Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ"— Zapis prezentacji:

1 REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

2 W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ NALEŻY:
Przebywać tylko w obecności nauczyciela! Zajmować wcześniej ustalone miejsca! Utrzymywać porządek i czystość! W czasie zajęć zachować spokój i rozwagę!

3 W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ NALEŻY:
Dokładnie czytać komunikaty pojawiające się na ekranie monitora! Wykonywać wszystkie czynności dokładnie według poleceń nauczyciela lub instrukcji!

4 UCZNIOWI NIE WOLNO: Samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego! Dotykać palcami złączy! Włączać do sieci żadnych urządzeń bez wiedzy i zgody nauczyciela!

5 UCZNIOWI NIE WOLNO: Zmieniać ustawień Panelu sterowania!
Zmieniać, przenosić lub usuwać pliki i foldery systemowe! Instalować nielegalne oprogramowanie! Używać prywatnych dyskietek i płyt bez wiedzy i zgody nauczyciela!

6 UCZNIOWI NIE WOLNO: Wnosić i pić żadnych napojów! Jeść posiłków!
Żuć gumy!

7 UCZEŃ MA PRAWO : Oczekiwać życzliwej i rzetelnej pomocy od nauczyciela. Korzystać z poprawnie funkcjonującego sprzętu. Zgłaszać uwagi o usterkach. Za zgodą nauczyciela korzystać z sieci Internet. Przechowywać swoje informacje i dokumenty w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

8 PAMIĘTAJ!!! PODCZAS PRACY PRZY KOMPUTERZE RÓB KRÓTKIE PRZERWY I ĆWICZENIA RELAKSUJĄCE WZROK.

9 W PRZYPADKU PORAŻENIA PRĄDEM LUB ZAPALENIA URZĄDZENIA NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ ZASILANIE STANOWISK PRACY GŁÓWNYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU!!!

10 Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu winni
(lub ich opiekunowie prawni) będą pociągnięci do odpowiedzialności materialnej.                                                 


Pobierz ppt "REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google