Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przez niemal pięć lat – od 1 maja 2009 r. do końca grudnia 2013 r. – Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekt współfinansowany przez Unię Europejską w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przez niemal pięć lat – od 1 maja 2009 r. do końca grudnia 2013 r. – Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekt współfinansowany przez Unię Europejską w."— Zapis prezentacji:

1 Przez niemal pięć lat – od 1 maja 2009 r. do końca grudnia 2013 r. – Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. pod nazwą OHP jako realizator usług rynku pracy.

2 Na terenie całego kraju zostanie utworzona sieć działających komplementarnie -młodzieżowych centrów kariery (MCK), -punktów pośrednictwa pracy (PPP), -ośrodków szkolenia zawodowego (OSZ),

3 Od października 2009 roku, w Skoczowie rozpoczął działalność Punkt Pośrednictwa Pracy.

4 Aby skorzystać z usług PPP wystarczy przyjść, zarejestrować się i tym samym przystąpić do projektu. Skoczów, Rynek 2

5 Punkt Pośrednictwa Pracy powstał z myślą o: - młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy, - absolwentach i uczniach, - kierowany jest głownie do osób w wieku 15-25 lat. Niemniej z usług pośrednictwa pracy może skorzystać każdy, bez względu na wiek.

6 Funkcjonowanie takiego miejsca umożliwi młodym ludziom podjęcie : - stażu, - praktyk zawodowych, - krótkoterminowej oraz stałej pracy, celem pozyskania środków finansowych, a przede wszystkim zdobycia pierwszych zawodowych doświadczeń.

7 Punkt Pośrednictwa Pracy wraz z innymi partnerami społecznymi, i pracodawcami, organizuje targi pracy i giełdy pracy adresowane do młodzieży i osób bezrobotnych.

8 Można także kierować do nas beneficjentów, przez następujące instytucje: - Szkoły różnego szczebla, - Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, - Powiatowy Urząd Pracy, - Instytucje sektora pozarządowego, - Ośrodki Pomocy Społecznej, - Policję, - Kuratorów sądowych itp.

9 Punkt pośrednictwa dysponuje dwoma salami z nowoczesnym wyposażeniem. Do dyspozycji uczestników projektu są: -komputer z dostępem do Internetu, -programy komputerowe, -bogata biblioteczka, -czasopisma tematyczne itp.

10 W mieszczącym się obok Klubie Pracy, można skorzystać z fachowej porady doradcy zawodowego, w zakresie: - autoprezentacji, - przygotowania dokumantów aplikacyjnych, - przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej - precyzyjnego określenia swoich predyspozcji i preferencji zawodowych

11 Dzięki nowoczesnym programom multimedialnym można: - stworzyć indywidualny plan kariery, - poznać interesujące zawody;

12 W ramach projektu realizowana jest Ścieżka wsparcia 1. Zajęcia warsztatowe -Internet niezbędnym narzędziem poszukiwania pracy -Możliwość zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy -Praktyki, staże, wolontariat – moje pierwsze doświadczenie zawodowe -Przedsiębiorstwo – Twoja własna mała firma 2. Zajęcia indywidualne

13 W salce konferencyjnej można: - wypełnić dokumenty, - przeglądnąć aktualne oferty pracy, - napisać CV i list motywacyjny. Wszystko po to aby wzmocnić swoje szanse na rynku pracy.

14 Punkt Pośrednictwa Pracy zaprasza również firmy i instytucje działające na terenie Skoczowa i okolic, do składania ofert pracy oraz korzystania z usług pośrednictwa pracy.

15 Przyszły pracodawca może liczyć na: - przeprowadzenie wstępnej rekrutacji przez pośrednika pracy, - udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, - na życzenie składającego oferty, pośrednik pracy może zorganizować giełdę pracy.

16 Punkt Pośrednictwa Pracy jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 do 15:30. Wszelkie pytania można kierować do pośrednika pracy – Magdaleny Bosowskiej pod nr tel. 33 479 33 84, gg: 873805, e-mail: pppskoczow@wp.pl

17 Wszystkie usługi PPP są całkowicie bezpłatne. Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy.


Pobierz ppt "Przez niemal pięć lat – od 1 maja 2009 r. do końca grudnia 2013 r. – Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekt współfinansowany przez Unię Europejską w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google