Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W BYTOMIU Joanna Niewulis klasa 5a

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W BYTOMIU Joanna Niewulis klasa 5a"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W BYTOMIU Joanna Niewulis klasa 5a
BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W BYTOMIU Joanna Niewulis klasa 5a

2 i Centrum Informacji Multimedialnej:
Zapraszamy do Biblioteki SP 45 w Bytomiu i Centrum Informacji Multimedialnej: Poniedziałek 8:00 – 14:30 – klasy 1 i 2 Wtorek 8:00 – 14:30 – wszystkie klasy Środa 8:00 – 14:30 – klasy 3 i 4 Czwartek 8:00 – 14:30 – wszystkie klasy Piątek 8:00 – 14:30 – klasy 5 i 6

3 NASZE BIBLIOTEKARKI mgr Gabriela Bajerska mgr Anna Szczepańska

4 BIBLIOTEKA PROPONUJE WYPOŻYCZALNIĘ KSIĄŻEK
Uczniowie najczęściej wypożyczają lektury, bajki, komiksy, a także powieści przygodowe. CZYTELNIĘ Można tutaj w ciszy odrobić zadanie, poczytać książkę lub czasopisma. CZTERY STANOWISKA KOMPUTEROWE Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Przydają się szczególnie wtedy, gdy pracę należy wykonać w grupie kilkuosobowej.

5 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
I. Prawa i warunki korzystania - Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice. - Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego. - Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i zapamiętać harmonogram wypożyczeń. - Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. - W wypożyczalni należy zachowywać się cicho. - Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek. - Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. - W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

6 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
II. Wypożyczanie książek - Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. - Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym. - Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. - Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu. - Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień. - O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może wypożyczyć ją innemu czytelnikowi. - Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

7 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
III. Poszanowanie książek - Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza. - Książki należy szanować!

8 REGULAMIN CZYTELNI I. Korzystanie z czytelni
- Z czytelni korzystać może każdy uczeń codziennie w godzinach otwarcia biblioteki. - Do czytelni należy wchodzić spokojnie. Płaszcze, torby, książki należy przed wejściem pozostawić w wyznaczonym miejscu. - W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. - Korzystający z czytelni zostają przez bibliotekarza wpisani do książki obecności czytelni.

9 REGULAMIN CZYTELNI II. Korzystanie ze zbiorów
- W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni. - Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię. - Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. Do innych zbiorów - za pośrednictwem bibliotekarza. - Czasopisma odnosi się na ustalone miejsca. - Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi, informując, czy odłożyć je na dni następne. - Czytelnik może zarezerwować sobie książki na okres 1 tygodnia.

10 REGULAMIN CZYTELNI III. Poszanowanie książek
- Czytelnik odpowiada osobiście za ksiązki i czasopisma, z których korzysta. - Książek i czasopism nie należy niszczyć ( robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

11 REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
Przed korzystaniem z centrum należy zapoznać się z regulaminem! 1.Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat. 2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 3. Z centrum mogą korzystać nauczyciele i uczniowie SP nr 45 w Bytomiu. 4. Komputer można włączać i wyłączać tylko za zgodą bibliotekarza. 5. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin. 6. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania. 7. Na stanowisku komputerowym zabrania się spożywania posiłków i picia napojów. 8. Podczas pracy należy zachować spokój i porządek.

12 REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
9. Korzystający odpowiada za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie). 10. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi. 11. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby. 12. W czasie pracy można korzystać jedynie z dyskietek zakupionych u bibliotekarza. 13. Komputery w bibliotece służą uczniom w przygotowaniu do zajęć, poszukiwaniu informacji, poszerzaniu własnych zainteresowań. Nie służą do wykorzystywania gier komputerowych ( własnych i z Internetu), prowadzenia korespondencji, wysyłania i odbierania wiadomości. 14. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego. 15. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych. 16. W razie złamania powyższego regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.

13 W SIECI Wszystkie informacje o naszej BIBLIOTECE można znaleźć na szkolnej stronie internetowej w zakładce BIBLIOTEKA, którą aktualizują na bieżąco nasze panie bibliotekarki.

14 W BIBLIOTECE Odbywają się ciekawe zajęcia biblioteczne. Uczniowie poznają budowę książki, uczą się korzystać z katalogów… Organizowane są konkursy np. Wiedzy o książkach i ich bohaterach, Ukryte tytuły… Można zobaczyć ciekawe wystawy m.in. Nasi nobliści, Śląsk w literaturze… Świętujemy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Bibliotek Szkolnych… Włączamy się w akcje społeczne np. Kiermasz używanej książki, z którego dochód przeznaczono na Hospicjum CORDIS…

15 ZAPRASZAMY DO NASZEJ BIBLIOTEKI


Pobierz ppt "SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W BYTOMIU Joanna Niewulis klasa 5a"

Podobne prezentacje


Reklamy Google