Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cechy prawa wyznaniowego i prawa kościelnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cechy prawa wyznaniowego i prawa kościelnego"— Zapis prezentacji:

1 Cechy prawa wyznaniowego i prawa kościelnego

2 Cechy prawa wyznaniowego
Prawo państwowe Niejednolitość pod względem typologii gałęzi prawa Reguluje całokształt stosunków, u podłoża których znajdują się motywacje religijne i światopoglądowe

3 Cechy prawa kościelnego
Dlaczego prawo kościelne na uniwersytecie Kanon = reguła Prawo kościelne a prawo kanoniczne: terminologia posoborowa Sobór 325 Nicea: przeciwstawienie kanones i nomoi kanones to całokształt przepisów, niezależnie od ich postaci formalnej

4 Płaszczyzny poznania prawa kościelnego
Prawo Kościoła w jego istocie i powszechności Prawo Kościoła w ujęciu pozytywnym Nauka prawa kanonicznego

5 (1) Istota prawa kościelnego
Zespół relacji pomiędzy członkami Kościoła, o charakterze obligatoryjnym, określone przez charyzmaty, sakramenty, posługi i funkcje tworzące reguły postępowania.

6 (2) Znaczenie pozytywne
Zespół norm pozytywnych danych przez określoną władzę, regulujących całość relacji pomiędzy podmiotami w życiu wspólnoty kościelnej i w ten sposób stanowiących instytucje, od których całość otrzymuje porządek kanoniczny.

7 (3) Nauka prawa kościelnego
Uczenie i nauczanie Refleksja teoretyczna nad prawem kościelnym

8 Definicja prawa kościelnego: św. Tomasz z Akwinu
Prawo jest to decyzja rozumu, mająca na celu dobro wspólne, promulgowana przez tego do kogo należy troska o społeczność tj. przez prawowitą władzę.

9 Cechy prawa kanonicznego: płaszczyzny porównań
Płaszczyzna ontologiczna Płaszczyzna aksjologiczna Płaszczyzna eschatologiczna

10 Płaszczyzna ontologiczna
Klasyczna koncepcja św. Tomasza Pochodzenie normy z Bytu będącego Byciem Emanacyjna koncepcja normy Trójstopniowa i koherencyjna koncepcja prawa Św. Tomasz: racjonalność prawa a tradycja neoplatońska

11 Emanacyjny charakter prawa w koncepcji św. Tomasza z Akwinu
Prawo wieczne – zamysł Boga Prawo naturalne – uczestnictwo prawa wiecznego w stworzeniu rozumnym Prawo stanowione tylko w takim stopniu jest autentycznym prawem, w jakim zakorzenione jest w prawie naturalnym; jeśli zaś w czymś kłóci się z prawem naturalnym, nie będzie już prawem, lecz niszczeniem prawa

12 Płaszczyzna aksjologiczna
Godność człowieka Sprawiedliwość ewangeliczna Epike i aequitas canonica – osąd indywidualny w interpretacji prawa a prawo pozytywne (kan par. 1 i 1352 par. 2 KPK) „[…] ostatecznym kryterium oceny prawa w samej jego racji bytu jest słuszność, dzięki której prawo wznosi się do waloru absolutnego” (Mario Francesco Pompedda) Problem pełnej akceptacji norm Zagadnienie Trennungsthese – konieczność treściowych związków prawa i moralności Pytanie o zasadność podziału prawa i moralności w zakresie prawa kościelnego

13 Płaszczyzna eschatologiczna
Powiązanie z zagadnieniem eklezjologii Prawo powinno być tak skonstruowane, by w najskuteczniejszy sposób realizowało cele Kościoła

14 Podsumowanie – proszę zapamiętać
1. czym jest prawo wyznaniowe 2. czym jest prawo kościelne 3. definicja prawa św. Tomasza z Akwinu 4. cechy prawa kościelnego na płaszczyźnie ontologicznej 5. cechy prawa kościelnego na płaszczyźnie aksjologicznej 6. cechy prawa kościelnego na płaszczyźnie eschatologicznej


Pobierz ppt "Cechy prawa wyznaniowego i prawa kościelnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google