Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA BADANIA STATYSTYCZNEGO Aneta Słowik Sandra Parys.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA BADANIA STATYSTYCZNEGO Aneta Słowik Sandra Parys."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA BADANIA STATYSTYCZNEGO Aneta Słowik Sandra Parys

2 Przeprowadziłyśmy ankietę wśród 100 uczniów zarówno gimnazjum jak i liceum naszej szkoły na temat spędzania pozalekcyjnego czasu. Zadałyśmy dwa pytania : 1). Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz nauce? 2). Ile czasu w ciągu dnia spędzasz przed komputerem lub telewizorem?

3 Wyniki dotyczące pytania nr 1 : Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz nauce?

4 KLASYFIKACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH Odpowiedzi jakie uzyskałyśmy od ankietowanych: 45,100,0,160,250,180,90,15,40,220,300,260,200,100,60,50,30, 25,270,220,160,130,100,145,170,90,75,200,225,250,130,110, 135,140,190,140,140,140,300,200,160,205,120,120,105,145,25, 15,75,230,115,120,25,25,135,170,170,165,205,210,280,150, 150,150,145,130,100,70,150,165,170,140,125,200,215,60,25,0, 155,155,170,170,120,220,220,25,75,130,60,230,205,155,155, 75,75,195,165,135,75,150.

5 Liczbę przedziałów obliczymy ze wzoru k = [sqrt n ] gdzie n – liczba danych n = 100 tak więc k = 10 Następnie obliczymy długość przedziałów ze wzoru L=[(xmax-xmin)/k] gdzie xmax – największa dana, xmin- najmniejsza dana, k –liczba przedziałów. Tak więc xmax = 300 xmin= 0 k = 10 to L = 30.

6 CZAS (w min.)NAUKAŚREDNIA SKUMULOWANA <0 ; 30)10 <30 ; 60)414 <60 ; 90)1125 <90 ; 120)833 <120 ; 150)2053 <150 ; 180)2174 <180 ; 210)1084 <210 ; 240)993 <240 ; 270)396 4100 SZEREG ROZDZIELCZY Z KLASAMI BĘDĄCYMI PRZEDZIAŁAMI

7 HISTOGRAM

8 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA X= ( 15*10 + 45*4 +75*11 + 105*8 + 135* 20 + 165*21 + 195*10 + 225*9 + 255*3 + 285*4 ) / 100 = (150 + 180 + 825 + 840 + 2700 + 3465 + 1950 + 2025 + 765 + 1140) /100 = 14040 : 100 = 140,4 min DOMINANTA Mo = <150 ; 180) POZYCJA MEDIANY : Pme = 101:2 = 50,5 MEDIANA : Me 150+[(50-33)/53]*30 160min

9 WARIANCJA Var = [(15-140,4)²*10 + (45-140,4)²*4 + (75-140,4)²*11 +(105-140,4)²*8 +(135-140,4)²*20 + (165-140,4)²*21 +(195-140,4)²*10 + (225-140,4)²*9 + (255-140,4)²*3 + (285-140,4)²*4]/100 = 4812,84 ODCHYLENIE STANDARDOWE = [sqrtVar] = [69,4] = 69

10 Wyniki dotyczące pytania nr 2 : Ile czasu w ciągu dnia spędzasz przed komputerem lub telewizorem?

11 KLASYFIKACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH Odpowiedzi jakie uzyskałyśmy od ankietowanych: 0,120,120,120,170,160,150,45,30,30,95,100,60,15,15,285,300, 275,240,280,40,10,65,70,150,130,110,90,90,40,25,150,185,205, 190,225,230,230,185,150,120,250,265,245,260,270,190,185, 210,210,35,60,25,130,205,195,210,225,220,45,180,200,205, 205,280,250,25,35,170,120,140,175,165,150,180,125,155,150, 190,190,175,200,195,195,220,245,235,215,215,210,220,235, 210,235,215,210,225,45.

12 Liczbę przedziałów obliczymy ze wzoru k = [sqrt n ] gdzie n – liczba danych n = 100 tak więc k = 10 Następnie obliczymy długość przedziałów ze wzoru L=[(xmax-xmin)/k] gdzie xmax – największa dana, xmin- najmniejsza dana, k –liczba przedziałów. Tak więc xmax = 300 xmin= 0 k = 10 to L = 30.

13 CZAS (w min.)MEDIAŚREDNIA SKUMULOWANA <0 ; 30)77 <30 ; 60)916 <60 ; 90)521 <90 ; 120)526 <120 ; 150)935 <150 ; 180)1550 <180 ; 210)1767 <210 ; 240)2087 <240 ; 270)895 5100 SZEREG ROZDZIELCZY Z KLASAMI BĘDĄCYMI PRZEDZIAŁAMI

14 HISTOGRAM

15 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA X= ( 15*7 + 45*9 +75*5 + 105*5 + 135*9 + 165*15 + 195*17 + 225*20 + 255*8 + 285*5 ) / 100 = (105 + 405 + 375 + 525 + 1215 + 2475 + 3315 + 4500 + 2040 + 1425)100 = 163,8 DOMINANTA Mo = <210 ; 240) POZYCJA MEDIANY : Pme = 101:2 = 50,5 MEDIANA : Me 180+[(50-50)/67]*30 180min

16 WARIANCJA Var= [(15-163,8) ²*7 + (45-163,8)²*9 + (75-163,8)²*5 + (105-163,8)²*5 + (135-168,3) ²*9 + (165-163,8)²*15 + (195-163,8)²*17 + (255-163,8)²*20 + (255-163,8)²*8 + (285-163,8)²*5]/100 = 5776,56 ODCHYLENIE STANDARDOWE = [sqrtVar] = 76

17 SZEREG ROZDZIELCZY Z KLASAMI BĘDĄCYMI PRZEDZIAŁAMI CZAS (w min.)NAUKAMEDIA <0 ; 30)107 <30 ; 60)49 <60 ; 90)115 <90 ; 120)85 <120 ; 150)209 <150 ; 180)2115 <180 ; 210)1017 <210 ; 240)920 <240 ; 270)38 45

18 HISTOGRAM PORÓWNANWCZY

19 WNIOSKI Po przeanalizowaniu danych statystycznych możemy stwierdzić, że młodzież więcej czasu pozalekcyjnego spędza na rozrywce. Z naszych badań wynika, że młodzi ludzie przeznaczają codziennie średnio 3 godziny dziennie na siedzenie przed komputerem czy telewizorem. Na naukę również znajdują czas jednak jest on znacznie krótszy niż na rozrywkę.


Pobierz ppt "ANALIZA BADANIA STATYSTYCZNEGO Aneta Słowik Sandra Parys."

Podobne prezentacje


Reklamy Google