Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie
MOCNE I SŁABE STRONY POWIATU OSTRÓDZIEGO

2 Źródła Prezentacja powstała w oparciu o:
stronę wywiady ze Starostą Włodzimierzem Brodiukiem, spotkanie młodzieży naszej szkoły z Panem Starostą, wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego. Ankietowano: 92 mieszkańców powiatu /59 kobiet i 41 mężczyzn w tym 63% wieś. Przedział wiekowy ankietowanych: do 30 lat - 28%, lat - 37%, lat - 15%, powyżej 60 roku życia - 4%

3 Charakterystyka Powiatu
Położenie: zachodnia część województwa warmińsko–mazurskiego /nasz powiat graniczy od północy z powiatami – elbląskim i lidzbarskim, od południa z powiatami działdowskim i nidzickim, od zachodu - z powiatem iławskim, a od wschodu - z powiatem olsztyńskim/. Ukształtowanie: tereny pagórkowate (wzgórza morenowe). Najwyższe wzniesienie – Góra Dylewska - 312,2 m n.p.m. /wzniesienie wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich/. Powierzchnia: km². Ludność tys. mieszkańców /z czego około 51% mieszka w miastach: Ostróda, Morąg, Miłakowo i Miłomłyn. W całej populacji kobiety i mężczyźni stanowią po około 50%/. Średnia gęstość zaludnienia - 59 osób/km² . Sieć osadnicza - 4 miasta oraz 333 wsie. Największe miasta powiatu: - Ostróda /około 33 tys. mieszkańców/ – stolica powiatu - Morąg /około 14,2 tys. mieszkańców/

4 Atuty turystyczne Pola Grunwaldzkie, Wzgórza Dylewskie, Kanał Ostródzko - Elbląski Położenie i ukształtowanie terenu /jeziora, lasy, wzgórza morenowe/. Atrakcyjna sieć hoteli, moteli, gospodarstw agroturystycznych. Bogactwo imprez kulturalnych i sportowych. Rozbudowana infrastruktura: molo, basen, plaże z wypożyczalnią sprzętu wodnego, wyciąg nart wodnych i inne... /91% ankietowanych uznało poprawę aktywności turystycznej powiatu w ostatnich latach/.

5 Powiat ostródzki został laureatem następujących konkursów:
Wojewódzkiego Konkursu „Godni Naśladowania” w kategorii samorząd przyjazny organizacjom samorządowym-2007 rok III miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Laur Edukacji Samorządowej rok II miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Laur Edukacji Samorządowej rok I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Samorząd na szóstkę” rok V miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Związków Powiatów Polskich – 2009 rok Wywiad dla Magazynu Fakty Magazyn Gospodarczy, 2010r.

6 Oświata Szkoły i placówki szkolne powiatu ostródzkiego wyposażone są w sprzęty dydaktyczne na miarę XXI wieku. W 2009 roku została oddana do użytku nowoczesna szkoła Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ostródzie, zaliczana do najlepszych placówek tego typu w Polsce.

7 Służba zdrowia Rozwój Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej jest możliwy dzięki decyzji poprzednich władz o przekształceniu go w 2001 roku w spółkę akcyjną. Mimo panującego kryzysu, nasz szpital generuje zyski (2008r.-1,5 mln zł netto, 2008r.-750 tys. zł zysku netto), równolegle remontując oddziały, dokonując zakupów nowoczesnego sprzętu oraz budując nowe obiekty. Wywiad dla Magazynu Fakty Magazyn Gospodarczy, 2010 r.

8 Szpital Mimo intensywnego rozwoju szpitala, mieszkańcy powiatu nie dostrzegają: - poprawy jakości usług medycznych (80%) - wzrostu dostępności usług (85%). Głównym problemem podkreślanym w ankietach są: - bardzo długie kolejki do specjalistów - mało elastyczne godziny pracy lekarzy, nieprzystosowane do potrzeb osób pracujących.

9 Drogi Ostróda, stolica powiatu, jest jedynym miastem w województwie warmińsko-mazurskim, które będzie centrum pobytowym podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO W związku z działaniami miasta, samorząd powiatowy przyjął strategię naprawy dróg powiatowych. W ostatnich trzech latach wyremontowano dużą część dróg przy udziale środków finansowych z narodowego programu przebudowy dróg, ze środków budżetu państwa i z funduszy unijnych. Wywiad ze Starostą Ostródzkim Włodzimierzem Brodiukiem „The Warsaw Voice” 2009r.

10 Ankieta Na pytanie „Czy dostrzega Pan/Pani zmiany w podejściu urzędnika do obywatela?”, uzyskaliśmy następujące odpowiedzi: Według mieszkańców powiatu nadal dużym problemem jest podejście urzędnika do obywatela. Liczba ankietowanych % Tak 10 11 Nie 56 61 Nie mam zdania 26 28

11 Obywatel – urzędnik Na pytanie „Czy zmienił się sposób udzielania informacji przez urzędnika?”, odpowiedzi kształtowały się następująco: Według ankietowanych, którzy dostrzegli zmianę, obecnie urzędnicy są bardziej uprzejmi i w sposób prosty i zrozumiały udzielają informacji. Liczba ankietowanych % Tak 16 17 Nie 52 57 Nie mam zdania 24 26

12 Zdaniem mieszkańców Zmiany powinny nastąpić w zakresie:
transportu publicznego /87% twierdzi, że nie zaspokaja on potrzeb mieszkańców/, komunikacji miejskiej /mała ilość połączeń do miejscowości położonych w sąsiedztwie Ostródy/, rozkładów jazdy MPK /rozbieżny z rozkładami PKP i PKS – trudności z dojazdem do pracy i szkoły/.

13 Zdaniem mieszkańców Największy wpływ na rozwój powiatu miały środki pozyskane z Unii Europejskiej. Wyszczególnienie Liczba ankietowanych % odpowiedzi % ankietowanych Decyzje podjęte przez władze powiatu 18 14 20 Inicjatywa mieszkańców 15 22 Środki finansowe z budżetu powiatu 11 Środki pozyskane z UE 76 58 83 Inne, jakie 4 3

14 Zmiany Zdaniem ankietowanych najwięcej zmian nastąpiło w czasie pełnienia obowiązków starosty przez Pana Włodzimierza Brodiuka. Wyszczególnienie Liczba ankietowanych % Jan Antochowski (X.1998-X.2001) 10 11 Aleksander Gawryluk (X.2001-XI.2002) 4 Cezary Pec (XI.2002-VI.2003) Janusz Lipiński (VI,2003-III.2005) 8 9 Aleksander Gawryluk (III.2005-XI.2006 2 Włodzimierz Brodiuk (XI.2006 do dziś) 48 52 Nie wiem 16 17

15 Skład Zespołu Projektowego
Ewa Kołodzińska kl. I LO , Maja Czauderna kl. I LO , / Michał Uherek kl. I LO , Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie Sławomir Kalwiński (89) / Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google