Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie rynku pracy Popyt na pracę i podaż pracy Zasoby siły roboczej Stopa bezrobocia Przygotowali: Piotr Bronejko Monika Buchowska Krzysztof Bielewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie rynku pracy Popyt na pracę i podaż pracy Zasoby siły roboczej Stopa bezrobocia Przygotowali: Piotr Bronejko Monika Buchowska Krzysztof Bielewicz."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie rynku pracy Popyt na pracę i podaż pracy Zasoby siły roboczej Stopa bezrobocia Przygotowali: Piotr Bronejko Monika Buchowska Krzysztof Bielewicz Krzysztof Bielewicz. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

2 I Popyt na pracę Popytem na pracę nazywamy zapotrzebowanie pracodawców (przedsiębiorstwa) na pracę. Popyt determinowany jest przez koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi. Przedmiotem transakcji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest praca, za którą pracownik otrzymuje określone wynagrodzenie.

3 Źródło: GUS powrót

4 Źródło: GUS powrót

5 II Podaż pracy Podażą pracy nazywamy liczbę osób, które chcą pracować za określoną stawkę płac, w danym okresie. Czynniki wpływające na podaż pracy: demograficzne (np. przyrost naturalny, saldo migracji), demograficzne (np. przyrost naturalny, saldo migracji), geograficzne (np. miejsce zamieszkania miasto-wieś), geograficzne (np. miejsce zamieszkania miasto-wieś), system szkolnictwa i kształcenia zawodowego. system szkolnictwa i kształcenia zawodowego. UWAGA! Sam termin podaż bywa często błędnie rozumiany, zwłaszcza gdy używa się określenia podaż miejsc pracy. W rzeczywistości, jeśli firmy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, to jest to popyt na pracę (chcą zakupić pracę). UWAGA! Sam termin podaż bywa często błędnie rozumiany, zwłaszcza gdy używa się określenia podaż miejsc pracy. W rzeczywistości, jeśli firmy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, to jest to popyt na pracę (chcą zakupić pracę).

6 Przepływ siły roboczej na rynku pracy powrót

7 III Zasoby siły roboczej Zasoby siły roboczej (inaczej zasoby pracy) stanowią wszystkie osoby, które wykonują lub chcą wykonywać pracę zarobkową bądź przynoszącą dochód i są zdolne do jej podjęcia. Opłacalna jest lokalizacja przemysłu na obszarach, gdzie istnieje bezrobocie i nadwyżka siły roboczej (aspekt ilościowy czynnika pracy). Zmniejsza to koszty robocizny, jednakże pod warunkiem, że jednocześnie przeciętna wydajność pracy jest na poziomie zadowalającym. Dostęp do odpowiednio dużych i tanich zasobów pracy jest ważny w przemysłach pracochłonnych – np. włókienniczym, odzieżowym i skórzanym. Współcześnie coraz częściej rozpatrujemy czynnik pracy w ujęciu jakościowym. Siła robocza to też wykwalifikowana kadra, która jest bardzo poszukiwana (przemysł elektroniczny, elektrotechniczny). Zasoby siły roboczej są to wszyscy pracujący w gospodarce oraz niepracujący, którzy mogą pracować i deklarują chęć podjęcia pracy, ale w danym okresie nie mogą jej znaleźć.

8 III Zasoby siły roboczej Zasoby siły roboczej to zatrudnieni + liczba osób bezrobotnych. S r = Z + B S r = L p x α z S r - zasób ludzi należących do siły roboczej Z - zasób zatrudnienia B - zasób bezrobotnych L p - liczba osób w wieku produkcyjnym α z - współczynnik aktywności zawodowej

9 IV Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia to wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej definicji osoby bezrobotnej.

10 powrót Źródło: GUS

11 powrót

12 Źródła www.bezrobocie.org.pl www.gazetaprawna.pl www.stat.gov.pl www.zset.pl pl.wikipedia.org/wiki/


Pobierz ppt "Funkcjonowanie rynku pracy Popyt na pracę i podaż pracy Zasoby siły roboczej Stopa bezrobocia Przygotowali: Piotr Bronejko Monika Buchowska Krzysztof Bielewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google