Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza uwarunkowań oraz badanie możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej Wykorzystanie popiołów lotnych z El. Pątnów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza uwarunkowań oraz badanie możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej Wykorzystanie popiołów lotnych z El. Pątnów."— Zapis prezentacji:

1 Analiza uwarunkowań oraz badanie możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej Wykorzystanie popiołów lotnych z El. Pątnów I i Pątnów II WIMiC KTMB Kraków,

2

3

4                                                                                           

5

6 Charakterystyka Elektrowni Pątnów
Największa elektrownia ZE PAK S.A. i jest zarazem siedzibą spółki. Jest zawodową blokową elektrownią kondensacyjną, z międzystopniowym przegrzewaczem pary. Budowę tej elektrowni rozpoczęto w roku 1964, a w listopadzie 1969 roku osiągnięto jej pełną moc (1200 MW). W ramach zainicjowanych przez zarząd spółki działań modernizacyjno-inwestycyjnych przewidziano dwa etapy rekonstrukcji Pątnowa. Etap pierwszy obejmował budowę Elektrowni „Pątnów II”., gdzie w miejsce nieczynnych bloków opalanych mazutem, powstał największy w kraju blok opalany węglem brunatnym o mocy 464 MW na parametry nadkrytyczne. Blok ten został zaprojektowany zgodnie z obecnymi trendami w energetyce światowej. Rozwiązania techniczne nawiązują do najlepszych wzorców zagranicznych i spełniają wymagania BAT zgodnie z zapisanymi dyrektywami IPPC Unii Europejskiej. Emisja zanieczyszczeń: NOx ( w przeliczeniu na NO2): mg/Nm3, CO mg/Nm3, SO2 (spaliny suche przy 6% O2): mg/Nm3, popiół za kominem mg/Nm3. Budowę bloku 464 MW zakończono w 2007 roku i 23 listopada tego roku zsynhronizowano go z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

7 Ogólna charakterystyka El. Pątnów
W drugim etapie, po zakończeniu budowy „Pątnowa II”, zostaną poddane modernizacji cztery wysłużone bloki El. „Pątnów I”, z wykorzystaniem elementów zdemontowanych turbin i generatorów z bloków nr 5 i 6 i dostosowaniu do obowiązujących po 2007 roku norm ochrony środowiska. Dzięki temu zwiększy się ich sprawność i dyspozycyjność oraz zostanie zwiększona moc z 200 do 225 MW. Elektrownia „Pątnów” posiada wspólny z elektrownią „Konin” otwarty obieg chłodzenia, oparty na systemie pięciu jezior regionu konińskiego, połączonych systemem kanałów o łącznej powierzchni 12 km2.

8 Rodzaj zainstalowanych kotłów, ilości spalanego węgla i biomasy w 2009 roku
Elektrownia Ilość i rodzaj kotłów Ilość spalanego węgla, Mg Ilość spalanej biomasy, Mg Pątnów I 6 kotłów pyłowych o mocy znamionowej 6x200 MW, opalanych węglem brunatnym i biomasą 6 305 712,0 Biomasa drzewna 108 866,0 Pątnów II 1 kocioł pyłowy o mocy znamionowej 464 MW, opalany węglem brunatnym ,0 -

9 Proces odsiarczania spalin
Elektrownia Rodzaj instalacji do odsiarczania spalin Metoda odsiarczania spalin Pątnów I Instalacja mokrego odsiarczania spalin (IOS) Metoda mokra wapienna; dwa równoległe absorbery Pątnów II Metoda mokra wapienna; jeden absorber

10 Wielkość wypadu UPS (dane z 2009 roku)
Elektrownia Nazwa odpadu Kod odpadu Ilość wyprodukowanego odpadu, Mg Pątnów I Popioły lotne z węgla ,1 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych ,6 Pątnów II Żużle ze spalania węgla 2 311,0 ,5 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych ,3 ,0

11 Sposób odbioru UPS i miejsce ich deponowania
Elektrownia Nazwa odpadu Kod odpadu Sposób odbioru Pątnów I Popioły lotne z węgla Magazynowane w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności 7000 m3 każdy, na terenie El. Pątnów. Odbiór bezpośrednio spod zbiorników transportem samochodowym lub kolejowym. Partie popiołu nie sprzedane transportowane są na wytwórnię suspensji popiołowo – żużlowej, skąd następnie trafiają na północne składowisko odpadów paleniskowych O/Pątnów jako odpad o kodzie Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych Z 4 bloków El. Pątnów I wytworzony na wytwórni suspensji odpad trafia na północne składowisko odpadów paleniskowych O/Pątnów – aktualnie odbiór suspensji możliwy jest tylko z terenu składowiska. Z pozostałych 2 bloków El. Pątnów I mieszanka popiołowo-żużlowa układem hydroodpopielania kierowana jest na składowisko odpadów paleniskowych O/Gosławice – w tym przypadku odbiór odpadu jest możliwy również tylko z terenu składowiska.

12 Sposób odbioru UPS i miejsce ich deponowania
Elektrownia Nazwa odpadu Kod odpadu Sposób odbioru Pątnów II Żużle ze spalania węgla Magazynowane w zbiorniku o pojemności 100 m3, zlokalizowanym w pobliżu kotła. Możliwość odbioru transportem samochodowym spod zbiornika. Magazynowane są również w zlokalizowanym obok wytwórni suspensji w zadaszonym magazynie z utwardzonym podłożem o pojemności 7344 m3, z którego istnieje możliwość jego odbioru transportem samochodowym. Partie żużla nie sprzedane, transportowane są do wytwórni suspensji popiołowo-żużlowej, skąd następnie trafiają na północne składowisko odpadów paleniskowych O/Pątnów jako odpad o kodzie Popioły lotne z węgla Magazynowane w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności każdy 7000 m3, z których możliwy jest ich bezpośredni odbiór transportem samochodowym. Pozostałe, nie sprzedane ilości popiołów, transportowane są do wytwórni suspensji popiołowo-żużlowej, skąd następnie trafiają na północne składowisko odpadów paleniskowych O/Pątnów jako odpad o kodzie Stałe produkty odsiarczania gazów odlotowych Magazynowane w zadaszonym magazynie zlokalizowanym przy instalacji mokrego odsiarczania spalin o pojemności m3, z którego istnieje możliwość bezpośredniego ich odbioru transportem samochodowym bądź kolejowym

13 Kierunki wykorzystania odpadów
Żużle ze spalania węgla Całość powstającego odpadu jest aktualnie składowana w oczekiwaniu na wydanie aprobaty technicznej IBDiM, dopuszczającej go do stosowania w budownictwie drogowym Popioły lotne z węgla Odpad jest sprzedawany i jego sprzedaż sukcesywnie wzrasta, dla celów budownictwa drogowego Stałe produkty odsiarczania gazów odlotowych (reagips) Ponad 90% wytworzonego odpadu jest sprzedawana do firm zajmujących się produkcją materiałów budowlanych opartych na gipsie. Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych Odpady są składowane na wskazanych wcześniej składowiskach i nie są sprzedawane.

14 Rodzaj wykorzystywanego odpadu
W ramach badań przewidzianych zakresem realizacji projektu INITECH II, przedmiotem zainteresowań wykonawców są odpady pochodzące z El. Pątnów I i II w postaci popiołów lotnych z węgla brunatnego, stanowiące mieszaninę handlową tych popiołów, pobranych w stanie suchym ze zbiorników retencyjnych.

15 Frakcjonowanie popiołów
Dwa etapy frakcjonowania: I etap - frakcjonowanie wstępne (sześć frakcji): W I etapie podziału na dane frakcje ziarnowe dokonano przy wykorzystaniu separatora laboratoryjnego - "Separator dynamiczny ALPINE Zickzacksichter Typ100 MZR". Rodzaj frakcji ziarnowej 0 ÷ 15 µm 15 ÷ 30 µm 30 ÷ 45 µm 45 ÷ 60 µm 60 ÷ 100 µm > 100 µm Udział danej frakcji, % masowe 19,4 17,8 10,3 8,0 9,5 35,0 II etap – frakcjonowanie docelowe (trzy frakcje) W II etapie podziału na frakcje dokonano przy użyciu separatora powietrznego „ALPINE Mikroplex- Spiralwindsichter Typ A 400 MP" z zainstalowanym sitem granicznym. Rodzaj frakcji ziarnowej 0 ÷ 30 µm 30 ÷ 100 µm > 100 µm Udział danej frakcji, % masowe 39,2 23,3 37,5

16 Skład fazowy popiołu Pątnów
Skład mineralny popiołu Pątnów oznaczony metodą XRD: kwarc tlenek wapnia peryklaz, anhydryt, hematyt, niespalony węgiel

17 Skład chemiczny popiołu - frakcje wyjściowe (metoda XRF)
Kod próbki K-001 K-001/F1 K-001/F2 K-001/F3 K-001/F4 K-001/F5 K-001/F6 Frakcja, µm 0 – 1000 0 – 15 Udział frakcji, % masowe 100 19,3 17,8 10,3 8,1 9,5 35,0 Składnik analizy Udział składnika, % wagowe I.O.I. 0,78 1,29 0,35 0,25 0,19 0,65 0,04 SiO2 50,75 13,79 21,59 30,82 44,56 64,42 88,82 Al2O3 6,09 7,00 7,83 8,36 8,98 7,98 1,83 Fe2O3 5,97 3,47 5,54 8,76 10,07 9,13 5,99 CaO 24,76 48,28 46,10 37,58 25,49 11,57 2,09 MgO 3,57 6,66 6,40 5,30 3,78 1,96 SO3 6,18 16,82 9,60 6,20 4,17 2,01 0,34 K2O 0,46 0,33 0,57 0,83 0,93 0,22 Na2O 0,11 0,23 0,13 0,14 0,20 0,18 P2O5 0,31 0,30 0,02 TiO2 0,53 0,63 0,71 0,80 0,81 0,69 Mn3O4 0,62 0,52 0,17

18 Skład chemiczny popiołu - frakcje wyjściowe (metoda mokra)
Kod próbki K-001 K-001/F1 K-001/F2 K-001/F3 K-001/F4 K-001/F5 K-001/F6 Frakcja, µm 0 – 1000 0 – 15 Udział frakcji, % masowe 100 19,35 17,84 10,27 8,03 9,48 35,00 Składnik analizy Udział składnika, % masowe I.O.I. 0,87 1,29 0,35 0,25 0,19 0,65 0,04 SiO2 reaktywne 12,23 10,20 13,96 17,37 19,80 19,34 8,64 CaO reaktywne 19,92 35,82 38,86 32,93 22,48 10,14 1,84 CaO wolne 7,15 13,56 16,77 13,46 7,34 3,39 1,73 CO2 0,28 0,26 0,15 0,09 0,02 NR(KOH) 39,41 4,06 8,24 14,44 26,21 46,88 81,09 SiO2 z NR 38,52 3,63 7,71 13,57 24,88 45,22 80,24 Cl- 0,017 0,000 SO3 (wg.196-2) 6,12 17,39 9,66 6,04 1,79 14,07 0,30 Zawartość w ppm P2O5 0,27 3,00 2,00 10,00 9,00 4,1

19 Rodzaj frakcji popiołu
Analiza TC i TOC Badana właściwość Rodzaj frakcji popiołu K-001 K-001/F1 K-001/F2 K-001/F3 K-001/F4 K-001/F5 K-001/F6 Wilgoć w próbce 0,15 0,33 0,41 0,05 0,03 0,09 Węgiel całkowity 0,31 0,43 0,23 0,32 0,39 0,62 0,12 Całkowity węgiel organiczny (części palne) 0,19 0,38 0,24 0,37 0,65 0,14

20 Właściwości fizyczne popiołu Pątnów i jego frakcji
Próbka Gęstość rzeczywista, g/cm3 Powierzchnia właściwa SBET, m2/g Objętość mezoporów < 100 nm, cm3/g Średnica mezoporów, nm K-001/F1 3,0208 ± 0,0040 2,16 0,003 7 K-001/F2 2,9653 ± 0,0031 0,82 0,002 9 K-001/F3 2,7817 ± 0,0017 1,32 6 K-001/F4 2,6485 ± 0,0017 K-001/F5 2,5650 ± 0,0022 0,60 0,001 10 K-001/F6 2,6509 ± 0,0010 0,08 0,000 24 K-001 2,7711 ± 0,008 2,17 5

21 Badanie wytrzymałości popiołu lotnego Pątnów i jego frakcji (wg PN-EN 197-1)
Kod próbki udział popiołu (frakcji), % wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa K-001 100 11,4 K-001/F1 19,3 9,9 K-001/F2 17,8 rozpad belek K-001/F3 10,3 K-001/F4 8,1 K-001/F5 9,5 K-001/F6 35,0

22 Wyniki badań właściwości fizycznych popiołu lotnego Pątnów
Kod próbki Skład zaczynu Czas wiązania Konsystencja Stałość objętości Gęstość właściwa Miałkość Wodożądność początek koniec sito 45 µm sito 40 µm min % mm g/cm3 K-001 CEM I 140 240 26,5 193 53,5 60,7 106,7 240/225 70 % CEM I 30 % K-001 125 265 26,0 1,3 2,73 31 95 31,5 39,0 2,86 K-001/F1 280 192 3,00 0,2 0,1 100,0 225/189 195 40,0 1,0 K-001/F2 235 285 28,5 189 2,94 4,5 7,1 103,6 233/190 230 300 31,0 6,0 K-001/F3 245 290 28,0 187 2,71 57,3 58,3 111,0 250/225 345 3,0 K-001/F4 250 295 185 2,62 82,3 95,5 115,4 259/225 29,5 1,8 K-001/F5 180 2,60 98,6 115,6 260/182 260 K-001/F6 275 2,63 100,00 108,0 243/187 23,0 Wyniki badań właściwości fizycznych popiołu lotnego z El. Pątnów Wyniki badań właściwości fizycznych popiołu lotnego z El. Pątnów

23 Współczynnik aktywności pucolanowej, %
Kod próbki Współczynnik aktywności pucolanowej, % Skład zaprawy Termin badania K-001 średnia M 37,1 77,6 M 25% K % CEM I 42,5R 28 dni średnia C 47,7 C cement porównawczy CEM I 42,5R 55,5 83,9 90 dni 46,6 K-001/F1 43,8 91,3 M 25% K-001/F1 + 75% CEM I 42,5R 47,9 C cement porównawczy CEM I 42,5 R 59,7 97,3 58,0 K-001/F2 43,0 89,6 M 25% K-001/F2 + 75% CEM I 42,5R 48,0 57,4 101,3 56,7 K-001/F3 33,0 67,6 M 25% K-001/F3 + 75% CEM I 42,5R 48,7 43,3 74,6 K-001/F4 31,0 61,5 M 25% K-001/F4 + 75% CEM I 42,5R 50,3 41,1 72,5 K-001/F5 32,2 66,4 M 25% K-001/F5 + 75% CEM I 42,5R 48,6 36,9 64,9 56,8 K-001/F6 32,1 64,2 M 25% K-001/F6 + 75% CEM I 42,5R 50,0 38,4 66,1 Badanie aktywności pucolanowej

24 Skład chemiczny popiołu frakcje docelowe
Kod próbki K-001 K-001/F1+F2/ K-001/F3+F4+F5/ K-001/F6/ Frakcja, µm 0 – 1000 0 – 30 > 100 Udział frakcji, % masowe 100 39,2 23,3 37,5 Składnik analizy Udział składnika, % masowe I.O.I. 0,78 1,04 0,28 SiO2 50,75 19,27 48,66 88,72 Al2O3 6,09 8,20 7,87 3,08 Fe2O3 5,97 6,18 9,50 4,06 CaO 24,76 43,93 22,35 2,17 MgO 3,57 6,29 3,64 0,49 SO3 12,29 5,31 0,42 K2O 0,46 0,39 0,70 Na2O 0,11 0,20 0,13 0,06 P2O5 0,18 0,40 0,22 0,03 TiO2 0,53 0,69 0,25 Mn3O4 0,33 0,59 0,04

25 Potencjalne kierunki zastosowań popiołu Pątnów
Kierunek badań zmierzający do opracowania nowej formuły spoiwa mineralnego na bazie popiołu lotnego z PAK-u, Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u w budownictwie drogowym Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcja betonu zwykłego i cementu Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją autoklawizowanych materiałów budowlanych Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją zapraw budowlanych Badania specjalne dotyczące nietypowych kierunków utylizacji popiołów lotnych z węgla brunatnego pochodzących z El. Pątnów II. Kierunek badań dotyczący wykorzystywania popiołów lotnych z węgla brunatnego z El. Pątnów pochodzących ze składowiska naziemnego.

26 Opracowania nowej formuły spoiwa mineralnego na bazie popiołu lotnego lub wybranych jego frakcji ziarnowych Zakres badań: Przeprowadzenie prób laboratoryjnych polegających na przygotowaniu różnych zestawów spoiw mineralnych otrzymywanych poprzez wspólny przemiał na sucho przemysłowego klinkieru portlandzkiego (jednego o średniej zawartości C3A) z wyjściowym popiołem lotnym z El. Pątnów (K-001) jak również poszczególnymi jego frakcjami ziarnowymi (K-001/F-1÷ K-001/F-6) wprowadzanych w odpowiednich ilościach oraz określenie podstawowych cech użytkowych, dotyczących stałości objętości, wytrzymałości oraz trwałości (odporności na korozję) zapraw otrzymanych w oparciu o tak przygotowane spoiwo mineralne. W przypadku pozytywnych wyników badań dotyczących powyższych cech, przeprowadzenie dalszych badań laboratoryjnych związanych z różnymi potencjalnymi kierunkami ich zastosowań. Współpraca: IMBiC, ITB Harmonogram badań: - badania laboratoryjne: - etap wstępny: AGH; termin: - etap badań zasadniczych: IMBiC; termin: 9 – - etap badań certyfikujących: ITB; termin 1 – - badania aplikacyjne: - PBDiM i KONBET w Koninie; termin:

27 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u w budownictwie drogowym
Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II lub wybrane frakcje jako materiały alternatywne do budowy nasypów w budownictwie drogowym. Zakres badań: Badanie podstawowych parametrów użytkowych, charakterystycznych dla tego typu mieszanek otrzymywanych w oparciu o różny rodzaj gruntów z udziałem omawianych popiołów lotnych lub wybranych frakcji występujących w nich w zmiennych proporcjach, w połączeniu z różnymi konfiguracjami spoiw mineralnych. Współpraca: IBDiM, PBDiM Harmonogram badań: - badania laboratoryjne: - etap wstępny: AGH; termin: - etap badań zasadniczych: PK i IBDiM; termin: 6 – - badania aplikacyjne: - PBDiM w Koninie; termin: –

28 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u w budownictwie drogowym
2. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II lub wybrane ich frakcje jako składnik mieszanek przeznaczonych stabilizacji i ulepszania gruntów przeznaczonych na podbudowy dróg. Zakres badań: Dobór optymalnego składu surowcowego tego typu mieszanek zawierających zarówno popiół lotny w stanie wyjściowym jak również wybrane jego frakcje ziarnowe oraz określenie ich podstawowych cech użytkowych, istotnych z punktu widzenia ich przeznaczenia. Współpraca: PK, IBDiM, PBDiM Harmonogram badań: - badania laboratoryjne: - etap wstępny: AGH; termin: - etap badań zasadniczych: PK i IBDiM; termin: 6 – - badania aplikacyjne: - PBDiM w Koninie; termin: 1 –

29 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u w budownictwie drogowym
3. Popioły lotne z EL. Pątnów I i Pątnów II jako surowiec do otrzymywania podbudów z betonu popiołowego Zakres badań: Optymalizacji składu mieszanek odnośnie wzajemnych relacji kruszywa, popiołów lotnych nieaktywnych, popiołów lotnych aktywnych bądź wapna lub cementu oraz dodatków uszlachetniających i wody należy przeprowadzić zgodnie z wytycznym podanymi w normie PN-S : 1997, w celu spełnienia odpowiednich kryteriów. Współpraca: IBDiM, KONBET z Konina Harmonogram badań: - badania laboratoryjne: - etap wstępny: AGH; termin: - etap badań zasadniczych: IBDiM; termin: 6 – - badania aplikacyjne: - KONBET w Koninie; termin: 1 –

30 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u w budownictwie drogowym
4. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako składnik mineralnych mieszanek asfaltowych (MMA) Zakres badań: Sprawdzenie możliwości stosowania wybranych frakcji ziarnowych omawianych popiołów lotnych jako składnika mieszanek mineralno-asfaltowych, wprowadzonych do nich w miejsce mączki wapiennej i określenie podstawowych właściwości tak otrzymanych mieszanek asfaltowych. Współpraca: PBDiM, IBDiM Harmonogram badań: - badania laboratoryjne: - etap badań zasadniczych: IBDiM; termin: 06 – - badania aplikacyjne: - PBDiM w Koninie; termin:

31 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcja betonu zwykłego i cementu 1. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako składnik mieszanek betonowych. Zakres badań: Ocena możliwości stosowania popiołu lotnego lub wybranych frakcji ziarnowych omawianego popiołu lotnego jako składnika stosu kruszynowego przeznaczonego do otrzymywania mieszanek betonowych oraz określenie podstawowych cech użytkowych stwardniałego betonu towarowego. Współpraca: Politechnika Krakowska, IMBiC, BETOTECH Górażdże, KONBET z Konina Harmonogram badań: - badania laboratoryjne: - Politechnika Krakowska; termin: - etap badań zasadniczych: - BETOTECH Górażdże; termin: 9 – - badania aplikacyjne: - KONBET w Koninie; termin: 01 –

32 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcja betonu zwykłego i cementu 2. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako składnik namiaru surowcowego do otrzymywania klinkieru portlandzkiego oraz dodatków mineralnych do produkcji cementów powszechnego użytku Współpraca: IMBiC, BETOTECH Górażdże Harmonogram: - badania laboratoryjne: - Cementownia Górażdże: - badania aplikacyjne: - Cementownia Górażdże; termin: 1 –

33 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją autoklawizowanych materiałów budowlanych 1. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako surowiec podstawowy do produkcji autoklawizowanych materiałów budowlanych formowanych metodą prasowania Zakres badań: W oparciu o różne konfiguracje frakcji ziarnowych omawianego popiołu lotnego, w połączeniu z udziałem określonej ilości spoiwa w postaci wapna palonego lub bez jego udziału, prowadzenie prób eksperymentalnych zmierzających do optymalizacji składu mieszanek surowcowych przeznaczonych do otrzymywania wyrobów wapienno-piaskowych Współpraca: Grupa „SILIKATY”Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości KRUKI Harmonogram badań: - badania laboratoryjne: -AGH: termin: - badania aplikacyjne: - wytypowany zakład produkcyjny wchodzący w skład Grupy SILIKATY; termin: 1 –

34 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją autoklawizowanych materiałów budowlanych 2. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako surowiec podstawowy do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego. Zakres badań: W oparciu o popiół lotny z węgla brunatnego pochodzący z El. Pątnów II lub wybrane jego frakcje ziarnowe, prowadzenie prób eksperymentalnych zmierzających do otrzymania pełnowartościowego materiału budowlanego w postaci elementów z betonu komórkowego Współpraca: CEBET w Warszawie Harmonogram badań: - badania laboratoryjne: - CEBET; termin 7 – - badania aplikacyjne: - wytypowany zakład produkcyjny branży betonu komórkowego; termin: 1 –

35 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją autoklawizowanych materiałów budowlanych 3. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako surowiec do otrzymywania sztucznych kruszyw otrzymywanych metodą granulowania i następnie obrabianych w warunkach hydrotermalnych. Zakres badań: Ze względu na obecność w omawianych popiołach lotnych wolnego wapna zdolnego do reakcji z pozostałymi jego składnikami, a w szczególności z krzemionką, prowadzenie prób w celu otrzymania a następnie scharakteryzowania kruszywa sztucznego otrzymanego metodą granulowania i następnie autoklawizacji. Współpraca: ITB, IMBiC Harmonogram badań: -badania laboratoryjne: - AHG: termin , ITB; termin: 9 –

36 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją zapraw budowlanych Zakres badań: Wykorzystując przedmiotowy popiół lotny lub wybrane jego frakcje ziarnowe w charakterze samoistnego spoiwa lub komponenta spoiw mieszanych, prowadzenie prób zmierzających do otrzymania zapraw budowlanych (murarskich lub tynkarskich) spełniających wymagania eksploatacyjne określone w stosownych normach. Współpraca: ITB w Warszawie Harmonogram badań: - badania laboratoryjne: - AGH: termin: - ITB: termin: 07 – - badania aplikacyjne: - wytypowany zakład produkcyjny branży suchych zapraw budowlanych; termin: 1–

37 Badania specjalne dotyczące nietypowych kierunków utylizacji popiołów lotnych z węgla brunatnego pochodzących z El. Pątnów II Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako składnik cementów ekspansywnych Zważywszy na skład chemiczny i mineralny popiołu lotnego z El. Pątnów (próbka K-001) można założyć jego przydatność do otrzymywania cementów specjalnych, spoiw mieszanych bezskurczowych lub mieszanek do cementów ekspansywnych. Współpraca: IBDiM (?) Harmonogram: badania laboratoryjne: - AGH; termin: 1 – badania aplikacyjne: - IBDiM; termin: 1 –

38 Kierunek badań dotyczący wykorzystywania popiołów lotnych z węgla brunatnego z El. Pątnów pochodzących ze składowiska naziemnego. Otrzymywanie lekkich kruszyw łamanych Zakres badań: Popioły lotne z węgla brunatnego pochodzące z ZE PAK S.A. deponowane przez dłuższy czas w stanie wilgotnym na składowisku odkrytym uległy zestaleniu i w związku z tym należy sprawdzić możliwość uzyskiwania sztucznego kruszywa lekkiego łamanego, oceny jego właściwości i wskazania potencjalnych kierunków jego wykorzystania. Współpraca: ITB, IBDiM, PBDiM Harmonogram badań: - badania laboratoryjne: - IBDiM, ITB, termin: - badania aplikacyjne: - PBDiM w Koninie, termin: 3 –


Pobierz ppt "Analiza uwarunkowań oraz badanie możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej Wykorzystanie popiołów lotnych z El. Pątnów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google