Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozproszenie uwagi kierowcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozproszenie uwagi kierowcy"— Zapis prezentacji:

1 Rozproszenie uwagi kierowcy
Wyniki badania przeprowadzonego przez Pentor Research International SA na zlecenie PKN ORLEN SA Warszawa, lipiec 2008

2 Wprowadzenie Pentor Research International SA przeprowadził w dniach 1-2 lipca 2008 roku, na zlecenie ORLEN SA, badanie dotyczące postrzegania przez kierowców czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia samochodu i mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jazdy. Główne cele badawcze koncentrowały się na następujących zagadnieniach: identyfikacja czynności ocenianych przez kierowców jako niebezpieczne; ustalenie, które z tych czynności są najczęściej wykonywane przez kierowców w trakcie prowadzenia pojazdu; określenie czynników wpływających na zróżnicowanie przekonań i zachowań kierowców w tym zakresie. Badanie realizowano techniką wywiadów telefonicznych (w systemie CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 800 osób. Uzyskane wyniki możemy traktować jako odzwierciedlenie opinii ogółu ludności kraju powyżej 15 roku życia.

3 Podsumowanie Jak wynika z danych Partnerstwa dla bezpieczeństwa drogowego, w 2007 roku, podobnie jak we wcześniejszych latach, większość osób poszkodowanych w wypadkach drogowych (61%) stanowili mężczyźni (przy 48-procentowym udziale w populacji), ale zagrożenie kobiet systematycznie rośnie. Grupą najbardziej zagrożoną w ruchu drogowym pozostają osoby w wieku lata. W 2007 roku 17% osób zabitych w wypadkach drogowych to ludzie młodzi (osoby w wieku lata to 12% populacji Polski). Ponadto, blisko co czwarta osoba ranna miała mniej niż 24 lata i jest to 12-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Z niniejszego badania wynika, że jedną z najniebezpieczniejszych czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia pojazdu jest, w ocenie kierowców jak i całego społeczeństwa, obsługa telefonu komórkowego. Powszechne jest przekonanie o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z prowadzenia przezeń rozmów w trakcie jazdy (zwłaszcza bez zestawu głośnomówiącego). Osoby młode kładą ponadto szczególny nacisk na zagrożenie wynikające z odbierania i wysyłania SMS-ów. Znaczna grupa kierowców zwraca także uwagę na zagrożenie mogące wynikać z obsługi w trakcie jazdy radia i odtwarzacza CD. W największym stopniu szczególnie niebezpieczne zachowania w trakcie prowadzenia pojazdu przejawiają ludzie młodzi (ponad połowa – 55% - przynajmniej od czasu do czasu rozmawia przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego, 33%, odbiera SMS-y).

4 Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jazdy samochodem jest, zdaniem kierowców, rozmowa przez telefon komórkowy (78%). Co 5. respondent spontanicznie wskazuje również palenie papierosów i rozmowę z pasażerami jako czynności potencjalnie niebezpieczne w czasie prowadzenia pojazdu. Proszę powiedzieć, jakie czynności wykonywane przez kierowców w czasie prowadzenia samochodu stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa jazdy samochodem? Chodzi o czynności, które niektórzy kierowcy wykonują jednocześnie prowadząc samochód, a które mogą rozpraszać ich uwagę. Ogół społeczeństwa N=800 Osoby z wykształceniem podstawowym – 70%; os. pow. 50. roku życia – 70%; Kierowcy – 24%; osoby z wykształceniem podstawowym – 13%; osoby z dochodem rodziny pow. 3500zł/os. – 34%; mieszkańcy Warszawy – 35% Osoby pon. 29 lat – 5%; z dochodem rodziny pow. 3500zł/os. – 6%; mieszkańcy Warszawy – 14% Osoby pon. 29 lat – 4% Mieszkańcy Warszawy – 5%

5 Proszę powiedzieć, czy prowadzi Pan(i) samochód?
Blisko 9 na 10 kierowców w trakcie jazdy samochodem rozmawia z pasażerami, znaczna grupa obsługuje w trakcie prowadzenia samochodu radio (71%) oraz je lub pije (41%). Co trzeci kierowca przyznaje się do rozmawiania przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego i kłótni z pasażerami. Osoby o najwyższych dochodach relatywnie częściej rozmawiają w trakcie jazdy przez telefon komórkowy. Proszę powiedzieć, czy prowadzi Pan(i) samochód? Ogół społeczeństwa N=800 N=368 Czy zdarza się Panu(i), przynajmniej od czasu do czasu, wykonywać w czasie prowadzenia samochodu następujące czynności ...? Osoby z doch. rodz. pow. 3500zł/os. – 88% Osoby z doch. rodz. pow. 3500zł/os. – 55% Kobiety – 18%; os. z wykształc. zasadniczym – 20%; osoby z doch. rodz. pow. 3500zł/os. – 39% Kobiety – 26%; mieszkańcy miast tys. – 55% Osoby z doch. rodz. pow. 3500zł/os. – 45% Osoby z wykształc. zasadn. – 23% Osoby z wyższym wykształc. – 29%

6 Wiek jest jednak tym czynnikiem, który w największym stopniu różnicuje zachowania kierowców.
Osoby poniżej 29. roku życia zdecydowanie częściej niż osoby w starszym wieku zajmują się w trakcie jazdy obsługą urządzeń elektronicznych: odtwarzacza CD (87%) i telefonu komórkowego (ponad połowa rozmawia przezeń bez zestawu głośnomówiącego, co trzeci – odbiera SMS-y). Czy zdarza się Panu(i), przynajmniej od czasu do czasu, wykonywać w czasie prowadzenia samochodu następujące czynności ...? Kierowcy N=368

7 Czynności najczęściej wykonywane przez kierowców to rozmowa z pasażerami (47% wskazań) i obsługa odtwarzacza CD (27%). Z czynności „niedozwolonych”, kierowcy najczęściej przyznają się do częstego palenia papierosów i rozmów przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego (7%). Którą z tych czynności wykonuje Panu(i) najczęściej w czasie jazdy samochodem? Kierowcy N=355 Kobiety – 59% Osoby z wykształceniem zasadniczym – 13% Kobiety – 2% Kobiety – 5%

8 Ponad połowa kierowców (55%) jest świadoma zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa jazdy sprawia rozmawianie przez kierowcę przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego. Ponad jedna czwarta (28%) wskazuje także na wysyłanie SMS-ów jako czynność potencjalnie niebezpieczną. W dalszej kolejności wymieniane są: kłótnia (26%) lub rozmowa (16%) z pasażerem oraz robienie makijażu (17%). Głównym czynnikiem różnicującym postrzeganie zachowań niebezpiecznych jest wysokość dochodu (np. osoby z najwyższym dochodem relatywnie częściej wskazują zagrożenia wynikające z obsługi telefonów komórkowych). Które z tych czynności wykonywane w trakcie prowadzenia samochodu są, Pana(i) zdaniem, najczęstszą przyczyną kolizji, wypadków? Osoby z wykszt. zasadnicznym – 49% Ogół społeczeństwa N=800 Osoby z dochodem rodziny pow. 3500zł/os. – 41%, Osoby pon. 29 lat – 42%; Kobiety – 20%, Osoby pon. 29 lat – 23%; Osoby z wykszt. podstawowym – 24%; os. z dochodem rodziny pow. 3500zł/os. – 9% Osoby z dochodem rodziny pow. 3500zł/os. – 7% Osoby z wykształceniem podstawowym – 20% Osoby z wykształceniem podstawowym – 21%; os. z dochodem rodziny zł/os. – 18% Osoby z dochodem rodziny pon. 800zł/os. – 2%

9 Relatywnie niewielka grupa kierowców (4%) deklaruje, że wskutek wykonywania w czasie jazdy samochodem czynności niebezpiecznych, miała kolizję lub wypadek. Czy ktoś z Pan(i) rodziny lub bliskich miał kolizję, wypadek, stłuczkę z powodu takich czynności wykonywanych w czasie prowadzenia samochodu? Ogół społeczeństwa N=800 A czy Pan(i) osobiście miał kolizję, wypadek, stłuczkę z powodu takich czynności wykonywanych przez Pana(nią) w czasie prowadzenia samochodu? Kierowcy N=368


Pobierz ppt "Rozproszenie uwagi kierowcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google