Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skoki narciarskie to dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skoki narciarskie to dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku.."— Zapis prezentacji:

1 Skoki narciarskie to dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku..

2 Narciarskie tradycje były w rodzinie Małysza od dawna. Ojciec był kierowc ą w Klubie Sportowym Wisła, a wuj – Jan Szturc, najpierw znanym skoczkiem, a po zako ń czeniu kariery – trenerem klubowym. Wła ś nie za namow ą ojca i wuja w wieku sze ś ciu lat rozpocz ą ł treningi narciarskie

3 W styczniu 1993, w wieku 15 lat zadebiutował w Pucharze Ś wiata w kombinacji norweskiej Jesieni ą 1994 r. – pod wpływem sugestii trenera Szturca – zdecydował si ę zarzuci ć kombinacj ę norwesk ą i po ś wi ę ci ć si ę tylko skokom narciarskim. W tym samym roku trafił do kadry narodowej polskich skoczków. W 1993 r., maj ą c 16 lat, zdobył br ą zowy medal na Mistrzostwach Polski w starszej kategorii juniorów. Po wywalczeniu tytułu Mistrza Polski seniorów, trafił do kadry narodowej, któr ą prowadził wówczas czeski szkoleniowiec Pavel Mikeska

4

5 W sezonie 1994/95 Adam zadebiutował w zawodach Turnieju Czterech Skoczni. Ada ś nie zawiódł - w Innsbrucku zaj ą ł 17 miejsce, a jeszcze lepiej spisał si ę na Mistrzostwach Ś wiata w Thunder Bay (Kanada), gdzie zaj ą ł lokaty 10 i 11. Sezon 1995/96 był tak ż e bardzo udany dla naszego skoczka: 12 razy klasyfikowany w czołowej trzydziestce zawodów o Puchar Ś wiata, a w Holmenkollen nawet wygrał konkurs. Była to wówczas sensacja. W ko ń cowej klasyfikacji P Ś nasz zawodnik zaj ą ł wysok ą 7 pozycj ę.

6

7 Rok pó ź niej, w sezonie 1996/97, Adam Małysz zaj ą ł 2 miejsce w Bischofshofen i 3 w Engelbergu. Wygrał konkursy w Sapporo i w Hakubie. Jednak du ż ym problemem dla Adama było oddanie dwóch równych skoków. Fakt prowadzenia w konkursie odbijał si ę na odległo ś ci w drugim skoku. Presja była zbyt wielka, nie wytrzymywał psychicznie.

8 Po sukcesach w latach 1995 - 97 przyszedł kryzys. Nasiliły si ę problemy osobiste. W tym czasie Adam o ż enił si ę z kole ż ank ą ze szkoły Izabel ą Polok, a na ś wiat przyszła córka Karolina. Skoki odeszły na dalszy plan. Nie mógł sobie poradzi ć z now ą sytuacj ą. Był zrezygnowany - my ś lał nawet o zako ń czeniu kariery sportowej i pracy w wyuczonym zawodzie dekarza. Znalazł jednak wielkie oparcie w swojej ż onie. Dzi ę ki niej zacz ą ł znowu intensywnie trenowa ć i skaka ć. Tymczasem nast ą piła zmiana na stanowisku trenera kadry. Pavla Mikesk ę zast ą pił Apoloniusz Tajner. Pocz ą tkowe efekty współpracy to punktowane miejsca Adama w sezonie 1999/2000.

9

10 Prawdziwy przełom nast ą pił w sezonie 2000/2001. Został zwyci ę zc ą niezwykle presti ż owego Turnieju Czterech Skoczni. W dalszej cz ęś ci sezonu potwierdził, ż e jest w znakomitej formie: 5 wygranych konkursów P Ś z rz ę du - wyrównany rekord Andreasa Goldbergera, srebrny i złoty medal na Mistrzostwach Ś wiata w Lahti w konkursach indywidualnych, 11 zwyci ę stw w sezonie - wyrównany rekord Martina Schmitta i wreszcie zdobycie Kryształowej Kuli - triumf w klasyfikacji Pucharu Ś wiata. To był naprawd ę znakomity sezon! Sezon 2001/2002 nasz mistrz równie ż mo ż e zaliczy ć do udanych. Dwa medale olimpijskie - br ą zowy i srebrny - to osi ą gni ę cia, jakich nie mieli ś my w sportach zimowych od 30 lat. W sezonie olimpijskim poziom skoków bardzo si ę podwy ż szył i w tych trudniejszych warunkach, Adam zdobył ponownie Kryształow ą Kul ę.

11

12 Po emocjonuj ą cych 2 poprzednich sezonach przyszedł czas na kolejny 2002/2003. Pocz ą tek sezonu, nie nale ż ał jednak do Adama. Kiedy zbli ż ały si ę Mistrzostwa Ś wiata we włoskim Predazzo Adam postanowił odbudowa ć swoj ą dawna form ę, odpuszczaj ą c 2 konkursy. Podczas konkursu na du ż ym obiekcie Polak nie miał sobie równych, zdobywaj ą c Złoty medal ! Jednak wi ę ksza presje Adam odczuł podczas konkursu na skoczni ś redniej, broni ą c tytułu wywalczonego przed dwoma laty w Lahti. Jednak kolejny raz nie zawiódł swoich fanów ponownie zdobywaj ą c Złoto.

13

14 Kolejny sezon to lata 2003/2004.Nie były ju ż tak owocne w sukcesy jak wcze ś niej. Adam nie wygrał ż adnego konkursu Pucharu Ś wiata. Nie zawiódł jednak swoich kibiców w Zakopanem. Dwa razy stawał na drugim stopniu podium. W lutym Adam miał gro ż ny upadek na treningu w Salt Lake City, który wykluczył go całkowicie z dalszej rywalizacji w Pucharze Ś wiata. 11 grudnia 2004 roku Adam Małysz po ponad półtorarocznej przerwie wygrał ponownie konkurs Pucharu Ś wiata w czeskim Harrachovie. Wygrał cztery zawody. W klasyfikacji generalnej zaj ą ł ostatecznie 4. miejsce. W 2005 roku na Mistrzostwach Ś wiata Adamowi nie udało si ę obroni ć tytułów Mistrza Ś wiata sprzed dwóch lat z Predazzo.

15

16

17

18

19 Adam Małysz jest dum ą naszego kraju!

20

21 Nagrody Adama

22 Adam Małysz


Pobierz ppt "Skoki narciarskie to dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google