Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza uwarunkowań oraz badanie możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej Wykorzystanie popiołów lotnych z El. Pątnów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza uwarunkowań oraz badanie możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej Wykorzystanie popiołów lotnych z El. Pątnów."— Zapis prezentacji:

1 Analiza uwarunkowań oraz badanie możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej Wykorzystanie popiołów lotnych z El. Pątnów I i Pątnów II WIMiC KTMB Kraków, 20. 05. 2011

2

3

4

5

6 Charakterystyka Elektrowni Pątnów Największa elektrownia ZE PAK S.A. i jest zarazem siedzibą spółki. Jest zawodową blokową elektrownią kondensacyjną, z międzystopniowym przegrzewaczem pary. Budowę tej elektrowni rozpoczęto w roku 1964, a w listopadzie 1969 roku osiągnięto jej pełną moc (1200 MW). W ramach zainicjowanych przez zarząd spółki działań modernizacyjno-inwestycyjnych przewidziano dwa etapy rekonstrukcji Pątnowa. Etap pierwszy obejmował budowę Elektrowni Pątnów II., gdzie w miejsce nieczynnych bloków opalanych mazutem, powstał największy w kraju blok opalany węglem brunatnym o mocy 464 MW na parametry nadkrytyczne. Blok ten został zaprojektowany zgodnie z obecnymi trendami w energetyce światowej. Rozwiązania techniczne nawiązują do najlepszych wzorców zagranicznych i spełniają wymagania BAT zgodnie z zapisanymi dyrektywami IPPC Unii Europejskiej. Emisja zanieczyszczeń: -NO x ( w przeliczeniu na NO 2 ):- 200 mg/Nm 3, -CO- 200 mg/Nm 3, -SO 2 (spaliny suche przy 6% O 2 ):- 200 mg/Nm 3, -popiół za kominem- 30 mg/Nm 3. Budowę bloku 464 MW zakończono w 2007 roku i 23 listopada tego roku zsynhronizowano go z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

7 Ogólna charakterystyka El. Pątnów W drugim etapie, po zakończeniu budowy Pątnowa II, zostaną poddane modernizacji cztery wysłużone bloki El. Pątnów I, z wykorzystaniem elementów zdemontowanych turbin i generatorów z bloków nr 5 i 6 i dostosowaniu do obowiązujących po 2007 roku norm ochrony środowiska. Dzięki temu zwiększy się ich sprawność i dyspozycyjność oraz zostanie zwiększona moc z 200 do 225 MW. Elektrownia Pątnów posiada wspólny z elektrownią Konin otwarty obieg chłodzenia, oparty na systemie pięciu jezior regionu konińskiego, połączonych systemem kanałów o łącznej powierzchni 12 km 2.

8 Rodzaj zainstalowanych kotłów, ilości spalanego węgla i biomasy w 2009 roku ElektrowniaIlość i rodzaj kotłówIlość spalanego węgla, Mg Ilość spalanej biomasy, Mg Pątnów I 6 kotłów pyłowych o mocy znamionowej 6x200 MW, opalanych węglem brunatnym i biomasą 6 305 712,0Biomasa drzewna 108 866,0 Pątnów II 1 kocioł pyłowy o mocy znamionowej 464 MW, opalany węglem brunatnym 2 180 159,0-

9 Proces odsiarczania spalin ElektrowniaRodzaj instalacji do odsiarczania spalin Metoda odsiarczania spalin Pątnów I Instalacja mokrego odsiarczania spalin (IOS) Metoda mokra wapienna; dwa równoległe absorbery Pątnów II Instalacja mokrego odsiarczania spalin (IOS) Metoda mokra wapienna; jeden absorber

10 Wielkość wypadu UPS (dane z 2009 roku) ElektrowniaNazwa odpaduKod odpaduIlość wyprodukowanego odpadu, Mg Pątnów I Popioły lotne z węgla10 01 02275 172,1 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 10 01 80743 149,6 Pątnów II Żużle ze spalania węgla10 01 012 311,0 Popioły lotne z węgla10 01 02398 773,5 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 10 01 05244 008,3 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 10 01 80200 471,0

11 Sposób odbioru UPS i miejsce ich deponowania ElektrowniaNazwa odpadu Kod odpadu Sposób odbioru Pątnów I Popioły lotne z węgla 10 01 02 Magazynowane w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności 7000 m 3 każdy, na terenie El. Pątnów. Odbiór bezpośrednio spod zbiorników transportem samochodowym lub kolejowym. Partie popiołu nie sprzedane transportowane są na wytwórnię suspensji popiołowo – żużlowej, skąd następnie trafiają na północne składowisko odpadów paleniskowych O/Pątnów jako odpad o kodzie 10 01 80. Mieszanki popiołowo- żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 10 01 80 Z 4 bloków El. Pątnów I wytworzony na wytwórni suspensji odpad trafia na północne składowisko odpadów paleniskowych O/Pątnów – aktualnie odbiór suspensji możliwy jest tylko z terenu składowiska. Z pozostałych 2 bloków El. Pątnów I mieszanka popiołowo-żużlowa układem hydroodpopielania kierowana jest na składowisko odpadów paleniskowych O/Gosławice – w tym przypadku odbiór odpadu jest możliwy również tylko z terenu składowiska.

12 Sposób odbioru UPS i miejsce ich deponowania ElektrowniaNazwa odpaduKod odpadu Sposób odbioru Pątnów II Żużle ze spalania węgla 10 01 01 Magazynowane w zbiorniku o pojemności 100 m 3, zlokalizowanym w pobliżu kotła. Możliwość odbioru transportem samochodowym spod zbiornika. Magazynowane są również w zlokalizowanym obok wytwórni suspensji w zadaszonym magazynie z utwardzonym podłożem o pojemności 7344 m 3, z którego istnieje możliwość jego odbioru transportem samochodowym. Partie żużla nie sprzedane, transportowane są do wytwórni suspensji popiołowo-żużlowej, skąd następnie trafiają na północne składowisko odpadów paleniskowych O/Pątnów jako odpad o kodzie 10 01 80. Popioły lotne z węgla 10 01 02 Magazynowane w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności każdy 7000 m 3, z których możliwy jest ich bezpośredni odbiór transportem samochodowym. Pozostałe, nie sprzedane ilości popiołów, transportowane są do wytwórni suspensji popiołowo-żużlowej, skąd następnie trafiają na północne składowisko odpadów paleniskowych O/Pątnów jako odpad o kodzie 10 01 80. Stałe produkty odsiarczania gazów odlotowych 10 01 05 Magazynowane w zadaszonym magazynie zlokalizowanym przy instalacji mokrego odsiarczania spalin o pojemności 20 000 m 3, z którego istnieje możliwość bezpośredniego ich odbioru transportem samochodowym bądź kolejowym

13 Kierunki wykorzystania odpadów Żużle ze spalania węgla10 01 01 Całość powstającego odpadu jest aktualnie składowana w oczekiwaniu na wydanie aprobaty technicznej IBDiM, dopuszczającej go do stosowania w budownictwie drogowym Popioły lotne z węgla10 01 02 Odpad jest sprzedawany i jego sprzedaż sukcesywnie wzrasta, dla celów budownictwa drogowego Stałe produkty odsiarczania gazów odlotowych (reagips) 10 01 05 Ponad 90% wytworzonego odpadu jest sprzedawana do firm zajmujących się produkcją materiałów budowlanych opartych na gipsie. Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 10 01 80 Odpady są składowane na wskazanych wcześniej składowiskach i nie są sprzedawane.

14 Rodzaj wykorzystywanego odpadu W ramach badań przewidzianych zakresem realizacji projektu INITECH II, przedmiotem zainteresowań wykonawców są odpady pochodzące z El. Pątnów I i II w postaci popiołów lotnych z węgla brunatnego, stanowiące mieszaninę handlową tych popiołów, pobranych w stanie suchym ze zbiorników retencyjnych.

15 Frakcjonowanie popiołów Dwa etapy frakcjonowania: I etap - frakcjonowanie wstępne (sześć frakcji): W I etapie podziału na dane frakcje ziarnowe dokonano przy wykorzystaniu separatora laboratoryjnego - "Separator dynamiczny ALPINE Zickzacksichter Typ100 MZR". Rodzaj frakcji ziarnowej 0 ÷ 15 µm15 ÷ 30 µm30 ÷ 45 µm45 ÷ 60 µm60 ÷ 100 µm > 100 µm Udział danej frakcji, % masowe 19,417,810,38,09,535,0 II etap – frakcjonowanie docelowe (trzy frakcje) W II etapie podziału na frakcje dokonano przy użyciu separatora powietrznego ALPINE Mikroplex- Spiralwindsichter Typ A 400 MP" z zainstalowanym sitem granicznym. Rodzaj frakcji ziarnowej 0 ÷ 30 µm30 ÷ 100 µm> 100 µm Udział danej frakcji, % masowe 39,223,337,5

16 Skład fazowy popiołu Pątnów Skład mineralny popiołu Pątnów oznaczony metodą XRD: - kwarc - tlenek wapnia - peryklaz, - anhydryt, - hematyt, - niespalony węgiel

17 Skład chemiczny popiołu - frakcje wyjściowe (metoda XRF) Kod próbkiK-001K-001/F1K-001/F2K-001/F3K-001/F4K-001/F5K-001/F6 Frakcja, µm0 – 10000 – 1515 - 3030 - 4545 - 6363 - 100100- 1000 Udział frakcji, % masowe 10019,317,810,38,19,535,0 Składnik analizyUdział składnika, % wagowe I.O.I. 0,781,290,350,250,190,650,04 SiO 2 50,7513,7921,5930,8244,5664,4288,82 Al 2 O 3 6,097,007,838,368,987,981,83 Fe 2 O 3 5,973,475,548,7610,079,135,99 CaO24,7648,2846,1037,5825,4911,572,09 MgO3,576,666,405,303,781,960,35 SO 3 6,1816,829,606,204,172,010,34 K2OK2O0,460,350,330,570,830,930,22 Na 2 O0,110,230,130,140,200,180,04 P2O5P2O5 0,180,310,300,250,200,110,02 TiO 2 0,530,630,710,800,810,690,19 Mn 3 O 4 0,330,650,620,520,350,170,04

18 Skład chemiczny popiołu - frakcje wyjściowe (metoda mokra) Kod próbkiK-001K-001/F1K-001/F2K-001/F3K-001/F4K-001/F5K-001/F6 Frakcja, µm0 – 10000 – 1515 - 3030 - 4545 - 6363 - 100100- 1000 Udział frakcji, % masowe 10019,3517,8410,278,039,4835,00 Składnik analizyUdział składnika, % masowe I.O.I.0,871,290,350,250,190,650,04 SiO 2 reaktywne 12,2310,2013,9617,3719,8019,348,64 CaO reaktywne 19,9235,8238,8632,9322,4810,141,84 CaO wolne 7,1513,5616,7713,467,343,391,73 CO 2 0,280,35 0,260,150,090,02 NR (KOH) 39,414,068,2414,4426,2146,8881,09 SiO 2 z NR38,523,637,7113,5724,8845,2280,24 Cl - 0,0170,000 SO 3 (wg.196-2)6,1217,399,666,041,7914,070,30 Zawartość w ppm P2O5P2O5 0,273,00 2,0010,009,004,1

19 Analiza TC i TOC Badana właściwośćRodzaj frakcji popiołu K-001K-001/F1K-001/F2K-001/F3K-001/F4K-001/F5K-001/F6 Wilgoć w próbce 0,150,330,410,050,030,090,05 Węgiel całkowity 0,310,430,230,320,390,620,12 Całkowity węgiel organiczny (części palne) 0,190,380,240,310,370,650,14

20 Właściwości fizyczne popiołu Pątnów i jego frakcji PróbkaGęstość rzeczywista, g/cm 3 Powierzchnia właściwa S BET, m 2 /g Objętość mezoporów < 100 nm, cm 3 /g Średnica mezoporów, nm K-001/F13,0208 ± 0,00402,160,0037 K-001/F22,9653 ± 0,00310,820,0029 K-001/F32,7817 ± 0,00171,320,0026 K-001/F42,6485 ± 0,00171,320,0026 K-001/F52,5650 ± 0,00220,600,00110 K-001/F62,6509 ± 0,00100,080,00024 K-0012,7711 ± 0,0082,170,0025

21 Badanie wytrzymałości popiołu lotnego Pątnów i jego frakcji (wg PN-EN 197-1) Kod próbki udział popiołu (frakcji), % wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa K-00110011,4 K-001/F1 19,3 9,9 K-001/F2 17,8 rozpad belek K-001/F3 10,3 rozpad belek K-001/F4 8,1 rozpad belek K-001/F5 9,5 rozpad belek K-001/F6 35,0 rozpad belek

22 Wyniki badań właściwości fizycznych popiołu lotnego Pątnów Wyniki badań właściwości fizycznych popiołu lotnego z El. Pątnów Kod próbkiSkład zaczynu Czas wiązania Konsystencja Stałość objętości Gęstość właściwa Miałkość Wodożądność początekkoniecsito 45 µmsito 40 µm min%mm g/cm 3 % K-001 CEM I 14024026,5 19353,560,7106,7240/225 70 % CEM I 30 % K-001 12526526,01,32,73 K-001 319531,539,02,86 K-001/F1 CEM I 24028026,0 1923,000,20,1100,0225/189 70 % CEM I 30 % K-001 12519540,01,0 K-001/F2 CEM I 23528528,5 1892,944,57,1103,6233/190 70 % CEM I 30 % K-001 23030031,06,0 K-001/F3 CEM I 24529028,0 1872,7157,358,3111,0250/225 70 % CEM I 30 % K-001 28034531,53,0 K-001/F4 CEM I 25029528,0 1852,6282,395,5115,4259/225 70 % CEM I 30 % K-001 24530029,51,8 K-001/F5 CEM I 23528528,0 1802,6095,598,6115,6260/182 70 % CEM I 30 % K-001 26030026,51,0 K-001/F6 CEM I 24027528,5 1922,63100,00 108,0243/187 70 % CEM I 30 % K-001 24529523,01,3 Wyniki badań właściwości fizycznych popiołu lotnego z El. Pątnów

23 Kod próbkiWspółczynnik aktywności pucolanowej, %Skład zaprawyTermin badania K-001 średnia M37,1 77,6 M 25% K-001 + 75% CEM I 42,5R 28 dni średnia C47,7C cement porównawczy CEM I 42,5R średnia M55,5 83,9 M 25% K-001 + 75% CEM I 42,5R 90 dni średnia C46,6C cement porównawczy CEM I 42,5R K-001/F1 średnia M 43,8 91,3 M 25% K-001/F1 + 75% CEM I 42,5R 28 dni średnia C 47,9C cement porównawczy CEM I 42,5 R średnia M 59,7 97,3 M 25% K-001/F1 + 75% CEM I 42,5R 90 dni średnia C 58,0C cement porównawczy CEM I 42,5 R K-001/F2 średnia M 43,0 89,6 M 25% K-001/F2 + 75% CEM I 42,5R 28 dni średnia C 48,0C cement porównawczy CEM I 42,5 R średnia M 57,4 101,3 M 25% K-001/F2 + 75% CEM I 42,5R 90 dni średnia C 56,7C cement porównawczy CEM I 42,5 R K-001/F3 średnia M 33,0 67,6 M 25% K-001/F3 + 75% CEM I 42,5R 28 dni średnia C 48,7C cement porównawczy CEM I 42,5 R średnia M 43,3 74,6 M 25% K-001/F3 + 75% CEM I 42,5R 90 dni średnia C 58,0C cement porównawczy CEM I 42,5 R K-001/F4 średnia M 31,0 61,5 M 25% K-001/F4 + 75% CEM I 42,5R 28 dni średnia C 50,3C cement porównawczy CEM I 42,5 R średnia M 41,1 72,5 M 25% K-001/F4 + 75% CEM I 42,5R 90 dni średnia C 56,7C cement porównawczy CEM I 42,5 R K-001/F5 średnia M 32,2 66,4 M 25% K-001/F5 + 75% CEM I 42,5R 28 dni średnia C 48,6C cement porównawczy CEM I 42,5 R średnia M 36,9 64,9 M 25% K-001/F5 + 75% CEM I 42,5R 90 dni średnia C 56,8C cement porównawczy CEM I 42,5 R K-001/F6 średnia M 32,1 64,2 M 25% K-001/F6 + 75% CEM I 42,5R 28 dni średnia C 50,0C cement porównawczy CEM I 42,5 R średnia M 38,4 66,1 M 25% K-001/F6 + 75% CEM I 42,5R 90 dni średnia C 58,0C cement porównawczy CEM I 42,5 R Badanie aktywności pucolanowej

24 Skład chemiczny popiołu frakcje docelowe Kod próbkiK-001K-001/F1+F2/K-001/F3+F4+F5/K-001/F6/ Frakcja, µm0 – 10000 – 3030 - 100> 100 Udział frakcji, % masowe 10039,223,337,5 Składnik analizyUdział składnika, % masowe I.O.I. 0,781,040,28 SiO 2 50,7519,2748,6688,72 Al 2 O 3 6,098,207,873,08 Fe 2 O 3 5,976,189,504,06 CaO24,7643,9322,352,17 MgO3,576,293,640,49 SO 3 6,1812,295,310,42 K2OK2O0,460,390,700,39 Na 2 O0,110,200,130,06 P2O5P2O5 0,180,400,220,03 TiO 2 0,530,700,690,25 Mn 3 O 4 0,330,590,330,04

25 Potencjalne kierunki zastosowań popiołu Pątnów A.Kierunek badań zmierzający do opracowania nowej formuły spoiwa mineralnego na bazie popiołu lotnego z PAK-u, B.Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u w budownictwie drogowym C.Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcja betonu zwykłego i cementu D.Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją autoklawizowanych materiałów budowlanych E.Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją zapraw budowlanych F.Badania specjalne dotyczące nietypowych kierunków utylizacji popiołów lotnych z węgla brunatnego pochodzących z El. Pątnów II. G.Kierunek badań dotyczący wykorzystywania popiołów lotnych z węgla brunatnego z El. Pątnów pochodzących ze składowiska naziemnego.

26 Opracowania nowej formuły spoiwa mineralnego na bazie popiołu lotnego lub wybranych jego frakcji ziarnowych Zakres badań: Przeprowadzenie prób laboratoryjnych polegających na przygotowaniu różnych zestawów spoiw mineralnych otrzymywanych poprzez wspólny przemiał na sucho przemysłowego klinkieru portlandzkiego (jednego o średniej zawartości C 3 A) z wyjściowym popiołem lotnym z El. Pątnów (K-001) jak również poszczególnymi jego frakcjami ziarnowymi (K-001/F-1÷ K-001/F-6) wprowadzanych w odpowiednich ilościach oraz określenie podstawowych cech użytkowych, dotyczących stałości objętości, wytrzymałości oraz trwałości (odporności na korozję) zapraw otrzymanych w oparciu o tak przygotowane spoiwo mineralne. W przypadku pozytywnych wyników badań dotyczących powyższych cech, przeprowadzenie dalszych badań laboratoryjnych związanych z różnymi potencjalnymi kierunkami ich zastosowań. Współpraca: IMBiC, ITB Harmonogram badań: - badania laboratoryjne:- etap wstępny: AGH; termin: 6 - 12. 2011 - etap badań zasadniczych: IMBiC; termin: 9 – 12. 2011 - etap badań certyfikujących: ITB; termin 1 – 6. 2012 - badania aplikacyjne:- PBDiM i KONBET w Koninie; termin: 6 - 12. 2012

27 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u w budownictwie drogowym 1.Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II lub wybrane frakcje jako materiały alternatywne do budowy nasypów w budownictwie drogowym. Zakres badań: Badanie podstawowych parametrów użytkowych, charakterystycznych dla tego typu mieszanek otrzymywanych w oparciu o różny rodzaj gruntów z udziałem omawianych popiołów lotnych lub wybranych frakcji występujących w nich w zmiennych proporcjach, w połączeniu z różnymi konfiguracjami spoiw mineralnych. Współpraca: IBDiM, PBDiM Harmonogram badań: - badania laboratoryjne:- etap wstępny: AGH; termin: 6 - 12. 2011 - etap badań zasadniczych: PK i IBDiM; termin: 6 – 12. 2011 - badania aplikacyjne:- PBDiM w Koninie; termin: 9. 2011 – 12. 2012

28 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u w budownictwie drogowym 2. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II lub wybrane ich frakcje jako składnik mieszanek przeznaczonych stabilizacji i ulepszania gruntów przeznaczonych na podbudowy dróg. Zakres badań: Dobór optymalnego składu surowcowego tego typu mieszanek zawierających zarówno popiół lotny w stanie wyjściowym jak również wybrane jego frakcje ziarnowe oraz określenie ich podstawowych cech użytkowych, istotnych z punktu widzenia ich przeznaczenia. Współpraca: PK, IBDiM, PBDiM Harmonogram badań: - badania laboratoryjne:- etap wstępny: AGH; termin: 6 - 9. 2011 - etap badań zasadniczych: PK i IBDiM; termin: 6 – 12. 2012 - badania aplikacyjne:- PBDiM w Koninie; termin: 1 – 12. 2012

29 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u w budownictwie drogowym 3. Popioły lotne z EL. Pątnów I i Pątnów II jako surowiec do otrzymywania podbudów z betonu popiołowego Zakres badań: Optymalizacji składu mieszanek odnośnie wzajemnych relacji kruszywa, popiołów lotnych nieaktywnych, popiołów lotnych aktywnych bądź wapna lub cementu oraz dodatków uszlachetniających i wody należy przeprowadzić zgodnie z wytycznym podanymi w normie PN-S - 06103: 1997, w celu spełnienia odpowiednich kryteriów. Współpraca: IBDiM, KONBET z Konina Harmonogram badań: - badania laboratoryjne:- etap wstępny: AGH; termin: 6 - 12. 2011 - etap badań zasadniczych: IBDiM; termin: 6 – 12. 2011 - badania aplikacyjne:- KONBET w Koninie; termin: 1 – 12. 2012

30 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u w budownictwie drogowym 4. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako składnik mineralnych mieszanek asfaltowych (MMA) Zakres badań: Sprawdzenie możliwości stosowania wybranych frakcji ziarnowych omawianych popiołów lotnych jako składnika mieszanek mineralno-asfaltowych, wprowadzonych do nich w miejsce mączki wapiennej i określenie podstawowych właściwości tak otrzymanych mieszanek asfaltowych. Współpraca: PBDiM, IBDiM Harmonogram badań: - badania laboratoryjne:- etap badań zasadniczych: IBDiM; termin: 06 – 12. 2011 - badania aplikacyjne:- PBDiM w Koninie; termin: 1 - 12. 2012

31 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcja betonu zwykłego i cementu 1. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako składnik mieszanek betonowych. Zakres badań: Ocena możliwości stosowania popiołu lotnego lub wybranych frakcji ziarnowych omawianego popiołu lotnego jako składnika stosu kruszynowego przeznaczonego do otrzymywania mieszanek betonowych oraz określenie podstawowych cech użytkowych stwardniałego betonu towarowego. Współpraca: Politechnika Krakowska, IMBiC, BETOTECH Górażdże, KONBET z Konina Harmonogram badań: - badania laboratoryjne:- Politechnika Krakowska; termin: 6 - 12. 2011 - etap badań zasadniczych: - BETOTECH Górażdże; termin: 9 – 12. 2011 - badania aplikacyjne:- KONBET w Koninie; termin: 01 – 12. 2012

32 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcja betonu zwykłego i cementu 2. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako składnik namiaru surowcowego do otrzymywania klinkieru portlandzkiego oraz dodatków mineralnych do produkcji cementów powszechnego użytku Współpraca: IMBiC, BETOTECH Górażdże Harmonogram: - badania laboratoryjne:- Cementownia Górażdże: 7 - 12. 2011 - badania aplikacyjne:- Cementownia Górażdże; termin: 1 – 3. 2012

33 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją autoklawizowanych materiałów budowlanych 1. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako surowiec podstawowy do produkcji autoklawizowanych materiałów budowlanych formowanych metodą prasowania Zakres badań: W oparciu o różne konfiguracje frakcji ziarnowych omawianego popiołu lotnego, w połączeniu z udziałem określonej ilości spoiwa w postaci wapna palonego lub bez jego udziału, prowadzenie prób eksperymentalnych zmierzających do optymalizacji składu mieszanek surowcowych przeznaczonych do otrzymywania wyrobów wapienno-piaskowych Współpraca: Grupa SILIKATYSp. z o.o. z siedzibą w miejscowości KRUKI Harmonogram badań: - badania laboratoryjne:-AGH: termin: 07 - 12. 2011 - badania aplikacyjne:- wytypowany zakład produkcyjny wchodzący w skład Grupy SILIKATY; termin: 1 – 3. 2012.

34 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją autoklawizowanych materiałów budowlanych 2. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako surowiec podstawowy do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego. Zakres badań: W oparciu o popiół lotny z węgla brunatnego pochodzący z El. Pątnów II lub wybrane jego frakcje ziarnowe, prowadzenie prób eksperymentalnych zmierzających do otrzymania pełnowartościowego materiału budowlanego w postaci elementów z betonu komórkowego Współpraca: CEBET w Warszawie Harmonogram badań: - badania laboratoryjne:- CEBET; termin 7 – 12. 20011 - badania aplikacyjne:- wytypowany zakład produkcyjny branży betonu komórkowego; termin: 1 – 3. 2012.

35 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją autoklawizowanych materiałów budowlanych 3. Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako surowiec do otrzymywania sztucznych kruszyw otrzymywanych metodą granulowania i następnie obrabianych w warunkach hydrotermalnych. Zakres badań: Ze względu na obecność w omawianych popiołach lotnych wolnego wapna zdolnego do reakcji z pozostałymi jego składnikami, a w szczególności z krzemionką, prowadzenie prób w celu otrzymania a następnie scharakteryzowania kruszywa sztucznego otrzymanego metodą granulowania i następnie autoklawizacji. Współpraca: ITB, IMBiC Harmonogram badań: -badania laboratoryjne: - AHG: termin 7 - 12. 2011, ITB; termin: 9 – 12. 2011

36 Kierunki badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych z PAK-u związane z produkcją zapraw budowlanych Zakres badań: Wykorzystując przedmiotowy popiół lotny lub wybrane jego frakcje ziarnowe w charakterze samoistnego spoiwa lub komponenta spoiw mieszanych, prowadzenie prób zmierzających do otrzymania zapraw budowlanych (murarskich lub tynkarskich) spełniających wymagania eksploatacyjne określone w stosownych normach. Współpraca: ITB w Warszawie Harmonogram badań: - badania laboratoryjne:- AGH: termin: 07 -12. 2011 - ITB: termin: 07 – 12. 2011 - badania aplikacyjne:- wytypowany zakład produkcyjny branży suchych zapraw budowlanych; termin: 1– 3. 2012.

37 Badania specjalne dotyczące nietypowych kierunków utylizacji popiołów lotnych z węgla brunatnego pochodzących z El. Pątnów II Popioły lotne z El. Pątnów i Pątnów II jako składnik cementów ekspansywnych Zważywszy na skład chemiczny i mineralny popiołu lotnego z El. Pątnów (próbka K-001) można założyć jego przydatność do otrzymywania cementów specjalnych, spoiw mieszanych bezskurczowych lub mieszanek do cementów ekspansywnych. Współpraca: IBDiM (?) Harmonogram: -badania laboratoryjne:- AGH; termin: 1 – 12. 2011 - badania aplikacyjne:- IBDiM; termin: 1 – 6. 2012

38 Kierunek badań dotyczący wykorzystywania popiołów lotnych z węgla brunatnego z El. Pątnów pochodzących ze składowiska naziemnego. Otrzymywanie lekkich kruszyw łamanych Zakres badań: Popioły lotne z węgla brunatnego pochodzące z ZE PAK S.A. deponowane przez dłuższy czas w stanie wilgotnym na składowisku odkrytym uległy zestaleniu i w związku z tym należy sprawdzić możliwość uzyskiwania sztucznego kruszywa lekkiego łamanego, oceny jego właściwości i wskazania potencjalnych kierunków jego wykorzystania. Współpraca: ITB, IBDiM, PBDiM Harmonogram badań: - badania laboratoryjne:- IBDiM, ITB, termin: 9. 2011- 3. 2012 - badania aplikacyjne:- PBDiM w Koninie, termin: 3 – 12. 2012


Pobierz ppt "Analiza uwarunkowań oraz badanie możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej Wykorzystanie popiołów lotnych z El. Pątnów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google