Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ChemCAD Termodynamika w praktyce. Praktyczne obliczanie równowag Modelowanie równowag fazowych BIP – z bazy ChemCADa BIP – z literatury Metody bez BIP:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ChemCAD Termodynamika w praktyce. Praktyczne obliczanie równowag Modelowanie równowag fazowych BIP – z bazy ChemCADa BIP – z literatury Metody bez BIP:"— Zapis prezentacji:

1 ChemCAD Termodynamika w praktyce

2 Praktyczne obliczanie równowag Modelowanie równowag fazowych BIP – z bazy ChemCADa BIP – z literatury Metody bez BIP: UNIFAC Regular

3 Przykładowe dane doświadczalne Układ: etanol (1) – metylocyklopentan (2) – benzen (3) P=P atm

4

5 BIP z ChemCADa

6 BIP z literatury

7 Obliczanie składów równowagowych w ChemCADzie Posłużyć się urządzeniem, w którym obliczana jest równowaga fazowa: FLASH (rozdzielacz fazowy) Wybrać interesujące składniki

8 Obliczanie składów równowagowych w ChemCADzie Wpisać skład w strumień wlotowy

9 Obliczanie składów równowagowych w ChemCADzie Wybrać odpowiedni sposób obliczania rozdzielacza Przy znanej temp.: podać bardzo mały udział frakcji lotnej i temperaturę, tryb (Flash Mode) 4 Przy znanym ciśnieniu: podać bardzo mały udział frakcji lotnej i ciśnienie, tryb (Flash Mode) 1

10 Obliczanie składów równowagowych w ChemCADzie Wykonać obliczenia i odczytać skład strumienia lotnego

11 Porównanie: doświadczenie-ChemCAD: Wilson T=T dośw

12 Porównanie: doświadczenie-ChemCAD: Wilson P=P atm

13 Porównanie: doświadczenie-ChemCAD: NRTL T=T dośw.

14 Porównanie: doświadczenie-ChemCAD: NRTL P=P atm

15 Porównanie: doświadczenie-ChemCAD: UNIQUAC T=T dośw.

16 Porównanie: doświadczenie-ChemCAD: UNIQUAC P=P atm

17 Porównanie: doświadczenie-ChemCAD BIP z literatury i UNIFAC

18

19 Wyznaczanie BIP Aproksymacja danych doświadczalnych Określanie BIP na podstawie wyników otrzymanych z metody UNIFAC

20 Wyznaczanie BIP UWAGA! Przed rozpoczęciem wprowadzania danych trzeba wybrać rodzaj równania równowagi i zwiększyć ilość dostępnych zestawów BIP

21 BIP z danych równowagowych Aproksymacja danych doświadczalnych Określanie BIP na podstawie wyników otrzymanych z metody UNIFAC Dostęp do narzędzi: menu: Thermophysical/Regress BIPs (v.5 Tools/BIP Regression)

22 BIP z danych równowagowych Najczęściej dostępne są składy równowagowe wyznaczone przy znanym ciśnieniu. Należy podać: Związki, dla których liczone będą BIP Zakres i punkt startowy parametrów Parametry iteracji Dane równowagowe ( T,P, x i, y i )

23 BIP z danych równowagowych Po obliczeniach drukowany jest raport Na koniec należy wybrać, który zestaw BIP ma być zmodyfikowany

24 BIP z obliczeń UNIFAC Obliczenia przeprowadza się PARAMI Po obliczeniach drukowany jest raport Na koniec należy wybrać, który zestaw BIP ma być zmodyfikowany Obliczenia należy powtórzyć dla każdej pary dla której poszukuje się BIP

25 Stałe K użytkownika – tabele i wielomiany

26 Wartość K=f(T) na podstawie danych tabelarycznych Wprowadzanie stałych K w tabelach Format zbioru: Nazwa zadania.KTB NP, TU, PU Ciśnienie odniesienia T 1, T 2,... T np K 1, K 2,... K np dla składnika nr 1 K 1, K 2,... K np dla składnika nr 2

27 Wartość K=f(T) na podstawie danych tabelarycznych Wprowadzanie stałych K w tabelach kody:

28 Wartość K=f(T) na podstawie danych tabelarycznych Tabela wartości K dla mieszaniny: etan, propen, propan, i-butan, n-butan pod ciśnieniem 25 bar

29 Wartość K=f(T) na podstawie danych tabelarycznych 10, 3, 4 25.0 30,40,50,60,70,80,90,100,110,120 1.61,1.82,2.1,2.351,2.62,2.88,3.21,3.45,3.68,3.95 0.62,0.74,0.88,1.05,1.21,1,40,1,55,1.75,1.95,2.22 0.555,0.67,0.795,0.95,1.10,1.26,1.42,1.59,1.75,1.93 0.26,0.32,0.4,0.48,0.56,0.66,0.76,0.89,1.0,1.13 0.182,0.225,0.275,0.35,0.42,0.5,0.58,0.66,0.78,0.87

30 Wartości K na podstawie parametrów wielomianów Wprowadzanie parametrów wielomianów opisujących zależność K od T

31 Metody obliczania właściwości substancji dostępnych w ChemCADzie Menu: Thermophysical Component Databese View/Edit Database Component

32

33

34 DIPPR

35 Nie równanie wielomianowe

36 DIPPR?

37

38

39

40

41

42

43


Pobierz ppt "ChemCAD Termodynamika w praktyce. Praktyczne obliczanie równowag Modelowanie równowag fazowych BIP – z bazy ChemCADa BIP – z literatury Metody bez BIP:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google