 – region Olsztyn

18 Luty 2007 Region Liczba wydanych kart EKUK Liczba wydanych certyfikatów ECDL Liczba przeprowadzonych egzaminów Białystok5934733966 Bielsko-Biała7123463217 Gdańsk3731184018797 Katowice7482299731184 Kielce3531791916 Kraków16829068670 Lublin4825226221556 Łódź14919068605 Mielec15418687756 Olsztyn 4902182200 Poznań4100229920128 Rzeszów11364355268048 Szczecin2778125413644 Toruń279771222 Warszawa7184343931483 Wrocław2328149012541 Biuro175811009690 Łącznie 5269124248264733

19 Cykl szkolenia 1 osoby 7 tematycznych modułów szkoleniowych ~ 230 godzin zajęć = 8 - 9 miesięcy 7 egzaminów zewnętrznych

20 Rezultaty (luty 2005 – marzec 2007) 336 osób z 7 powiatów województwa warmińsko - mazurskiego rozpoczęło udział w szkoleniach 247 osób zakończyło cykl szkoleniowy 246 osób uzyskało certyfikat ECDL 84 osoby kontynuują naukę

21 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 Rezultaty 28 grup x 7 szkoleń = 196 szkoleń ~ 2350 egzaminów ~ 46 250 godzin szkolenia

22 Ośrodki realizujące kolejne edycje projektu

23 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 ECDL a administracja "Rada rekomenduje włączenie do procesów normujących status urzędników publicznych obligatoryjnego wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie wystarczających kwalifikacji w zakresie korzystania z narzędzi i metod informatyzacji. Ze względu na dobrze zdefiniowane kryteria oraz sprawny tryb ich kontroli przyjęto, że dokumentem takim powinien być certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Rada postuluje w szczególności wprowadzenie do wymagań wobec korpusu służby cywilnej wymogu legitymowania się certyfikatem ECDL. Certyfikat taki powinien być obligatoryjny dla nowych kadr korpusu służby cywilnej... Rada Informatyzacji MSWiA (15 grudnia 2005)

24 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 ECDL w Europie - ciekawostki Dania – dopłaty (nagrody) dla urzędników samorządowych posiadających ECDL UK – wszyscy mający kontakt z komputerem w NHS (służba zdrowia) Włochy – zniżki w zakupie laptopów dla studentów, posiadających ECDLa Węgry i Rumunia – wymóg na stanowiskach w administracji publicznej

25 Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 ECDL - Advanced Bardziej zaawansowane zadania i funkcjonalność Cztery moduły (certyfikaty): –Przetwarzanie tekstów –Arkusze kalkulacyjne –Prezentacje –Bazy danych ECDL Ekspert (4 moduły)

26 TECHPAL Centrum Egzaminacyjne

27 TECHPAL Sp. z o.o. www.techpal.com.pl 10-685 Olsztyn, ul. Barcza 16 tel. (089) 542 98 21, 542 99 71


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania EFS na Warmii i Mazurach w latach 2004-2006 TECHPAL Sp. z o.o. Olsztyn, 27.03.2007 europejskie w informatyce TECHPAL Sp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google