Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. UczestnicyUczestnicy 2. Miejsce sprz ą taniaMiejsce sprz ą tania 3. Imprezy towarzysz ą ceImprezy towarzysz ą ce 4. Efekty naszej pracyEfekty naszej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. UczestnicyUczestnicy 2. Miejsce sprz ą taniaMiejsce sprz ą tania 3. Imprezy towarzysz ą ceImprezy towarzysz ą ce 4. Efekty naszej pracyEfekty naszej."— Zapis prezentacji:

1

2 1. UczestnicyUczestnicy 2. Miejsce sprz ą taniaMiejsce sprz ą tania 3. Imprezy towarzysz ą ceImprezy towarzysz ą ce 4. Efekty naszej pracyEfekty naszej pracy 5. RecyklingRecykling 6. GaleriaGaleria

3 Wiek uczestników 7-15 lat42 16-19 lat56 Ponad 25 lat2

4 Rzeka Gizela Skraj lasu

5 R ZEKA G IZELA Gizela - rzeka III rzędu, która jest lewobrzeżnym do pływem Drwęcy. Długość rzeki wynosi 20 km, całkowita powierzchnia zlewni 70,4 km². Źródła znajdują się w północnej części Wzgórz Dylewskich. Płynie głównie przez tereny rolnicze (dominują grunty orne) i w znacznej części znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Gizela była kiedyś granicą pomiędzy II Rzeczpospolitą a Prusami Wschodnimi. Przepływa przez mezoregiony Garb Lubawski i Dolinę Drwęcy, wchodzące w skład makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie. Przepływa przez wsie: Glaznoty, Zajączki, Gierłoż Zlewnia rzeki zbudowana jest z glin zwałowych oraz z piasków, miejscami z domieszką żwirów. Gleby głownie płowe i brunatne, charakteryzujące się zróżnicowaną przepuszczalnością. Przepływy charakterystyczne z okresu 1962-1985 powyżej ujścia do Drwęcy: SSQ - 0,54 m³/s, SNQ - 0,18, NNQ - 0,04. Rzeka Gizela pod koniec XX wieku była odbiornikiem zanieczyszczeń bytowo- gospodarskich, spływających rowem melioracyjnym z oczyszczalni mechaniczno-biologicznych w Bałcynach i Zajączkach w ilości 40 i 20 m³/d (dane z 1999 r., luty i październik).

6 I MPREZY TOWARZYSZĄCE Konkurs ekologiczny w klasach trzecich Gazeta ścienna Publikacja multimedialna

7 E FEKTY SPRZĄTANIA Łącznie zebrano 10 worków.

8 K ONKURS EKOLOGICZNY W KLASACH TRZECICH Dnia 7 maja w Zespole Szkół w Grabowie- Wałdykach, odbył się konkurs klas trzecich na temat wiedzy o ekologii.

9 G AZETKA ŚCIENNA Klasy III wykonały gazetkę ścienną na temat Czyste Jeziora i Rzeki.

10 Recykling Recykling (ang. recycling) - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są nie tylko te surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia, ale również te, które służą do ich późniejszego przetworzenia. Złom Szkło białe (kolor biały) Szkło kolorowe Makulatura Plastik Kolor czcionki oznacza barwę pojemnika Szczegóły segregacji odpadów

11 Galeria


Pobierz ppt "1. UczestnicyUczestnicy 2. Miejsce sprz ą taniaMiejsce sprz ą tania 3. Imprezy towarzysz ą ceImprezy towarzysz ą ce 4. Efekty naszej pracyEfekty naszej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google