Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

2 Praca przewozowa MPK S. A. oraz Mobilis Sp. z o. o
Praca przewozowa MPK S.A. oraz Mobilis Sp. z o.o. - lata 2007 – plan 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 plan MPK SA Tramwaje [pockm] 12 680 526 12 958 208 13 070 105 13  13  14  MPK SA Autobusy [wozkm] 28 842 964 33 593 018 34 352 739 34  33  32  Mobilis Autobusy [wozkm] - 1 320 575 (od 1.05 – ) 1 995 583

3 Wydatki ze środków budżetu M
Wydatki ze środków budżetu M. Krakowa oraz wpływy do budżetu ze sprzedaży usług przewozowych (netto) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan Wydatki - usługi przewozowe [mln zł] 298 333 347 356 381,9 Wydatki - usługi wspomagające [mln zł] - 16 18 19 17,4 21,95 Wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej [mln zł] 2,5 3,9 Wydatki razem netto 274 314 351 366 376 407,73 należna zapłata MPK SA za wykonane usługi przewozowe [mln zł] 292 323 335 343,5 368,10 zapłata Mobilis Sp. z o. o. za wykonane usługi przewozowe [mln zł] 6 10 12 12,5 13,76 Wpływy ze sprzedaży biletów i opłat za korzystanie z przystanków oraz dotacje gmin [mln zł] 207 222 ( dot.gm.) 226 ( dot.gm.) 228,5 (215,5+13 dot.gm.) 233,5 (217,5*+16 dot. gm.) *Od zm. stawki VAT - koszt 2 mln zł 256,60 (236,70+3,9przyst. +16dot.gm.) Wskaźnik pokrycia 0,76 0,71 0,64 0,63 0,62

4 Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych
w latach 2005 – 2011 (wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni =100) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 102,1 101,0 102,5 104,2 103,5 102,6 104,3 Skumulowany wskaźnik inflacji w latach 2005 – ,2 %

5 podstawowych składników cenowych
Wzrost procentowy podstawowych składników cenowych stawek jednostkowych wynagrodzenia za usługi przewozowe w latach Składniki cenowe Trakcja tramwajowa Trakcja autobusowa Koszty osobowe 32% Energia (paliwa) 52% Koszty materiałowe 20% Koszty amortyzacji 84% 77%

6

7

8

9

10 Zmiany w taryfie biletowej w latach 2005 – 2012
cennik opłat za przejazdy w strefie miejskiej obowiązywał niezmiennie od 1 stycznia 2005 r. do 4 sierpnia 2011r., tj. przez okres 6 lat 2009 r. – 2010 r. w 2009 r. przeprowadzono regulację cen biletów obowiązujących w obszarze aglomeracji wprowadzono m.in. do oferty biletowej: bilet 15-minutowy bilet dla emerytów i rencistów bilet Rencisty możliwość zakupu biletu przez telefon komórkowy (system moBILET, system mPay) zrównanie cen biletów w komunikacji nocnej i dziennej 2011 r. Od dnia 4 sierpnia 2011 r. zmiana taryfy, uproszczenie oferty biletowej, podniesienie cen niektórych rodzajów biletów. Skorygowanie niektórych propozycji dało w efekcie wynik finansowy znacznie gorszy niż planowano, szacunkowy wzrost dochodów w skali roku zaledwie o ok. 4,9 % tj. ok. 11 mln zł 2012 r. Od dnia 16 kwietnia 2012 roku podwyższenie cen niektórych biletów jednoprzejazdowych oraz czasowych, wprowadzenie biletu dwuprzejazdowego dwukrotnego kasowania, bilety okresowe pozostawiono bez zmian. Szacunkowy wzrost dochodów w skali roku zaledwie o ok. 4,7 % tj. ok. 10,6 mln zł Od dnia 1 czerwca 2012 r. wprowadzenie wyższej opłaty dodatkowej, rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób posiadających status represjonowanego

11 Wskaźnik pokrycia kosztów usług
organizowanych w ramach komunikacji miejskiej przychodami osiąganymi ze sprzedaży biletów i windykacji opłat dodatkowych 2007 2008 2009 2010 2011 2012 plan 0,76 0,71 0,64 0,63 0,62

12 Propozycja zmian w taryfie biletowej
dot. komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

13 Główne propozycje zmian w taryfie biletowej
obniżenie cen biletów okresowych na 2 linie zastąpienie biletów okresowych imiennych na 1 linię i na 2 linie biletem okresowym tzw. „na małą sieć", w ramach którego pasażer będzie uprawniony do przejazdów po trasach dwóch wybranych linii udostępnienie Uczniom biletu Semestralnego, do tej pory przeznaczonego wyłącznie dla studentów, co zrekompensuje im brak biletu okresowego na 1 linię rozszerzenie oferty Zintegrowanego biletu w systemie Przewozy Regionalne – Komunikacja Miejska w Krakowie podwyższenie cen biletów do kasowania

14 Pozostałe propozycje zmian w taryfie biletowej
wprowadzenie promocyjnej ceny biletów specjalnych sieciowych imiennych na dużą sieć, przy dokonywaniu zakupu jednorazowo co najmniej 50 sztuk tych biletów rozszerzenie wykorzystania biletu dwuprzejazdowego (dwukrotnego kasowania) do przejazdu dwóch osób jednocześnie rozszerzenie możliwości skorzystania z biletu rodzinnego weekendowego poza rodzicem/rodzicami także przez opiekuna/opiekunów rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodzin wielodzietnych, które płacą podatki w Gminie Miejskiej Kraków (uwzględnienie zmian w Regulaminie Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+)

15 Propozycja cen biletów
jednoprzejazdowych, czasowych, weekendowych rodzinnych, dwuprzejazdowych dwukrotnego kasowania Lp. RODZAJE BILETÓW WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ CENA BILETU [zł] - ZMIANA NORMALNEGO ULGOWEGO BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE 1. dla 1 osoby I z 3,20 na 4,00 z 1,60 na 2,00 I + II z 3,40 na 4,20 z 1,70 na 2,10 2. grupowe do 20 osób z 30,00 na 36,00 z 15,00 na 18,00 z 38,00 na 46,00 z 19,00 na 23,00 BILETY CZASOWE 3. 15-minutowy z 2,00 na 3,00 z 1,00 na 1,50 4. 30-minutowy z 3,20 na 4,00 5. 60-minutowy z 4,00 na 5,00 z 2,00 na 2,50 6. 90-minutowy z 5,20 na 6,00 z 2,60 na 3,00 7. 24-godzinny z 12,00 na 15,00 z 6,00 na 7,50 z 16,00 na 20,00 z 8,00 na 10,00 8. 48-godzinny z 20,00 na 24,00 z 10,00 na 12,00 9. 72-godzinny 10. 7-dniowy z 40,00 na 48,00 z 52,00 na 62,00 z 26,00 na 31,00 11. BILET WEEKENDOWY RODZINNY z 15,00 na 16,00  - 11a. BILET DWUPRZEJAZDOWY DWUKROTNEGO KASOWANIA z 6,00 na 7,60 z 3,00 na 3,80 z 6,40 na 8,00

16 Propozycja cen biletów okresowych
Lp. RODZAJE BILETÓW WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ CENA BILETU [zł] - ZMIANA NORMALNEGO MIEJSKIEGO SPECJALNEGO ULGOWEGO BILETY OKRESOWE 13. Miesięczne sieciowe imienne: 13.1 na małą sieć (do 2 linii) I z 67,00 na 66,00 z 64,00 na 60,00 - z 33,50 na 33,00 I + II 82,00 78,00 41,00 13.2 na dużą sieć 94,00 89,00 80,00 47,00 144,00 140,00 126,00 72,00 14. Miesięczny sieciowy na okaziciela 152,00 122,00 200,00 160,00 15. Semestralny dla uczniów i studentów 184,00 275,00 16. Roczny Socjalny Seniora 120,00 17. Miesięczny Aktywizujący dla osób bezrobotnych z 50,00 na 60,00

17 ok. 40 mln zł netto do poziomu ok. 65%
Szacuje się, że w wyniku zaproponowanych zmian w taryfie biletowej mogą zostać uzyskane dodatkowe dochody do budżetu miasta w wielkości ok. 40 mln zł netto co w efekcie zwiększy wskaźnik pokrycia kosztów organizowanych usług przewozowych przychodami osiąganymi ze sprzedaży biletów do poziomu ok. 65%

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finansowanie systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google